Sunteți pe pagina 1din 56

CUPRINS

Introducere pag.3
CAP.1. DIZOLVAREA SOCIETATILOR COMERCIALE
1.1. Despre societati comerciale.Definire. Tipuri. pag.4
1.2. Notiunea de dizolvare a societatilor comerciale pag.5
1.3. Cauzele generale de dizolvare a societatilor comerciale pag.5
1.4. Caile dizolvarii societatilor comerciale pag.8
1.5. Efectele dizolvarii societatii comerciale pag.11
CAP.2.LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE
2.1. Notiunea de lichidare a societatilor comerciale pag.11
2.2. Principiile si regulile generale ale lichidarii
societatilor comerciale pag.12
2.3. Lichidatorul pag.14
2.4. Lichidarea activului societatii comerciale dizolvate pag.17
2.5. Satisfacerea pasivului ( lichidarea pasivului) pag.18
2.6. Drepturile asociatilor cuvenite din lichidarea societatii comerciale pag.19
CAP.3.CONTABILITATEA OPERATIUNILOR DE LICHIDARE A
SOCIETATILOR COMERCIALE
3.1. Lichidarea hotarata de adunarea generala a actionarilor
sau asociatilor,in situatia in care se obtine profit din lichidare pag.24
3.2. Falimentul unei societati comerciale in nume colectiv,in situatia
in care disponibilitatile banesti rezultate in urma falimentului nu
asigura plata datoriilor pag.31
3.3. Dizolvarea si lichidarea SC “TRARODANA “SA Bistrita pag.37
CONCLUZII SI PROPUNERI pag.51

1
INTRODUCERE

Lucrarea prezinta operatiunile ocazionate de dizolvarea si lichidarea voluntara


si cea judiciara a societatilor comerciale,atributiunile lichidatorilor precum si reflectarea
in evidentele contabile ale agentilor economici a respectivelor operatiuni, cu studiu de
caz dizolvarea si lichidarea judiciara a unei societati pe actiuni in urma lichidarii careia
au fost satisfacuti toti creditorii ,activul net disponibil fiind distribuit actionarilor acesteia.
Lucrarea este structurata pe trei capitole.
In primul capitol prezint operatiunea de dizolvarea a societatilor comerciale
tratata sub aspectele sale de natura teoretica,respectiv notiune,cauzele, caile si efectele
acesteia asupra societatii si asociatilor acesteia.
In cel de al doilea capitol prezint lichidarea, respectiv notiunea, principiile si
regulile generale ale lichidarii societatilor comerciale, lichidatorul si atributiunile
acestuia.
In cel de al treilea capitol prezint, descriptive, operatiunile economice
ocazionate de lichidarea societatilor comerciale precum si inregistrarile in evidentele
contabile ale societatii lichidate a respectivelor operatiuni.
Analiza cuprinde doua situatii dintre cele mai des intalnite in practica cu accent
pe un studiu de caz vizand lichidarea judiciara a unui agent economic de tip societate pe
actiuni.
In finalul lucrarii imi expun puntul de vedere in legatura cu fiscalitatea aplicata
fondurilor obtinute in urma lichidarii societatilor comerciale, situatie concreta pe care am
intalnit-o in activitatea mea de angajat al unei societatii de administrare si lichidare
judiciara.

2
CAP.1.DIZOLVAREA SOCIETATILOR COMERCIALE

1.1.Despre societati comerciale.Definire.Tipuri.

In literatura de specialitate,precum si in acceptiunea generala,notiunea de


societate comerciala este definita ca fiind un contract prin care doua sau mai multe
personae,fizice sau juridice, se invoiesc sa puna ceva in comun,cu scopul declarat de a
imparti foloasele ce ar putea deriva din aceasta.
Societatea comerciala este o asociere, in general voluntara, realizata in scopul
efectuarii unor activitati comerciale.
In tarile cu o economie de piata dezvoltata aceasta asociere constituie si o tehnica de
organizre a parteneriatului dintre asociati,o tehnica de organizre a activitatii,cat si de
organizare a patrimoniului fiecarei societati.
Orice societate comerciala actioneaza in circuitul civil independent de vointa
proprie a fiecarui asociat, aceasta caracterizandu-se printr-o dubla natura juridica, in
sensul ca are loc o imbinare a laturii volitionale (a asociatilor), cat si o latura
institutionalizata, in temeiul dispozitiilor legale referitoare la societatile comerciale.
Conform prevederilor legale incidente1, societatile comerciale pot fi:
- in nume colectiv;
- in comandita simpla;
- pe actiuni;
- in comandita pe actiuni;
- cu raspundere limitata.
Fiecare dintre tipurile de societati comerciale are caracteristici proprii in ce
priveste modul de constituire si functionare,caracteristici stabilite prin legea privind
societatile comerciale cat si prin actul constitutiv adoptat de asociati.

1
Legea nr.31/1990,republicata,publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.1066 din 17 noiembrie 2004

3
1.2.Notiunea de dizolvarea a societatilor comerciale.

O societate comerciala dispare ca entitate economica,sociala si juridica odata cu


dizolvarea si lichidarea ei.
Procesul de incetare a existentei societatii comerciale cuprinde mai multe
operatiuni care trebuie indeplinite in conditiile legii.
Dizolvarea societatii priveste acele operatiuni care declanseaza acest proces si
asigura premisele lichidarii patrimoniului social. Aceste operatiuni se refera la hotararea
de dizolvare a societatii si aducerea ei la cunostinta celor interesati.
Potrivit legii,hotararea privind dizolvarea societatii este luata,dupa caz,de
adunarea asociatilor ori de instanta judecatoreasca.In mod exceptional,dizolvarea
societatii se poate produce in temeiul legii.
Dizolvarea priveste insasi societatea comerciala ca entitate juridica si nu incetarea
actului constitutiv al acesteia.
Intrucat operatiunile mentionate au numai rolul de a declansa procesul de incetare
a existentei societatii comerciale,inseamna ca dizolvarea nu afecteaza personalitatea
juridica a societatii.Calitatea de persoana juridica este indispensabila societatii pentru
indeplinirea operatiunilor care privesc lichidarea patrimoniului sau social.

1.3.Cauzele generale de dizolvare a societatilor comerciale


In cele ce urmeaza voi examina numai cauzele generale de dizolvare.
Potrivit legii2 o societate comerciala se dizolva in una din urmatoarele situatii:
a.Trecerea timpului stabilit pentru durata societatii.
Potrivit legii,in contractul de societate trebuie sa se prevada durata societatii.
De vreme ce insusi actul constitutiv stabileste durata existentei societatii inseamna ca la
expirarea termenului contractual,societatea se dizolva.Astfel fiind,acest efect este
expresia vointei asociatilor privind soarta societatii.Daca in contractul de societate nu s-a
prevazut durata societatii, oricare asociat poate cere dizolvarea acesteia,care se considera
nelegal constituita.

2
Legea nr.31/1990,republicata,publcata in Montitorul Oficial al Romaniei nr.1066 din 17 noimbrie 2004

4
Societatea comerciala se poate constitui si pe durata determinata.
In acest caz, dizolvarea societatii opereaza in temeiul legii,fara a fi necesara vreo
formalitate.
Efectul dizolvarii societatii,ca urmare a expirarii termenului stabilit pentru durata
societatii,poate fi inlaturat prin prelungirea duratei acesteia.
Ca o masura preventiva, asociatii trebuie consultati,cu cel putin un an inainte de
expirarea duratei societatii,cu privire la eventuala prelungire a acesteia. Daca
administratorii societatii nu organizeaza consultarea,la cererea oricarui asociat,tribunalul
va putea dispune,prin incheiere,efectuarea consultarii.
b.Imposibilitatea realizarii obiectul de activitate al societatii sau
realizarea acestuia.
Societatea comerciala se dizolva in cazul imposibilitati de a realiza
obiectului sau.
Orice societate comerciala are un obiect de activitate,care trebuie precizat in actul
constitutiv.Acest obiect se realizeaza in cursul duratei societatii.
Daca se constata o imposibilitate a realizarii obiectul de activitate
propus,evident,societatea isi pierde ratiunea de a exista si se dizolva. Acest efect se
produce,atat in cazul cand imposibilitatea s-a ivit in cursul duratei societatii,cat si in cazul
cand obiectul nu s-a realizat deloc.
Daca obiectul societatii s-a realizat si scopul asociatilor a fost atins, atunci societatea se
dizolva.
Imposibilitatea realizarii obiectului societatii si realizarea obiectului sunt
chestiuni de fapt,care trebuie dovedite pentru a justifica dizolvarea societatii.
Atat in cazul imposibiliatii realizarii obiectului societatii,cat si in cazul
realizarii acestuia,asociatii pot sa modifice obiectul de activiate al societatii.
c. Declararea nulitatii societatii.
Societatea comerciala se dizolva si in cazul nulitatii ei.Nerespectarea cerintelor
legale privind constituirea societatii atrage nulitatea acesteia.Pe data la care hotararea
judecatoreasca de declarare a nulitatii a devenit irevocabila,societatea inceteaza fara
efecte retroactive si intra in lichidare. O atare incetare a existentei societatii echivaleaza
cu dizolvarea ei.

5
d. Hotararea adunarii generale a asociatilor.
Societatea comerciala se dizolva in baza hotararii adunarii asociatilor.
Intrucat constituirea societatii comerciale se bazeaza pe vointa asociatilor, manifestata
prin actul constitutiv,asociatii pot decide si dizolvarea societatii. Vointa asociatilor
privind dizolvarea societatii se manifesta in cadrul adunarii asociatilor care exprima
vointa sociala.
Adunarea asociatilor poate hotara dizolvarea societatii in toate cazurile impuse
de interesele asociatilor.Intr’adevar,intrucat legea nu limiteaza cazurile in care societatea
poate fi dizolvata prin hotararea adunarii asociatilor, inseamna ca asociatii sunt liberi sa
aprecieze motivele de dizolvare a societatii.
Un caz de dizolvare a societatii de catre adunarea asociatiatilor,care este
reglementat de lege,priveste dizolvarea societatii inainte de expirarea termenului fixat
pentru durata acesteia.
e.Hotararea tribunalului.
Dizolvarea societatii prin hotararea tribunalului are loc atunci cand dizolvarea
nu se poate realiza prin hotararea adunarii generale.La cererea oricarui asociat,pentru
motive temeinice,precum neintelegerile grave dintre asociatii,care impedica functionarea
societatii.
f. Falimentul societatii.
Societatea comerciala se dizolva in cazul cand aceasta a fost supusa procedurii
falimentului.
Societatea comerciala care a incetat platile pentru datoriile sale comerciale poate
fi supusa procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului.
Daca societatea face obiectul procedurii falimentului,patrimoniul acesteia este
lichidat in vederea satisfacerii creantelor creditorilor sai si,in consecinta,societatea se
dizolva.

6
g. Alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al
societatii.
Societatea comerciala se dizolva si in alte cazuri reglementate de lege sau
stabilite prin actul constitutiv al acesteia si anume:
- societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot
intruni;
- societatea nu a depus, tip de 3 ani consecutiv ,bilantul contabil sau
alte acte care,potrivit legii,se depun la oficiul registrului comertului;
- societatea si-a incetat activitatea sau nu are sediul cunoscut ori
asociatii au disparut sau nu au domiciliul ori resedinta cunoscuta.
Inactivitatea temporara nu duce la dizolvarea societatii. Ea trebuie insa anuntata
organului fiscal si inscrisa in registrul comertului.Durata inactivitatii nu poate depasi 3
ani.

1.4. Caile dizolvarii societatii comerciale

Dizolvarea societatii comerciale se realizeaza pe trei cai:


- de drept;
- prin vointa asociatilor;
- pe cale judecatoreasca.
Fiecare dintre aceste cai de dizolvare impune respectarea anumitor conditii prevazute de
lege.
a. Dizolvarea de drept a societatii.
In cazul dizolvarii de drept a societatii,dizolvarea se produce de plin drept,daca
ipoteza legii este satisfacuta.In consecinta,pentru dizolvarea societatii nu este necesara
indeplinirea nici unei formalitati.
Legea consacra un singur caz de dizolvare de drept a societatii si anume
expirarea termenului stabilit pentru durata societatii.
Din moment ce asociatii au stabilit,prin actul constitutiv,durata societatii,iar
termenul fixat a expirat,societatea se dizolva,de plin drept,la data expirarii termenului.

