Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

„În ajutorul iepurașilor Puf-Alb și Puf-Gri!”

Nivelul II

Propunător: ……………………..
PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ
DATA:

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:

PROPUNĂTOR:

NIVEL DE VÂRSTĂ: II-Grupa Mare;

TEMA ANUALĂ DE STUDIU:

TEMA PROIECTULUI: Săptămână independentă;

TEMA SĂPTĂMÂMALĂ: „Sfintele sărbători de Paște”;

TEMA ZILEI: „În ajutorul iepurașilor Puf-Alb și Puf-Gri!”

MIJLOC DE REALIZARE:Activitate integrată: ADP+ALA1+ADE (DȘ+DOS)


+ALA2;
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare și sistematizare de cunoștințe și deprinderi;
FORMA DE ORGANIZARE: Frontal și individual;
LOCUL DE DESFĂȘURARE: Sala de grupă;
DURATĂ: O zi
 SCOPUL ACTIVITĂŢII: Verificarea nivelului de însuşire a deprinderii de a
număra şi de a utiliza corect numerele şi cifrele în limitele 1-10 precum şi consolidarea
deprinderilor artistico-plastice specifice nivelului de dezvoltare motrică

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE:


 ADP: întâlnirea de dimineață: „Bună dimineața, dragi ieourași!” (salutul, prezența,
calendarul naturii, noutatea zilei)- „Scrisoare de la Puf- Alb și Puf-Gri”
 Rutine: „Sunt copil politicos și știu să mă port frumos!”
 Tranziții: ”Bat din palme clap, clap, clap…”
”Iepuraș coconaș”

 ALA1:
 Bibliotecă: semne grafice „încondeiem oul de Paște”;
O1: săredeacorectsemnelegraficeînvăţate, respectândspaţiul dat.
 Artă: modelaj din plastilină „ouă pentru Paște”;
O2: să modeleze prin mişcări circulare şi translatorii plastilina pentru a realiza ouă.
 Construcții: îmbinare piese lego „Coșuri pentru ouă”.
O3: să mânuiască materialul didactic pus la dispoziție utilizând diferite tehnici de
lucru: alăturare, îmbinare pentru obținerea coșulețului
 ADE:
 DȘ:Joc didactic matematic: „Ajutoarele iepurașilor”
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
- Curiozitate, interes și inițiativă în învățare;
- Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor;
- Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme
și cunoașterea mediului apropiat;
COMPORTAMENTE VIZATE:
- Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații
noi;
- Realizează sarcinile de lucru cu consecvență;
- Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și cu numerația;
- Efectuează operații de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE. La sfârșitul activității, copilul este capabil să:
- O1. Sănumerecrescătorșidescrescător conform cerințelor formulate în
limitele1-10;
- O2. Săașezeveciniiunuinumărînlimitele 1-10;
- O3. Săformezemulțimi de elementedupă un criteriudat;
- O4. Săidentificepozițiaunuinumărîntr-un șirdatutilizândnumeralul ordinal;
- O5. Săraportezecorectcantitatea la numărșinumărul la cantitateînlimitele 1-10;
- O6. Sărezolveoperații de adunareși de scădere cu o unitateînlimitele 1-10.
 DEC: Pictură: „Ouă încondeiate”
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
- Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor;
- Activare și manifestare a potențialului creativ.
COMPORTAMENTE VIZATE:
- Integrează ajutorul primit,pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină
dificultăți;
- Manifestă creativitate în activități diverse.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE.La sfârșitul activității, copilul este capabil să:
- O1. Să enumere materialele de lucru puse la dispoziție de educatoare;
- O2. Să execute mișcările de încălzire a mușchilor mici ai mâinii;
- O3. Să decoreze oul folosind culori și forme cât mai plăcute;
- O4. Să păstreze acuratețea suprafeței de lucru;
- O5. Să-și exprime opinia față de propria lucrare și față de lucrările colegilor.
 ALA 2- Joc de mișcare „Oul la concurs”
Obiectiveoperaționale:
O1 Sărespecteregulilejocului, participândactiv la joc;
O2 Săinteracționeze cu ceilalţicolegiîntimpulactivităţii.
SARCINILE DIDACTICE:
Numărarea în concentrul 1-10, șir crescător și descrescător ,vecinii mai mari și mai
mici ai numerelor, mulțimi de elemente,raportare la cantitate și invers, rezolvare de probleme
cu o unitate.Recunoaştereaşidenumirealoculuifiecăruiobiectînşirul format.
REGULI DE JOC:
o copiii vor fi împărțiți în două echipe;
o copiii sunt supuși mai multor probe pentru a putea să îl ajute pe iepuraș;
o fiecare sarcină corect îndeplinită le dă copiilor câte un punct sub forma de ou
roșu;
o răspund, rând pe rând, doar copiii solicitați de educatoare din fiecare echipă ,
colegi de grup oferă ajutor unde este nevoie;
o răspunsurile corecte sunt aplaudate;
o echipa care adunăcelemaimulteouăestedeclarată câștigătoare.
ELEMENTE DE JOC: surpriza,închidereașideschidereaochilor, aplauze,
întrecerea,mânuireamaterialului, recompense.

