Sunteți pe pagina 1din 12

ELEMENTE DE CINEMATICĂ:

MIȘCARE ȘI REPAUS. MIȘCAREA RECTILINIE ȘI UNIFORMĂ

A. Probleme propuse

***
1. Mișcare în plan
Un punct material se deplasează în planul xOy, vectorul său de poziţie
  
modificându-se în timp conform legii: r  t i  t 2 j , unde  și  sunt
 
constante pozitive, iar i şi j sunt versorii axelor Ox şi Oy. Determină:
a. ecuaţia traiectoriei y  y(x) ;
b. vectorul şi modulul vitezei medii în primele t secunde de mişcare.
***
2. Bicicliști în mișcare
Doi bicicliști pleacă simultan din acelaşi punct și în aceeaşi sens, pe o șosea
   
rectilinie, cu vitezele constante v1 şi respectiv v2 , cu v2  v1 .
a. Precizează cum depinde distanţa dintre bicicliști în funcţie de timp? Discuţie.
b. Determină distanţa dintre bicicliști în momentul în care primul biciclist a
parcurs distanţa x1 ?
***
3. Autoturism în mișcare
Un autoturism are de parcurs o anumită distanţă. Şoferul autoturismului
împarte această distanţă în n părţi egale, fiecare dintre ele urmând a fi
   
parcursă cu vitezele constante v1 , v2 , v3 , ... , vn .
a. Dedu expresia vitezei medii a autoturismului pe toată distanţa;

Pagina 1 din 12
b. Cunoscând timpul t1 , în care autoturismul a parcurs prima porţiune de drum,
precizează timpii în care sunt parcurse celelalte distanţe.
c. Determină distanţa totală parcursă de autovehicul în condiţiile punctului (b).
***
4. Picături de ploaie

Un autoturism se deplasează cu viteza v în direcţia est pe un timp ploios.
Picăturile de ploaie cad vertical faţă de Pământ şi lasă urme înclinate, pe
geamul lateral al autoturismului, sub unghiul   30o faţă de verticală. Dedu
expresia pentru:
a. componenta orizontală a vitezei picăturilor de ploaie faţă de Pământ;
b. componenta orizontală a vitezei picăturilor de ploaie faţă de autoturism;
c. viteza picăturilor de ploaie faţă de autoturism.
d. viteza picăturilor de ploaie faţă de Pământ;
***
5. Mişcări rectilinii şi uniforme
Dintr-un punct pornesc simultan în mişcări rectilinii şi uniforme trei biciclişti.
m m
Doi biciclişti se deplasează cu vitezele v1  4 şi respectiv v2  24 pe
s s
aceeaşi direcţie şi în acelaşi sens, iar al treilea biciclist se deplasează după o
m
direcţie perpendiculară pe direcţia celorlalte, cu viteza v3  8 . Precizează
s
care este valoarea unghiului  sub care se vede segmentul distanţă dintre
primii doi biciclişti, din punctul unde se află al treilea biciclist, la un moment
oarecare de timp. Justifică răspunsul.
tg  tg
Precizare: Dacă este necesar poți utiliza relația tg     .
1  tg tg
***

Pagina 2 din 12
6. Tren în mișcare
Un tren are de parcurs o distanţă d . Prima pătrime din această distanţă o

parcurge cu viteza constantă v1 . Prima jumătate din cât ia mai rămas o
 
parcurge cu viteza constantă v 2 , iar restul distanței cu viteza constantă v 3 .
Determină viteza medie a trenului?
***
7. Corpuri aflate în mișcare
Un tren cu lungimea L1  300 m se deplasează rectiliniu uniform cu viteza
km
v1  54 . La un moment dat trenul intră într-un tunel cu lungimea L2  600 m.
h
După ieșirea completă a trenului din tunel mecanicul locomotivei observă un
autoturism care se deplasează pe o șosea paralelă cu calea ferată. Viteza
km
autoturismului este v2  72 . Calculează:
h
a. intervalul de timp după care trenul iese complet din tunel;
b. raportul dintre durata manevrei de “depășire” a trenului pentru cazul în care
autoturismul circulă în același sens cu trenul cu cea corespunzătoare situației în
care autoturismul circulă în sens invers.
***
8. Concurs de triatlon
Andrei, Bogdan şi Călin participă la o un
concurs de triatlon pentru juniori, care constă din
trei probe: înot, ciclism şi alergare, pe un traseu
prestabilit între poziţiile START şi SOSIRE. Pe
parcursul competiţiei Andrei şi Bogdan au vitezele
m m
medii v A  4 şi vB  4 ,5 . În graficul din Figura
s s
Figura 1
1 este reprezentată dependenţa de timp a vitezei

