Sunteți pe pagina 1din 24

DE DISTRIBUTIE

DE JOASA TENSIUNE

LOW VOLTAGE
DISTRIBUTION

ELMET CONSTRUCT

GRUPUL
TRUMPF (masina stantat TRUMATIC 2000R, masina de debitare cu laser TRU
masini de indoit TRUMABEND V130B si V85, ghilotina TRUMACUT E1030, etc)
DESPRE
Sectia de productie NOI are o/vopsitorie
ABOUT US
in camp electrostatic modernizata in 2006.
Una din activitatile de baza este cea de echipare de tablouri electrice de distributie d
Elmet Construct este de peste un deceniu unul din cei mai importanti furnizori de
de distributie
Infiintata in 1994 ca de joasa
o firma tensiune
particulara pentru Una
cu capital sectorul energetic
din activitatile de baza(Electrica SA), pentru
este cea de echipare de sec
integral romanesc, Elmet Construct este prima si tablouri electrice de distributie de joasa tensiune.
civil.
cea mai mare societate din cadrul grupului de firme Elmet Construct este de peste un deceniu unul din
Elmet. cei mai importanti furnizori de tablouri electrice de
Dispune de o baza de productie moderna, dotata cu distributie de joasa tensiune pentru sectorul energetic
utilaje de prelucrare a tablelor cu CNC tip TRUMPF (Electrica SA), pentru sectorul industrial si civil.
(masina stantat TRUMATIC 2000R, masina de S.C. E
An/Year
debitare cu laser TRULASER 3030R, masini de indoit An /
Cifra de afaceri / CONS
TRUMABEND V130B si V85, ghilotina TRUMACUT Turnover
Year
E1030, etc). S.C. ELMET CONSTRUCT
1.216.2
Sectia de productie are o vopsitorie in camp electrostatic 2000 2000
1.216.282 USD
modernizata in 2006. 1.322.150 EURO 1.322.15
1.765.450 USD 1.765.4
2001 2001
1.971.249 EURO
1.971.24
1.437.949 USD
2002 1.437.9
2002
1.520.770 EURO
2.007.058 USD
1.520.77
2003
1.774.275 EURO 2.007.0
2003
2004
2.825.433 USD 1.774.27
2.275.046 EURO 2.825.4
2004
2005
4.413.350 USD 2.275.04
3.548.834 EURO
4.413.3
2005
6.836140 USD
2006
5.448.352 EUR 3.548.83
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 6.8361
2006
Tablourile sunt echipate cu aparataj din import (ABB, management al calitatii ISO 9001:2001 5.448.3
Moeller,
Evolutia Schneider, Pronutec)
cifrei sau autohton,
de afaceri functie  Certificate
/ Turnover evolution IQ Net si SRAC - pentru sistemul de
de cerintele beneficiarilor. management de mediu 14001:2005
Elmet Construct dispune de o echipa de profesionisti  Atestat ANRE - pentru proiectare si productie
care asigura consultanta (consiliere) tehnica si la de tablouri electrice, cutii de distributie si confectii
Tablourile sunt echipate cu aparataj din
cerere, proiectare de specialitate.
import (ABB, Moeller, Schneider, Pronut
metalice
functie
Calitatea deo preocupare
este cerintelepermanenta
beneficiarilor.
a conducerii  Laborator autorizat de Inspectoratul de Stat in
Elmet Construct dispune de ounechipa
firmei. In acest sens firma are implementat sistem de profesionisti
Constructii care asigura
pentru efectuarea de incercariconsultanta
si verificari (con
de asigurare a calitatii dispune de urmatoarele de laborator in profilul IAE – instalatii si aparataje
la cerere,
atestari, proiectare
autorizatii de specialitate. electrice
si certificari:
 Calitatea
Certificate IQeste
Net osi preocupare permanenta
SRAC - pentru sistemul de a conducerii firmei. In acest sens firma are
sistem de asigurare a calitatii dispune de urmatoarele atestari, autorizatii si certific
x Certificate
Elmet Construct was set upIQ in Net
1994siasSRAC
a private- pentru sistemul
from import de management
(ABB, Moeller, al calitatii
Schneider, Pronutec) or ISO
company with entire Romanian capital. It is the first Romanian, depending on beneficiaries’ request.
x Certificate
and biggest company among IQ Net si SRACof- pentru
the companies sistemulensures
Elmet Construct de management de mediu
a professional team who 1400
x Atestat ANRE - pentru proiectare
Elmet Group. si productie
offer technical de at
consulting and, tablouri electrice, cutii
request, specialized
Elmet Construct owns a modern factory, equipped designing.
confectii
with metalice
CNC machines, for processing steel sheets, Quality is a permanent concern for the management.
x Laborator
type TRUMPF (punchingautorizat
machine de Inspectoratul
TRUMATIC de Stat
In this respect, in Construct
Elmet Constructiihas thepentru
followingefectuare
2000R, CO2 LASER CUTTING CENTER TRUMATIC accreditations, authorizations and certifications:
verificari de laborator in profilul IAE – instalatii si aparataje electrice
L3030, with Sinumerik 840D control, bending  International Certification Network IQNet and
machines TRUMABEND V130B and V85, guillotine Romanian Society for Quality Assurance SRAC ISO
TRUMACUT E1030). *9001:2001
**
The production section has a powder coating paint  Certificate IQ Net and SRAC – for Environmental
Elmet modernized
workshop Construct was set up in 1994 asmanagement
in 2006. a private Systemcompany with entire Romanian cap
14001:2005
andof biggest
One company
the main activities through the
is manufacturing companies
of low  ANRE which(Nationalcompound the Elmet
Authority for Energy Group.
Regulation)
Elmet Construct has a modern factory, equipped with CNC gears, for processing
voltage electric distribution panels. certificate for the production of electrical panels,
Elmet Construct is for over one decade one of the distribution boxes and metallic manufacturing
TRUMPF
most important (punching
supplier for low machine
voltage TRUMATIC 2000R,
electric  Laboratory CO2 LASER
authorised CUTTING
by State Inspectorate for CENT
L3030, panels,
distribution with Sinumerik 840D
for energetic field control,
(Electrica bending machines
SA), Constructions for carringTRUMABEND
out tests and checking V130B an
for industrial or civil area. in the laboratory, of electrical installations and
TRUMACUT E1030).
The panels are equipped with devices and equipments equipments
CUPRINS / CONTENT

