Sunteți pe pagina 1din 9

Modalitatea de înscriere în aplicație

RABLA CLASIC

Cum accesăm aplicația?

www.afm.ro Programe de finanțare Rabla Clasic

Pasul 1: Creează cont

Pasul 2: Completarea informațiilor necesare

Selectăm programul RABLA CLASIC


Descărcăm cererea de finanțare și o salvăm

Începem să o completăm ...

Momentăm lăsăm bifată varianta semnăturii olografe!

Dacă suntem firmă, alegem forma juridică de organizare „Operator economic” și forma

de proprietate „privată”
Completăm corect TOATE informațiile de mai jos:

La secțiunea Finanțare solicitată, completăm DOAR numărul primelor de


casare/ecobonusurilor.
Suma va fi calculată automat! NU TRECEM NOI SUMELE!
Unde avem rubrică goală, TRECEM ZERO ”0„
Nu am solicitat primă de casare pentru motocicletă, așa că nu pot completa nimic la
ecobonusul care se referă la motocicletă.
Completăm toate informațiile!

Ajungem la Anexa 7...


Am primit finanțare sub forma ajutoarelor de minimis în ultimii 3 ani (2020, 2021,
2022)?
Dacă am primit, bifăm DA și completăm toate informațiile (anul, tranșa, data acordării,
instituția de la care am primit)
Dacă nu am primit, bifăm NU.

Ajungem la secțiunea Întreprindere unică. Citim punctele de la a)-d). Mă regăsesc într-


una dintre cele 4 situații?

Dacă DA, atunci completez numele și CUI firmelor cu care mă aflu în acele situații

Au primit acele firme pe care le-am notat mai sus finanțare sub forma ajutoarelor de
minimis în ultimii 3 ani (2020, 2021, 2022)?
Dacă au primit, bifăm DA și completăm toate informațiile (anul, tranșa, data acordării,
instituția de la care au primit)
Dacă nu, trecem mai departe.
Ajungem la Anexa 8 ...
Am bifat în cererea de finanțare că sunt:

Unitate administrativ-teritorială
Unitate sau instituție de învățământ, de stat ori privată
Instituție publică, inclusiv Institutul de cercetare-dezvoltare inființat ca instituție
publică, precum și Instituția din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță
națională
Organizație neguvernamentală
Unitate aparținand unui cult religios recunoscut în Romania

Atunci voi bifa NU și nu mai completez nimic

Dar dacă am bifat în cererea de finanțare că sunt:

Operator economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-


dezvoltare care își desfășoară activitatea în regim economic
Societate profesională de avocați cu răspundere limitată
Unitate medico-sanitară
Entitate fără personalitate juridică (persoana fizică autorizată, întreprinderea
individuală și întreprinderea familială)
Organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre
formele de exercitare a profesiei liberale
Persoană juridică, de drept public ori de drept privat

Conform legii, bifez OBLIGATORIU DA și completez toate cele 3 secțiuni ale anexei,
cu cod CAEN și Denumirea codului/codurilor CAEN.
Foarte important!
Autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul Programului NU poate fi
folosit pentru transport rutier de mărfuri cod CAEN 4941!

Am voie să desfășor Transport rutier de mărfuri? DA, dar voi fi limitat la un total al
ajutoarelor de minimis pe care am voie să le primesc în cuantum de 100.000 euro
pentru anii 2020, 2021 și 2022!

Înainte să completez codurile CAEN, verific ANEXA LA TRATATUL PRIVIND


FUNCȚIONAREA UNIUNII EUROPENE. Mă regăsesc pe listă? Dacă da, nu sunt
eligibil pentru a participa la Program. Dacă nu, voi continua să completez codurile
CAEN și denumirile acestora.
Am terminat de completat ... Închid documentul și îl salvez!
Am uitat să completez ceva? Atunci îmi va apărea un mesaj de Eroare, conținând toate
informațiile pe care nu le-am completat!

După ce am remediat erorile, documentul NESEMNAT îl încarc în aplicație, la


secțiunea „Încarcă cererea completată”.

Foarte important!
Nu semnăm încă documentul, deoarece trebuie verificat de aplicație.
După ce încarc cererea în aplicație, ni se va deschide o fereastră:

Completez OBLIGATORIU, următoarele câmpuri, cu informațiile pe care le-am completat


deja în cerere
Am notat în Anexa 7 că am primit ajutoare? Dacă DA, suma totală o scriu aici. Dacă NU,
trec „0”
Am notat în Anexa 8 că desfășor transport rutier de mărfuri? Dacă da, bifez aici DA. Dacă
nu, bifez NU

După ce completez aceste câmpuri, SEMNEZ cererea de finanțare (olograf, electronic).


FOARTE IMPORTANT!
Înainte să încarc documentele, verific următoarele:

! să nu am datorii restante menționate în certificate și fapte înscrise


în cazier! Dacă am, dosarul va fi respins ☹

! toate certificatele trebuie să fie nu mai vechi de 30 de zile la data


depunerii dosarului de acceptare! Dacă sunt mai vechi, dosarul va fi
respins ☹

După ce am încărcat TOATE documentele, bifăm „confirmare depunere” și vom primi

număr de înregistrare!

S-ar putea să vă placă și