Sunteți pe pagina 1din 7

PLAN DE LECŢIE

Data:27.01.2022
Clasa: a VIII - a
Profesor: Buca Petru
Şcoala: Colegiul Național Costache Negri Galati
Loc de desfăşurare: Sala de sport
Durata: 50 min.
TEMA 1 - CONSOLIDAREA SARITURII LA CAPRA CU SPRIJIN
DEPARTAT CU ACCENT PE DEPARTAREA PICIOARELOR IN TIMPUL
ZBORULUI

TEMA 2 - DEZVOLTAREA CALITĂȚII MOTRICE FORȚA PRIN


JOCURI DE MIȘCARE

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- să răspundă corect la sarcinile cerute
- să execute corect exerciţiile ce privesc pregătirea organismului pentru efort
- să exerseze în ritmul impus exerciţiile destinate segmentelor corpului
- să înțeleagă și să aplice corect temele lectiei

Indicaţii metodice Obs.


Momentele şi Conţinutul lecţiei Dozare şi şi organizatorice.
durata lecţiei codificare Formaţii de lucru şi
forme de exersare.
1. 1.adunarea clasei; 20’ - formaţie de
Organizarea 2.alinierea; 10’ adunare în linie
colectivului 3.salutul; 10’ pe in singur rând
de elevi. 4.verificarea echipamentului şi a 30’
( 3 min. ) stării de sănătate; OOOOOO
5.comunicarea temelor lecţiei; 30’
6.captarea atenţiei prin întoarceri de 60’
pe loc și aplecari din stand în
ghemuit
2.
Pregătirea - mers normal; 1L
organismulu - alergare uşoară; - „Trunchiul
1l
i pentru - mers pe vârfuri cu mâinile sus; drept! Privirea
efort. - mers pe călcâie, de mâini apucat la 1L înainte”;
( 6 min. ) spate; 1l
-mers cu exercitii de respiraţie; 1T - Formatie: in
-alergare cu genunchii la piept; 1D linie pe un rând
mers cu exercitii de respiraţie 1L
-alergare cu pendularea gambelor O
spre înainte; 1D O
mers cu exercitii de respiraţie 1D O
- alergare cu pendularea gambelor 1L O
spre înapoi 1D
mers cu exercitii de respiraţie 1L
-alergare cu pendularea gambelor - Se lucreaza pe
1D pe diagonala
intinse spre înainte;
mers cu exercitii de respiraţie 1L sălii, pe lungime
-alergare cu pas adăugat; 1D mers de voie
-mers cu mişcări de respiraţie; 1L
-alergare cu pas încrucișat; 1D
mers cu exercitii de respiraţie -Braţele se mişcă
1L
-alergare cu pas săltat; pe langă corp.
1D
mers cu exercitii de respiraţie
-alergare cu pas sarit; 1L
mers cu exercitii de respiraţie 1D
-mers cu cu exerciții de respirație 1L
-trecere din coloană câte unu in O O
coloana câte 2 cu luarea a 2 lungimi O O
de brațe intre fiecare elev O O
O O

3. 1. P.I. Stând depărtat,braţele


Influenţarea îndoite, palmele pe şold: - formaţie de
selectivă a T1/2 aplecarea capului inainte 4x8 lucru: in coloana
aparatului T3/4 flexia capului inapoi (aceeasi câte 2 cu luarea
locomotor. structura pe urmatorii 4 timpi) de 2 lungimi de
( 10 min. ) brațe între elevi
2.P.I. Stand
T1/4 Rotarea umerilor spre înainte ; 4x8 -se execută pe
T5/8 Rotarea umerilor spre înapoi numărătoarea
prof.
3.P.I Stand pe loc cu joc de glezne

T1/4 Rotarea brațelor spre înainte 4x8


T5/8 Rotarea brațelor spre înapoi

4.P.I Stand departat, brațele


intinse spre înainte la nivelul
pieptului , palmele orientate spre
podea
T1/8 Exstensia brațelor alternativ sus 4x8
jos cu arcuire

