Sunteți pe pagina 1din 2

INSPECTIA DE STAT IN CONSTRUCTII

ISC_____________________________

PROCES VERBAL DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR


IN FAZE DETERMINANTE

Nr.________ Data______________

Nr. inregistrare ISC ______________________


Nr. de inregistrare de la societatea de constructii controlata ____________________.
Ca urmare a controlului statului efectuat la fata locului de inspectorul de specialitate _____________
_________________la obiectivul_____________________________________________________
codul ______________________ ce se realizeaza in baza autorizatitiei de construire nr. _________
______________ valabila pana la data de _______________ executata pe baza proiectului nr. ____
______________ elaborat de ________________________________________________________
verificat de:
numele si prenumele: atestat nr.: in domeniile:
1. ________________________________ __________ ______________________________
2. ________________________________ __________ ______________________________
3. ________________________________ __________ ______________________________

responsabil tehnic cu executia:


numele si prenumele: atestat nr.: in domeniile:
__________________________________ __________ _____________________

la faza determinanta: ___________________________________________________


in prezenta antreprenorului:___________________________________________________
reprezentat de : ___________________________________________________
cu participarea investitorului: __________________________________________________
reprezentat de: ___________________________________________________
inspectorului de santier: ___________________________________________________
autorizat nr. ___________________________________________________
si a proiectantului: ___________________________________________________
reprezentat de: ___________________________________________________

In baza Legii 10/1995, a procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante
pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor, a reglementarilor tehnice in vigoare, a controlului
efectuat asupra lucrarilor din teren si a documentelor privind:
o calitatea materialelor si a elementelor de constructii puse in opera;
o calitatea lucrarilor ce au devenit ascunse;
o calitatea lucrarilor constatata de investitor, executant si proiectant cu prilejul verificarilor
efectuate in baza obligatiilor legale si contractuale;
se constata ca:
- SUNT (NU SUNT) asigurate conditiile corespunzatoare de continuare a executiei lucrarilor;
- SUNT (NU SUNT) repectate detaliile de executie prevazute in plansele:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- SUNT (NU SUNT) respectate prevederile reglementarilor tehnice in vigoare:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
MENTIUNI SPECIALE:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

In baza celor de mai sus,

SE (NU SE) AUTORIZEAZA

CONTINUAREA EXECUTIEI LUCRARILOR

Prezentul proces-verbal a fost intocmit in ____________ exemplare, cate un exemplar pentru fiecare
semnatar si originalul la ISC ______________________ .

ISC:
Numele: _____________________________________
Prenumele: _____________________________________
Semnatura: _____________________________________

INVESTITOR
/DIRIGINTE DE SANTIER
Numele: _____________________________________
Prenumele: _____________________________________
Semnatura: _____________________________________

PROIECTANT _____________________________________
Numele: _____________________________________
Prenumele: _____________________________________
Semnatura: _____________________________________

ANTREPRENOR _____________________________________
Numele: _____________________________________
Prenumele: _____________________________________
Semnatura: _____________________________________

S-ar putea să vă placă și