STRATEGII DIDACTICE:
Metodeșiprocedee: jocul didactic, conversația, observația, explicația, demonstrația,
exercițiul, problematizarea, turulgaleriei.
Materialedidactice: coșuri, cub cu cifre, jetoane cu ouă, cifreșiiepurași, plicuri cu
sarcini,recompense, probleme illustrate, ouăroșii, ouă din polistiren, acualrele, pensule, pahare
cu apă, bețe de frigărui, accesorii decorative, scrisoarea, linguri de lemn.
Forme de organizare:frontal,individual, pegrupe.
BIBLIOGRAFIE:
*** Curriculum pentru educație timpurie 2019;
Taiban, M., Petre, M. Nistor, V. (1976), „Jocuri didactice pentru grădinița de copii”,
București, Ed. Didactică și Pedagogică;
***(2019) Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu
care operează curriculum pentru educație timpurie.
Scenariul zilei
Activitatea începe cu întâlnirea de dimineață.
Copiii sunt așezați în semicerc pe scăunele pentru a putea stabili un contact vizual cu
toți membrii grupei. Educatoarea rostește următoarele versuri:
”Dimineața a sosit,
Toți copiii au venit,
În semicerc să ne adunăm
Cu toți să ne salutăm!”
Se folosește ”tehnica comunicării rotative” – pornind de la educatoare către copilul din
dreapta .
Prezența
Copiii vor răspunde cu „prezent” atunci când își aud numele și cu „absent” atunci
când constată că un coleg nu este la grădiniță. Fiecare va împărtăși cu ceilalți colegi starea pe
care o are în momentul respectiv. Voi solicita, ca fiecare copil, pe rând, să extragă câte un
creion (roșu pentru fetiță și albastru pentru băiat) și să îl așeze în suportul de aceeași culoare.
Astfel, la final, vom descoperi câte creioane roșii, corespunzătoare numărului de fete și câte
creioane albastre, corespunzătoare numărului de băieți, sunt. Un copil va fi solicitat să
descopere numărul tuturor copiilor prezenți prin adunarea creioanelor roșii cu cele albastre.
Se va completa Calendarul naturii, adresându-se următoarele întrebări:
- În ce zi a săptămânii suntem?
- Care sunt caracteristicile anotimpului primăvara?
- Cum este vremea astăzi?
- Care sunt lunile primăverii?
Împărtășirea cu ceilalți
Voi lansa o temă de gândire: „Când spun primăvară, la ce vă gândiți?”. Fiecare copil
va spune ceva despre primăvară.
Noutatea zilei – Noutatea (tema) zilei:Le spun copiilor că am primit o scrisoare de la
poștaș și un coș.Îi întreb dacă și-ar dori să știe despre ce este vorba.
Dragi Iepurași,
Am auzit că voi sunteți niște copii cuminți și harnici și ați putea să mă ajutați.Noi
suntem iepurașii Puf-Alb și Puf-Griși suntem tare supărați!Vreți să ne ajutați? Dar să vă
spunem ce s-a întâmplat: am pornit să le împărțim copiilor ouă pentru ca a trecut Paștele și am
realizat că nu prea ne maiamintim cifrele pe care le-am învățat și ne este teamă că nu o să ne
descurcăm să ducem ouă roșii copiilor.
Vă rogăm tare mult să ne ajutați să ne reamintim cifrele de la 1-10 deoarece a trecut