7
Intrucat dizolvarea se produce de drept,nu este necesara nici o manifestare de vointa a
asociatilor si nici o formalitate de publicitate.
Vointa asociatilor a fost exprimata prin actul constitutiv si,daca nu s-a hotarat
prelungirea duratei societatii,ea isi produce efectul.
O publicitate prin mentiunea in registrul comertului si publicarea in Monitorul
Oficial al Romaniei este superflua,de vreme ce prin publicitatea actului constitutiv,facut
cu ocazia constituirii societatii,tertii au luat la cunostinta despre durata societatii.
In caz de litigiu,orice persoana interesata poate cere tribunalului constatarea dizolvarii
societatii.Instanta nu pronunta dizolvarea,ci constata ca,fiind indeplinita cerinta
legii,dizolvarea a operat in puterea legii.
b. Dizolvarea societatii prin vointa asociatilor.
Societatea comerciala se poate dizolva prin vointa asociatilor, manifestata in
cadrul adunarii generale.
Pentru dizolvarea societatii prin vointa asociatilor trebuie respectate conditiile
stabilite de lege pentru modificarea actului constitutiv.
Hotararea privind dizolvarea se ia cu respectarea conditiilor de cvorum si majoritate
prevazute de lege pentru adunarea generala extraordinara.
Actul care constata hotararea privind dizolvarea societatii,in forma autentica,se
depune la oficiul registrului comertului pentru a se mentiona in registru,dupa care se
transmite,din oficiu,Monitorului Oficial,spre publicare.
In cazul dizolvarii societatii inainte de expirarea termenului fixat pentru durata
sa,dizolvarea produce efecte fata de terti numai dupa trecerea unui termen de 30 de zile
de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.
Pentru a proteja pe asociati,legea permite revenirea asupra hotararii privind
dizolvarea societatii.
Hotararea privind revenirea asupra dizolvarii societatii trebuie luata in
conditiile de cvorum si majoritate cerute de lege pentru adunarea extraordinara.
Revenirea este permisa atata timp cat nu s-a facut nici o repartitie de active intre asociati.
Noua hotarare se va mentiona in registrul comertului,dupa care oficiul
registrului comertului o va trimite Monitorului Oficial al Romaniei,spre publicare.

8
Impotriva aceste hotarari orice persoana interesata poate face opozitie, in
termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.
In cazul societatilor in nume colectiv,in comandita simpla si cu raspundere
limitata,asociatii pot hotara,in conditiile cerute pentru modificarea actului
constitutiv,odata cu dizolvarea societatii si modul de lichidare a acesteia.Legea cere insa
ca asociatii sa fie de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii
si sa asigure stingerea pasivului sau regularizarea lui,cu consimtamantul creditorilor.
c. Dizolvarea societatii pe cale judecatoreasca.
Societatea comerciala poate fi dizolvata prin hotarare a tribunalului.
In cazul falimentului,dizolvarea societatii se pronunta de tribunalul investit cu procedura
falimentului.
Orice asociat poate cere tribunalului,pentru motive temeinice, dizolvarea
societatii.Legea prezuma drept motive temeinice neintelegerile grave dintre asociati,care
impiedica functionarea societatii.Se intelege ca,daca datorita neintelegerilor dintre
asociati,se creaza un blocaj care face imposibila desfasurarea activitatii,singura solutie
este dizolvarea si lichidarea societatii.
Hotararea judecatoreasca privind dizolvarea societatii trebuie inscrisa in registrul
comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.Aceste formalitati trebuie
indeplinite in temen de 15 zile de la data la care hotararea judecatoreasca a devenit
irevocabila.
Dizolvarea societatii se poate cere de camera de comert,industrie si agricultura
teritoriala sau de orice persoana interesata.
Hotararea tribunalului privind dizolvarea se publica in Monitorul Oficial al
Romaniei si intr-un ziar de larga raspandire.
Impotriva hotararii orice persoana interesata poate face apel,in termen de 30 de
zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
Pe data ramanerii definitive a hotararii tribunalului,societatea va fi radiata din
registrul comertului.

9
1.5. Efectele dizolvarii societatii comerciale

Indiferent de modul in care se realizeaza,dizolvarea societatii produce anumite


efecte.Aceste efecte privesc deschiderea procedurii lichidarii si interdictia unor operatiuni
comerciale noi.
Trebuie aratat ca dizolvarea nu are o consecinta asupara personalitatii juridice a
societatii.Prin dizolvare,societatea nu se desfinteaza,ci ea isi continua existenta
juridica,insa numai pentru operatiunile de lichidare.
Dizolvarea societatilor comerciale trebuie sa fie mentionata in registrul
comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si are ca efect deschiderea
procedurii lichidarii.
Dizolvarea are loc fara lichidare in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii.
Din momentul dizolvarii,administratorii nu mai pot intreprinde noi operatiuni
comerciale, ei fiind personal si solidar raspunzatori pentru operatiunile pe care le-ar
intreprinde dupa aceasta data.
Hotararea privind dizolvarea societatii comerciale apartine asociatilor sau
justitiei si are drept consecinta interdictia de a efectua operatiunei noi, altele decat cele
destinate lichidarii.
Aceasta interdictie impusa administratorului,de a angaja operatiuni comerciale
noi,se explica prin starea in care se afla societatea.Activitatea societatii nu mai este una
normala,care sa urmareasca realizarea de beneficii, ci o activitate orientata spre lichidare.
Incalcarea acestei interdictii legale are drept consecinta raspunderea personala si solidara
a administratorului pentru operatiunile intreprinse.
Ca urmare a deschiderii procedurii lichidarii, administratorii au obligatia de a
convoca adunarea generala a asociatilor pentru desemnarea lichidatorului.

10
CAP.2. LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE
2.1. Notiunea de lichidare a societilor comerciale.
Lichidarea societatii comerciale presupune un ansamblu de operatiuni care are
drept scop realizarea activului societatii in vederea platii creditorilor sai si realizarea
partajului activului net intre actionari, respectiv asociati.
Incetarea existentei societatii comerciale reclama indeplinirea unor operatiuni
care sa puna capat activitatii societatii, si, totodata, sa duca in final la incetarea statutului
de persoana juridica al societatii.
Ca urmare a dizolvarii,societatea nu mai poate angaja noi operatiuni comerciale
dar,operatiunile aflate in curs la data dizolvarii trebuie finalizate. Aceasta inseamna ca
societatea trebuie sa isi execute obligatiile si sa isi valorifice drepturile care au ca izvor
raporturile juridice incheiate anterior dizolvarii.
Pentru a dispune de mijloacele de plata necesare satisfacerii creantelor
creditorilor,bunurile societatii sunt prefacute in bani,pe calea licitatiei publice sau
negocierii directe.
Iar,ca ultima masura,eventualul activ net,va fi impartit intre asociati potrivit
drepturilor lor cuprinse in actul constitutiv.

2.2. Principiile si regulile generale ale lichidarii societatilor


comerciale

Lichidarea societatii,ca o faza subsecventa a dizolvarii societatilor


comerciale,este guvernata de anumite principii si reguli.Aceste principii definesc statutul
juridic al societatii aflate in lichidare.
Principiile generale ale lichidarii societatii comerciale sunt urmatoarele :
a.Personalitatea juridica a societatii subzista pentru nevoile
lichidarii.
Din pura logica juridica,din moment ce societatea comerciala a fost
dizolvata,indiferent de cauza,ea inceteaza sa mai existe ca persoana juridica. Cu toate
acestea,nevoile lichidarii patrimoniului societatii si ale ocrotirii drepturilor asociatilor si

11
creditorilor sociali impun necesitatea mentinerii personalitatii sale juridice.Deci,in faza
de lichidare,societatea comerciala continua sa beneficieze de personalitate juridica,dar
numai pentru nevoile lichidarii.
Mentinerea personalitatii juridice a societatii are anumite consecinte.
Astfel,societatea comerciala isi conserva atributele de identificare;ea isi
pastreaza firma, sediul social si nationalitatea. Legea cere insa ca toate actele care emana
de la societate sa arate ca societatea este in lichidare.
Apoi,patrimonial societatii continua sa apartina acesteia,ca subiect de drept
distinct.Patrimoniul social constituie,si dupa dizolvarea societatii,gajul general al
creditorilor sai sociali.Intr’adevar,lichidarea societatii nu aduce modificari raporturilor
juridice dintre societate si creditorii sai.Acestia isi pot valorifica drepturile lor impotriva
societatii,care va raspunde cu patrimonial sau.
In sfarsit,in faza lichidarii,organele societatii nu isi inceteaza activitatea.
In cazul lichidarii voluntare, adunarea asociatilor numeste lichidatorii iar in cel al
lichidarii judiciare numirea lichidatorului este facuta de catre judecatorul – sindic,la
propunerea adunarii creditorilor societatii lichidate.
Administratorii societatii continua mandatul lor pana la intrarea in functie a
lichidatorului,fiindu-le interzise insa, din momentul dizolvarii societatii,operatiuni
comerciale noi.
Cenzorii societatii isi continua activitatea lor de control asupra gestiunii
societatii.Potrivit legii,cenzorii exercita controlul si asupra activitatii lichidatorilor,care
organizeaza si conduc operatiunile de lichidare a societatii.
b. Lichidarea societatii se face in interesul asociatilor.
Lichidarea voluntara a societatii,ca urmare a dizolvarii ei,se face,in principal,in
interesul asociatilor.
Desigur ,prin reglementarea lichidarii sunt avute in vedere si interesele
creditorilor societatii,dar numai in mod secundar.Intra’devar,asociatii nu pot primi nici o
suma de bani in contul partilor ce li s-ar cuveni din lichidare, inaintea achitarii creantelor
creditorilor societatii.

12
Interesul asociatilor imprima specificitatea acestei lichidari si o deosebeste de
procedura falimentului,care este menita sa ocroteasca,in mod exclusiv,interesele
creditorilor.
Finalitatea lichidarii rezulta din anumite dispozitii ale legii.
In primul rand,lichidarea voluntara a societatii comerciale poate fi ceruta numai
de catre asociati,cu excluderea creditorilor societatii.
In al doilea rand,asociatii constituiti in adunarea asociatilor sunt in drept sa numeasca pe
lichidatori si sa stabileasca puterile acestora.
In al treilea rand,legea permite asociatilor sa stabileasca prin actul constitutiv
conditiile lichidarii societatii. Regulile stabilite prin actul constitutiv se aplica in masura
in care nu sunt incompatibile cu cele inscrise in legea privind societatile comerciale in ce
priveste lichidarea.

c.Lichidarea societatii este obligatorie si nu faculativa.


In doctrina dreptului comercial s-a discutat daca lichidarea societatii are un
caracter obligatoriu ori facultativ.
Intr-o opinie, s-a sustinut ca,intrucat dizolvarea societatii nu este un scop in
sine,ea trebuie sa fie urmata,in mod obligatoriu,de lichidarea societatii.Deci,lichidarea
societatii ar fi o consecinta fireasca si necesara a dizolvarii.
In alta opinie,lichidarea societatii este considerata facultativa,iar nu obligatorie.
Aceasta opinie se bazeaza pe faptul ca,potrivit legii,fiecare asociat are dreptul sa ceara
lichidarea societatii,daca aceasta s-a dizolvat datorita cauzelor stabilite de lege. In
plus,lichidarea ar putea fi inlaturata, daca asociatii hotarasc fuziunea societatii cu o alta
societate sau divizarea acesteia.
Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea pocedurii lichidarii. Intrucat
dizolvarea are ca efect deschiderea lichidarii,inseamna ca lichidarea este obligatorie.Doar
in cazul fuziuni si divizarii societatilor dizolvarea are loc fara lichidare.
In finalitatea acestor discutii,lichidarea este obligatorie deoarece societatea nu
poate ramane in faza de dizolvare;dupa dizolvare urmeaza,de regula,lichidarea,si doar
exceptional,transmiterea universala a patrimoniului, prin fuziune sau divizare.

