Sunteți pe pagina 1din 22

BAZELE

CONTABILITĂȚII

BILANȚUL CONTABIL –
ELEMENT DE BAZĂ
CONTABILITĂȚII
BILANȚUL CONTABIL –
ELEMENT DE BAZĂ AL CONTABILITĂȚII

1. Esenţa, tipurile şi funcţiile bilanţului contabil


2. Structura bilanţului contabil
3. Caracteristica posturilor de bilanţ
4. Tipuri de modificări în bilanţ sub influenţa
operaţiunilor economice
1. Esenţa, tipurile şi funcţiile bilanţului contabil

Bilanţul contabil este un procedeu al


metodei contabilităţii prin care se
asigură dubla reprezentare a averii. El
reprezintă o grupare a mijloacelor
economice ale întreprinderii şi a surselor
de formare a acestora în expresie
bănească la o dată determinată.
1. Esenţa, tipurile şi funcţiile bilanţului contabil

Prezentarea Raportului financiar

de către entitățile
economice (cu excepția raportul financiar anual - în termen de 90 de zile
entităților de interes public următoare anului de gestiune
și a instituțiilor publice)

raportul financiar semianual pentru primul


semestru - în termen de 30 de zile următoare
semestrului de gestiune
entitățile de interes public
raportul financiar anual - în termen de 120 de
zile următoare anului de gestiune

în conformitate cu termenele şi periodicitatea


instituțiile publice
stabilite de administrația publică
1. Esenţa, tipurile şi funcţiile bilanţului contabil
Cea mai simplă formă a Bilanțului contabil

Bilanţul contabil
la _________________20___

Activ Suma Pasiv Suma


(lei) (lei)
Denumirea Denumirea
elementelor elementelor
patrimoniale de patrimoniale de
activ pasiv
Total general – Total general –
activ pasiv
1. Esenţa, tipurile şi funcţiile bilanţului contabil
Tipuri de Bilanț contabil

1. După statutul juridic al întreprinderii

Bilanț contabil inițial

Bilanț contabil curent

Bilanț contabil final


1. Esenţa, tipurile şi funcţiile bilanţului contabil
Tipuri de Bilanț contabil

2. După perioada de întocmire

365 zile

183 zile

Bilanț contabil anual

Bilanț contabil intermediar


1. Esenţa, tipurile şi funcţiile bilanţului contabil
Tipuri de Bilanț contabil

3. După sfera de cuprindere a elementelor patrimoniale

Bilanț contabil primar

Bilanț contabil consolidat

Bilanț contabil centralizat


2. Structura bilanţului contabil

Bilanțul contabil este alcătuit din 5 capitole.


Fiecare capitol conține subcapitole.
Fiecare subcapitol e alcătuit din posturi de bilanț.
2. Structura bilanţului contabil
Capitolul 1. „Active pe termen lung”
Grupa 11 „Active nemateriale”
Grupa 12 „Active materiale pe termen lung”
Grupa 13 „Active financiare pe termen lung”
Grupa 14 „Alte active pe termen lung
Capitolul 2 „Active curente”
Grupa 21 „Stocuri de mărfuri şi materiale”
Grupa 22 „Creanţe pe termen scurt”
Grupa 23 „Investiţii pe termen scurt”
Grupa 24 „Mijloace băneşti”
Grupa 25 „Alte active curente”
2. Structura bilanţului contabil

Capitolul 3 „Capital propriu”


Grupa 31 „Capital statutar şi suplimentar”
Grupa 32 „Rezerve”
Grupa 33 „Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)”
Grupa 34 „Capital secundar”
Capitolul 4 „Datorii pe termen lung”
Grupa 41 „Datorii financiare pe termen lung”
Grupa 42 „Datorii pe termen lung calculate”
Capitolul 5 „Datorii pe termen scurt”
Grupa 51 „Datorii financiare pe termen scurt”
Grupa 52 „Datorii comerciale pe termen scurt”
Grupa 53 „Datorii pe termen scurt calculate”
3. Caracteristica posturilor de bilanţ

