Sunteți pe pagina 1din 2

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea clădirilor

C 239 - Normativ ptr adaptarea constr de locuit, a constr şi locurilor 276 BC


1994 publice la cerinţele persoanelor handicapate (Cod de 1/2/3-
proiectare) 2001
GP 088 - Ghid priv adoptarea măsurilor specifice ptr accesul 074 BC 8-9
2003 persoanelor cu handicap la monumente istorice -2005
GP 089 - Ghid privind proiectarea scărilor şi rampelor la clădiri 176 BC 21
2003 -2004
NP 002 / Cerinţe esenţiale. Normativ pentru proiectarea de ansamblu a 046 BC 11 -
0 - 96 sălilor de audiţie publică în spiritul conceptului de 1996
performanţă
NP 009 - Normativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea 092 BC 6-
1997 construcţiilor pentru case de copii 7/98
NP 010 - Normativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea 102 BC 6-
1997 construcţiilor pentru şcoli şi licee 7/98
NP 011 - Normativ priv proiectarea, realizarea şi exploatarea 074 BC 6 -
1997 construcţiilor ptr grădiniţe de copii 7 /98
NP 015 - Normativ priv proiectarea şi verificarea constr spitaliceşti şi a 251 BC 1-2-
1997 instalaţiilor aferente acestora 3/98
NP 021 - Normativ privind proiectarea de dispensare şi policlinici pe 170 BC 16 -
1997 baza exigenţelor de performanţă 2001
NP 022 - Normativ priv. proiectarea de creşe şi creşe speciale pe baza 122 BC 17 -
1997 exigenţelor de performanţă 2001
NP 023 - Normativ priv proiectarea de cămine de bătrâni şi handicapaţi 105 BC 18 -
1997 pe baza exigenţelor de performanţă 2001
NP 024 - Normativ pentru proiectarea, execuţia, expl şi postutilizarea 098 Broş
1997 parcajelor etajate ptr. autoturisme I.P.C.T.
NP 025 - Normativ pentru proiectarea construcţiilor publice subterane 107 Broş
1997 I.P.C.T.
NP 051 - Normativ ptr adaptarea clăd. civile şi a spaţiului urban aferent 156 Broş
2001 la exigenţele persoanelor cu handicap. I.P.C.T.
NP 057 - Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe 107 BC 9 - Înloc NP
2002 2003 016-96
NP 063 - Normativ priv criteriile de performanţă specifice rampelor şi 056 BC 6 -
2002 scărilor ptr circulaţia pietonală în constr 2004
NP 064 - Normativ pentru proiectarea mansardelor la clădirile de locuit 152 BC 7 -
2002 2003
P 128 - Normativ pentru proiectarea căminelor pentru vârstnici 029 BC 1 -
1986 1987
P 25 - Normativ pentru reţeaua culturală 036 BC 8 / Înloc
1985 1985 P25-1-75
P 041 / 1 Instrucţiuni tehnice de proiectare a spaţiilor verzi pentru 069 BC 9 /
- 73 localităţile urbane 1973
P 087 - Normativ pentru proiectarea căminelor culturale 017 BC 2 -
1986 1987
P 092 - Normativ privind dotarea cu ascensoare a clăd de locuit, 032 BC 2 / Înloc P 92
1982 social-culturale, turism şi administrative 1983 - 76
P 101 - Instrucţiuni tehnice ptr proiectarea clădirilor de locuit cu 104 BC 5 /
1978 structura de rezistenţă din panouri mari 1979
GP 001 / Protecţia la zgomot. Ghid de proiectare a zonelor urbane din 092 BC 9 Înloc
0-96 punct de vedere acustic -1996 P116-87
GT 051 - Ghid de interpretare a cerinţelor esenţiale ale construcţiei în 275 BC 23
2002 vederea stabilirii adecvării la o utilizare prevăzută a -2003
produselor pentru construcţii
NP 006 - Normativ de proiectare a sălilor aglomerate cu vizitatori. 062 BC 2 -
1996 Cerinţele utilizatorilor 1997
NP 065 - Normativ priv proiectarea sălilor de sport (unitatea 198 BC 2 -
2002 funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii 10 2003
/95
NP 066 - Normativ priv proiectarea terenurilor de sport şi stadioanelor 166 BC 9 - Înloc P
2002 din punct de vedere al cerinţelor Legii 10 / 95 2004 61-71
NP 068 - Normativ priv. proiectarea clădirilor civile din punct de 084 BC 13 Înloc CE
2002 vedere al cerinţei de siguranţă în exploatare -2003 1-95
NP 079 - Normativ priv cerinţele de calitate pentru unităţi funcţionale 072 BC 12
2002 de cazare(camere, garsoniere şi apartamente) din clădiri -2003
hoteliere
Regulamentul si Codul Deontologic Ordinului Arhitecţilor 030 BC 13
din România -2001
Onorarii minime de proiectare ale Ordinului Arhitecţilor din 014 BC 13-
România 2001
NP 055 - Normativ cadru provizoriu privid demolarea parţială sau 91 BC 7 -
1988 totală a construcţiilor 1988
NE 005 - Normativ priv postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor 049 BC nr
1997 şi el. componente ale construcţiilor. Intervenţii la învelitori şi 11 - 97
acoperişuri (terase şi şarpante)
NE 006 - Normativ priv postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor 024 BC nr
1997 şi el. componente ale construcţiilor. Intervenţii la 14 - 97
compartimentările spaţiilor interioare
NE 007 - Ghid privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor şi 038 BC nr
1997 elementelor componente ale construcţiilor. Intervenţii la 13 - 97
închideri exterioare
NP 035 Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, 092 BC nr 9
-1999 subansamblurilor şi elementelor componente ale - 2000
construcţiilor. Intervenţii la structuri
3738

Oferta preţ: 400 lei noi fără TVA


600 lei noi plus TVA