13
2.3. Lichidatorii.
Precizari prealabile.
Lichidatorii sunt persoanele însărcinate să organizeze si sa conduca
operatiunile de lichidare a societatilor comerciale . Avand in vedere rolul pe care il au in
administarea societatii aflate in lichidare,legea reglementeaza conditiile de numire a
lichidatorilor,puterile si raspunderea lor.

Calitatea de lichidator.
Lichidatorul poate fi o persoana fizica sau o persoana juridica. Lichidatorul
persona fizica,ca si persoana fizica - desemnata ca reprezentant permanent de catre
lichidatorul persoana juridica - trebuie sa fie lichidatori autorizati,in conditiile legii 3.
Numirea lichidatorilor.
Lichidatorii sunt numiti prin hotararea adunarii asociatilor; in cazul societatilor
in nume colectiv,in comandita simpla si cu raspundere limitata.Hotarerea trebuie luanta
in unanimitate,daca in actul constitutiv nu se prevede altfel; in cazul societatilor pe
actiuni sau in comandita pe actiuni,hotararea trebuie sa se adopte cu majoritatea
prevazuta de lege pentru modificarile actului constitutiv.
In toate cazurile in care nu sunt indeplinite conditiile mentionate, lichidatorii
sunt numiti de catre instanta judecatoreasca,la cererea oricarui dintre creditori sau
asociatii. Solutionarea cererii se face cu citarea asociatilor si administartorilor in
conditiile stabilite de lege4.
Impotriva hotararii instantei se poate declara recurs de catre asociatii sau
creditorii nemultumiti,in termen de 15 zile de la pronuntare.
Pentru lichidarea si repartizarea activului net,chiar daca in actul constitutiv sunt
prevazute norme in acest scop,sunt obligatorii o serie de reguli,respectiv:

3
Art.253 alin.1 din Legean nr.31/1990,republicata
4
Art.262 alin.2 din Legea nr.31/1990,republicata

14
- pana la preluarea functiei de catre lichidatori,administratorii isi continua
madatul lor;
- actul de numire a lichidatorilor, ori sentinta care ii tine locul, si orice act
ulterior care ar aduce schimbari in persoana acestora, trebuie depuse,prin grija
lichidatorilor,la oficiul registrului comertului, pentru a fi inscrise si publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei.
Numai dupa indeplinirea formalitatilor de mai sus lichidatorii vor depune
semnatura lor in registrul comertului si vor exercita aceasta functie.
Incepand cu acesta data nici o actiune nu se poate exercita pentru societate sau
contra acesteia decat in numele lichidatorilor sau impotriva lor.
Pe timpul lichidarii toate actele emanand de la societatea aflata in procedura
lichidarii trebuie sa arate ca aceasta este in lichidare.
Natura juridica a functiei lichidatorilor.
Lichidatorii au aceleasi raspunderi ca si administratorii si isi indeplinesc
mandatul, in cazul lichidarii judiciare sub controlul judecatorului - sindic iar in cel al
lichidarii voluntare,sub controlul cenzorilor.
Mandatul lichidatorilor,ca si cel al administratorilor,are un continut contractual
si legal.Anumite puteri ale lichidatorilor sunt conferite de asociati,cu aceasi majoritate
ceruta pentru numirea lor.
Puterile lichidatorilor.
Lichidatorii au in principal urmatoarele atributii 5:
- sa stea in judecata si sa fie actionati in interesul lichidarii.Acest lucru se
explica prin aceea ca,potrivit legii,de la data intrarii in functie a lichidatorilor,nici o
actiune nu se poate exercita pentru societate sau contra acesteia decat in numele
lichidatorului sau impotriva lui;
- sa execute si sa termine operatiunile de comert referitoare la
lichidare.Ei nu pot intreprinde noi operatiuni comerciale,care nu sunt necesare scopului
lichidarii.Daca se angazeaza asemenea operatiuni, lichidarorii raspund personal si solidar
de executarea lor;
- sa vanda,prin negociere directa ori prin licitatie publica , imobilele

5
Art.255 alin.1din Legea nr.31/1990,republicata

15
si orice avere mobiliara a societatii.Legea cere ca vanzarea sa aiba ca obiect bunurile
singure sau in bloc a societatii comeciale.Sumele obtinute din valorificarea bunurilor
societatii,ca si cele provenite din valorificarea creantelor acesteia,sunt destinate
satisfacerii creditorilor societatii,iar restul satisfacerii drepturilor cuvenite
asociatilor.Potrivit legii lichidatorul nu poate plati asociatilor nici o suma de bani in
contul partilor ce li s-ar cuveni din lichidare,inaintea achitarii creditorilor societatii;
- sa faca tranzatii;
- sa lichideze si sa incaseze creantele societatii.Lichidatorii trebuie sa ii
urmareasca pe debitorii sociali,pentru satisfacerea creantelor societatii.In cazul in care
debitorul social este supus procedurii reorganizarii judiciare si
a falimentului,lichidatorii trebuie sa declare creantele societatii si vor participa la aceasta
procedura.Pentru creantele incasate lichidatorii sunt in drept sa dea chitanta;
- sa contracteze imprumuturi neipotecare si orice alte acte necesare
lichidarii.Legea are in vedere numai asumarea obligatiilor care servesc scopului lichidarii
si care nu sunt pagubitoare pentru patrimonial societatii aflate in lichidare.
Bunurile societatii vor putea fi ipotecate daca exista dispozitii in acest sens in
actul constitutiv,sau in actul de numire a lichidatorului.In absenta unor asemenea
dispozitii,ipotecarea bunurilor societatii se poate face cu avizul cenzorilor si autorizatia
instantei judecatoresti.
Raspunderea lichidatorilor.
Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratori societatii,ei raspund
pentru nerespectarea obligatiilor izvorate din imputernicirile asociatilor,(raspundere civila
contractuala), precum si pentru nerespectarea obligatiilor stabilite de legea societatilor
comerciale (raspundere civila delictuala sau raspundere penala).
Raspunderea lichidatorilor se angazeaza potrivit dispozitiilor stabilite de lege
pentru raspunderea administratorilor,care se aplica in mod corespunzator.

2.4.Lichidarea activului societatii comerciale dizolvate.

Lichidarea societatii comerciale impune efectuarea unor operatiuni care au drept


rezultat lichidarea patrimoniului societatii.

16
Scopul operatiunilor de lichidare a activului este prefacerea bunurilor societatii in
bani si incasarea creantelor pe care societatea le are fata de terti.
Transformarea bunurilor societatii in bani se realizeaza pe calea licitatiei
publice.Potrivit legii,lichidatorii vor putea sa vanda,prin licitatie publica,imobilele si
orice avere imobiliara a societatii.Ca masura de protectie,legea interzice in cazul
lichidarii voluntare,vanzarea in bloc a bunurilor societatii,adica vanzarea bunurilor pe un
pret forfetar.Prin urmare, fiecare bun care se vinde prin licitatie trebuie evaluat in mod
individual.
Din dispozitiile legii rezulta ca toate bunurile societatii trebuie prefacute in
bani,in vederea satisfacerii creantelor creditorilor sociali si impartirea restului intre
asociati.Aceasta concluzie se intemeiaza si pe faptul ca legea nu reglementeaza partajul
bunurilor societatii intre asociati ci activul net al acesteia.
Totusi anumite bunuri ale societaii vor putea fi sustrase vanzarii la licitatie daca
prin actul constitutiv s-a stabilit ca bunurile in cauza vor reveni, in contul partilor ce li s-
ar cuveni din lichidare,asociatilor care le-au adus ca aport social.
Lichidatorii trebuie sa incaseze de la debitorii societatii creantele
acestora.Aceasta operatiune se face la scadenta,potrivit dispozitiilor asumate.Solutia are
la baza faptul ca starea de lichidare a societaii nu are nici o consecinta asupra raporturilor
juridice ale societatii cu debitorii sai.
In situatia in care fondurile societaii,realizate din vinderea la licitatie a bunurilor
acesteia si din incasare creantelor nu sunt indestulatoare pentru plata creditorilor
societatii, lichidatorii care probeaza,prin prezentarea bilantului,ca fondurile de care
dispune societate nu sunt suficiente sa acopere pasivul exigibil,trebuie sa ceara sumele
necesare asociatilor care raspund nelimitat sau celor care nu au efectuat integral
varsamintele,daca acestia sunt obligati sa le procure, dupa forma societii sau,daca sunt
debitori fata de societate,pentru varsamintele neefectuate la care erau obligati in calitate
de asociati.
Pentru complinirea fondurilor necesare pot fi urmariti asociatii care raspund
nelimitat pentru obligatiile sociale sau asociatii care datoreaza societatii anumite sume de
bani cu titlu de aport.

17
Asociatii urmariti nu vor putea sa invoce compensatia sumelor datorate societatii
cu sumele care li s-ar cuveni din lichidare,intrucat s-ar incalca dispozitiile legii care
prevad ca asociatii nu pot primii nici o suma de bani in contul partilor ce li s-ar cuveni
din lichidare,inaintea achitarii creditorilor societatii.
Fondurile necesare platii creantelor societatii pot fi asigurate si prin contractarea
de imprumuturi neipotecare si de obligatii cambiale in conditiile prevazute de lege.
Lichidarea activului societatii se realizeaza de catre lichidatori,sub
supravegherea cenzorilor societatii.

2.5.Satisfacerea pasivului.

Prin satisfacerea (lichidarea)pasivului societatii se intelege plata datoriei


acesteia care creditorii sai.
Operatiunea de lichidare a pasivului societatii se realizeaza la randul sau tot de
catre lichidatori,in conditiile legii.
Plata datoriilor fata de creditorii sociali se face cu sumele de bani realizate din
lichidarea activului societaii. Asa cum am arata anterior, pentru singerea datoriilor
societatii,lichidatorii pot contracta obligatii cambiale ori imprumuturi.
Datoriile societatii pot fi achitate de catre lichidatori si cu proprii lor bani.Intr-
un asemenea caz,lichidatorii au dreptul la restituirea sumelor achitate creditorilor insa
acestia nu vor putea reclama impotriva societatii drepturi mai mare decat acelea ce au fost
platite creditorilor.Solutia reprezinta o aplicare a institutiei subrogatiei in drepturile
creditorului prin plata creantei.
Intrucat procedura lichidarii nu afecteaza raporturile juridice ale societatii cu
creditorii sai,plata datoriilor se face la scadenta si integral.
Pentru a proteja interesele creditorilor societatii,legea consacra anumite actiuni
prin care acestia isi pot valorifica drepturile lor.
Astfel,creditorii societatii au dreptul de a exercita contra lichidatorilor actiunile
care decurg din creantele ajunse la termen,pana la concurenta bunurilor existente in

18
patrimonial societatii lichidate.Potrivit regulilor generale,creditorii societatii care nu au
fost satifacuti in drepturile lor pot actiona societatea,prin lichidatori,pentru a urmarii
bunurile existente in patrimonial social al acesteia.
In subsidiar,creditorii au o actiune impotriva asociatilor,pentru plata sumelor
datorate din valoarea actiunilor subscrise,sau din aceea a aporturilor la capitalul
societatii.Aceasta actiune are ca obiect plata sumelor de bani datorate ca aport de catre
asociati.Recunoasterea unei asemenea actiuni directe a creditorilor sociali impotriva
asociatilor care are ca obiect sumele datorate de acestia fata de societate constituie o
masura de favoare pentru creditorii sociali fiind in prezenta unei derogari de la regimul
juridic al actiunii oblice reglementat de Codul civil.
In pofida faptului ca legea nu cuprinde dispozitii in acest sens,totusi creditorii
sociali pot actiona in subsidiar,si pe actionarii,care raspund nelimitat si solidar pentru
obligatiile sociale, aceasta privind pe asociatii societatii in nume colectiv si asociatii
comanditati din societatea in comandita.