Pagina 3 din 12
pe care o are Călin pe parcursul competiţiei.
a. Calculează lungimea traseului parcurs de fiecare copil între poziţia START şi
poziţia SOSIRE.
b. Determină viteza medie pe care o are Călin în timpul competiţiei. Precizează
în ce ordine ajung copiii la poziţia SOSIRE, dacă ei pleacă simultan de la poziţia
START.
c. Pentru a nu se deshidrata în timpul competiţiei, fiecare copil consumă
100 mL de apă, după fiecare 5 minute de efort. Determină volumul total apă
consumat de cei trei elevi pe parcursul celor trei probe.
***
9. Submarinul Nautilus… în acţiune
În cartea „20 000 de leghe sub mări” a lui Jules Verne, submarinului
Nautilus, condus de enigmaticul căpitan Nemo,
investighează tainele oceanelor lumii. Submarinul
Nautilus este dotat cu un radar prevăzut cu ecran
(plat). Pe ecran sunt reprezentate poziţiile
diferitelor nave detectate de radar (mai exact,
proiecţiile pe un plan orizontal ale poziţiilor
acestora). În centrul ecranului (punctul „O”), este
Figura 2
marcată permanent poziţia submarinului. Pe
ecranul radarului, sunt trasate patru cercuri ce au centrul în O şi razele R1 , R2 ,
R3 , respectiv R4 , aflate în relaţia: R4  R3  R3  R2  R2  R1  R1 . Cercul cu raza
maximă corespunde distanţei maxime la care radarul poate evidenţia poziţia
unei nave, respectiv Dmax  18 km . Submarinul se află în repaus. Căpitanul
Nemo observă (pe ecranul radarului) trei nave care se mişcă uniform numai de-
a lungul razelor din Figura 1, în sensul depărtării de submarin; acestea, în
momentul iniţial, sunt în punctele A, B, respectiv C, iar după o jumătate de oră

Pagina 4 din 12
ies, în acelaşi moment, din raza de acţiune a radarului. Se consideră că cele trei
nave şi submarinul se află tot timpul la suprafaţa apei.
a. Ordonează crescător valorile vitezelor navelor A, B şi C.
b. Reprezintă, pe diagrame separate, distanţa parcursă de fiecare navă în
funcţie de timp, pentru toată perioada observării pe radar.
c. După ce nu mai sunt vizibile pe ecranul radarului, navele continuă să se
depărteze de submarin, păstrându-şi vitezele, direcţiile şi sensurile de mişcare.
În momentul în care cele trei nave dispar de pe ecranul radarului, submarinul
Nautilus, porneşte, rectiliniu, în urmărirea navei B, pe care o ajunge după o oră.
Calculează viteza medie a submarinului până la întâlnirea cu nava B.
***
10. Mișcare și repaus
Pentru a ajunge de acasă la piscina pe care o frecventează pe timpul verii
Andrei trebuie să parcurgă distanța d A  750 m iar Bogdan d B  1,5 km .
a. Calculează distanța pe care trebuie să o parcurgă Andrei de acasă pentru a
ajunge acasă la Bogdan după ce a trecut mai întâi pe la piscină. Exprimă această
distanță în km.
b. Andrei și Bogdan își dau întâlnire la piscină. Andrei pleacă de acasă și se
m
deplaseză cu viteza v A  1,0 .Bogdan pleacă de acasă mai târziu decât Andrei
s
cu t  5,0 min și pentru a nu întârzia, merge pe bicicletă. Calculează cu ce
viteză se deplasează Bogdan pentru a ajunge la piscină simultan cu Andrei.

Pagina 5 din 12
B. Soluții și indicații

***
1.R.
a. Expresia analitică a vectorului de poziţie este:

    x  t 
r  x i  yj    y  2 x2
y   t
2

care reprezintă ecuaţia traiectoriei.


b. Proiecţiile vectorului viteză medie pe axele Ox şi Oy sunt:
 x t  0
 v   
t t  0
mx


v  y  t  0  t
2

 my t t 0
Expresia analitică a vectorului viteză medie este:
  
vm  vmx i  vmy j

Din relaţiile anterioare ajungem la:


   
vm   i  tj ; vm  vmx
2
 vmy
2
  2   2t 2

***
2.R.
a. Ecuaţiile de mişcare pentru cei doi bicicliști sunt:
 x1  v1t

x2  v2t
Distanţa dintre cei doi bicicliști în intervalul de timp t este dată de expresia:
d  x2  x1  v2t  v1t  v2  v1 t
Se observă că distanţa d dintre cei doi bicicliști în intervalul de timp t variază
în timp la fel ca şi cum primul biciclist ar sta pe loc, iar al doilea biciclist s-ar
mişca faţă de primul biciclist cu viteza:

Pagina 6 din 12
v  v2  v1
b. Primul biciclist a parcurs distanţa x1 în intervalul de timp:
x1
t1 
v1
Distanţa dintre cei doi bicicliști în intervalul de timp t1 este:
x1
d  v2  v1 t1  v2  v1 
v1
***
3.R.
a. Viteza medie a autoturismului este:
d d1  d2  d3  ...  dn
vm  
t t1  t2  t 3  ...  t n

unde:
d
d1  d2  d3  ...  dn 
n
d1 d
t1  
v1 n  v1
d2 d
t2  
v2 n  v2
d3 d
t3  
v3 n  v3

