Sunteți pe pagina 1din 12

Universitatea “ Alexandru Ioan Cuza “ din Iași

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor


Specializarea “Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor “
Extensiunea Bălți Disciplina: Managementul Financiar

IAR S.A. Brasov


Cuprins:

1.Prezentarea generala a intreprinderii IAR S.A. Brasov


 Cadrul general de organizare si desfasurare a activitatii
2. Analiza Pozitiei financiare a intreprinderii
 Bilantul financiar
 Analiza echilibrului financiar
3. Analiza starii de performanta financiara a intreprinderii
 Analiza ratelor de rentabilitate
 Analiza Du Pont
4. Concluzia
5. Bbliografie
Prezentarea general a intreprindrii IAR S.A Brasov

Industria Aeronautică Română (IAR) (acum IAR SA Brașov ) este


un producator roman de industria aerospatiala

Cadrul general de organizare si desfasurare a activitatii


Din 1970, IAR S.A. Brasov devine unicul fabricant de elicoptere din România, atât
militare cât și civile. Începând cu anul 1978, rămâne singurul fabricant mondial al
versiunii militare a elicopterului Puma, al cărui contract de licență este semnat în 1974.
IAR S.A. Brasov a produs și livrat mai mult de 360 elicoptere Puma și Alouette III sub
licență Aerospatiale (astăzi integrată în compania Airbus Helicopters fosta Eurocopter
SAS),830 planoare și motoplanoare, precum și 136 avioane ușoare în proprie concepție.
În prezent, IAR S.A. Brașov este o unitate specializată pentru mentenanță, reparații și
reparații capitale pentru elicopterele Puma și Alouette III.

A.Obiect de activitate
IAR S.A. Brasov dezvoltă programe de modernizare, efectuează revizii periodice,
reparații capitale și încercări la sol și în zbor; asigură multiple servicii după vânzare:
mentenanță, piese de schimb și înlocuiri de echipamente, asistență tehnică; școlarizarea
piloților și a tehnicienilor; programme “Follow-on-Support” pentru gama de elicoptere
Puma și Alouette III.
De asemenea, IAR S.A. este implicată în fabricarea de ansamble, subansamble și piese
pentru diversi producători din industria aeronautică mondială (structuri aeronave,
cablaje electrice, …).

B.Structura actinoriat
Sursa informatiei: DEPOZITARUL CENTRAL
Din data: 30.06.2020
Actionari Actiuni Procente
STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, 12.250.488 64.8900%
ENERGIEI SI MEDIULUI DE AFACERI loc. BUCURESTI
jud. SECTOR 1
Alti actionari/others 6.628.365 35.1100%
Total 18.878.853 100%

C.Piata si concurenta
Principalii beneficiari ai elicopterelor Puma și Alouette III fabricate/ reparate la Brașov
sunt: Ministerul Apărării Naționale (Forțele Aeriene și Forțele Navale din România),
Serviciul Român de Informatii, Ministerul de Interne, Eurocopter (Airbus Helicopters),
Denel – Republica Sud-Africană, Forțele Aeriene din E.A.U., Forțele Armate și Forțele
Aeriene din Pakistan, Forțele Aeriene din Sudan (1982-1984), Ministerul Apărării din
Coasta de Fildeș, Fortele Aeriene din Liban, Fortele Aeriene din Oman, etc.

Concurentii internationali
 Taylorcraft Aircraft-SUA
 Pacific Aerospace- Noua Zeelanda
 Daher-Socata (SOCATA) -Franta

Analiza Pozitiei financiare a intreprinderii


Bilantul Financiar:

Active 2019 2020


Active imobilizate 74 440 418 83 860 281

imobilizări necorporale 529 497 615 988

imobilizări corporale 68 421 524 77 769 107

imobilizări financiare 5 428 997 5 428 997

Drepturi de leasing 60 400 46 189


Active circulante 268 925 977 256 795 271

Stocuri 211 201 751 211.074.582

creanțe financiare 48 953 402 35 947 941

creanțe contabile 48 901 225 35 878 560

Cheltuieli în avans 52 177 69 421

Active de trezorerie 8 770 824 9 772 708

investiții pe ter.scurt 0 0

lichidități 8 770 824 9 772 708

Total Active 343 366 395 340 655 552

Pasivul 2019 2020


Capital propriu 258 528 545 259 633 659

Capital propriu – total 188 534 170 204 049 438

Provizoane 69 994 375 55 584 221

Subventii pentru investitii 0 0

Patrimoniul public 0 0

Datorii pe termen Mediu si 5 383 210 5 161 019


Lung
Datorii pe termen Scurt 79 454 640 75 860 874

Datorii de explotare 26 236 825 29 924 469

Datorii<1 an mai putine 26 139 102 29 878 700


datorii financiare
Venituri inregistrate in avans 97 723 45 0769

Datorii bancare/ financiare 53 217 815 45 936 405

Imprumut in obligatie 0 0

Sume datorate institutilor de 53 217 815 45 936 405


credit
Total Pasiv 343 366 395 340 655 552

Analiza indicatorilor echilibrului financiar

Rezultatele obținute pentru anii de gestiune 2019 și 2020

2019 2020
FRN 189 471 337 180 934 397
NFR 233 918 328 217 098 054
TN -44 446 991 -36 163 657
Analiza performanței
Indicatori 2019 2020 Ref
Rata curentă (Rcr) 3,38 3,39 1,8
Rata rapidă (Rr) 0,73 0,60 0.8
Rata cash (Rch) 0,11 0,13 0,2
Rata îndatorării (Rîn) 24,71% 23,78% 68%
Rata de acoperire a 201,75 42,67 2,4
dobânzilor (Rad)
Rata de rotație a 1,73 1,21 8
stocurilor (Rrs)
Durata medie de 42 34 30
încasare a stocurilor
(Dmîs)
Rata de utilizare a 4,91 3,06 7,5
activelor fixe (Ruaf)
Rata profitului (RI) 13,43% 13,25% 1%
Rentabilitatea 14,31% 9,97% 13%
investiției (ROA)
Rata rentabilității 19,003% 13,08% 9%
financiare (ROE)
Analiza stării de performanță financiară a întreprinderii

Nr. Rd. Indicatori Sold în exercițiului financiar:


2019 2020
1 Venituri din vânzarea mărfurilor 118.726.782 108.701.525
2 Cheltuieli privind mărfurilor 94.844.103 87.463.953
3 MARJA COMERCIALĂ 23.882.679 21.237.572
4 Producția vândută 247.084.488 147.589.948
5 Producția stocată 0 0
6 Producția imobilizată 0 0
7 PRODUCȚIA EXERCIȚIULUI 247.084.488 147.589.948
8 Cheltuieli cu materiile prime și materiale 169.960.270 89.507.307
consumabile
9 Alte cheltuieli materiale 1.181.606 705.793
10 Alte cheltuieli din afară (cu energie și 1.909.901 2.109.961
apă)
11 Cheltuieli privind prestațiile externe 9.873.917 8.403.781
12 VALOARE ADĂUGATĂ 88.041.473 68.100.678
13 Venituri din subvenții de exploatare 0 0
aferente cifrei de afaceri nete
14 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și 579.120 614.157
vărsăminte asimilate
15 Cheltuieli cu personalul 41.095.807 45.592.147
16 EXCEDENTUL BRUT DIN 46.366.546 21.894.374
EXPLOATARE (EBE)
17 Alte venituri din exploatare 8.288.704 1.703.061
18 Alte cheltuieli de exploatare 22.973.882 9.706.252
19 Ajustări de valoare privind imobilizările 3.764.086 3.836.814
corporale si necorporale

20 Ajustarea de valoare privind activele 5.563 0


circulante
21 Ajustări privind provizioanele -5.956.105 -17.688.224
22 REZULTATUL DIN EXPLOATARE 33.867.824 27.742.593

23 Venituri financiare 5.499.455 746.602


24 Cheltuieli financiare (fără cheltuieli 776.958 3.346.202
privind dobânzile)
25 REZULTATUL ÎNAINTE DE 38.590.321 25.142.993
DOBÂNZI ȘI IMPOZIT (EBIT)
26 Cheltuieli privind dobânzile 280.678 886.015
27 REZULTATUL CURENT (EBT) 38.309.643 24.256.978
28 Venituri extraordinare 0 0
29 Cheltuieli extraordinare 0 0
30 REZULTATUL BRUT 38.309.643 24.256.978
31 Impozit pe profit (și alte elemente de 7.218.442 2.952.399
impozit)
32 REZULTATUL NET AL 31.091.201 21.304.579
EXERCIȚIULUI FINANCIAR

Rentabilitatea financiară în valori de piață

2019 2020
Rata de rentabilitate a capitalului investit de
0,1900313986 0,1313333698
proprietari
Rata de rentabilitate a capitalului investit de
0,0035369065 0,0116865234
creditori
Rata de rentabilitate a tuturor capitalurilor investite 0,4176655886 0,2540485078
Rata de rentabilitate a capitalului investit de proprietari:

Pr net
Rfin=
Cap. ∝¿ ¿

Rata de rentabilitate a capitalului investit de creditori:

Chel . cu dobînzi
Rdob=
Datorii financiare >1 an

Rata de rentabilitate a tuturor capitalurilor investite:


Rezultatul net de explotare
Rre=
Activ economic

Analiza factorială a rentabilității (sistemul de rate DU Pont)


Efectuarea analizei factoriale Du Pont constă în identificarea principalilor factori cu influență directă
sau indirectă asupra rentabilității companiei.

2019 2020
ROE 0,26% 0,17%
RP 13,43% 13,25%
RRCP 1,94 1,25

ROE=RP*RRCP
RP=Profit net/Cifra de afaceri*100%
RRCP=Cifra de afaceri/Capital propriu total

Rentabilitatea Econumica:

ROA=EBIT+Cheltuieli cu dobanzi / Total Activ-Datorii din explotare*100%

ROA 2019=38.590.321+280.678/343.366.395-26.236.825*100%=
=38.870.999/317.129.570*100%= 12,26%

ROA2020=25.142.993+886015/340.655.662+29.924.469*100%=
=26.029.008/310.731.083*100%= 8,38%
Concluzie
Bibliografie:

https://bvb.ro/Bilanturi/IARV/IARV_A_2020.pdf
https://www.iar.ro/

S-ar putea să vă placă și