Sunteți pe pagina 1din 5

Subiectul al III-lea

30 de puncte

A. Fie următoarele două moduri silogistice: aeo-1, iai-3. 

1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două


moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să
corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă. 8 puncte 

2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia


dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi
ajuns. 6 puncte 

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid,


cu premise adevărate, prin care să justificaţi propoziţia “Unele bunuri
economice sunt inaccesibile unei părți a populației”. 6 puncte 

C. Fie următorul silogism: 

Unele sporturi sunt activități ce întăresc spiritul de competiție, deoarece toate


întrecerile individuale sunt activități ce întăresc spiritul de competiție, iar unele
sporturi sunt întreceri individuale. 

Pornind de la silogismul dat, stabiliţi care dintre următoarele propoziţii sunt


adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar
propoziţiile false cu litera F):      4 puncte 

1. Termenul mediu este distribuit în premisa minoră. 

2. Termenul minor al silogismului este reprezentat de termenul întreceri


individuale. 

3. Atât termenul minor, cât și termenul major al silogismului sunt distribuiți


în concluzie. 

4. Premisa majoră a silogismului este o propoziție universală afirmativă. 

D. Fie următoarea definiţie: Școala este instituția în care învață școlarii. 

a. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. 2


puncte
b. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula
identificată la punctul a. şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca
definit termenul „școală”. 4 puncte

Rezolvare
A.

1.

Schema de inferență corespunzătoare modului aeo-1:

(+) MaP (-)

(+) SeM (+)

(-) SoP (+)

Schema de inferență corespunzătoare modului iai-3 (Disamis):

(-) MiP (-)

(+) MaS (-)

(-) SiP (-)

Un silogism care corespunde schemei de inferență iai-3:

Unii fizicieni sunt pasionați de pictură.

Toți fizicienii sunt oameni de știință.                        

Unii oameni de știință sunt pasionați de pictură. 

2. 

Reprezentarea grafică a modului aeo-1 prin metoda diagramelor


Venn:
Modul silogistic este valid dacă în urma reprezentării premiselor, regăsim
reprezentată pe diagramă și concluzia. Începem prin reprezentarea premisei
majore, MaP, prin hașurarea porțiunii din cercul M care nu se află în
intersecție cu P (zona este vidă, nu există niciun M care să nu fie și P).
Continuăm prin reprezentarea premisei minore, SeM, prin hașurarea zonei de
intersecție dintre cercurile S și M (zona este vidă, nu există niciun S care să fie
și M). 

Concluzia, SoP, s-ar reprezenta prin plasarea unui asterisc în zona din cercul S
care nu se află în intersecție cu P. Ca urmare a reprezentării premiselor putem
observa că o parte din această zonă este vidă, în timp ce despre cealaltă parte
nu avem nicio informație. Concluzia nu reiese din diagramă ca urmare a
reprezentării premiselor, deci modul silogistic aeo-1 este nevalid.

Reprezentarea grafică a modului iai-3 prin metoda diagramelor


Venn:

Începem de această dată prin a reprezenta premisa universală, MaS. Se va


hașura zona din cercul M care nu se află în intersecție cu S (zona este vidă, nu
există niciun M care să nu fie în același timp și S). Continuăm prin a
reprezenta premisa particulară, MiP, prin plasarea unui asterisc în zona de
intersecție dintre cercurile M și P (există cel puțin un element care să fie și M
și P). Plasăm asteriscul în porțiunea care nu a fost deja caracterizată ca fiind
vidă de premisa universală. 

Concluzia, SiP, s-ar reprezenta prin plasarea unui asterisc în zona de


intersecție dintre cercurile S și P. Asteriscul deja apare pe diagramă ca urmare
a reprezentării premiselor, deci modul iai-3 este valid.

B.

Un silogism care justifică propoziția „Unele bunuri economice sunt


inaccesibile unei părți a populației.”:

Toate alimentele organice sunt inaccesibile unei părți a populației.


Unele bunuri economice sunt alimente organice.                             

Unele bunuri economice sunt inaccesibile unei părți a populației.

Silogismul corespunde schemei de inferență aii-1 (Darii):

(+) MaP (-)

(-) SiM (-)             

(-) SiP (-)

Silogismul este valid întrucât respectă toate legile silogismului:


termenul mediu este distribuit în cel puțin una din premise
(premisa majoră), subiectul și predicatul nu sunt distribuite în
concluzie, fiind irelevant în acest caz dacă ele sunt distribuite în
premise, cel puțin una din premise este afirmativă (ambele), iar
concluzia este în mod corect afirmativă, cel puțin una din premise
este universală (premisa majoră), iar concluzia este în mod corect
particulară.

C.

Silogismul dat este:

Toate întrecerile individuale sunt activități ce întăresc spiritul de competiție.

Unele sporturi sunt întreceri individuale.                                                                 

Unele sporturi sunt activități ce întăresc spiritul de competiție. 

(+) MaP (-)

(-) SiM (-)             

(-) SiP (-)

 
1–F

2–F

3–F

4 – A 

D.

a. Definiția încalcă regula evitării circularității. 

b. O altă regulă de corectitudine a definirii este cea a exprimării esenței.


Următoarea definiție încalcă această regulă: „Școala este o clădire care conține
camere ce se numesc clase.”

S-ar putea să vă placă și