2.6.Drepturile asociatilor cuvenite din lichidarea societatii


comerciale
La incetarea existentei societatii ca urmare a dizolvarii si lichidarii, asociatii
sunt indreptatiti sa li se restituie valoarea aporturilor efectuate la consituirea societatii sau
cu ocazia majorarii capitalului social,precum si sa primeasca partea ce li se cuvine din
eventualele beneficii ramase nedistribuite. Asemenea drepturi pot fi insa valorificate
numai dupa ce au fost achitate toate datoriile fata de creditorii societatii si numai daca a
mai ramas un sold activ.
Uneori,activul societatii este suficient de mare fata de pasivul acesteia, incat
lichidatorii pot platii asociatilor anumite sume de bani in contul drepturilor care li se
cuvin chiar inainte de a incheia operatiunile de lichidare.
Cel mai adesea insa, numai la incheierea operatiunilor de lichidare lichidatorii
pot constat daca exista un activ net care urmeaza sa fie impartit intre asociati. In acest
caz, lichidatorii sunt obligatii sa incheie bilantul final si,daca este cazul,sa faca propuneri
pentru impartirea intre asociati a activului net.

19
Asociatii vor putea cere lichidatorilor ca sumele realizate din operatiunile de
lichidare sa fie depuse la CEC si sa se faca repartizarea asupra actiunilor sau partilor
sociale chiar in timpul lichidarii.O asemenea cerere a asociatilor poate fi satisfacuta
numai daca,afara de ceea ce este necesar pentru indeplinirea tuturor obligatiilor
societatii,scadente sau care vor ajunge la scadenta, mai ramane un disponibil de cel putin
10 % din cuntumul sumelor depuse.
Lichidatorii care fac platii asociatilor cu nesocotirea acestor dispozitii legale
sunt pasibili de sanctiuni penale,in conditiile legii.
Dupa terminarea operatiunilor de lichidare a activului si satisfacere a pasivului
societatii,lichidatorii sunt obligatii sa intocmeasca bilantul final pentru a constata
rezultate lichidarii.
Bilantul final consemneaza,pe de o parte,sumele de bani rezultate din vanzarea
bunurilor societatii si din incasare creantelor acesteia si,pe de alta parte,sumele de bani
achitate pentru plata obligatiilor societatii.Totodata bilantul constata eventualul activ net
ca diferenta intre activul si pasivul societatii.
Activul net constituie sursa din care sunt satisfacute drepturile asociatilor
rezultate din lichidare.
In mod normal, activul net ar trebui sa serveasca pentru rambursarea valorii
aporturilor asociatilor iar restul, care reprezinta beneficiul net,sa fie repartizat intre
asociati, proportional cu participarea la capitalul social.
Pentru simplificare,cele doua operatiuni sunt contopite si intregul activ net este
repartizat asociatilor.
Bilantul final de lichidare si proiectul de repartizare a activului net, intocmite si
semnate de lichidator,trebuie aduse la cunostinta asociatilor.
Asociatii nemultumiti pot face opozitie impotriva bilantului final de lichidare si
a proiectul de repartizare. Opozitia se face la tribunal in termen de 15 zile de la data
notificarii.
Dupa solutionarea de catre tribunal a eventualelor opozitii,pe baza propunerilor
de repartizare intocmite de lichidatori, asociatii vor incasa sumele de bani ce li se cuvin,in
schimbul unor chitante de primire.

20
Prin aprobarea bilantului final al lichidarii si repartizarii activului net intre
asociati lichidatorii sunt liberati.
La randul sau,falimentul,ca forma de lichidare,a unei societati presupune
parcurgerea de catre lichidatori a umatoarelor etape6:
- sigilarea bunurilor care fac parte din averea debitoarei falite,
sigilandu-se magazinele,locurile de depozitare,birourile,corespondenta comerciala si
toate bunurile mobile care aprtin debitorului.Nu se sigileaza bunurile perisabile care
trebuie vandute imediat,registrele de contabilitate, cambiile si alte titluri de valoare
scadente sau care au o scadenta intr-un termen scurt fiind luate de judecatorul sindic in
vederea obtinerii numerarului necesar activitatilor de lichidare sau pentru conservarea
altor bunuri din patrimoniul debitorului;
- inventarierea si evaluarea bunurilor falitei. In acest scop sunt
supuse inventarierii si evaluarii toate elementele patrimoniale, inclusiv cele
nesigilate,intocmindu-se un bilant care prezinta situatia activelor si pasivelor falitei la
inceputul operatiunilor de faliment.In scopul efectuarii evaluarii, lichidatorul judiciar
poate angaja,pe cheltuiala debitorului, un expert pentru a-l asista la evaluare ;
- vanzarea bunurilor.Dupa inventariere si evaluarea bunurilor se
procedeaza la vanzarea acestora,incepand cu cele perisabile.Trebuie avut in vedere ca
vanzarea bunurilor debitorului trebuie facuta cat mai avantajos si cat mai repede
posibil,cu acordul prealabil al creditorilor.Operatiunea de vanzare a bunurilor debitorului
trebuie facuta de lichidator sub supravegherea judecatorului – sindic.Vanzarea bunurilor
se poate face in bloc sau fiecare in parte si poate fi facuta prin negociere directa ori prin
licitatie;
- incasarea contravalorii bunurilor vandute si a altor creante si
depunerea sumelor la banca,in contul lichidarii,recipisele eliberate de banca fiind depuse
judecatorului - sindic;
- prezentarea planului de distribuire a sumelor obtinute din
operatiunea de lichidare.La fiecare 3 luni de la data declansarii procedurii falimentului,
lichidatorul judiciar va prezenta judecatorului – sindic spre aprobare o situatie privind
sumele obtinute din lichidare si propunerile de distribuire;
6
Legea nr.64/1995,republicata,publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I,nr.1066 din 17
noiembrie 2004.

21
Sumele vor fi distribuite in urmatoarea ordine de prioritate 7:
a. taxele,timbrele si orice alte cheltuieli aferente procedurii
instituite prin lege,inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea
bunurilor din averea falitei,remuneratiile personelor angajate de lichidator precum si
indemnizatia acestuia;
b. creantele reprezentand creditele cu dobanzile si
cheltuielile aferente,acordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii precum si
ceantele rezultand din continuarea activitatii debitoarei dupa deschiderea procedurii;
c. creantele izvorate din raporturi de munca,pe cel mult 6
luni anterioare deschiderii procedurii;
d. creantele bugetare;
e. creantele reprezentand sumele datorate de catre debitor
unor terti in baza unor obligatii de intretinere,alocatii pentru minori sau de plata a unor
sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta;
f. creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorul –
sindic pentru intretinerea debitorului si a familie sale, daca acesta este persoana fizica;
g. creantele reprezentand credite bancare cu cheltuielile si
dobanzile aferente,cele rezultate din livrari de produse, prestari de servicii sau alte
lucrari,precum si din chirii;
h. alte creante chirografare;
i. creantele subordonate;
j. creantele membrilor,asociatilor sau actionarilor personae
juridice debitoare,derivand din dreptul rezidual al calitatii lor, in conditiile prevazute in
actul constitutiv.
Sumele de distribuit intre creditori in acelasi rang de prioritate vor fi acordate
proportional cu suma alocata pentru fiecare creanta din tabelul de creante aprobat.
Titularilor de creanta dintr-o categorie li se vor putea distribui sume numai dupa
deplina indestulare a titularilor de creanta din categoria erarhica superioara.
- intocmirea raportului final al lichidarii.Dupa ce bunurile debitoarei

7
Art.122 din Legea nr.64/1995,republicata

22
au fost vandute si sumele obtinute au fost distribuite creditorilor in baza tabelului de
creante aprobat, lichidatorul judiciar intocmeste un raport final al lichidarii impreuna cu
bilantul final al acesteia.Acestea este supus aprobarii adunarii creditorilor intr-un termen
de 30 de zile de la data intocmirii.
Lichidarea societatii trebuie terminata in cel mult 3 ani de la data
dizolvarii.Pentru motive temeinice,tribunalul poate prelungii acest termen cu cel mult 2
ani.
Dupa terminarea lichidarii,lichidatorii intocmesc situatia financiara
finala,aratand partea ce se cuvine fiecarei actiuni din repartizarea activului societatii,
insotita de raportul cenzorilor.
Situatia finaciara astfel intocmita se va depune pentru a fi mentionata la oficiul
registrului comertului si va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
Daca in terment de 30 de zile de la publicare nu s-a formulat vreo opozitie de
catre actionari sau creditori,situatia financiara se considera aprobata de toti actionarii,iar
lichidatorii sunt liberati,sub rezerva repartizarii activului societatii.
Sumele cuvenite actionarilor, respectiv asociatilor, neancasate in termen de 2
luni de la publicarea situatie financiare vor fi depuse la banca cu aratarea numelui si
prenumelui actionarului ,respectiv asociatului.
In termen de 15 zile de la terminarea lichidarii,lichidatorii trebuie sa ceara, sub
sanctiunea unei amenzi judiciare de 200 lei pentru fiecare zi de intarziere, radierea
societatii lichidate din registrul comertului .
La cererea de radiere vor fi anexate, in vederea arhivarii de catre oficiul
registrul comertului pentru o durata de 5 ani, registrele societatii, respectiv:
- registrul actionarilor;
- registrul sedintelor si deliberarilor adunarilor generale;
- registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie;
- registrul deliberarilor si constatarilor cenzorilor.
In cazul dizolvarii si lichidarii judiciare, radierea societatii debitoare este
dispusa de judecatorul sindic,la cererea lichidatorului judiciar, prin sentinta de inchidere a
procedurii falimentului fata de aceasta.

23
CAP.3 CONTABILITATEA OPERATIUNILOR DE LICHIDARE A
SOCIETATILOR COMERCIALE

Efectuarea operatiilor propru-zise de lichidare nu ridica probleme deosebite in


ceea ce priveste contabilizarea lor,in raport cu inregistrarile efectuate in cursul
vietii,pentru operatii similare
Operatiile de lichidare sunt contabilizate in intregime in contabilitatea societatii
aflate in lichidare,sub autoritatea lichidatoriul si supravegherea judecatorului – sindic.

3.1.Lichidarea hotarata de adunarea generala a actionarilor sau a


asociatilor,in situatia in care se obtine profit din lichidare
Cu aceasta ocazie se efectueaza:
- Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale
societatiilor comerciale care urmeaza sa se lichideze 8 si inregistrarea rezultatelor
inventarierii si ale evaluarii;
- Intocmirea situatiilor financiare de catre societatile comerciale care
urmeze sa se lichideze:

Bilantul societatii “Y”


Nr.rd. Sold
A.ACTIVE IMOBILIZATE
II.IMPOBILIZARI CORPORALE (ct.212-2812) 02 800.000
(2.000.000– 1.2000.000)
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.01 la 03) 04 800.000
B.ACTIVE CIRCULANTE
I.STOCURI (ct.301-391)(200.000-40.000) 05 160.000
II.CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o 06 280.000
perioda mai mare de un an sunt prezentate separate.)
(ct.4111+4118-491)(250.000+50.000-20.000)
IV.CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5121) 08 60.000
8
Legea nr.81/1991,republicata

24
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (ct.05 la 08) 09 500.000
D.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O 11 600.000
PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.404)
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV 12 - 100.000
DATORII CRENTE NETE (.rd.09+10-11-18)
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 13 700.000
(rd.04+12-17)
H.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI 15 100.000
CHELTUIELI (ct.151)
J.CAPITAL SI REZERVE
I.CAPIATL (rd.20 la 22), din care 19 500.000
- capital sibscris varsat (ct.1012) 21 500.000
(500 mii actiuni x 1 leu/actiune
IV.REZERVE (ct.1061) 26 100.000
TOTAL CAPITALURI PROPRII 32 600.000
(rd.19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)
TOTAL CAPITALURI (rd.32+33) 34 600.000

- Stabilirea de catre adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor operatiunilor


care urmeaza sa fie efectuate de catre lichidator in numele societatii comerciale ce se
lichideaza;
- Valorificarea elementelor de activ (vanzarea imobilizarilor si a stocurilor,incasarea
creantelor,a investitiilor financiare pe termen scurt);
- Achitarea datoriilor societatii comerciale catre bugetul de stat,bugetul asigurarilor
sociale de stat,celelalte obligatii sociale si alte fonduri,salariati si alti terti.