un an de când am fost la voi. Noi v-am trimis un coș cu multe materiale drăguțe cu ajutorul
cărora ne veți ajuta să nu greșim. Și pentru că a trecut Paștele, vă rog să ne ajutați să decorăm
si câteva ouă așa cum știți voi cel mai frumos.
Sunteți siguri că vreți să ne ajutați?
Vă mulțumim mult și vă dorim succes în rezolvarea sarcinilor pe care le aveți!
Semnează:Iepurașii Puf-Alb și Puf-Gri
Copiii se vor îndrepta spre centrele de lucru.
Tranziție
„Hai să-ncepem lucrul
Și s-avem mult spor
Azi lucrează fiecare
Cu ce are la sector.”
Copiii sunt organizați pe trei echipe, după culoarea oului extras din coșuleț: galben,
verde și portocaliu.
La centrul BIBLIOTECĂ vor găsi fișe și carioci cu ajutorul cărora vor încondeia oul
cu semnele grafice învățate. (galben)
La centrul ARTĂ copiii vor modela ouă din plastilină. (verde)
La centrul CONSTRUCȚII copiii vor construi un coș pentru ouă.(portocaliu)
Pentru asigurarea feed-back-ului și evaluarea modului de lucru din fiecare centru
se organizează Turul galeriei.
Tranziție
„Bat din palme:clap,clap,clap
Ne-nvârtim,ne răsucim
Și spre baie noi pornim.”
După întoarcerea copiilor de la masă, vor deveni ajutoarele iepurașilor Puf-Alb și Puf-
Gri. Se descoperă conținutul coșului primit de la poștaș care conține un cub cu cifre, jetoane
cu cifre , jetoane cu ouă și iepurași, recompense și niște plicuri numerotate, care le vor fi de
folos în activități. Se va desfășura astfel prima activitate pe domenii experiențiale: DȘ–
Activitate matematică- joc didactic: ,,Iepurașii iscusiți” , după care vom trece la domeniul
DEC-Pictură-,,Decorăm oul de Paște,,.
DȘ- Jocul se desfășoară astfel:copiii vor fi împărțiți în două echipe: echipa iepurașilor
gri și echipa iepurașilor albi.Le prezint copiilor coșul cu materialele lăsate de iepuraș la noi în
gupă și explic ce avem de făcut în continuare. Fiecare plic reprezintă o probă pe care noi
trebuie să o rezolvăm. Rezolvând toate cerințele din plicuri, vom reuși să îl ajutăm pe iepuraș
să își reamintească numerele de la 1-10, vom număra crescător și descrescător, vom forma
grupe de obiecte, ne vom juca cu cifrele, vom găsi vecinii unor numere, vomrăspunde la niște
întrebări. Educatoarea va deschide câte un plic pentru fiecare echipă, va citi sarcina și ei vor
rezolva. Echipa care a rezolvat corect sarcina primește în coșul ei câte un ou roșu. Jocul
continuă până sunt epuizate toate sarcinile.La finalul jocului se va desemna echipa
câștigătoare prin numărarea ouălor roșii din coșulețele lor.
Tranziție- ,,Iepuraș coconaș”
DEC- A doua dorinţă a iepuraşului este de a decora ouă. Ne aşezăm la măsuţe, după
care explic şi demonstrez copiilor modul de lucru.Efectuăm exerciţii de încălzire a muşchilor
mici ai mâinii :
”Mişcăm degeţelele,
Batem tare palmele,
Le-nvârtim, le răsucim
Și pe cap noi le oprim”

