Sunteți pe pagina 1din 7
Cei trei pasi simpli de autocitire a indexului q pentru consumul de gaze naturale: Gaz ! Est Accesati platforma pasa saa azest.ro ccesati sectiunea: pe contul AUTOCITIRE de client cu - email-ul si parola dvs. NUMATIN PRIMELE 5 ZILE DUPA ptiunea "Contul meu" LUNADE CONSUM din partea dreaptasus a pain Daca nu aveti cont de client urmati Tastafi indexul nou, fi pasii de autentificare* Gaztest E zecimale. Acesta trebuie raiescrnne si fie mai mare sau egal fata de indexul vecki. Cum si citesti indexul corect: Atentie! Cifrele de dupa virgula INDEX . ip (zecimalele) NOU nu se citesc, = Pasii de autentificare*: ¢ Dac nu aveti cont de client pe platforma www.gazest.ro, trebuie si va inregistrati la sectiunea Contul Meu, accesiind Cont Nou si introducdind datele personale pentru crearea unui nou cont; ¢ Pentru inregistrarea unui loc de consum este necesari adiugarea codului de abonat, pe care il gasiti pe factura de gaze naturale, — Pentru mai multe informatii privind transmiterea online a noului index, consultati Ghidul de transmitere ONLINE *Pasii de transmitere a indexului prin serviciul telefonic, se regisese in ghidul de transmitere TELEFONICA a indexului autocitit Cei trei pasi simpli de autocitire a indexului pentru consumul de gaze naturale: GazCEst nt siguranta si confortl case tale — contor mecanic eu corector — UNIFLO 1000 TCE sau 1200 TCE www gazest.ro Accesati platforma wwingazest.ro Logati-va pe contul de client cu email-ul si parola dvs. Optiunea "Contul meu" din partea dreapta-sus a paging Daca nu aveti cont de client urmati pasii de autentificare*, le autentificare*: Accesati secfiunea AUTOCITIRE NUMAL iN PRIMELE 5 ZILE DUPA LUNA DE CONSUM Tastati indexul nou, fara zecimale. Acesta trebuie si fie mai mare sau egal fata de indexul vechi, Atentie! Cifrele de dupa virgula (zecimatele) nu se citese, Gaztest |» Ete "yr INDEX NOU CORECTOR amare recor ce ag “ ‘tunel cind cursoral se afl in paz. Vm’) ¢ Daci nu aveti cont de client pe platforma www.gazest.ro, trebuie si vi inregistrati la sectiunea Contul Meu, accesfind Cont Nou si introducdnd datele personale pentru crearea unui nou cont; + Pentru inregistrarea unui loc de consum este necesar’ adiugarea codului de abonat, pe care il gis pe factura de gaze naturale. i pe care trebuie sa fi urmati pentru a putea citi corectorii, se regiisesc in ghidul de transmitere ONLINE a indexului autocitit. *Pasii de transmitere a indexului prin serviciul telefonic, se regisese in ghidul de transmitere TELEF. Cei trei pasi simpli de autocitire a indexului pentru consumul de gaze naturale: Gaz Est nt siguranta si confortl case tale 3 wwwgazestro Accesati secfiunea Accesati platforma AUTOCITIRE wwwgazest.ro NUMAL IN PRIMELE Logati-va pe contul 5 ZILE DUPK de client cu LUNA DE CONSUM email-ul si parola dvs. Optiunea "Contul meu" din partea dreapta-sus a paging Daca nu aveti cont de client urmati pasii de autentificare*, Gaztest | + Tastati indexul nou, fara zecimale. Acesta trebuie sf fie mai mare sau egal fata de indexul vechi. ‘AuTocmRE Atentie! Cifrele de dupa virgula (zecimatele) nu se citese, (aloareacttd de pe corector este cea aft continu) ¢ Daci nu aveti cont de client pe platforma www.gazest.ro, trebuie si vi inregistrati la sectiunea Contul Meu, accesfind Cont Nou si introducdnd datele personale pentru crearea unui nou cont; + Pentru inregistrarea unui loc de consum este necesar’ adiugarea codului de abonat, pe care il gis pe factura de gaze naturale. i pe care trebuie sa fi urmati pentru a putea citi corectorii, se regiisesc in ghidul de transmitere ONLINE a indexului autocitit. *Pasii de transmitere a indexului prin serviciul telefonic, se regisese in ghidul de transmitere TELEFONICA a indexului autocitit Cei trei pasi simpli de autocitire a indexului G E t pentru consumul de gaze naturale: Jaz eet st MENG 2 ef NG. 3 wwwgazestro Accesati secfiunea Accesati platforma AUTOCITIRE wwwgazest.ro NUMAL IN PRIMELE Logati-va pe contul 5 ZILE DUPK de client cu LUNA DE CONSUM email-ul si parola dvs. Optiunea "Contul meu" din partea dreapta-sus a paging Daca nu aveti cont de client urmati Tasta{i imdexul nou, fara pasii de autentificare*, zecimale. Acesta trebuie si fie mai mare sau egal eon’ fata de indexul vechi, oye Cum sa citesti es indexul corect: ose NACE @ INDEX NOU CONTOR CU — CORECTOR SIRES st cen