Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Data:
Nivel:I (Grupa mică)
Profesor: Cîrjă Andra-Elena
Unitatea de învățământ: Grădinița cu program prelungit Budești
Tema anuală: „?”
Tema proiectului:
Tema săptămânală: „ ”
Tema zilei:„
Tipul activităţii: Mixtă
Forma de realizare: activitate integrată (ALA1+ADP+ADE+ALA2)
MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic și colaj
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE:
ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):
 Rutine:
Jocul liber
Întâlnirea de dimineață:
 Salutul - Bună dimineaţa, dragi copiii!
 Noutatea zilei - De vorbă cu legumele
 Prezența – Oare cine n-a venit?
 Împărtășirea cu ceilalți - Sănătate de la toate
 Calendarul naturii
 Tranziţii: „Bat din palme clap-clap-clap”
Cântec numărătoare „Hai să zicem una..."

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA 1):


Artă: „Coșul cu legume timpurii” (pictură-amprentare)
Construcții: „Lădițe pentru legume” (îmbinare piese lego)
Știință: „Drumul legumelor până la bolul pentru salată”(labirint)
ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE (ADE):A.I.(DLC+DOS)- „Vitamine
de la toate”(joc didactic si colaj)
ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA2):
„Coșul rupt” - joc de mișcare
„Mâna pe…ceapă”- joc de atenție
DOMENII ALE DEZVOLTĂRII:
 DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ŞI A PREMISELOR
CITIRII ŞI SCRIERII;
 CAPACITĂŢI ŞI ATITUDINII ÎN ÎNVĂŢARE
 DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂŢII ŞI A IGIENEI PERSONALE

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


Mesaje orale în situații diverse de comunicare
Ascultarea activă a mesajului pentru înțelegerea și receptarea lui (comunicare receptivă)
Exprimarea orală a mesajului, a emoțiilor etc.(comunicare expresivă)
Curiozitate,interes și inițiativă în învățare
Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor(persistență în activități)
Activare și manifestare a potențialului creativ
COMPORTAMENTE VIZATE:
Respectă regulile de exprimarecorectă,îndiferite contexte de comunicare.
Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului.
Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc în calitate de auditor.
Utilizează structuri orale simple.
Manifestă creativitate în activități diverse.
Manifestă curiozitate şiinteres pentru experimentarea și învăţareaîn situații noi.
Realizează sarcinile de lucru cu consecvență.
Manifestă creativitate în activități diverse.
SCOPUL:
Consolidarea deprinderilor de a folosi corect singularul şi pluralul substantivelor, precum
şi a deprinderii de a le include corect în propoziţii scurte sau dezvoltate, respectând
acordul dintre subiect şi predicat; dezvoltarea atenţiei voluntare, a memoriei vizuale şi
stimularea rapidităţii în gândire.Formarea și consolidarea unor abilități practice specifice
nivelului de dezvoltare motrică.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE
 Să folosească corect tehnica de lucru – amprentare;
 Să realizeze diferite forme tridimensionale (lădițe), cu diferite piese de construcții;
 Să stabilească corect drumul legumelor până la bol;
 să recunoască legumele timpurii;
 să denumească singularul și pluralul substantivelor, formulând propoziții simple în care
să le utilizeze;
 să utilizeze corect instrumentele de lucru (siluete, lipici, hârtie creponată), în vederea
realizării lucrării;
 să descrie lucrările, raportându-se la criteriile de evaluare anunțate.

Sarcina didactică:Alegerea corectă a jetonului cu una sau mai multe imagini și


exprimarea corectă a singularului și pluralului.
Regulile jocului:Copilul alege câte un jeton, denumește obiectul desenat și cere colegului
din echipa adversă să ridice un jeton cu pluralul obiectului.
Elemente de joc:surpriza, mânuirea materialelor, întrecerea, aplauze.

