Sunteți pe pagina 1din 1

Modulul 3: Managementul şi gestiunea clasei de elevi adulţi în

programul „A doua şansă”

Tema 3: Comentaţi citatul: „Cum în clasă este vorba în primul rând de raporturi
şi interacţiuni, de luări de poziţie personale faţă de alţii, reiese că elevul nu este
interesat de fapte şi situaţii de acest fel decât dacă face parte dintr-o comunitate,
dacă participă din plin la viaţa unui grup uman, în care se integrează” (Dissons,
J. L., Faire des adultes, Bruxelles, 1989).

Clasa ca şi familia nu este o asociere spontană de indivizi, ci una


organizată, bazată pe norme şi criterii clare:
- Scop comun
- Diviziunea muncii
- Definirea rolurilor
- Comunicare.
Elevul care face parte dintr-o astfel de comunitate este interesat să
participe din plin la viaţa grupului. Definirea unor activităţi în comun potenţează
capacităţi personale, permit depăşirea unor limite şi toate acestea se desfăşoară
după un sistem de reguli ce trebuie respectat. Participarea la astfel de activităţi
organizate în scop comun implică informarea, educarea şi duce la formarea
personalităţii fiecărui elev, la stabilirea unei anumite poziţii a individului într-un
ansamblu organizat.
Integrându-se într-o astfel de comunitate, luptă pentru realizarea unui scop
comun, devine tolerant şi înţelege nevoile membrilor grupului, fiind izolat, nu
are noţiunea de competitivitate, compasiune, spirit critic şi autocritic.
Profesorul, ca un bun manager al clasei trebuie să fie capabil să realizeze
schimbări profunde în cultura, climatul şi instrucţia tuturor elevilor, indiferent de
naţionalitate, în direcţia fundamentării tuturor demersurilor didactice
pe principii democratice, să introducă noi strategii instrucţionale care să
încurajeze colaborarea, toleranţa, sporirea încrederii în forţele proprii şi
îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor și să realizeze şi utilizeze în 
procesul didactic proiecte educaționale.
Managementul clasei are ca scop încurajarea controlului comportamental
la elevi, prin promovarea rezultatelor şi comportamentelor şcolare pozitive. De
aceea, rezultatele şcolare, eficienţa didactică a profesorului şi comportamentul
elevilor şi a profesorilor interacţionează direct cu managementul clasei.
Cadrul didactic trebuie să creeze mediul propice pentru asigurarea
cooperării elevilor în timpul activităţilor de învăţare. Ȋn centrul deprinderilor de
management al clasei se află managementul activităţilor instrucţionale, corelarea
în desfășurarea activităţilor suplimentare şi rezolvarea problemelor specifice
disciplinei.

S-ar putea să vă placă și