Operatiuni de lichidare a societatilor comerciale efectuate de


lichidator:

25
1.cladirile au fost vandute cu 900.000 lei fata de valoarea contabila neta de
800.000 lei;
2.materiile prime au fost vandute cu 140.000 lei fata de valoarea contabila neta
de 160.000 lei;
3.clientii incerti sunt in suma de 50.000 lei,din care se incaseaza 24.000 lei,iar
pentru incasarea inainte de termen a clinentilor certi s- au acordat sconturi in suma totala
de 5.000 lei;
4. pentru plata inainte de termen a datoriilor catre furnizori,acestia au acordat
sconturi in suma de 20.000 lei;
5.cheltuielile efectuate cu lichidarea societatii sunt de 52.000 lei.

Inregistrarile in evidenta contabila a operatiunilor de lichidare lei:

1.Valorificarea impobilizarilor corporale:


- vanzarea cladirilor 461 = % 1.071.000
7583 900.000
4427 171.000
- incasarea contravalorii cladirii vindute 5121 = 1.071.000
- scaderea din evidenta contabila a
cladirilor vandute % = 212 2.000.000
281 1.200.000
6583 800.000
- inchiderea contului de 7583 7583 = 121 900.000
- inchiderea contului 6583 121 = 6583 800.000

2 .vanzarea materiilor prime 411 = % 171.360


707 144.000
4427 27.360
- trecerea la marfuri a materiilor prime
si scaderea din gestiune a marfurilor vindute 371 = 301 200.000

26
607 = 371 200.000
- anularea provizionului 391 = 7814 40.000
- inchiderea contului 607 121 = 607 200.000
- inchidrea contului 707 si 7814 % = 121 184.000
707 144.000
7814 40.000
- incasarea contravalorii materiilor
prime vandute 5121 = 411 171.360

3.Inregistarea creantelor:
- incasarea partiala de la clienti incerti 5121 = 4118 24.000
- trecerea pe cheltuieli a clientilor
incerti neincasati 6588 = 4118 26.000
- anularea provizioanelor 491 = 7814 20.000
- incasarea clientilor incerti 5121 = 411 245.000
- acordarea sconturilor 667 = 411 5.000
- inchiderea conturilor 667 si 6588 121 = % 31.000
667 5.000
6588 6.000
- inchiderea contului 7814 7814 = 121 20.000

4.Plata datoriilor:
- plata furnizorilor de imobilizari 404 = 5121 580.000
- scont primit 404 = 767 20.000
- inchiderea cont 767 767 = 121 20.000

5.Cheltuieli de lichidare:
- cheltuieli efectuate 628 = 5121 52.000
- inchiderea contului 628 121 = 628 52.000

6.Anularea provizioanelor pentru

27
riscuri si cheltuieli:
- anularea provizioanelor 151 = 7812 100.000
- inchiderea contului 7812 7812 = 121 100.000
7.Regularizarea TVA:
- TVA de plata 4427 = 4423 198.360
- plata TVA 4423 = 5121 198.360

- Calcularea,retinerea si virarea impozitului pe profit /venit si a impozitului pe


dividende in urma actiunii de dizolvare /lichidare.
- Societatea “Y” se incadreaza in prevederile de aplicare a cotei de 16 %, iar
asociatii sunt personae fizice.
8.Impozitul pe profit pentru profitul
din lichidare:
- impozit pe profit datorat 691 = 441 35.250
- inchiderea contului 691 121 = 691 35.250
- virarea impozitului pe profit 441 = 5121 35.250

situatia conturilor 121 si 5121 inainte de efectuarea partajului:


---------------------------------- ------------------------------------------
D 121 C D 5121 C
800.000 900.000 60.000
200.000 184.000 1.071.000 580.000
31.000 20.000 171.360 198.360
52.000 20.000 24.000 52.000
100.000 245.000 35.250
-------------- ---------------- -------------
1.083.000
35.250 1.224.000 1.571.360 865.610

28
1.118.250 sold D 705.750
sold C 105.750
------------------------------------------- -------------------------------------------------------

Bilantul inainte de efectuarea partajului

Nr.rd. Sold
B. ACTIVE CIRCULANTE
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5121) 08 705.750
ACTIVE CIRCULANTE – TOATL 09 705.750
(rd.05 la 08)
D. DATORII CETREBUIE PLATITE INTR-O 11 0
PERIOADA DE PANA LA UN AN
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, 12 705.750
RESPECTIV DATORII CURENTE NETE
9rd.09+10-11-18)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 13 705.750
( rd.04+12-17)
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL (rd.20 la 22) din care: 19 500.000
- capital subscris varsat (ct.1012 21 500.000
(500 mii actiuni x 1 leu actiune)
IV. REZERVE (ct.1061) 26 100.000
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI 29 105.750
FINANCIAR (ct.121) Sold C
TOTAL CAPITALURI PROPRII 32 705.750
(rd.19+23+24-25+26+27-28+29-30+31)
TOTAL CAPITALURI (rd.32+33) 34 705.750

29
Efectuarea partajului capitalului propriu (activul net) al societatii
comerciale,rezultat din lichidarea acesteia,in functie de:
- prevederile statutului si/sau ale contractului de societate;
- hotararea adunarii generale a actionarilor sau a asociatilor,
consemnata in registrul sedintelor adunarii generale;
- cota de partcipare la capitalul social.
Partajul consta in impartirea capiatalului propriu (activul net), rezultat din
lichidare,intre asociati sau asociatii societatii comerciale.

Inregistarile contabile privind operatiunile de partaj intre asociati sau


actionari,personae fizice,in lei:

1.Restituirea capitalului social 1012 = 456 500.000


456 = 5121 500.000
2.Decontarea rezervelor legale 1061 = 456 100.000
impozit pe profit aferent rezervelor 456 = 441 25.000
441 = 5121 25.000
3.Decontarea profitului din lichidare 121 = 456 105.750
4.Impozitul pe dividende aferent rezervelor
legale si profitul din operatiuni de
lichidare 456 = 446 9.037
5.Virarea impozitului pe dividende 446 = 5121 9.037
6.Plata dividendelor din rezerva legala
si din lichidare 456 = 5121 171.712

Situatia conturilor 456 si 5121,dupa efectuarea partajului,se prezinta astfel:


----------------------------------- --------------------------------------------------
D 456 C D 5121 C
----------------------------------- --------------------------------------------------
500.000 500.000 705.750 500.000
25.000 100.000 250.000

30
105.750 9.037
9.037 171.712
171.712
--------------------------------- --------------------------------------------------
705.750 705.750 705.750 705.750

3.2.Falimentul unei societati comerciale in nume colectiv,in situatia in


care disponibilitatile banesti rezultate in urma falimentului nu asigura
plata datoriilor

Se intocmeste bilantul in baza datelor din contabilitate,date care au fost puse de


acord cu rezultatele inventarierii.

Bilantul societaii “Z” SNC

Nr.rd. Sold
A.ACTIVE IMOBILIZATE
II.IMOBILIZARI CORPORALE (ct.212-2812) 02 500.000
(600.000 – 100.000)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL(rd.01 la 03) 04 500.000
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.371-378)(50.000-20.000) 05 30.000
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5121) 08 80.000
ACTIVE CIRCULANTE – TOTALE (rd.05 la 08) 08 110.000
C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) 10 40.000
D.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O 11 450.000
PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.401)
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE, 12 -345.000
RESPECTIV DATORII CURENTE NETE
(rd.09+10-11-18)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 13 155.000
(rd.04+12-17)
I. VENITURI IN AVANS (ct.472) 18 45.000
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL (rd.20 la 22) din care: 19 80.000
- capital subscris varsat (ct.1012) 21 80.000
( 8 mii parti sociale x 10 lei/parte sociala)
IV. REZERVE (ct.10619+106810)(5000+100.000) 26 105.000

9
Suma din ct.1061 este dedusa la constituire

31
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR 30 30.000
(ct.121) sold D
TOTAL CAPITALURI PROPRII 32 155.000
(rd.19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)
TOTAL CAPITALURI (rd.32+33) 34 155.000

Aportul asociatilor la capitalul social,conform statutului si contractului de


societate,este de 80.000 lei,din care:
- asociatul A 48.000 lei = 60%;
- asociatul B 32.000 lei = 40%.

Judecatorul sindic si lichidatorul au efectuat urmatoarele operatiuni:


1.vanzarea constructiilor cu 250.000 lei fata de valoarea contabila neta de
500.000 lei;
2.vanzarea marfurilor cu 50.000 lei fata de valoarea contabila neta de 30.000 lei;
3.incasarea chiriei in suma de 40.000 lei,platita in avans;
4.restituirea chiriei in suma de 45.000 lei,incasata anticipat;
5.stabilirea sumelor de acoperit de catre cei doi asociati pentru achitarea
furnizorilor;
6.plata furnizorilor.
Inregistarile in evidenta contabila a operatiunilor de lichidare,in lei:
1.valorificarea imobilizarilor corporale: 461 = % 297.500
-vanzarea constructiilor 7583 250.000
4427 47.500
-scaderea din evidenta contabila a % = 212 600.000
constructiilor vandute 2812 100.000
6583 500.000
-incasarea contravalorii constructiilor 5121 = 461 297.500
-inchiderea contului 6583 121 = 6583 500.000
-inchiderea contului 7583 7583 = 121 250.000
2.valorificarea marfurilor: 411 = % 59.500
-vanzarea marfurilor 707 50.000
10
Suma din ct.1068 este formata din repartizarea profitului din anii precedenti

32
4427 9.500
- scaderea din gestiune a marfurilor % = 371 50.000
vandute 607 30.000
378 20.000
- incasarea contravalorii marfurilor 5121 = 411 59.500
-inchiderea contului 607 121 = 607 30.000
- inchiderea contului 707 707 = 121 50.000
3.regularizarea TVA-ului 4427 = 4423 57.000
-virartea TVA-ului de plata 4423 = 5121 57.000
4.incasarea chiriei in avans 5121 = 471 40.000
5.restituirea chiriei incasate anticipat 472 = 5121 45.000

Situatia conturilor 121 si 5121 inainte de efectuarea partajului in lei:


--------------------------------- --------------------------------------------------
D 121 C D 5121 C
-------------------------------- ---- -------------------------------------------------
500.000 250.000 80.000 57.000
30.000 50.000 297.500 45.000
59.500
40.000
---------- --------------- ------------- -------------
530.000 300.000 477.000 102.000
Sold D 230.000 Sold D 375.000

Bilantul inainte de efectuarea partajului capitalului propriu (activului net) se


prezinta astfel:

Nr.rd. Soldul
B.ACTIVE CIRCULANTE
IV.CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5121) 08 375.000
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd.05 la 08) 09 375.000
D.DATORII CE TRBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA 11 450.000

33
DE PANA LA UN AN (ct.401)
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII 12 -75.000
CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 13 -75.000
(rd.04+12-17)
J. CAPITAL SI REZERVE
I.CAPITAL (rd.20 la 22) 19 80.000
din care:
- capital subscris varsat (ct.1012) 21 80.000
(8 mii parti sociale x 10 lei/parte sociala)
VI.REZULTATUL EXERCITIULUI 30 260.000
FINANCIAR (ct.121)Sold D din care:
- din exercitiu current 30.000
- din lichidare 230.000
TOTAL CAPITALURI PROPRII 32 -75.000
(rd.19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)
TOTAL CAPITALURI (rd.32+33) 34 -75.000

Determinarea capitalului propriu (activului net):


CP(AN) = 375.000 lei – 450.000 lei = - 75.000 lei
Rezulta ca,pentru achitarea furnizorilor in suma de 450.000 lei, capitalul
propriu (activul net) este insuficient.
Potrivit legii privind procedura reorganizarii judiciare si a falimetului in
cazul in care bunurile care alcatuiesc averea societatii in nume colectiv nu sunt suficiente
pentru plata datoriilor,judecatorul - sindic va recurge la procedura de executare silita
impotriva asociatilor.
Societatea “Z” se incadreaza in prevederile de aplicare a cotei de 16 %
impozit pe profit.
Calcularea si virarea impozitului pe profit si impozitului pe dividende,in lei:
1.decontarea rezervelor legale 1061 = 456 5.000
2.impozit pe profit aferent 456 = 441 1.250
441 = 5121 1.250
3.decontarea altor rezerve 1068 = 456 100.000
4.impozit pe dividende 456 = 446 5.187