5.P.I. Stând depărtat, braţele


îndoite, palmele pe şold:
T1/2 Aplecarea laterala a trunchiului
spre stânga cu arcuire;
T3/4 Aplecarea laterala a trunchiului
spre dreapta cu arcuire;
T5/6 Aplecarea laterala a trunchiului 4x8
spre stânga cu braţul drept deasupra
capului
T7/8 Aplecarea laterala a trunchiului
spre dreapta cu brațul stâng deasupra
capului

.
6.(P.I.) – Stând;
T1 trecere în stând ghemuit cu
braţele lateral 4x8
T2 – revenire în stând cu mâinile pe
şolduri
T4 – aruncarea picioarelor înapoi în
sprijin culcat facial;
T5 – depărtarea picioarelor prin
săltare
T6 – apropierea picioarelor prin
săltare
T7 – revenire în sprijin stând
ghemuit
T8 – revenire în poziţia iniţială

7.P.I. –stând departat:


T1 Fandare joasa spre stânga 4x8
T2 revenire;
T3 Fandare joasa spre dreapta
T4 - revenire;
(Aceeasi structura pe timpii 5-8)

8
8.P.I. stând depărtat, bratele la genuflexiuni
nivelul pieptului intinse spre inainte
T1/8 Genuflexiuni

9.P.I Stând, braţele îndoite,palmele 10 sarituri


pe şold: Sarituri de pe 2 pe 2
picioare

10.P.I Stând:
T1/3 – sărituri în depărtat cu ducerea
mâinilor la umeri
T2/4 – sărituri în stând cu picioarele
apropiate, cu ducerea braţelor lateral
T5 – săritură pe piciorul drept cu
îmbrăţişarea genunchiului stâng la
piept
T6 – săritură pe loc pe ambele 4x8
picioare;
T7 – săritură pe piciorul stâng cu
îmbrăţişarea genunchiului drept la
piept
T8 – revenire, prin săritură în poziţia
iniţiala
4.
Consolidare - sărituri în sprijin depărtat peste În coloană câte
a sariturii la capră în lăţime, cu înălţime mică, cu unul
capra cu trambulina la 30 cm de capră O
accent pe - săritură peste capră cu bătaie pe O
departarea trambulina la 50 cm de capră O
picioarelor - elan de 4-5 paşi de alergare, bătaie O
în timpul pe trambulină şi săritură în sprijin Materiale:
zborului(15 depărtat peste capra Capra;Trambulin
min) a

5.
Dezvoltarea „Lupta cocoşilor”
calității
Colectivul clasei este aşezat în
motrice forța
prin jocuri perechi în toată sala (teren) în
de mișcare
ghemuit. La semnalul profesorului
(10min. )
elevii încep să se deplaseze în
ghemuit executând mai multe sărituri
succesive încercând în acelaşi timp
să-şi împingă adversarul cu mâinile.
Dacă adversarul împins cade se
schimbă rolurile şi jocul se repetă
încă de 2 ori. Câştigă elevul care
rămâne pe picioare şi doboară
adversarul de mai multe ori.

„Remorcarea”
elevii sunt organizați în două echipe,
care se dispun în coloană câte unul,
înapoia unei linii de
plecare/sosire,iar primii doi copii din
fiecare echipă primesc rolurile de
„remorcă” și, respectiv „remorcat”.
„Remorca” se așează în stând
depărtat cu banca între picioare, iar
„remorcatul” se culcă facial pe
bancă, cu brațele întinse înainte.
La semnal, „remorca” apucă palmele
„remorcatului” și îl tractează până la
capătul celor două bănci, după care
ambii elevi, ținându-se de mână,
aleargă până la reper, îl ocolesc și
revin la propria echipă, predând
ștafeta următorilor doi coechipieri.
La reluarea jocului, se vor schimba
rolurile în cadrul fiecărei perechi.
„Remorca” poate realiza tracțiunea
atât cu fața cât și cu spatele spre
„remorcat”. În fiecare variantă,
câștigă echipa care revine prima în
formația inițială.

6. - mers cu mişcări de relaxare 20’


Revenirea -alergare usoara 20’
oganismului -mers cu miscari de respiratie 20’
dupa efort.
(1min.)
7. - aprecieri şi observatii individuale;
Concluzii, - recomandări pentru întreg - în linie pe un
aprecieri. colectivul de elevi ; rând
(5min.) - salutul OOOOOO

S-ar putea să vă placă și