Urez copiilor spor la lucru.


Copiii încep să lucreze,educatoarea îi supraveghează şi îi ajută dacă este nevoie.
Dau frâu liber imaginaţiei creatoare a copiilor în decorarea ouălor. Apreciez activitatea
copiilor,le ofer libertatea de a aprecia critic şi autocritic propriile lucrări. Ouăle decorate de
copii vor fi expuse la centrul tematic .
ALA II - În ultima parte a zilei copiii vor participa la un concurs numit ,,Oul la
concurs”. Iepurașul de Paște va participa la jocul copiilor și îi va recompensa cu ouă de
ciocolată.
DEMERS DIDACTIC- DȘ (joc didactic)

SECVENȚELE OB. CONȚINUTUL ESENȚIALIZAT AL METODE FORME EVALUAR


ACTIVITĂȚII OP. ACTIVITĂȚII DIDACTICE ȘI DE E
PROCEDE ORGANI
E ZARE
1.Moment Crearea condițiilor necesare bunei
organizatoric desfășurări a activității:
 Aerisirea sălii de grupă
 Amenajarea spațiului de
desfășurare a activității
 Pregătirea materialului
(demonstrativ, distributiv)
Aranjarea scăunelelor în semicerc
2.Captartea Descopăr în fața copiilor coșulețul cu Observația Frontal Observarea
atenției surprize pe care iepurașii l-au adus Conversația comportame
dimineață și în care se regăsesc ntului
plicurile cu sarcinile jocului didactic și copiilor
materialele necesare desfășurării
jocului pe care le vom intui împreună.
3.Anunțarea Astăzi vom desfășura un joc Explicația Frontal Observarea
temei și a matematic, ”Ajutoarele iepurașilor”, în comportame
obiectivelor cadrul căruia vom fi supuși unor ntului
probe: să formăm mulțimi de obiecte; copiilor
să așezăm în coșulețe ouă după
anumite criterii; să punem în ordine
crescătoare/descrescătoare cifrele; etc.
4.Reactualizarea O1 -Hai să numărăm crescător de la 1 la Exercițiul Frontal Aprecieri
cunoștințelor 10! Problematiz verbale
- Bate din palme de atâtea ori câți ochi area
ai tu!
5.Prezentarea O1 Explicarea regulilor jocului Explicația Frontal Evaluare
noului conținut, O2 Jocul se va desfășura pe două Demonstrați Pe grupe individuală
dirijarea echipeaplicând metoda „mâna oarbă”: Aprecieri
învățării O3 echipa iepurașilor gri și echipa a verbale
O4 iepurașilor albi. Câte un copil din Conversația Observarea
O5 fiecare echipă ales de educatoare va Exercițiul comportame
extrage unul din plicurile numerotate, Problematiz ntului
în ordine crescătoare, în care se afla o area copiilor
sarcină pe care noi trebuie să o Jocul Implicarea
rezolvăm. Educatoarea citește pe rând didactic în cadrul
sarcina fiecărei echipe. Dacă cel mic grupului
rezolvă corect sarcina , echipa lui va