.......................
dn d
tn  
vn n  vn

Rezultă:
n  v1  v2  v3  ...  vn
vm 
v1  v2 ...  vn1  v1  v2  ...  vn2  vn  ...  v2  v3  ..vn

Pagina 7 din 12
b. Cunoscând timpul t1 în care este parcursă prima porţiune de drum vom
avea:
d
d1   v1  t1
n
rezultă:

 d2 d v1  t1
t 2   
v2 n  v2 v2

t  d3  d  v1  t1
3
 v3 n  v3 v3
.......................................

t  dn  d  v1  t1
n v n  vn
 n vn

c. Distanţa totală parcursă de autoturism este:


d  d1  d2  d3  ...  dn  n  d1  n  v1  t1
***
4.R.
Notăm cu:

 v1 – viteza picăturilor de ploaie faţă de Pământ;

 v2 – viteza picăturilor de ploaie faţă de autoturism;
a. Componenta orizontală a vitezei picăturilor de ploaie faţă de Pământ este:
v1x  0
b. Componenta orizontală a vitezei picăturilor de ploaie faţă de autoturism
este:
 
v2 x  v ; v2 x  v
d. Viteza picăturilor de ploaie faţă de autoturism este:
1
v2  v2 x   2v
sin

Pagina 8 din 12
c. Viteza picăturilor de ploaie faţă de Pământ este:
 
v1  v2y ; v1  v2  cos  3v

***
5.R.
Fie O punctul din care pornesc mobilele şi A1, A2, A3 poziţiile mobilelor la
momentul t , deci:
v1t v1
tg 1  
v3t v3
vt v
tg 2  2  2
v3t v3

Segmentul A1A2 se vede din A3 sub unghiul  :

tg  tg 2  1  
v2  v1   v3 Figura 1.R.
v1  v2  v32
tg  1    45o
***
6.R.
Determinăm intervalele de timp corespunzătoare mișcării trenului:
 d
 d1 4  d  t  d
v
 1 t 
t1 4 t1
1
 1 4v1
 d  d1
 d2 3d 3d
v2   2   t 2 
 t 2 t 2 8t 2 8v2
 d  d1
 d d 3d 3d
v 3  3  2  2   t 3 
 t 3 t 3 t 2 8t 3 8v 3


Viteza medie a trenului este:


d d 8v1v2v 3
vm   
t t1  t2  t 3 2v2v 3  3v1v 3  3v1v2

Pagina 9 din 12
***
7.R.
a. Distanța parcursă de tren pentru a ieși complet din tunel este:
L1  L2  v1 t
Intervalul de timp după care trenul iese complet din tunel este:
L1  L2
t  ; t  60 s
v1
b. Durata manevrei de “depășire” a trenului pentru cazul în care autoturismul
circulă în același sens cu trenul este:
L1
t ' 
v2  v1
Durata manevrei de “depășire” a trenului pentru cazul în care autoturismul
circulă în sens invers deplasării trenului este:
L1
t " 
v1  v2
Raportul duratelor este:
t ' v 1  v 2 t '
 ; 7
t " v 2  v 1 t "
***
8.R.
a. Lungimea traseului este:
x  x1  x2  x3

unde xi  vi  ti ; i  1,2,3


Rezultă:
x  6300 m
b. Călin are viteza medie:
x
vC 
tc

Pagina 10 din 12
Rezultă:
m
vC  4,2
s
Ordinea sosirii este: Bogdan, Călin, Andrei.
c. Lungimea traseului între poziţia START şi poziţia SOSIRE este parcursă de
elevi în următoarele intervale de timp:
x
t A  ; t A  1575 s (pentru Andrei)
vA
x
tB  ; tB  1400 s (pentru Bogdan)
vB
tC  1500 s (pentru Călin)
Pe durata desfăşurării concursului: Andrei bea apă de 5 ori, Bogdan de 4 ori, iar
Călin de 5 ori.
Volumul de apă consumat de cei trei elevi este:
V  VA  VB  VC  14  100 mL  1400 mL
***
9.R.
a. Având în vedere distanţele parcurse de cele trei nave în acelaşi interval de
timp, rezultă:
vC  v A  vB
b.

Figura 2.R (nava A) Figura 3.R (nava B) Figura 4.R (nava C)

Pagina 11 din 12
c. Viteza navei B este:
13500 m km
vB   27
0,5 h h
Între distanţele parcurse de nava B şi submarin în intervalul de timp t   1 h
există relaţia:
d submarin  d B  Dmax
unde:
d submarin  v med t 
dB  v B t 
Rezultă:
Dmax km m
v med  v B   45  12,5
t  h s
***
10.R.
a. Distanța pe care trebuie să o parcurgă Andrei de acasă pentru a ajunge acasă
la Bogdan după ce a trecut mai întâi pe la piscină este:
d  d A  dB  2,25 km
b. Viteza lui Bogdan este:
dB
vB 
tB
Unde:
tB  t A  t
Iar:
dA
t A 
vA
Rezultă:
m
v B  3,3
s

Pagina 12 din 12

S-ar putea să vă placă și