Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Domeniul Stiințe - activitate monodisciplinară

DATA: 16.02.2021
UNITATEA: Șc. Gimn. Nr. 1, Cernavodă, G.P.P. “Panseluța”, Cernavodă
EDUCATOARE: Pleșea Ana-Maria
NIVEL DE VÂRSTĂ/ GRUPĂ: 5/6 ani, nivel II, Grupa mare
TEMA ANUALĂ DE STUDIU:” Cand, cum și de ce se întamplă?”
TEMA PROIECTULUI꞉ „Pămantul- casa mea”
TEMA SĂPTĂMÂNII:” Animale sălbatice”
DOMENIUL EXPERIENŢIAL: DOMENIUL STIINȚE
MIJLOC DE REALIZARE: observare
TEMA ACTIVITĂȚII : ”Ursul și vulpea”
TIPUL ACTIVITĂŢII: Transmitere de noi cunoștințe, priceperi si deprinderi.
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
• Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute.
• Mesaje orale în diverse situații de comunicare
COMPORTAMENTE VIZATE:
• Exersează, cu sprijin ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și
receptării (comunicarea receptivă).
• Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor,
emoțiilor, semnificațiilor (comunicare expresivă).
• Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități,
acțiuni, emoții proprii.
• Respectă regulile de exprimare corectă în diferite contexte de comunicare.
SCOP ACTIVITĂȚII: Cunoaşterea înfăţişării a două animale sălbatice, a unor
caracteristici prin care se diferenţiază, a hranei , a foloaselor şi a pagubelor produse de
ele; Formarea priceperii de a compara şi a stabili trăsături comune.
OBIECTIVE:
O1- Să recunoască animalele prezentate  (ursul şi vulpea), denumindu-le corect;
O2 -Să identifice categoria de apartenenţă(animale sălbatice);
O3 - Să precizeze părţile componente ale celor două animale şi rolul lor;
O4 - Să descrie animalele observate, prezentând cel puţin trei caracteristici generale ;

1
O5 – Să stabilească prin comparaţie, cel puţin trei-patru asemănări şi deosebiri între
cele două animale observate ;
O6 – Să  precizeze foloasele oferite de aceste animale;
O7 - să participe cu interes la activitate
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: observarea, conversaţia, explicaţia, compararea, învățarea prin
descoperire, metoda puzzle.
Resurse materiale: planşe cu cele două animale.
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual
BIBLIOGRAFIE:
1. Ministerul Educației Naționale, „Curriculum pentru educație timpurie (copii
de la naștere la 6 ani)”, 2019;
2. Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la
naștere la 7 ani;
3. Metodica activităților instructive - educative în învățământul preprimar,
Editura Didactica Nova, Craiova, 2007.
4. Laurenția Culea - Îndrumător metodic 5-6 ani.

2
Nr. Etapele activității Conținutul ștințific Metode și Mijloace de Evaluare
crt. procedee învățământ
1. Moment organizatoric Crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a activităţii: Mobilierul
 Aerisirea sălii de clasă, grupei
 Pregătirea materialelor didactice,
Așezarea scaunelor în semicerc.
2. Captarea atenției Copiii vor asculta un fragment dintr-un cântec. Conversaţia Observarea
-Cum se numeşte cântecul ? (« Ursul păcălit de vulpe »). comportamentului
-Despre ce animale este vorba în acest cântec ? (urs şi vulpe). copiilor
3. Anunțarea temei și a Astăzi vom observa ursul şi vulpea. Conversaţia Observarea
obiectivelor La sfârşitul activităţii va trebui să cunoaşteţi părţile componente comportamentului
ale celor două animale sălbatice şi să le descrieţi precizând copiilor
câteva însuşiri ale acestora.
4. Desfășurarea propriu- Analiza sintetică a înfăţişării celor două animale va fi realizată
zisă a activității pe baza unui plan de întrebări care să orienteze copiii spre
Planșe cu
desprinderea asemănărilor şi deosebirilor. animale
-Care sunt părţile principale ale acestor animale?
-Există şi alte animale care au aceleaşi părţi ca şi ursul şi
vulpea ?
Se orientează percepţia copiilor spre capul celor două animale:
Să privim capul ursului şi capul vulpei şi să observăm ce părţi
au.(ochi,urechi,bot) Conversatia

3
La ce folosesc ochii? Cum este privirea vulpei? (privirea vulpei
este şireată) Observarea
Cum sunt urechile celor două animale?
La ce folosesc urechile  ? Explicaţia
Din ce părţi este format botul animalelor? La ce folosesc ?
(botul este format din nas, cu două nări şi gură).
Sinteza parţială va fi realizată prin descrierea independentă de
către doi copii,a capului celor două animale.
Cu ce se continuă capul ursului şi al vulpei? (gâtul).
Care este partea cea mai mare a corpului ? (trunchiul)
Cu ce este acoperit trunchiul? (cu blană).
Ce culoare poate avea blana ursului? Dar blana vulpei?
Cu ce se termină trunchiul în partea din spate? (cu o coadă)
Cum este coada ursului? Dar a vulpei? Câte picioare au? (au
patru picioare).
Cum sunt aşezate picioarele? (două în faţă şi două în spate).
Cu ce se termină picioarele?( Picioarele se termină cu degete şi
cu unghii foarte puternice).
Cu ce se hrănesc cele două animale? (...vulpea mănâncă iepuri,
veveriţe.) Ursul mănâncă miere de albine, fructe de toate
felurile, boabe, semințe,frunze, iar dintre animale, el mănâncă Analiza şi
corectarea
pești, cerbi, mamifere mici, păsări).
răspunsurilor

4
Unde trăiesc aceste animale?(...în pădure.) Aprecieri verbale
5. Asigurarea retenției și a SINTEZA GENERALĂ Metoda puzzle Analiza
transferului O realizez prin metoda puzzle. Conversația raspunsurilor
Copiii vor reconstitui imaginea celor două animale observate,
vor denumi părţile componente, vor preciza rolul acestora şi vor
enumera 3-4 caracteristici .
6. Obținerea performanței FOLOASE ŞI PAGUBE: Analiza
Ce foloase avem de la vulpe? Dar de la urs? (...blana). Invatarea prin raspunsurilor
Ce putem face din blana animalelor? (haine de blană). descoperire
De asemenea,educatoarea va complete observaţiile şi Conversația
cunoştinţele copiilor(din blana lor se fac haine,genţi).
Ce pagube produce vulpea?(...este şireată, stă la pândă şi
mănâncă păsările domestice).
7. Încheierea activității Le voi adresa o serie de întrebări copiilor pentru a observa cat Conversația Analiza
de bine au înțeles aspectele celor două animale: răspunsurilor
Ce fel de animale sunt ursul şi vulpea?(sălbatice) Aprecieri verbale
Ce alte animale sălbatice mai cunoaşteţi?
De ce sunt numite animale sălbatice?(...cresc în pădure)
Ce mănâncă aceste animale şi cine le procură hrana, iarna?
Unde îşi au adăpostul?(În vizuină; iarna ursul hibernează).
Voi face aprecieri verbale și voi trece la următoarea activitate
cu ajutorul tranziției: Bat din palme clap, clap, clap...

5
6

S-ar putea să vă placă și