Sunteți pe pagina 1din 25

MANAGEMENTUL

FINANCIAR FARMACEUTIC
FARMACIA VIITORULUI
https://farmaciaviitorului.ro/
UNIVERS FARMACEUTIC
https://www.universfarmaceutic.ro/
https://www.universfarmaceutic.ro/farmacie/farmacistul-furnizor-de-
servicii-de-sanatate
Managementul financiar
farmaceutic

-definitie, termeni specifici:


organizatia, contabilitatea,
patrimoniul, capitalul, rezervele.
Management inseamna proiectarea si
realizarea practica a oricarei actiuni, in
toate domeniile de activitate.

Astfel, sunt cunoscute: managementul


sanatatii, managementul farmaceutic,
managementul resurselor umane,
managementul financiar-contabil si alte
tipuri de management din alte domenii de
activitate.

Activitatea farmaceutica, este de o mare


diversitate si complexitate semnificativa, si
este legata de insasi sanatatea si viata
omului.
ACTIVITATEA FARMACEUTICA va fi ordonata dupa acelasi model de lucru
al managementului oricarui alt domeniu, cuprinzind etapele cunoscute:

Diagnoza – analiza situatiei aprovizionarii cu medicamente la un


moment dat si a posibilitatilor de rezolvare a problemelor aparute;
Prognoza – proiectarea activitatii din perioada urmatoare, pe baza
resurselor materiale si umane care stau la dispozitie;
Decizia – adoptarea solutiei optime prin alegerea unei cai cit mai
eficienta, de realizare a obiectivelor prestabilite de catre farmacistul
manager;
Organizarea – repartizarea sarcinilor tuturor membrilor colectivului din
farmacie, luarea masurilor adecvate pentru realizarea activitatilor planificate;
Controlul – verificarea modului in care sint indeplinite cele stabilite
anterior prin planuri, decizii, masuri.
Toate aceste aspecte de management au rolul de a
contribui la indeplinirea functiei de baza a farmaciei,
care este asistenta cu medicamente si cu servicii
farmaceutice a pacientilor.
PROBLEMELE MANAGEMENTULUI FARMACEUTIC sint:

❑ infiintarea farmaciei cu respectarea tuturor prevederilor legislatiei actuale;


❑ dotarea farmaciei cu mobilier ergonomic, corespunzator activitatii
specifice din fiecare incapere a farmaciei, dotarea cu aparatura,
ustensile, cu substante farmaceutice, cu medicamentele necesare;
❑ organizarea fluxului activitatilor din interiorul farmaciei;
❑ aprovizionarea cu medicamente in mod ritmic;
❑ receptia medicamentelor in farmaciei;
❑ organizarea conditiilor de conservare a medicamentelor in farmacie, in
functie de proprietatile lor specifice;
❑ eliberarea medicamentelor cu intreaga oferta de servicii farmaceutice
legate de acest moment al contactului cu bolnavul;
❑ prepararea medicamentelor prescrise de catre medic si a celor galenice,
solicitate de public;
❑ organizarea controlului intern al medicamentului preparat;
❑ organizarea spatiului aseptic pentru prepararea medicamentelor sterile in
spital, blocul de solutii perfuzabile, iar in farmacia de circuit deschis, boxa
de sterile;
❑ evidenta tehnico-operativa;
❑ organizarea inventarierii.
La ora actuala, prin introducerea unor operatii efectuate cu ajutorul computerului,
poate parea ca munca in farmacie este mai usoara. Dar aceasta este numai o
aparenta; in realitate, profesiunea de farmacist si asistent de farmacie, implica noi
responsabilitati prin continutul complex al serviciilor farmaceutice legate de
medicamentul prescris si eliberat pacientului.

Termenul de management este un neologism englez, care inseamna


„conducere”, „administrare” a unei afaceri, a unei activitati.

Managementul este procesul de coordonare a resurselor umane, informationale,


fizice si financiare in vederea realizarii scopurilor unei organizatii (aici farmacia).

De citit:
Farmacia comunitară - punct nodal pentru sănătatea
pacienților
https://www.farmacia-ethica.ro/stiri/farmacia-
comunitara-punct-nodal-pentru-sanatatea-pacientilor

(vezi slide nr.8)


TERMENI SPECIFICI

1. ORGANIZATIA
Organizatia (societatea comerciala, firma, farmacia, compania, regia, institutia,
intreprindere) este, in sens larg, ansamblul structurilor umane, materiale,
tehnologice si functionale realizate in scopul producerii de bunuri si de servicii.
Managementul Organizatiei
Reprezinta un proces complex care se desfasoara pe baza adaptarii deciziilor
care sunt transpuse in activitati, acestea conducind la realizarea de bunuri si
servicii, (asigurarea cu medicamente a pacientilor si consilierea pacientilor) in
scopul atingerii unor obiective economico-sociale (sanatatea populatiei unei
tari).
Functiile managementului organizatiei sunt:
Produsele finite ale managementului sint DECIZIILE; adoptarea acestora
este determinata de:
o culegerea si de prelucrarea informatiilor,
o identificarea solutiilor pentru atingerea scopului,
o punerea in practica a acestor solutii.