34
446 = 5121 5.187

Situatia partajului capitalului propriu ( activul net) si a datoriilor pe asociati:


Capitalul propriu (activul net) repartizat
Capitalul Rezerve Alte TOTAL
social legale rezerve 4 (1+2+3)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
Asociatul A
60 % 48.000 2.250 56.887 107.137
Asociatul B
40% 32.000 1.500 37.800 70.300
TOTAL 80.000 3.750 94.687 177.437

Pierderi si furnizori
Pierderi Pierderi Furnizori Total Diferente
din din 8(5+6+7) 9(8-4)
ex.curent lichidare
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 6 7 8 9
Asociatul A
60 % 18.000 138.000 270.000 426.000 318.863
Asociatul B
40 % 12.000 92.000 180.000 284.000 213.700
TOTAL 30.000 230.000 450.000 710.000 532.563

35
Inregistrarile privind partajul capitalului propriu (activul net) si a sumelor
depuse de asociati pentru plata furnizorilor:
- capitalul social de restituit asociatilor 1012 = 456 80.000
- pierderea curenta si pierderea 456 = 121 260.000
din lichidare (30.000+230.000)
- depunerea de catre asociati a sumelor 5121 = 456 81.437
necesare achitarii furnizorilor (ct.456) Asociatul A 48.862
(266.437 –185.000 = 81.437) Asociatul B 32.575
Asociatul A: 81.437 x 60% = 48.862
Asociatul B: 81.437 x 40% = 32.575
----------------------------
Total 81.437
- achitarea furnizorilor 401 = 5121 450.000

- situatia conturilor 456 si 121,dupa terminarea operatiunilor de


lichidare ,se prezinta astfel:
----------------------------------------- -----------------------------------------------
D 456 C D 5121 C
----------------------------------------- ----------------------------------------------
1.250 5.000 375.000 1.250
5.187 100.000 81.437 5.187
260.000 80.000 450.000
--------------------------------------- -----------------------------------------------
266.437 185.000 456.437 456.437

36
81.437
-------------------------------------- ------------------------------------------------
266.437
------------------------------------- -------------------------------------------------

3.3.Dizolvarea si lichidarea SC”TRARODANA “SA Bistrita

Societatea comerciala care nu mai poate face fata datoriilor sale exigibile cu
sumele de bani disponibile denumita si debitor poate urma,pe baza cererii ei introduse la
tribunal sau a cererii introduse de creditori,procedura reorganizarii judiciare si a
falimentului.
Scopul acestei proceduri este plata pasivului debitorului,aflat in situatia de
incetare de plati,fie prin reorganizare societatii si a activitatii acesteia sau lichidarea unor
bunuri din averea debitorului pana la acoperirea pasivului,fie prin faliment.
In aplicarea procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului sunt implicate
urmatoarele organe:

37
- instanta judecatoreasca (tribunalul);
- judecatorul –sindic;
- administratorul;
- lichidatorul;
- adunarea creditorilor;
- comitetul creditorilor.
Procedura de reorganizare judiciara si de falimet sunt de compententa exclusiva a
tribunalului in jurisdictia caruia se afla sediul comercial principal al debitorului. In
atributiile tribunalului se afla si desemnarea judecatorului-sindic si,dupa caz,a
administratorului(in cazul reorganiazaii) sau a lichidatorului (in cazul falimentului).
Administratorul,ca si lichidatorul,persoana fizica – sau delegatul permanent -
persoana fizica - al societatii comerciale administratoare sau lichidatoare,dupa caz,trebuie
sa aiba calitatea de lichidator dobandita in conformitate cu legile in vigoare.
Creditorii debitorului se constituie in adunarea creditorilor prezidata de un
judecator - sindic.Creditorii au dreptul sa aleaga,in cadrul primei sedinte a adunarii
creditorilor,un comitet al creditorilor format din 3-5 creditori,cei mai reprezentativi,din
totalul creantei.Din acest comitet al creditorilor va face parte,in mod obligatoriu,un
reprezentant al creditoarelor bugetare,daca in procedura respectiva exista creditoare
avand aceasta calitate.
Atunci cand s-a declansat procedura de reorganizare judiciara sau cea de
faliment,debitorul,anumiti creditori ai societatii sau alte personae abilitate de lege vor
putea propune un plan de reorganizare care sa prevada plata datoriilor prin continuarea
activitatii debitoarei ori prin vanzarea unor active, fara ca societatea sa intre in faliment.
In cazul in care se propune continuarea activitatii,proiectul planului de
reaorganizarea va indica perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile si specificul
activitatii debitorului,cu mijloacele financiare disponibile si cu cererea pietei fata de
oferta debitorului.Deasemenea,in proiectul planului de reorganizare prin continuarea
activitatii, se vor mentiona modaliatatile de lichidarea a pasivului cat si politica sociala a
societatii in aceasta perioada (se vor preciza si justifica nivelul si perspectivele locurilor
de munca, conditiile sociale prevazute pentru continuarea activitatii si alte asemenea
obiective).

38
Proiectul planului de reorganizare al societatii este aprobat de adunarea
creditorilor si confirmat de catre judecatorul-sindic.O data cu aprobarea
planului,tribunalul poate impune debitorului unele conditii sau limitari pentru
desfasurarea activitatii, concordante cu planul aprobat.
Cand hotararea care confirma un plan de reorganizare intra in vigoare,
activitatea debitorului este redresata in mod corespunzator,creantele si drepturile
creditorilor si ale celorlalte parti interesat fiind modificate dupa cum este prevazut in
plan.
Debitorul aflat in situatia de reorganizare judiciare,pe baza unui plan de
redresare confirmat de judecatorul - sindic,va putea continua sa-si conduca activitatea si
sa-si administreze averea,sub stricta supraveghere a administratorului judiciar ai a
judecatorului-sindic,pana ce acesta va dispune,motivat,incetarea reorganizarii ca urmare
a achitarii creantelor sau inceperea procedurii lichidarii judiciare a averii debitorului in
situatia in care acesta nu a respectat planul de reorganizare aprobat.
Asa cum am aratat anterior,o societate comerciala aflata in procedura
reorganizarii judiciare continua sa fie condusa de persoanele legal imputernicite sa o
reprezinte,sub supravegherea administratorului judiciar desemnat si a judecatorului -
sindic insa actionarii dai sau asociatii cu raspundere limitata nu au dreptul de a interveni
in conducerea activiatii ori in administrarea averii debitorului.
In lipsa unui plan de reorganizare confirmat de tribunal,la propunerea
administratorului judiciar,judecatorul - sindic dispune incepere procedurii
falimentului.Deasemenea,procedura de faliment se declanseaza si atunci cand tribunalul
dispune motivat ca reorganizarea inceteaza sau cand debitorul nu se conformeaza
planului de reorganizare si exista o cere scrisa din partea persoanelor abilitate de lege.
Operatiunile care se efectueaza in cazul in care societatea comerciala intra in
faliment sunt11 :
- sigilarea bunurilor care fac parte din averea societatii comerciale.
Vor fi puse sub sigiliu magazinele, magaziile, depozitele, birourile, corespondenta
comerciala, contractele, marfurile si orice alte bunuri mobile apratinand averii
debitorului.Nu vor fi puse sub sigilii obiectele care vor trebui vandute de urgenta care vor
11
Ordinul Ministerului Finantelor nr.1376/2004 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,partea
I,nr.1012/03.11.2004

39
fi luate de lichidator spre a obtine numerar sau pentru a efectua activitatile de conservare
cerute; numerarul pe care lichidatorul il va depune intr-un cont la banca pe numele
debitoare deschis la dispozitia judecatorului-sindic;
- Inventarierea si evaluarea bunurilor din patrimonial societaii
comerciale. Inventarul va trebui sa descrie toate bunurile debitorului,chiar si pe cele
nepuse sub sigiliu,si sa indice valoarea lor aprximativa la data inventarului.
Judecatorul-sindic poate numi un expert,pe cheltuiala debitorului pentru a-l
asista pe lichidatorul judiciar la evaluarea bunurilor;
- intocmirea bilantului de incepere a lichidarii;
- vanzarea bunurilor perisabile supuse deprecierii iminente;
- vanzarea bunurilor importante din averea debitorului ( terenuri,
fabrici,instalatii),cat mai avantajos si cat mai repede,cu acordul prealabil al
creditorilor.Lichidarea bunurilor din averea debitorului este efectuata de lichidator, sub
supravegherea judecatorului - sindic.
Bunurile vor putea fi vandute in bloc,ca un ansamblu in stare de
functionare,sau individual.Vanzare se poate face prin licitatie publica si prin negociere
directa;
- depunerea la banca,in contul debitorului,a sumelor rezulatate din
vanzarea bunurilor si transmiterea recipiselor catre judecatorul- sindic;
- stabilirea masei pasive ,adica intocmirea listei creditorilor.Aceasta
operatiune este facuta de lichidatorul judiciar in baza cererilor de admitere a creantelor
formulate de creditorii falitei,cereri insotite de actele doveditoare a creantelor ,a
garantiilor si a altor gajuri detinute. Dupa verificarea cererilor depuse lichidatorul
judiciar intocmeste tabelul preliminar al creantelor falitei. Pentru fiecare se va stabili
suma acceptata, prioritatea de plata si situatia creantei, respective–garantata sau
negarantata - ;
- distribuirea sumelor realizate in urma lichidarii,potrivit planului
de distribuire intre creditoriin ordinea prevazuta de lege.
La fiecare 3 luni , calculate de la data inceperii procedurii de lichidare,
lichidatorul va prezenta judecatorului-sindic un raport asupra fondurilor obtinute din
lichidare si din incasarea creantelor si un plan de distribuire a acestor sume intre creditori;

40
- intocmirea si aprobarea raportului final. Dupa ce bunurile din averea
debitorului au fost lichidate si toate contestatiile cu privire la creante au fost
solutionate,lichidatorul judiciar intocmeste un raport final,impreuna cu bilantul lichidarii
pe care il supune aprobarii judecatorului – sindic;
- intocmirea bilantului final de lichidare.
Distribuirea integrala a fondurilor sau a bunurilor din averea debitorului
(eventualele fonduri nereclamate fiind depuse la banca) si aprobarea raportului final de
catre judecatorul-sindic semnifica incheierea procedurii de lichidare judiciara a unei
societati comerciale.

Dizolvarea si lichidarea SC”TRARODANA SA” Bistrita

Scurt istoric al societaii.


Societatea SC “TRARODANA BISTRITA”SA a luat fiinta in anul 1996
prin divizarea SC AGROMEC LECHINTA”SA si are ca obiect principal de activitate
“ servicii pentru mecanizarea,chimizarea agriculturii si protectiei fitosaniatare “ .
Natura capitalului social este integral privat, roman.
Capitalul social al societii este de 116.250 lei divizat in 116.250 de
actiuni,a cate 1 leu fiecare,detinute de :
- actionari PPM un numar de 69.722 actiuni, respectiv 60% din
capitalul social;
- Asociatia PAS “TRARODANA SA “ Bistrita un numar de 46.500 actiuni,
respectiv 40 % din capitalul social.

41
Sediul social al societatii este in loc.Bistrita, str.Cuza Voda, nr. 27, judetul
Bistrita Nasaud si se identifica cu CUI 8171847 si nr.ORC J/06/496/1996.
Ca urmare a modificarilor intervenite in structura agriculturii judetului dupa
decembrie 1989 societatea,care a luat fiinta in urma divizarii unei societati similare de
dimensiuni mari, s-a confruntat cu dificultati de natura economica si finaciara chiar de la
constituirea ei, dovedindu-se ca divizarea societatilor nu era o solutie de redresare a
activitatii acestora.
Dificultatile societatii erau de natura lipsei comenzilor pentru servicii ca
urmare a restituirii terenurilor agricole catre micii proprietari care nu aveau
disponibilitatile banesti necesare pentru a apela la serviciile prestate de societate dar si cu
lipsa de incredere si de disponibilitate a bancilor comerciale in a finanta activitatea
societatii dar mai cu seama achizitia de utilaje performante necesare activitatii societatii.
Toata aceasta conjuctura, vadit ostila, a determinat restrangerea drastica a
activitatii societatii si, ca o consecinta imediata si inevitabila, intrarea in insolventa a
acesteiaa.
La data declansarii procedurii acesta avand datorii de 90.368 lei.