primi un ou roșu.Copiii vor avea de
rezolvat mai multe probe.Echipa care
adună cele mai multe ouă este
câștigătoare.
Demonstrarea jocului
Educatoare citește sarcina din
plic ,,Bate din palme de trei/ șase ori!,,
Jocul de probă
Pentru a înțelege mai bine jocul
vom rezolva împreună sarcina
următoare:,,Numără
crescător/descrescător de la 1 la 10
explicând noțiunea de șir crescător/
descrescător. Sunt solicitați câte un
copil din fiecare echipă.
Desfășurarea propriu-zisă a jocului
Sub conducerea educatoarei, copiii
din cele două echipe vor rezolva
sarcinile.
Varianta 1
Proba I :”Numara corect”
Reprezentanțiicelordouăechipevorgăsiî
ncoșcifrele de la 1 la 10. Sarcinava fi
ca o echipăsă le
aranjezepemasăînordinecrescătoare ,ia
rcealaltăînordinedescrescătoare.
Fiecareechipăesterecompensată cu un
oucoloratînfuncție de răspunsulcorect.
Se aplaudărăspunsurilecorecte.
Proba II
Echipa iepurașilor albi: Caută vecinii
numărului4 și 7!(3 și 2; 6 si 8)
Echipa iepurașilor gri:Caută vecinii
numărului8 și 6!(7și9;5 si 7)
Proba III
Echipa iepurașilor albi: Așază în
dreptul fiecărei cifre (de la 1 la 5) tot
atâtea ouă cât îți indică cifra
Echipa iepurașilor gri: Așază în
dreptul fiecărei cifre (dela 5 la 10) tot
atâtea ouă cât îți indică cifra.
Proba IV „Spune ce s-a schimbat?
Câte un copil din fiecare echipă va fi
desemnat să identifice schimbarea ce
s-a produs în șirul numeric. Când se
aude o bătaie din palme copiii vor
închide ochii, iar la semnalul și la
întrebarea „Ce s-a schimbat?”, copiii
vor deschide ochii și vor identifica
schimbarea. (un element, o cifră, o
mulțime, ordinea unor cifre)
Proba V
Echipa iepurașilor albi: Fomează
multimea ouălor roșii.Spune câte sunt!
Echipa iepurașilor gri: Fomează
multimea ouălor verzi. Spune
câtesunt!
Varianta 2
Proba VI
Câte un copil din fiecare echipă va fi
solicitat să arunce un cub care are pe
fiecare față a sa câte o cifră cuprinsă
între 1 și 10. În funcție de cifra care va
pica pe fața de de-asupra cubului,
copilul trebuie sa extragă dintr-un coș
tot atâția iepurași cât îi indică cifra și
să îi așeze în poieniță.
Varianta 3
Proba VII
Cele doua echipe vor primi câte opt
ouă. Vor avea ca sarcină să așeze
ouăle in doua coșulețe(să descompună
si sa compuna numarul 8).
6.Obținerea O5 Complicareajocului Jocul Frontal Evaluare
performanței O6 Pliculvaconținecâte o didactic Individual individuală
problemăilustratăpe care o vorrezolva Exercițiul
oral. Problematiz
Fiecarecopilvaprimicâte o fișă de area
lucru.