Punctul 2, Tema 2.
4. Tipuri de modificări în bilanţ sub influenţa
operaţiunilor economice
Bilanț inițial simplificat

Bilanţul contabil
la _________________20___

Activ Suma Pasiv Suma


(lei) (lei)
Mijloace fixe 120000 Capital statutar 100000
Materiale 14000 Rezerve 9000
Casa 3000 Credite bancare pe 18000
termen lung
Conturi curente în valută 7000 Datorii privind facturile 17000
naţională comerciale
Total activ 144000 Total pasiv 144000
4. Tipuri de modificări în bilanţ sub influenţa
operaţiunilor economice
Oricât de variate ar fi operaţiile economice sub
aspectul naturii şi conţinutului lor economic, din
punct de vedere al tipurilor de modificări pe care
le produc asupra activului şi pasivului, ele se
grupează în patru categorii şi anume:

1. A+, A-
2. P+, P-
3. A+, P+
4. A-, P-
4. Tipuri de modificări în bilanţ sub influenţa
operaţiunilor economice
1. A+, A-

Operaţia 1. Se ridică din contul curent în valută


naţională suma de 2000 lei şi se depune în casieria
întreprinderii.
4. Tipuri de modificări în bilanţ sub influenţa
operaţiunilor economice
Bilanţul contabil după 1 operațiune

Activ Suma Pasiv Suma


(lei) (lei)
Mijloace fixe 120000 Capital statutar 100000
Materiale 14000 Rezerve 9000
Casa 5000 Credite bancare pe 18000
termen lung
Conturi curente în 5000 Datorii privind 17000
valută naţională facturile comerciale
Total activ 144000 Total pasiv 144000
4. Tipuri de modificări în bilanţ sub influenţa
operaţiunilor economice

2. P+, P-

Operaţia 2. Pe seama rezervelor se majorează


capitalul statutar cu 3000 lei.

CAPITAL STATUTAR
4. Tipuri de modificări în bilanţ sub influenţa
operaţiunilor economice
Bilanţul contabil după a 2-a operațiune

Activ Suma Pasiv Suma


(lei) (lei)
Mijloace fixe 120000 Capital statutar 103000
Materiale 14000 Rezerve 6000
Casa 5000 Credite bancare pe 18000
termen lung
Conturi curente în 5000 Datorii privind 17000
valută naţională facturile comerciale
Total activ 144000 Total pasiv 144000
4. Tipuri de modificări în bilanţ sub influenţa
operaţiunilor economice

3. A+, P+

Operaţia 3. Se contractează un credit bancar pe


termen scurt în sumă de 15000 lei.
4. Tipuri de modificări în bilanţ sub influenţa
operaţiunilor economice
Bilanţul contabil după a 3-a operațiune

Activ Suma Pasiv Suma


(lei) (lei)
Mijloace fixe 120000 Capital statutar 103000

Materiale 14000 Rezerve 6000


Conturi curente în 20000 Credite bancare pe termen lung 18000
valută naţională
Casa 5000 Datorii privind facturile 17000
comerciale
Credite bancare pe termen scurt 15000
Total activ 159000 Total pasiv 159000
4. Tipuri de modificări în bilanţ sub influenţa
operaţiunilor economice
4. A+, P+

Operaţia 4. Din disponibilul din contul curent în


valută naţională se achită datoria faţă de un
furnizor în sumă de 16000 lei.
4. Tipuri de modificări în bilanţ sub influenţa
operaţiunilor economice
Bilanţul contabil după a 4-a operațiune

Activ Suma Pasiv Suma


(lei) (lei)
Mijloace fixe 120000 Capital statutar 103000

Materiale 14000 Rezerve 6000


Conturi curente în 4000 Credite bancare pe termen lung 18000
valută naţională
Casa 5000 Datorii privind facturile 1000
comerciale
Credite bancare pe termen scurt 15000
Total activ 143000 Total pasiv 143000