Sunteți pe pagina 1din 3

STUDIU DE CAZ – IDENTIFICAREA PROBLEMEI

Situația conflictuală:

Elevul A.B. din clasa a VI-a a avut un complortament necorespunzător față de domnul diriginte. Elevul a
sfidat dirigintele ori de câte ori i s-a cerut să vină la cursuri sfidând semnele distinctive ale școlii așa cum
vin toți colegii lui. Elevul nu respectă semnele distinctive, ba mai mult imită pe diriginte și are o atitudine
sfidătoare. Dirigintele îl agresează fizic trăgându-l de urechi și îl pune note mici în catalog, la disciplina la
care predă. Elevul pleacă acasă după ore, amenință părinții că dacă nu vor lua măsuri cu domnul
diriginte el nu se va mai duce la cursuri, ba chiar va fugi de acasă.
Mama elevului speriată de reacția copilului se duce direct la poliție și reclamă dirigintele, ba chiar spune
că dacă nu se va lua o măsură cheamă presa și televiziunea. Agentul de poliție solicită părintelui să
discute prima dată cu conducerea școlii pentru a investiga concret ce s-a întâmplat.

CINE ESTE IMPLICAT ÎN CONFLICT


Părțile implicate: elevul, părinții elevului, dirigintele, managerul unității de învățământ, agentul de
poliție.
Tipul conflictului: interpersonal, disfuncțional, acut.
Forma de manifestare a conflictului: agresiune fizică directă, sfidarea dirigintelui.
Cauzele conflictului: elevul A.B. refuză semnele distinctive impuse în această școală de către părinți și
cadre didactice.

CE VOR CEI AFLAȚI ÎN CONFLICT – HARTA CONFLICTULUI


NEVOILE ELEVULUI
- șă-și arate supremația în fața colegilor din clasă și din școală;
- să se simtă important;
- nevoia de a-și exprima personalitatea.

TEMERILE ELEVULUI
- sancționarea în cadrul școlii;
- reacția părinților.
NEVOILE DIRIGINTELUI
- respectarea R.O.I.;
- asigurarea educării copiilor în condiții optime;
- desfășurarea corespunzătoare a activităților;
- în cadrul orelor de dirigenție desfășurarea unor teme legate
de violență, în colaborare cu consilierul școlar. TEMERILE
DIRIGINTELUI
- absențe sau întârzieri la ore;
- izbucnirea unor stări conflictuale între elevii clasei sau
între acesta și alți elevi din școală;
- lipsa de participare a părinților la rezolvarea conflictului;
- lipsa de dorință din partea elevului de a participa la
rezolvarea conflictului;
- abandon școlar.
NEVOILE PĂRINȚILOR ELEVULUI A.B.
- accesul la educație;
- dobândirea firească a cunoștințelor și priceperilor;
- respectarea R.O.I.;
- schimbarea atitudinii fiului lor;
- semnarea unui protocol de colaborare cu consilierul școlar.
TEMERILE PĂRINȚILOR ELEVULUI A.B.
- continuarea comportamentului neadecvat;
- stări conflictuale cu fiul lor;
- amenințări din partea fiului lor;
- sancționarea fiului lor, din puct de vedere al notării, și de
alte cadre didactice din școală;
- abandon școlar.

OBIECTIVELE NEGOCIERII:
 obiectivul de primă linie: elevul să renunțe la acest
comportament și să se integreze armonis în colectivul clasei;
 obiectivul de ultimă linie: elevul să nu poată renunța la
comportamentul său;
 obiectivul țintă: elevul să nu mai sfideze dirigintele și
să respecte R.O.I.

DEMERSURILE ÎNTREPRINSE DE ȘCOALĂ – STRATEGIA DE NEGOCIERE


Au fost solicitați la întâlnire toți actorii implicați în conflict: elevul, părinții elevului, dirigintele,
managerul unității de învățământ, agentul de poliție.
S-au purtat discuții individuale: director-elev, director-diriginte, director-părinți, apoi frontale: director,
diriginte, părinți. La discuție au participat agentul de poliție și consilierul școlar.
În urma discuțiilor: dirigintele confirmă acțiunea sa, acțiune nerepetată până atunci, apelând la această
metodă într-un moment de furie declanșată de comportamentul repetat al elevului;

părinții sunt panicați de reacțiile copilului, acesta din fiind o fire mai rebelă. Părinții sunt de acord cu
semnele distinctive ale școlii. Elevul amenință părinții acasă pentru a obține diferite favoruri din partea
acestora; din discuțiile cu elevul reiese faptul că acestuia îi pare rău de comportamentul față de domnul
diriginte.

SOLUȚII ÎN LUAREA DECIZIEI


Soluția 1: Elevului i se prezintă Regulamentul de ordine interioară al școlii și acesta se angajează în fața
colectivului de elevi că-l va respecta întocmai de acum înainte;
Soluția 2: Directorul unității propune părinților un protocol de colaborare cu consilierul școlar;
Soluția 3: Se propune mustrare scrisă însoțită de scăderea unui punct la purtare cu posibilitatea
suspendării punctului dacă în termen de 8 spătămâni sau până la finalul anului școlar
elevul își revizuiește comportamentul;

Soluția 4: Dirigintele primește avertisment.

Ceva s-a schimbat. Au trecut 4 săptămâni fără nici o abatere.


Un elev model. A fost argumentul?
Puterea de influență pozitivă a grupului? Clemența acordată?
Motivația? Frica? Sau poate puțin din fiecare...
În loc de concluzie:
Conflictele nu sunt de evitat, sunt de soluționat!