7.Asigurarea Cumi-am Conversația Frontal Evaluare


retenției și a ajutatnoiastăzipeiepurașiiPuf-Alb individuală
transferului de șiPuf-Gri?
cunoștințe Cum ne-am jucatnoi?
Ce probă v-a plăcutcelmaimult? De
ce?
8.Încheierea Iepurașii sunt fericiți de felul cum ați Explicația Frontal Aprecieri
activității/Evalu rezolvat sarcinile și cu siguranță el va verbale
area ști cum să împartă ouăle de Paște
copiilor. Vom număra ouăle din
fiecare coș pentru a afla echipa
câștigătoare.
Se vor face aprecieri generale și
individuale asupra modului în care
preșcolarii au participat la joc.
DEMERS DIDACTIC-DEC (Pictură)
SECVENȚELE OB CONȚINUTUL ESENȚIALIZAT METODE FORMĂ DE EVALUAR
ACTIVITĂȚII . AL ACTIVITĂȚII DIDACTICE ȘI ORGANIZA E
OP PROCEDEE RE
1.Momentorganiz Asigurarea condiţiilor pentru
atoric activitate: - aerisirea sălii,
- pregătirea materialului didactic
pentru activitate,
- aşezarea mobilierului.
2.Captarea Vine marioneta “Iepuraşul Ţup” şi le Explicația Frontal Participarea
atenției spune copiilor ca este foarte trist afectivă în
deoarece a trecut Pastele si el nu a grup
avut timp sa picteze ouăle pe care
trebuie sa le împartă copilaşilor. Le
cere copiilor sa îl ajute folosind
materialele care se află in coşul pe
care l-a adus, caci şi el îi va răsplăti la
final.
3.Anunțarea Vreţi să pictăm aceste ouă din coşul Conversația Frontal Observarea
temei și a lui Ţup pentru a-l ajuta să-şi termine Explicația comportame
obiectivelor treaba la timp? ntului
- DA.. copiilor
- Atunci, astăzi vom picta ouă folosind
materialele pe care le-am găsit în coş.
Ne vom folosi de culori diverse pentru
a le aplica pe suprafaţa oului, pentru a
realiza forme spontane – forme
diferite. Vom folosi pentru aceasta
materialele pe care le veţi descoperi în
coşul lui “Ţup”. Aceste ouă vor
rămâne la noi în clasă, pentru a o
înfrumuseţa, până va veni Ţup să le ia.
4.Reactualizarea Se realizează prin câteva întrebări: Conversația Frontal Aprecieri
cunoștințelor În ce perioadă a anului se încondeiază
ouă? verbale
Cu ce culoare se vopsesc, în mod
normal, ouăle de paște?
De ce credeți ca se vopsesc cu roșu?
Ce spunem atunci când ciocnim ouă
de Paște?
5.Prezentarea O1 Haideţi să vedem ce a adus Ţup în Conversația Frontal Observarea
noului conținut, O2 coş! Explicația Individual comportame
dirijarea învățării O3 Copiii vor veni la educatoare şi vor Demonstrația ntului
O4 intui împreuna materialele puse la Exercițiul copiilor
dispoziţie de Ţup. Evaluare
Se enumeră materialele; orală
Se cere copiilor să precizeze la ce cred Aprecieri
ei că folosesc iar educatoarea verbale
complează informaţiile;
Educatoarea va prezenta modelul, va
explica și va demonstra modul de
lucru.
- Copii, pentru început introducem
băţul de frigăruie în oul de polistiren
pentru a-l putea ține și a nu ne murdări
pe mânuțe în timp ce pictăm, după
care il putem picta în culori cât mai
vii. Pentru a-l încondeia cât mai
frumos, putem să să îl decorăm cu
diferite forme (puncte, liniuțe, forme
geometrice etc)
Efectuăm exerciţii de încălzire a
muşchilor mici ai mâinii
”Mişcăm degeţelele,
Batem tare palmele,
Le-nvârtim, le răsucim
Și pe cap noi le oprim”
Se pictează ouăle pentru obţinerea
unei forne cât mai plăcute a ouălelo șir
cât mai divers colorate;
Copii sunt atenţi la materialele folosite
, respectă indicaţiile propunătoarei.
Sunt ajutaţi copii care necesită sprijin.

6.Obținerea Copiii vor primi diferite accesorii Exercițiul Individual Evaluare


performanței decorative pe care le vor atașa pe ou în individuală
vederea decorării lui.
7.Asigurarea O5 Se realizează prin metoda Turul Turul Frontal
retenției și a galeriei. Ouăle sunt aşezate pe Galeriei
transferului de suportul de polistiren pentru a se usca,
cunoștințe câţiva copii trec pe la fiecare coleg şi
iși exprimă părerea privind lucrările
cele mai reuşite, inclusiv lucrarea
proprie.
8.Încheierea Se face fixarea temei Conversația Frontal Aprecieri
activității/Evaluar -Ce am făcut astăzi la activitatea Explicația verbale
ea artistico-plastică?
-Am pictat și am decorat ouă pentru
iepuraşul Ţup.
Se fac aprecieri asupra activităţii,
asupra modului de implicare a
fiecăruia în activitate.
Se constată contribuţia adusă de
fiecare copil la aspectul estetic al
clasei
Copiii primesc ca şi recompensă de
laŢup, stimulente dulci.

S-ar putea să vă placă și