ORGANIZATIA (intreprinderea, farmacia) este locul de organizare a


contabilitatii.
Intreprinderea este o unitate economica, autonoma patrimonial, in
care mijloacele umane, materiale si financiare sint organizate si coordonate
pentru realizarea de bunuri materiale, executarea de lucrari si prestarea de
servicii, in scopul vinzarii si obtinerii de profit.
2. CONTABILITATEA
Este o activitate specializata in masurarea, evaluarea, gestiunea si
controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii si a rezultatelor
obtinute de persoanele juridice si fizice.

Ea trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si


sistematica, prelucrarea si pastrarea informatiilor cu
privire la pozitia financiara, performanta financiara
si fluxurile de trezorerie, atit pentru cerintele interne
ale acestora, cit si in relatiile cu investitorii prezenti si
potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii,
institutiile guvernamentale si alti utilizatori.

Flux de trezorerie = ansamblul de operatiuni efectuate


de unitate care genereaza incasari si plati ce dau
nastere la iregularitati intre intrari si iesiri de numerar.
Managerul utilizeaza informatii de natura contabila, care sint:

❖ informatii operationale – sint produse de diferite compartimente (in


farmacie) si constituie suportul de date pentru contabilitatea
financiara si contabilitatea de gestiune (efectuata de contabilul
farmaciei);

❖ informatii financiar-contabile – sint furnizate de contabilitatea


financiara, in baza unor reguli de raportare (actionarilor);

❖ informatii fiscale – sint destinate organelor de stat, pentru a fi


folosite in controlul impozitelor si taxelor datorate.
3. Patrimoniul
Reprezinta totalitatea bunurilor (farmacia cu tot ce cuprinde),
apartinind unei persoane fizice sau juridice, dobindite in cadrul
relatiilor de drepturi si obligatii.

Patrimoniul este format din doua elemente:


1. persoana fizica sau juridica, denumita subiect de patrimoniu,
care exercita acte de administrare asupra patrimoniului;
2. bunurile economice, denumite obiect de patrimoniu.
4. CAPITALUL
Este studiat de contabilitate din doua puncte de vedere:
I. P.d.v. al modului concret in care bunurile economice se investesc, se
intrebuinteaza, se consuma si se inlocuiesc, capitalul este de doua feluri:
❑ capitalul fix sau ACTIVELE IMOBILIARE - este format din bunurile
economice rezultate in urma investitiilor (masini, cladiri adica farmacia cu
echipamente si mobilier, utilaje);
❑ capitalul circulant sau ACTIVELE CIRCULANTE – este format din bunuri
economice care se consuma (materii prime ( substante active, substante
auxiliare,medicamente), materiale, semifabricate).
Capitalul fix si capitalul circulant totalizeaza bunurile economice ale
organizatiei (farmaciei).

II. P.d.v. al modului de procurare si de dobindire a acestor bunuri, deosebim:


❑ capitalul propriu – este dobindit prin efortul actionarilor, proprietarilor sau
prin autofinantare;
❑ capitalul strain, denumit si capitalul imprumutat – cuprinde datoriile pe
termen scurt sau lung fata de banci, furnizori, creditori, salariati, bugetul
statului, care trebuie restituit.
5. RESURSELE ECONOMICE
Sint abordate de catre contabilitate din doua puncte de vedere:

I. Din punct de vedere al modului de utilizare:


❖ utilizari durabile sau permanente – corespund activelor
imobilizate;
❖ utilizari ciclice sau temporare – sint cele care se
consuma, corespund activelor circulante.

