Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

Şcoala Gimnazială
Clasa Pregatitoare
Data:
Efectivul:
Loc de desfăşurare: Teren de sport
Profesor:

TEME :
Tema 1. Dezvoltarea vitezei de reacţie şi de deplasare
Tema 2. Consolidarea deprinderii motrice – Mers – prin jocuri

COMPETENŢE:

1.Menţinerea stării optime de sănătate a elevilor şi creşterea capacităţii de adaptare a acestora la factorii de mediu.
2.Armonizarea propriei dezvoltări fizice şi prevenirea instalării abaterilor posibile de la aceasta.
3.Practicarea independentă a exerciţiilor fizice.
4.Manifestarea spiritului de echipă şi de întrecere,in funcţie de un sistem de reguli acceptate
5. Realizarea de acţiuni motrice simple
6. Aplicarea sub formă de întrecere a deprinderilor fundamentale şi a celor sportive de bază.

STRATEGIA DIDACTICĂ:

1.Metode şi procedee:conversaţia,explicaţia,demonstraţia,exersarea,corectarea.
2.Materiale didactice:fluier,jaloane,cercuri,mingi,garduleţe,cronometru
Momentele şi Conţinutul lecţiei Dozare şi Indicaţii metodice şi organizatorice Obs
durata lecţiei codificare Formaţii de lucru şi forme de exersare
I. Alinierea elevilor 1’
Organizarea Raportul 1’ -alinierea se realizează în linie pe un rând
colectivului de elevii Verificarea stării de sănătate şi a ţinutei 30’’
3’-5’ Enunţarea temelor de lecţii 30’’
Exerciţii pentru dezvoltarea atenţiei 2’-3’

II. Variante de mers:


Pregătirea - mers cadenţat ½ tură
organismului pentru - mers obişnuit ½ tură
efort - mers pe vârfuri cu braţele sus ½ tură -deplasarea se realizează în jurul terenului
5’-7’ - mers pe călcâi cu braţele la spate ½ tură
- mers ghemuit cu mâinile pe ½ tură
genunchi
Variante de alergare:
- alergare obişnuită ½ tură
- Joc „Bucheţelele”. 2 ture
În timp ce colectivul de elevi aleargă,
profesorul strigă un număr. Imediat elevii
trebuie să se grupeze în funcţie de
numărul strigat. Exemplu „4 !” -elevii care nu reusesc sa se grupeze, vor fi penalizati sa
se grupează câte patru în poziţia sprijin execute genuflexiuni etc.
ghemuit. Apoi se continuă alergarea cu
relurea jocului. ½ tură
- alergare cu pendularea gambelor
spre înapoi ½ tură
- alergare cu genunchii sus ½ tură
- alergare cu pas săltat ½ tură
- alergare cu pas sărit ½ tură
- alergare cu pas adăugat
- sărituri alternative: ½ tură
stg. 2 paşi şi drt. 2 paşi -deplasarea se face câte doi pe mijlocul terenului
- sărituri pe ambele picioare stânga ½ tură
dreapta 0000000000000
- alergare cu spatele pe direcţia de ½ tură 0000000000000
deplasare X
- alergare accelerată 20 m.
- mers cu mişcări ample de ½ tură
respiraţie

III.  Exercițiul Nr. 1 1x 8T -coloană de gimnastică câte 4 cu o lungime de 2 brațe


Influeţarea selectivă a Stând cu palmele pe șolduri: între elevi.
aparatului locomotor T1- T2 - aplecarea capului înainte;
7’-8’ T3- T4 - aplecarea capului înapoi - prin * * * *
arcuire; * * * *
T1- T2 - îndoirea capului spre stânga; * * * *
T3- T4 - îndoirea capului spre dreapta- * * * *
prin arcuire; ×
T1- T2 - răsucirea capului spre stânga;
T3- T4 - răsucirea capului spre dreapta;

 Exercițiul Nr. 2
Stând departat cu brațele îndoite la piept: 4x 8T -palmele orientate în sus.
T1- T2 - arcuirea brațelor la piept;
T3- T4 - arcuirea brațelor lateral;

 Exercițiul Nr. 3
Stând depărtat:
T1- T2 - arcuirea brațelor spre înapoi cu 4x 8T -brațele perfect întinse, spatele drept, privirea înainte.
brațul drept ridicat și brațul stâng pe
lângă corp;
T3- T4 – același procedeu cu inversarea
brațelor;
 Exercițiul Nr. 4
Stând depărtat: 8x -brațele perfect întinse, spatele drept, privirea înainte.
- rotări ale brațelor spre înainte și în
apoi, simultan și alternativ;
 Exercițiul Nr. 5
Stând depărtat cu palmele pe șolduri:
T1- T2 - îndoirea trunchiului spre stânga;
T3- T4 - îndoirea trunchiului spre
dreapta; 4x 8T -spatele drept, privirea înainte.
T5- T6 - îndoirea trunchiului spre stânga
cu brațul drept întins deasupra capului;
T7-T8 - îndoirea trunchiului spre dreapta
cu brațul stâng întins deasupra capului;