Deschiderea si desfasurarea procedurii de reorganizare judiciara.

La solicitarea creditorului Moldovan Augustin formulata la data de


27.02.2006,Tribunalul Bistrita Nasaud, prin Sentinta civila nr.1887 din 13 iunie 2006, a
constatat ca societatea se afla in insolventa si a dispus deschiderea procedurii
reorganizarii si falimentului fata de aceasta.
Pentru indeplinirea procedurilor prevazute de lege, in cauza a fost desemnat
un administrator judiciar.
Cum sentinta de deschidere a procedurii nu a fost contestata, iar debitoarea a
solicitat si ea trecerea in procedura falimentului, judecatorul sindic a procedat,prin
incheiere civila, la deschiderea procedurii falimentului fata de societate numindu-l ca
lichidator judiciar pe administratorul judiciar numit prin sentinta de deschidere a
procedurii fata de debitoare.

42
Lichidatorul judiciar numit procedeaza de urgenta la inventarierea bunurilor
societatii.In urma inventarierii nu s-au constat diferente numerice fata de evidentele
tehnico – operative si cele contabile ale societatii.
Bunurile societatii,dupa inventariere, au fost lasate in custodia fostului
administrator al societatii care a fost mentinut ca salariat al societatii.
Conform dispozitivului sentintei de deschidere a procedurii administratorul societatii a
depus la dosarul cauzei :
- bilantul incheiat la 31.12.2005 impreuna cu registrul jurnal si registru inventar
complectate la zi;
- lista bunurilor detinute de societate la data deschiderii procedurii cu
precizarea ca societate isi ruleaza fondurile prin BRD – GSG, Sucursala Bistrita;
- lista numelor si adreselor creditorilor cu indicarea cuantumului creantelor
acestora;
- contul de profit si pierderi pe anul 2005;
- declaratie prin care isi arata intentia de intrare in faliment;
- declaratie pe proprie raspundere a administratorului din care rezulta ca
societatea nu a mai fost supusa procedurii reorganizarii judiciare ori falimentului in
ultimii 5 ani anteriori.
Lichidatorul judiciar, in urma consultarii evidentei contabile puse la
dispozitia sa de catre administratorul debitoarei, intocmeste lista creditorilor care vor fi
notificati in vederea participarii la prima sedinta a creditorilor stabilita de judecatorul-
sindic si raportul privind cauzele si imprejurarile care au condus la incetarea de
plati a SC”TRARODANA BISTRITA”SA (vezi anexa nr.1).
Din raportul intocmit rezulata ca societatea a inregistrat in ultimi anii pierderi
substantiale si ca un plan de reorganizare nu ar conduce la redresarea activitatii acesteia
intrucat cauza principala a intrarii in insolventa este lipsa comenzilor de servicii cuprinse
in obiectul de activitate al societatii, modificarea obiectului de activitate in cursul
procedurii nefiind legal posibila.
Totodata se intocmeste si bilantul de deschidere a procedurii.(vezi anexa
nr.2).

43
In urma notificarii deschiderii procedurii, prin remiterea de adrese catre
creditorii inregistrati in evidentele contabile ale debitoarei precum si prin publicarea
acesteia in ziarul de larga circulatie “Adevarul”,la grefa tribunalului sunt inregistrate
cereri de creanta din partea urmatorilor creditori:
- Moldovan Augustin – creanta reprezentand salarii neplatite;
- Directia Generala a Finatelor Publice Bistrita Nasaud;
- Casa Judeteana de Pensii Bistrita Nasaud;
- Agentia Judeteanu pentru Ocuparea Fortei de Munca;
- Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Bistrita Nasaud;
- Wester Radu.
In urma verificarii cererilor de creanta depuse , lichidatorul judiciar a intocmit
tabelul preliminar al creantelor aceeptate privind pe debitoare cu aratarea tipului
creantei si ordinea platii acesteia (anexa nr.3).
Totalul creantelor inscrise pe tabelul preliminar este 90.367 lei.
Bunurile inventariate au fost evaluate de experti autorizati in evaluare de
constructii si terenuri, respectiv utilaje .
Expertizele intocmite de cei doi experti evaluatori au fost depuse la grefa
tribunalului in vedrea consultarii acestora de catre debitoare si comitetul creditorilor.
Judecatorul - sindic a convocat adunarea generala a creditorilor in vederea
aprobarii rapoartelor de expertiza, a modaliatii de valorificare a bunurilor,a preturilor de
vanzare precum si a tabelului de creante intocmit de lichidatorul judiciar.
Adunarea generala a creditorilor a aprobat preturile de vanzare a bunurilor
societaii stabilit prin expertize si a aprobat tabelul defitiv al creantelor debitoarei pentru
suma de 80.367 lei, fiind exclusa de pe tabel creanta chirografara a numitului Wester
Radu, judecatorul - sindic apreciind ca actele justificative privind aceasta creanta sunt
insuficiente,creditorul in cauza neputand sa-si probeze creanta cu acte doveditoare
acceptabile legal.
Dupa parcurgerea acestor etape s-a procedat la publicarea in ziarul local a
anuntului privind organizarea licitatiei.
In anuntul publicat si afisat la sediul societatii debitoare,la sediul instantei cat
si la sediul lichidatorului s-a facut precizare privind conditiilor de participare la licitatie

44
care presupuneau depunerea la sediul lichidatorului a unei oferte de cumparare impreuna
cu un avans de 10 % din pretul de vanzare a bunului ofertat.
La un interval de 15 zile de la data aparitiei in ziarul local a anuntului privind
vanzarea bunurilor s-a organizat prima licitatie la care au fost vandute numai o parte din
bunurile debitoarei.
Ulterior,la intervale de 15 zile,licitatia s-a repetat pentru celelalte bunuri cu
reducerea pretului de incepere a liciatiei de pana la 25 % din cel stabilit prin expertize si
aprobat de adunarea generala a creditorilor.
Bunurile mobile nevandute nici in urma acestei reduceri de pret au fost
valorificate prin vanzare ca deseuri de metal la unitati specializate din judet.
In ce priveste terenul si constructiile aferente intrucat nu au existat nici un fel de oferte de
pret la licitatiile organizate,cu aprobarea adunarii creditorilor, s-a procedat la vanzarea
acestora prin negociere directa.
Pentru fiecare din bunurile vandute s-a intocmit un proces verbal de
licitatie,respectiv negociere,contract de vanzare cumparare,factura fiscala precum si
chitanta prin care s-a incasat pretul bunului licitat (vezi anexele nr.6,7,8,9).

Inregistrarea in evidenta contabila a operatiunilor de lichidare.

Scaderea din evidenta contabila a creantei exclusa de pe tabloul de creante


aprobat de judecatorul –sindic lei: 462 = 758 10.000
Inregistarile contabile privind operatiunile de valorificare a bunurilor societatii,lei:
- se vinde terenul 461 = % 40.000
7583 33.614
4427 6.386
- incaseaza contavaloare terenului vindut 5121 = 461 40.000
- se scade din evidenta terenul vindut 6583 = 211 17.262
- vanzarea cladirilor 461 = % 20.000
7583 16.806
4427 3.194

45
- incasarea contravaloarei cladirilor 5121 = 461 20.000
- scaderea din evidenta a
cladirilor vandute % = 212 5.794
281 1.867
6583 3.927
- vanzarea utilajelor 461 = % 415.439
7583 349.109
4427 66.330
- incasarea contravalorii utilajelor 5121 = 461 415.439
- scaderea din gestiune a utilajelor % = 212 51.272
281 27.842
6583 23.430
Valorificarea bunurilor debitoarei in procedura de lichidare fiind asimilata
unei valorificari in sistem de executare silita TVA aferenta s-a inregistrat in evidentele
contabile si s-a virat la bugetul de stat in termen de 3 zile de la incasare sumelor
respective.
Lichidatorul judiciar a angajat experti in vederea evaluarii bunurilor
valorificate cu ocazia aceasta s-au inregistart cheltuieli in suma de 15.500 lei conform
decontului de cheltuieli depus odata cu raportul de expertiza la tribunal in vederea
aprobarii de catre judecatorul-sindic.
Inregistrarea in contabilitate a facturii privind cheltuielile de evaluare mii
lei: 628 = 401 15.500
Pe timpul lichidarii lichidatorul judiciar a mentinut,salariati in vederea pazei
si conservarii bunurilor pentru care s-a intocmit lunar state de plata.
Intrucat pe parcursul anului 2004 si inceputul anului 2005 au fost valorificate
sub diferite forme toate bunurile mobile ale societatii ramand doar constructiile si terenul
mentinerea salariatilor a devenit inutila astfel incat prin, dispozitia sa numarul 01 din
21.04.2005, lichidatorul judiciar a dispus incetarea contractului de munca a personei
mentinute initial ca salariat,incepand cu data de 01.05.2005.
Inregistarea in evidenta contabila a salariilor si a datoriilor aferente, lei:
- salarii datorate 641 = 421 38.400

46
- retinerile din salarii 421 = % 7.297
- contributia personalului la asigurari sociale 4312 3.648
- impozit pe venituri din salarii 444 769
- contributia personalului la CASS 4314 2.496
- contributia personal la fond somaj 4372 384
- contributia unitatii la asigurari sociale 6451 = 4311 8.448
- contributia unitatii la fond somaj 6452 = 4371 1.152
- contributia unitatii la ASS 6453 = 4313 2.688
- contributia unitatii la fonduri speciale 635 = 447 192
- comision pentru Inspectoratul Teritorial de Munca 628 = 462 288
Pe timpul lichidarii evidenta contabila a societatii a fost condusa de o
societate specializata de contabililate, in baza contractului de prestari de servicii semnat
de lichidatorul judiciar.
S-au inregistrat cheltuielile privind conducerea evidentei contabile in baza
facturilor depuse de societate: % = 401 42.840
628 36.000
4426 6.840
De asemenea au fost efectuate cheltuieli de publicitate,au fost achizitionate
imprimate precum si servicii postale toate de 8.430.000 lei a caror inregistare in
contabiliate a fost efectuata astfel:
- imprimate lei % = 401 3.500
604 2.941
4426 559
- servicii publicare notificari lei % = 401 4.000
628 3.362
426 638

In cursul operatiunilor de lichidare si incasare a sumelor lichidatorul judiciar


a supus aprobarii judecatorului-sindic planuri de distribuire a sumelor incasate.
La intocmirea raportului privind cauzele care au condus la intrarea in
insolventa a debitoarei, lichidatorul judiciar a constatat ca in evidentele contabile ale

47
acesteia exista inregistrate creante in cuntum de 53.633 lei reprezentand facturi emise
pentru vanzarea unor bunuri anterior deschiderii procedurii si neancasate pana la aceea
data.
- inregistarea incasarii creantelor in evidentele contabile a unitatii debitoare
lei 5121 = 461 53.633
In urma valorificarii bunurilor debitoarei,s-a acumulat in contul lichidarii suma de
529.072 lei obtinute din:
- din incasarea creantelor debitoarei 53.633 lei;
- din vanzarea bunurilor debitoarei 475.439 lei.
Lichidatorul judiciar si-a intocmit decontul de cheltuieli privind activitatea
desfasurata in perioada de la deschiderea procedurii si pana la termenul din data de
14.03.2004 in cuantum de 86.000 lei (vezi anexa nr.10).
- inregistarea in evidenta contabila a decontului de cheltuieli
628 = 401 86.000
Judecatorul aproba Planul de distribuire a sumelor iar lichidatorul judiciar
achita cheltuieli ocazionate de procedura de lichidare precum si o creantele societatii in
ordinea de prioritate stabilita in tabelul definitiv al acestora,aprobat de judecatorul-sindic
astfel:
- creante cu titlu de salarii 15.303 lei;
- creditori bugetari 13.856 lei;
- creditori chirografari 49.012 lei.
Inregistarea in evidentele contabile ale unitatii a platii cheltuielilor
ocazionate cu procedura de lichidare si a creantelor conform planului de distribuire
aprobat de judecatorul-sindic lei:
- plata indemnizatiei lichidatorului 401 = 5121 86.000
- plata expertilor tehnici evaluatori 401 = 5121 15.500
- plata servicii contabilitate 401 = 5121 42.000
- plata chelt.diverse publicitate, materiale
consumabile si posta 401 = 5121 8.430
- plata salariilor 421 = 5121 15.303
Plata retinerilor din salarii si a % = 5121 11.617

