Sunteți pe pagina 1din 2

NUME ________________

ț/Ț
1. Încercuiește litera ,,ț” cu roșu și litera ,,Ț” cu albastru:

țăruș Țugulea atenție torță Țiriac țambal marțipan

2. Colorează imaginile ale căror denumiri conțin sunetul ,,ț”, apoi reprezintă grafic silabele și
sunetele imaginilor colorate (în dreptunghi) . Colorează bulina corespunzătoare sunetului ,,ț”.

3. Scrie litera ,,Ț”:

Ț
4. Scrie cuvântul corespunzător fiecărei imagini (autodictare):

5. Completează cu silaba care lipsește:

pova___ ___păt musta___ aten___e ___ră tor___

6. Ordonează cuvintele pentru a forma propoziții:

a) cățel, un, are, Anuța

b) miere, Mișani, o, are, ulcică, cu

c) căsuțe, Dănuț, vrăbiuțelor, pune


7. Citește cuvintele și propozițiile:
ȚARC ȚĂ – RUȘ TOR – ȚĂ LĂN – ȚI – ȘOR IO – NUȚ CĂ – SU – ȚĂ

Anuța e la piață. Ioniță cântă la țambal. Măriuța are cordeluță.


Ea cumpără țelină. El e cântăreț vestit. Ea e elevă ambițioasă.

Unește punctele și colorează-l pe Mișani!