STRATEGII DIDACTICE:
a) METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: instructajul verbal, explicaţia, demonstraţia,
observaţia, conversatia, explicatia, exercitiul, munca independenta, jocul didactic, expunerea-
ghicitoarea, învățarea prin descoperire.
b) MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: jetoane cu diferite imagini reprezentând o legumă
sau mai multe legume, fişe individuale, ecusoane, foi, lipici, siluete fructe și legume, hârtie
creponată.
c) FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri mici, individual

BIBLIOGRAFIE:
***Curriculum pentru educație timpurie 2019
SCENARIUL ZILEI

PRIMIREA COPIILOR – copiii vor intra în sala de grupă în rând câte unul, folosind
salutul de dimineață (îmbrățișare, batem palma, pum în pumn, salutul cu mâna etc.)

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ:
SALUTUL:
De dimineață ne-am trezit,
La grădiniţă ne-am întâlnit.
Cu toţii să salutăm:
Bună dimineaţa, dragi pitici,
Mă bucur că sunteţi aici!
A început o nouă zi.
Bună dimineaţa, copii!
NOUTATEA ZILEI:
Prezentarea legumelor pe care le vom folosi la activitățile noastre.
PREZENȚA:
După ce ne-am adunat
Și frumos ne-am salutat
Colegii ne-am întâlnit
Oare cine n-a venit?
Copiii sunt invitaţi să-şi descopere chipul, să aşeze fotografia corespunzătoare în calendar
și să se privescă în oglindă, în sala de grupă. Educatoarea își alege un asistent al zilei pentru a
putea realiza prezența.
Fotografiile rămase sunt copiii care lipsesc. (consemnarea prezenței copiilor).
ÎMPĂRTĂȘIREA CU CEILALȚI: Sănătate de la toate
Fiecare copil va spune care este leguma lui preferatăşice și-ar dori să afle despre aceasta.
CALENDARUL NATURII:
În funcţie de răspunsul la întrebările: În ce anotimp suntem?, Cum este vremea?, Ce zi a
săptămânii este astăzi?, Ce zi a fost ieri?, Ce zi va fi mâine?, se vor stabili cartonaşele potrivite
pentru ziua respectivă.
Copiii sunt așezați pe scăuneleși urmează momentul de poveste, unde copiii ascultă cu
atenție ”Povestea legumelor lăudăroase” și la finalul poveștii află mesajul zilei.

MOMENTUL DE ÎNVIORARE: Pentru a fi în formă vom face câteva mișcări de gimnastică


pe melodia „Lecția de înviorare”.

RUTINE:
- Mic dejun - deprinderi de igienă alimentară și autoservire;
- Mă pregătesc pentru activități - deprinderi de organizare a unei activităţi;
- Masa de prânz - deprinderi de igienă alimentară și autoservire.
TRANZIȚII: „Salata de legume”- joc distractiv
Asezati in cerc, copiilor li se atribuie cate o legumă: spanac, ceapă verde, ridiche.
Educatoarea va spune: „As manca salata de ….. ridichi”. Toti jucatorii care sunt ridichii isi vor
schimba locul. Cand se spune: „As manca salata de legume”, isi vor schimba locul toti copiii. 

ALA 2
„Coşul rupt!”- joc de mișcare
Avem nevoie de un copil cumpărător : medalionul - bacnotă.
Fiecare copil va primi câte un medalion –legumă, pe care îl va pune la gât.
Cumpărătorul cu un coş în mână ocoleşte cercul şi spune: „Am plecat la piaţă să
cumpăr...!”
Copilul –legumă se aşează după cumpărător şi-l urmează.
Cumpărătorul cere alt fruct/legumă şiaşa mai departe, se repetă jocul de 3 -4 ori.
La comanda „Coşul s-a rupt!” fructele și legumele cumpărate trebuie să-şi ocupe rapid
locul în cerc.
Copilul care rămâne fără scaun devine cumpărător și jocul se repetă.