II. Din punct de vedere al provenientei resurselor:

❖ resurse permanente sau durabile – furnizate de catre


actionari, proprietari, rezultate din acumularea profitului;
❖ resurse temporare sau ciclice – provin din datorii fata de
terti, care urmeaza sa fie achitate.
6. CAPITALUL SI REZERVELE
Sint numite si CAPITALUL PROPRIU, constituie
sursa de finantare si reprezinta drepturile
proprietarilor, (actionarilor) asupra activelor
farmaciei dupa deducerea tuturor datoriilor.
Se regaseste in buget sub forma a 3 elemente:
1. CAPITALUL – se constituie la infiintarea farmaciei, prin aportul actionarilor
sau asociatilor, sub forma de bani sau bunuri si se imparte in:
a). capitalul subscris si nevarsat – este partea de capital subscrisa de
asociati, dar care nu a fost inca pusa la dispozitia farmaciei;
b). capitalul subscris si varsat – este partea din capitalul subscris care a fost
pus la dispozitia farmaciei.
2. PRIMELE DE CAPITAL – sint determinate de operatiunile de crestere a
capitalului prin noi emisiuni de actiuni, fuziuni sau aporturi in natura.
3.REZERVELE – sint surse constituite, anual, prin repartizarea unor cote din
profiturile exercitiilor financiare
REZERVELE sint delimitate patru categorii:
a). rezervele legale – sint destinate protejarii, in situatiile in care exercitiile
financiare se incheie cu pierderi. Potrivit Legii 31/1990 privind societatile
comerciale, din beneficiile societatii se va prelua in fiecare an cel putin 5%
pentru formarea fondului de rezerva;
b). rezervele pentru actiuni proprii – se constituie conform legii, in vederea
utilizarii pentru rascumpararea unor actiuni, cu scopul mentinerii capitalului
propriu;
c). rezervele statutare sau contractuale – se constituie din profiturile nete,
ramase dupa deducerea impozitului pe profit, in anii in care s-au obtinut
rezultate financiare bune si au destinatiile hotarite de adunarile generale ale
actionarilor sau asociatilor; d). alte rezerve – pot fi constituite facultativ pe
seama profitului net, pentru acoperirea pierderilor sau pentru alte scopuri.
CAPITAL
1. ACTIVELE sunt resursele deținute și controlate de firmă, indiferent cine este proprietarul
acestora. Sau altfel spus, activele arată ce deține firma. Activul este definit prin prisma
structurii de bunuri materiale.
Activele sunt reprezentate de numerarul de casă, banii din bancă, mijloacele fixe,
obiectele de inventar, mărfuri, materii prime, materiale, inclusiv creanțele.
Conturile active indică structura bunurilor materiale deținute de firmă.

2. PASIVELE sunt indicatori ai surselor de finanțare pentru active.


Pasivele se compun din datorii și capitaluri proprii.
PASIVE = DATORII + CAPITALURI PROPRII
Datoriile sunt obligațiile contractuale ale firmei față de terți.
Capitalurile proprii se compun din capitalui social și rezervele constituite în timp.
CAPITALURI PROPRII = CAPITAL SOCIAL + REZERVE
Capitalurile proprii reflectă partea din activele firmei pentru care nu există datorii.
Putem spune că datoriile sunt surse de finanțare externe, iar capitalurile proprii surse
de finanțare interne.
Cea mai utilizată formulă este cea a ecuaţiei generale a patrimoniului, văzută ca echilibru
între Activ şi Pasiv.
ACTIV = PASIV
Definiția 1. Activele arată care sunt resursele deținute și controlate de
firmă, indiferent cine este proprietarul acelor resurse.
Definiția 2. Pasivele arată sursele de finanțare a activelor.
Așadar, pe de o parte resurse, iar pe de altă parte sursele de finanțare.
Formula 1. Active = Pasive.

De ce? Pentru că pentru orice activ există o


sursă de finanțare.
Definiția 3. Pasivele sunt compuse din datorii și
capitaluri proprii.
Formula 2. Pasive = Datorii + Capitaluri proprii
Datoriile sunt obligații față de terți.
Capitalurile proprii reflectă partea din activele firmei pentru care nu
există datorii. Le mai putem numi surse de finanțare proprii ale firmei.

Mai putem spune așa:


dacă activele
reprezintă partea
„materială”,
pasivele
reprezintă partea
„virtuală”.

Pasivele sunt însemnări care indică sursele de finanțare.


În continuare să explicăm pe scurt ce sunt activele și pasivele din punct de
vedere ale finanțelor personale.

Activele sunt acele bunuri sau resurse deținute care produc bani, adică profit.
Pasivele sunt acele bunuri sau resurse care consumă bani.

Locuința este un pasiv. Mașina personală este un pasiv. Și una și cealaltă consumă
bani (impozite, întreținere, utilități etc.).

Dacă o locuință o închiriem, atunci ea devine un activ, întrucât produce bani


(chiria). La fel și cu mașina. Dacă folosesc mașina pentru transport persoane sau
marfă, atunci ea devine un activ, pentru că produce bani.

Din punct de vedere al finanțelor personale, banii nu sunt un activ, deoarece nu


produc bani și nici nu le crește valoarea, ci, dimpotrivă, le scade valoarea prin
inflație.
Banul este făcut ca să circule. Dacă stă se devalorizează.
Însă banii investiți sunt un activ. Ei produc alți bani.