algal contin) INCORPORAT (valoareactité de pe contor, jent pe platforma www.gazest.ro, trebuie si vi inregistrati la sec accesind Cont Nou siintroducind datele personale pentru crearea unui now cont; ¢ Pentru inregistrarea unui loc de consum este necesar’ adzugarea codului de abonat, pe care il gi pe factura de gaze naturale. — Pentru mai multe informatii privind transmiterea online a noului index, consultati Ghidul de transmitere ON *Pasii de transmitere a indexului prin serviciul telefonic, se regisese in ghidul de transmitere TELEF. Cei trei pasi simpli de autocitire a indexului pentru consumul de gaze naturale: Gaz Est nt siguranta si confortl case tale wwwgazestro Accesati secfiunea Accesati platforma AUTOCITIRE wwwgazest.ro NUMAL IN PRIMELE Logati-va pe contul 5 ZILE DUPK de client cu LUNA DE CONSUM email-ul si parola dvs. Optiunea "Contul meu" din partea dreapta-sus a paging Daca nu aveti cont de client urmati Tasta{i imdexul nou, fara pasii de autentificare*, zecimale. Acesta trebuie si fie mai mare sau egal eon’ fata de indexul vechi, oye ‘AuTocmRE Atentie! Cifrele de dupa virgula (zecimatele) nu se citese, le autentificare*: ¢ Daci nu aveti cont de client pe platforma www.gazest.ro, trebuie si vi inregistrati la sectiunea Contul Meu, accesfind Cont Nou si introducdnd datele personale pentru crearea unui nou cont; + Pentru inregistrarea unui loc de consum este necesar’ adiugarea codului de abonat, pe care il gis pe factura de gaze naturale. i pe care trebuie sa fi urmati pentru a putea citi corectorii, se regiisesc in ghidul de transmitere ONLINE a indexului autocitit. *Pasii de transmitere a indexului prin serviciul telefonic, se regisese in ghidul de transmitere TELEF. Cei trei pasi simpli de autocitire a indexului pentru consumul de gaze naturale: Gaz Est nt siguranta si confortl case tale contor mecanic cu coret wwwgazestro Accesati seetiunea Accesati platforma AUTOCITIRE wirreg acest NUMAL IN PRIMELE Logati-va pe contul Aarts de client cu LUNA DE CONSUM email-ul si parola dvs. Optiunea "Contul meu" din partea dreapta-sus a paging Daca nu aveti cont de client urmati pasii de autentificare*, Gaztest | + Tastati indexul nou, fara zecimale. Acesta trebuie sf fie mai mare sau egal eon’ fata de indexul vechi. oye ‘AuTocmRE Atentie! Cifrele de dupa virgula (zecimatele) nu se citese, (aloarea eth de pe corector este cea afgat, ‘tac cind cursoral se aflain por. Vm) le autentificare*: ¢ Daci nu aveti cont de client pe platforma www.gazest.ro, trebuie si vi inregistrati la sectiunea Contul Meu, accesfind Cont Nou si introducdnd datele personale pentru crearea unui nou cont; + Pentru inregistrarea unui loc de consum este necesar’ adiugarea codului de abonat, pe care il gis pe factura de gaze naturale. i pe care trebuie sa fi urmati pentru a putea citi corectorii, se regiisesc in ghidul de transmitere ONLINE a indexului autocitit. *Pasii de transmitere a indexului prin serviciul telefonic, se regisese in ghidul de transmitere TELEF. Cei trei pasi simpli de autocitire a indexului pentru consumul de gaze naturale: Gaz Est nt siguranta si confortl case tale ‘www.gazest.ro cu corector incorporat Accesati sectiunea Accesati platforma Raaernea www.gazest.ro NUMAL IN PRIMELE Logati-va pe contul 5 ZILE DUPA de client cu LUNA DE CONSUM email-ul si parola dvs. Optiunea "Contul meu" din partea dreapta-sus a paging Daca nu aveti cont de client urmati pasii de autentificare*, Gaztest |» Tastati indexul nou, fara zecimale. Acesta trebuie sa fie mai mare sau egal nanan fata de indexul vechi. ee ‘AuTocmRE Cum si citesti ene tie! indexul coreet: Z Cifrele de i dupa virgul (zecimalele) nu se citesc. CORECTOR (valoarea cititt de pe contor, cst cea alist dupa ce se apass INCORPORAT pe butonul verde osingur dat) = Pasii de autentificare*: + Daca nu avefi cont de client pe platforma www.gazest.ro, trebu egistrati Ia sectiunea Contul Meu, accesind Cont Nou si introducdnd datele personale pentru crearea unui nou cont; + Pentru inregistrarea unui loc de consum este necesar’ adiugarea codului de abonat, pe care il gis pe factura de gaze naturale. — Pentru mai multe informatii privind transmiterea online a noului index, consultati Ghidul de transmitere ONLINE *Pasii de transmitere a indexului prin serviciul telefonic, se regisese in ghidul de transmitere TELEF.

S-ar putea să vă placă și