„Mâna pe... ceapă” - joc de atenție


Copiii sunt împărțiți în mod egal, așezându-se doi câte doi, unul în fața celuilalt. În mijloc
vor avea o ceapă, pe care îl va lua unul dintre ei, în funcție de cât de atent va fi.
Educatoarea va spune: mâinile pe cap, mâinile pe umeri, mâinile pe genunchi, mâinile pe
urechi, mâinile pe ceapă. Câștigă cel care a atins-o primul.

ALA 1:
• ARTĂ –Coșul cu legume timpurii
Sarcini de lucru și comportamente:
- Să folosească culorile corespunzătoare pentru fiecare legumă
- Să folosească amprentarea ca tehnica de lucru

• ȘTIINȚĂ-Drumul legumelor până la bol (labirint)


Sarcini de lucru și comportamente:
- să stabilească traseul corect al legumelor către bol

• CONSTRUCȚII- Lădițe pentru legume


Sarcini de lucru și comportamente:
- să îmbine piesele lego pentru a construi lădițele pentru legume
- să recunoască legumele din lădițe

După activitățile liber alese (ALA1) și desfășurarea tranzițiilor și rutinei privind


deprinderile igienico-sanitare, vor începe activitățile pe domenii experiențiale (ADE)activitate
integrată,domeniul limbă și comunicare (DLC), joc didactic Vitamine de la toate și domeniul om
și societate (DOS)activitate practică,colaj, unde copiii vor lipi în coșul Zânei Primăvara legume,
iar după terminarea activităților, copiii desfășoară jocurile din cadrul activităților liber alese
(ALA2).
Evenimentul Conținutul științific Strategii Evaluare
didactic didactice
Momentul Se creează condițiile necesare desfășurării activității în Instuctajul verbal Observarea
organizatoric bune condiții. Conversația comportamentului
Copiii intră în grupă și se așază pe scăunele. copiilor
Introducerea în O voi face printr-o poezie ghicitoare:
activitate „Astǎzi, în grǎdina mea Expunerea- Interesul pentru
Am vǎzutdupǎ perdea ghicitoarea conținutul surpizei-
Cum o zânǎfrumuşicǎ scrisoarea observarea
Iar dǎviaţǎ la grǎdinǎ … Explicația comportamentului
Ghioceii sunt pe câmpuri, copiilor
Rândunelele în crânguri,
Copacii înmuguresc,
Pe cine vestesc?”
Și printr-o scrisoare de la Zâna Primăvara care îi roagă pe
copii ca după terminarea jocului, să realizeze un colaj cu un coș
plin cu legume.
Reactualizarea O voi face cu ajutorul întrebărilor despre anotimpul
cunoștințelor toamna. Conversația Evaluare orală
-În ce anotimp ne aflăm?
-Care sunt caracteristicile acestui anotimp?
-Ce se întâmpla cu natura în anotimpul primăvara?
Anunțarea temei -Dragi copiii, astăzi ne vom juca cu legumele din aceste Observarea
și a obiectivelor coșuri și pentru aceasta o să ne împărțim în doua echipe: Echipa Conversația comportamentului
roșie și Echipa verde. copiilor
Copiii primesc ecusoane corespunzătoare celor 2 echipe.
Dirijarea Observarea
învățării comportamentului
copiilor
a)explicarea Explicarea jocului:
regulilor jocului Voi explica regulile jocului şi modul de desfăşurare al Jocul didactic
acestuia. Astfel, le voi spune copiilor că pe măsuţele din faţa lor Explicția
sunt aşezate două coșuri ce conțin mai multe imagini care
denumesc unul sau mai multe obiecte. La semnalul meu, un
copil vine, ridică un jeton şi-l denumeşte. Un copil din echipa
adversă caută jetonul care indică forma de plural.

b)desfășurarea Jocul de probă: Demonstrația Observarea


jocului de probă Se desfăşoară jocul de probă. Observația comportamentului
Jocul de probă se realizează pentru a mă asigura că copiilor
sarcinile au fost bine înțelese.