 Exercițiul Nr. 6
Stând depărtat cu palmele pe șolduri:
T1- T2 – răsucirea trunchiului spre
stânga; 4x 8T -spatele drept, privirea înainte.
T2- T3 – răsucirea trunchiului spre
dreapta prin arcuire;
 Exercițiul Nr. 7
Stând depărtat:
T1- T2 - îndoirea trunchiului spre înainte
și atingerea solului cu vârful degetelor; -picioarele și brațele perfect întinse.
T3- T4 - îndoirea trunchiului spre înapoi 4x 8T -se execută amplu în ritm moderat.
cu ducerea palmelor la spate - prin
arcuire;
 Exercițiul Nr. 8
Stând cu palmele pe șolduri:
T1- T4 - fandare înainte cu
piciorul drept;
T5- T8 - fandare înainte cu
piciorul stâng; 4x 8T -spatele drept, palmele in sprijin pe genunchi, privirea
T1- T4 - fandare în lateral dreapta cu înainte, cu piciorul opus celui fandat perfect întins.
piciorul drept;
T5- T8 - fandare în lateral stânga cu
piciorul stâng;
 Exercițiul Nr. 9
Stând drept:
- sărituri de pe loc cu palmele pe șolduri;
- sărituri în depărtat cu ducerea brațelor 8x -contactul cu solul pe pingea cât mai elastic.
deasupra capului și lovirea palmelor;
- Streching : încercare de atingere a
palmelor pe la spate; 4x
- mișcări de respirație și relaxare. -spatele drept, privirea înainte.
Joc1. Schimbati liniile!
IV. Organizare şi desfăşurare:
Dezvoltarea calităţilor Participanţii la joc se împart în 2 grupe 5`
motrice viteza de egale numeric.Fiecare echipa se aliniaza
reacție și de deplasare pe un rand, inapoia liniei de fund a
10’ terenului de volei. In centru, cu ajutorul a
4 fanioane, doua pentru o echipa si doua -se pleaca din diferite pozitii: ghemuit, sezand
pentru cealalta se delimiteaza cate o -procedeul de deplasare: alergare
poarta ingusta de 3-4 metri prin care
urmeaza sa se faca trecerea.
La semnal echipele alearga spre linia
opusa si cauta sa ajunga cat mai repede si
sa se alinieze inapoia acestei linii. Castiga
echipa care a reusit sa se alinieze prima,
cu intregul efectiv si in ordine initiala.
Joc: Cursa in 5 picioare 2 Coloane cate 3
Se vor forma 2 echipe a cate 3 jucatori.
Fiecare grupa se va pregati in felul
urmator pentru cursa: doi jucatori
„marginasi” isi prind mainile dinspre
interior, jucatorul „mijlocas” trece un
picior peste lantul de brate al 8`
coechipierilor, se sprijina pe el sub Se va avea in vedere ca fiecare jucator sa treaca prin
genunchi, si bratele le pune pe umerii rolul de “mijlocas”
celor doi „marginasi”.
La semnalul de plecare sau la schimbarea
stafetei grupul celor trei se deplaseaza
prin alergarea „marginasilor” si sarituri
pe un picior al „mijlocasilor”. Castiga
echipa care termina prima.
Reguli: Jucatorii „marginasi” trebuie sa
mentina lantul de brate tot timpul cursei;
daca acesta s-a rupt , grupa se va opri
pentru a reface lantul si numai dupa
aceasta va continua deplasarea.

V. Jocul nr.1 (Şarpele îşi prinde coada)


Învăţarea,consolidarea, Jucătorii sunt aşezati in flanc câte unul,
perfecţionarea şi fiecare ţinându-l pe cel din faţă de mijloc.
evaluarea deprinderilor Primul jucător esta”capul”, ultimul este
si priceperilor motrice “coada” şarpelui format.
Mers Capul “ caută să prindă “coada “ care
(15’) se va feri schimbând direcţia de mers.
Deplasarea se va face la comanda prin
mers obişnuit sau mers pe vârfuri. În
funcţie de numărul de copii se pot forma
mai multe şiruri.

Jocul nr.2 (Cursa piticilor)


Elevii sunt împărţiţi în echipe
egale ca număr, asezaţi în flanc, câte
unul, în spatele unei linii de plecare,
marcată jos, pe teren.
La semnalul conducătorului,
primii jucători din fiecare echipă merg
ghemuit, mersul piticului, până la linia de
sosire, unde ocolesc un obstacol şi se
întorc în acelaşi fel la echipa respectivă.
La linia de sosire, primul jucător atinge
pe umăr cu mâna următorul jucător din
echipa sa, care continuă cursa în acelaşi
fel. Jocul se termină după ce au mers toţi
elevii. Echipa care a terminat cursa mai
repede şi a mers mai frumos câştigă.
VI. -mers cu scuturarea braţelor şi picioarelor ½ tură -elevii se deplasează în coloană câte unul
Revenirea organismului -mers cu mişcări de respiraţie şi relaxare ½ tură
dupa efort -mers cadenţat şi redresarea ţinutei ½ tură
2’-3’
VII. -evidenţierea aspectelor pozitive şi 1’
Concluzii, aprecieri şi negative constate pe parcursul lecţiei - elevii se aliniază pe un rând
recomandări -notarea elevilor 30’’
1’-2’ -recomandări individuale şi generale 30’’
pentru activitatea independentă
-salutul

S-ar putea să vă placă și