48
contributiilor aferente lei 4312 3.648
4372 384
4314 2.496
4313 2.688
4371 1.152
444 769
447 192
462 288
4311 8.448
- se inchid conturile de TVA: % = 4427 75.910
4426 8.038
423 67.872
In urma operatiunilor bancare efectuate de societate prin contul acesteia
banca isi incaseaza comisione bancare in suma totala de 500 lei.
Inregistrarea in contabilitate a comisioanelor lei 627 = 5121 500
Plata impozitului pe cladiri si impozit teren dupa inregistrarea declaratiei
depuse la Primaria mun. Bistrita lei :
635 = 446 1.553
446 = 5121 1.553
- TVA de plata aferent vanzarilor 4423 = 5121 67.871
- salarii personal 421 = 5121 31.103
- plata altor creditori 462 = 5121 15.302
- plata catre creditori bugetari 462 = 5121 13.856
- plata catre creditori chirografari 462 = 5121 49.012
- se inchid conturile de cheltuieli 121 = % 242.572
604 2.941
626 930
627 500
628 141.149
635 1.746
641 38.400

49
451 8.448
6452 1.152
6453 2.688
6583 44.618
- se inchid conturile de venituri: 121 = % 409.528
758 10.000
7583 399.528

Societatea se incadreaza in situatia de platitoare impozit pe venit


microintrepinderi si se calculeaza 3 % la profitul obtinut.
- inregistrarea impozitului pe venit microintrepinderi 698 = 441 5.008
- virarea impozitului pe venit 441 = 5121 5.008
In urma operatiunilor efectuate in procedura de lichidarea rezulta un profit net
in suma de 161.947 lei care se repartizeaza dupa cum urmeaza:
-acoperirea pierderilor din anii precedenti in suma de 115.693 lei;
-dividende cuvenite asociatilor 46.254 lei.
- inregistrarea in evidentele contabile
ale societaii repartizarea profitului: 121 = % 161.947
117 115.693
457 46.254

- se inregistreaza impozit dividende 457 = 446 4.625


- se vireaza impozit pe dividende: 446 = 5121 4.625
- se inregisreaza distribuirea catre actionari a capitalului social al societatii:
1012 = 456 115.250
In urma acestor operatiuni bilantul contabil se prezinta conform anexei nr.15.
Aceste documente intocmite de lichidatorul judiciar, respectiv bilantul final al
lichidarii si propunerile de distribuire catre actionari a activului net rezultat in urma
lichidarii activului si pasivului societatii au fost depuse la grefa tribunalului.

50
Judecatorul-sindic a convocat adunarea generala a creditorilor societatii
debitoare precum si pe reprezentantii acesteia supunandu-le spre aprobare propunerile
lichidatorului judiciar.
Dupa aprobarea acestor documente lichidatorul judiciar a intocmit tabelul
nominal cuprinzand actionarii societatii si sumele cuvenite fecaruia dintre acestia in
functie de numarul de actiuni detinute.( vezi anexa nr.12).
In baza acestui tabel lichidatorul a ridicat din contul lichidarii sumele existente si a
distribuit actionarilor sub semnatura de primire sumele cuvenite acestora.
-inregistrarea in evidenta contabila a ridicarii sumei din contul de la banca si
plata sumelor distribuite catre actionari lei:
311 = 5121 156.937
% = 5311 156.937
456 116.250
457 40.687

Dupa distribuirea sumei cuvenite actionarilor societatii,lichidatorul judiciar a


adresat o cerere judecatorului-sindic prin care a solicitat inchiderea procedurii
falimentului fata de debitoare si radierea societatii din registrul comertului.
Prin sentinta civila pronuntata judecatorul-sindic a admis cererea si a dispus
cele solicitate de lichidatorul judiciar .
Odata cu ramanera definitiv a acestei sentinte societatea supusa procedurii
lichidarii judiciare a incetat sa mai existe.

51
Concluzii si propuneri.

In linii mari, operatiunile contabile ce reflecta relatia societatii cu tertii


sunt identice atat in perioada de functionare cat si in cea de dizolvare, respectiv lichidare,
cu exceptia faptului ca in perioada de lichidare ponderea operatiunilor o reprezinta
scaderea din evidentele contabile a bunurilor societatii, vandute prin licitatie,incasarea
creantelor si plata datoriilor catre creditorii societatii.
Si in ce priveste regimul fiscal regulile aplicate sunt aceleasi atat in
perioada de functionare normala cat si in cea de reorganizare si lichidare.
In ce priveste regimul fiscal al operatiunilor ocazionate de lichidarea
judiciara a bunurilor comerciantilor faliti apreciez ca situatia se prezinta insa diferit.
Codul fiscal adoptat nu contine dispozitii derogatorii pentru comercianti
aflati in procedura reorganizarii si lichidarii judiciare nici din punct de vedere al
impozitului pe profit,respectiv venit, si nici al TVA.

52
In lege exista o singura dispozitie derogatorie de la dreptul comun si
anume cea referitoare la calculul dobanzilor si penalitatilor care se face pana in momentul
deschiderii procedurii falimentului fata de debitori.
Clarificarea regimului juridic al comerciantilor aflati in procedura de
reorganizare judiciara si faliment comporta,in prealabil,o familializare cu regulile si
principiile de interpretare a dreptului fiscal.
In dreptul fiscal interpretarea normelor juridice este supusa atat unor reguli
consacrate in teoria generala a dreptului dar si a unor reguli specifice, care au la baza
principiile dominante care guverneaza dreptul fiscal.Aceste principii – intre care la loc de
frunte se situeaza principiul legalitatii – conduc la consecinte importante in ce priveste
prioritatea anumitor reguli de interpretare in raport cu altele.
Principiul legalitatii,enuntat expres in consitutia Romaniei,dispune ca
taxele si impozitele se pot stabili numai prin acte de forta juridicala a legii; in literatura
juridica de drept se apreciaza ca acest principiu ocupa in dreptul fiscal un rol dominant
avand drept consecinta limitarea libertatii de miscare a interpretului in sensul ca nici
organul administrativ nu poate sa adauge prin interpretare,noi impozite sau conditii
neprevazute de lege pentru a beneficia de exonerari si nici contribuabilul nu poate actiona
in interesul sau prin extinderea prin analogie a exceptiilor,scutirilor,etc.
In consecinta intreaga doctrina si juristprudenta admit ca interpretarea
stricta a textului fiscal,care are valoare de regula fundamentata de interpretare in dreptul
fiscal,isi are originea tocmai in principiul legalitatii si in rolul predominant al acestuia.
Daca norma de drept fiscal este clara,fara ambiguitati, textul trebuie
interpretat literar,fara a se mai apela la acte,norme,etc. situate in afara textului pentru a
identifica elemente suplimentare de clarificare.
Astfel fiind analiza textului legal nu se extinde la nivelul actelor
administrative de aplicare a legii,cel mai adesea norme metodologice elaborate de
Ministerul Finantelor Publice si aprobate prin Hotararea Guvernului,acestea putand chiar
altera sensul textului de lege.
In cazul lichidarii judiciare a comerciantilor declarati faliti prin hotarari ale
tribunalului,lichidarea bunurilor acestora si plata din sumele obtinute in urma vanzarii
bunurilor a datoriilor falitei este una imperativa si ea se face in conditiile legii privind

53
reorganizarea judiciara si falimentul,lege speciala.Astfel fiind,operatiunea de vanzare a
bunurilor nu este o activitate economica in sensul sau strict,ea fiind efectuata de
lichidatorul judiciar desemnat de judecatorul – sindic,deci de un tert in ceea ce o priveste
pe falita si pe creditorii sai.
Astfel fiind,supunerea operatiunilor de lichidare judiciara unui regim de
fiscalitate aplicabil activitatilor economice curente este,dupa opinia mea,
lipsita de temei legal,intruct legea privind reorganizarea judiciara si falimentul,lege
speciala,statuiaza ca sumele obtinute in urma vanzarii bunurilor falitei si a incasarii
creantelor acesteia se repartizeaza pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura de
lichidare si creditorilor societatii, intr-o ordine de prioritate strict prevazuta in respectiva
lege.
Creantele bugetare, respectiv taxele si impozitele datorare de falita, impreuna
cu celelalte creante, sunt inscrise in tabelul de creante al debitoarei, intocmit de
lichidatorul judiciar inaintea inceperii operatiunilor de lichidare,cu precizarea ordinei de
prioritate in care acestea vor fi platite.
Astfel fiind, plata in afara repartizarii stabilite prin tabelul de creante a
TVA din sumele incasate in urma lichidarii activului falitei precum si a unui impozit pe
profit/venit, nu are temei legal intrucat plata unor astfel de impozite nu este prevazuta in
legea care reglementeaza reorganizarea judiciara si falimentul,ea defavorizand vadit pe
ceilalti creditori ai falitei, intrucat sumele respective nu sunt cuprinse in tabelul de
creante.
Dealtfel, plata TVA la sumele incasate din valorificarea bunurilor falitei este,
de cele mai multe ori, fara temei intrucat respectivele bunuri au fost achizitionate de faliti
inainte de data aplicarii legii privind TVA, astfel incat acestia nu a uzat de dreptul de
decucere a TVA la cumpararea bunurilor si este firesc ca acestia sa nu fie oblicati la plata
TVA la valorificarea respectiveloe bunuri.
Situatia este similara si in ce priveste impozitul pe profit/venit intrucat vanzarea
bunurilor falitei este o vanzare fortata si ea nu este facuta pentru a se obtine profit in
urma vanzarii ci sume din care sa fie satisfacuti creditorii societatii falite.Plata unei
impozit pe profit la sumele incasate cu acest titlu apare ca fiind, dupa opinia mea, lipsit
de moralitate.

54
BIBLIOGRAFIE

BOULESCU MIRCEA, BARNEA CORNELIU,Auditul financiar,reorganizarea judiciara si


lichidarea societatilor comerciale,Editura Fundatiei Romania de Maine.

CAPRENARU STANCIU D. Drept commercial roman,Editia a III a ,Editura ALL


BECK.

COMAN FLORIN ,Contabilitatea financiara, Editura Fundatiei Romania de Maine.

FELEANGA NICULAE , lOAN IONASCU. Tratat de contabilitate financiara,Editura


Economica.

IONESCU LUMINITA, Contabilitatea aprofundata, Editura Fundatiei Romania de Maine.

IONESCU CICILIA ,Contabilitate,bazele teoriei si preactici contabile,Editura Fundatiei


Romania de Maine.

Legea nr.31/1990,republicata,publicata in Monitor! Oficial al Romaniei,Partea I, nr.1066 din


17 noiembrie 2004.

55
Legea nr.82/1991,republicata,publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.380 din
05 iunie 2002.

Legea nr,64/1995,republicata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1066


din 17 noiembrie 2004.

Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal ,modificata prin OUG nr.138/2004 si parobata de
Legea nr. 163/01.06.2005,publicata in Monitorul Oficial al Romanie nr.466 din 01 iunie
2005.

Ordinul Ministerul Finantelor nr.1376/2004,publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea


I,nr.1012/03 noiembrie 2004

Revista de insolventa PHOENIS, Editura Uniunea Nationala a Practicienilor in Reorganizare


si Lichidare.

56

S-ar putea să vă placă și