Proba I
c)executatrea Se trece la desfăşurarea propriu-zisă a jocului, în timpul Exercițiul
jocului propriu- căruia voi urmări dacă preşcolarii folosesc corect formele de
zisă a jocului de plural şi singular, dacă se exprimă corect şi dacă participă cu
către copii interes la joc. Jocul didactic
Un copil din „echipa roșie” vine la măsuța cu jetoane și
ridică un jeton care arată o singură legumă, îl denumește și apoi Evaluare orală
caută în celălalt coș jetonul care arată mai multe legume de
același fel. Se va executa jocul și invers, pornind de la pluralul Învățarea prin
substantivelor la singular. descoperire
Proba II
Se va trece la complicarea jocului.
Pentru complicarea jocului, copiii trebuie să extragă din
coș jetonul care arată o singură legumă si să formuleze Explicația
propoziții cu acesta, să transforme propoziția la plural.
Răspunsurile bune sunt încurajate cu aplauze.
Obținerea Proba III
performanței Fiecare copil primește câte o paletă de culoare roșie și una
de culoare verde. În timp ce copiii au ochii închiși, voi lua dintr-
un coș o imagine cu legume. Când deschid ochii, voi expune o Problematizarea
aserțiune.
Ex: Am luat din coșul cu legume, o salată verde. Exercițiul
Dacă asaerțiunea este adevărată copiii ridică paleta de
culoare verde, iar dacă este falsă, ridică paleta de culoare roșie.
Copiii sunt atenți și ridică paleta verde sau roșie în funcție
de aserțiunea expusă.
Educatoarea expune 4-5 aserțiuni după modelul de mai
sus. Copiii răspund la întrebări.

Asigurarea retenției și a transferului o voi face printr-o


Asigurarea tranziție:„Bat din palme:clap, clap, clap,
retenției și a Din picioare:trap, trap, trap, Conversația Observarea
transferului Ne învârtim, ne răsucim Explicația comportamentului
Și la mese noi pornim.” copiilor

Pentru activitatea practică vor fi pregătite pe măsuțe


materialele necesare pentru realizarea colajelor. Conversația
Se anunță tema activității – lipire – coșul cu legume
timpurii. Se intuiesc materialele puse la dispoziție. Observarea
Copiii vor primi siluete cu legume, pe care trebuie să comportamentului
lipească hârtie creponată, iar la finalul lucrării, să așeze fructele copiilor
și legumele în coșul Zânei.
Se va explicat și demonstra modul de lucru, făcându-se
precizarea că fiecare are liberatea să își aleagă ce legume dorește
să folosească la activitate.
Înainte de a începe activitatea o să facem câteva exerciţii
de încălzire a muşchilor mici ai mâinilor sugerate de versuri, în
ritm lent:
„Batem palmele cu zor,
Batem palmele cu spor,
1,2,3- 1,2,3 Explicația
Închid pumnii şi-i desfac Demonstrația
Degetelor fac pe plac
1,2- 1,2
La pian acum cântăm,
Liniște! Să ascultăm!
Plic-plac, melodiile îmi plac”
Se explică tehnica de lucru și se trece la realizarea
lucrărilor.Se oferă sprijin în timpul activității, urmărind Munca
respectarea tehnicilor de lucru. independentă Observarea
comportamentului
La finalul activității fiecare copil își va prezenta lucrarea copiilor
Evaluarea realizată.
activității Se va realiza o expoziție cu lucrările copiilor și se vor face
aprecieri asupra modului în care au lucrat.

În încheierea activității se vor face aprecieri individuale și


Încheierea generale cu privire la realizarea temei. Copiii vor fi Explicația
activității recompensați cu fructe și legume din coșul Zânei Toamna, Conversația
pentru buna desfășurare a activității.

Explicația
Conversația

S-ar putea să vă placă și