TABLOU GENERAL DE DISTRIBUTIE 0.4KV 4


TABLOU DISTRIBUTIE FORTA SI ILUMINAT 5
BLOC DE MASURA SI PROTECTIE MONOFAZAT 6
BLOC DE MASURA SI PROTECTIE TRIFAZAT 7
BLOC DE MASURA SI PROTECTIE TRIFAZAT SI MONOFAZAT 9
CUTII DE DISTRIBUTIE PENTRU POST DE TRANSFORMARE
AERIAN CD1.X 10
CUTII DE DISTRIBUTIE PENTRU POST DE TRANSFORMARE
AERIAN CD2.X 12
TABLOU DE DISTRIBUTIE DE J.T. DIN POSTURI DE
TRANSFORMARE tip TDR(de retea) si tip TDA(de abonat) 13
TABLOU AUTOMATIZARE – COMANDA A DOUA POMPE 15
CUTII DE DISTRIBUTIE SUPRATERANA CD3-CD12 16
FIRIDA DE DISTRIBUTIE BRANSAMENT Ex+y 17
PUNCT DE APRINDERE ILUMINAT MONOFAZAT SAU
TRIFAZAT 18
FIRIDA DE DISTRIBUTIE SI CONTORIZARE PALIER 19
SUPORT FUZIBIL MT CU IZOLATORI SI DESCARCATORI 24V
SOCLU CU SIGURANTE FUZIBILE TRIPOLAR 24V 21
TABLOU GENERAL DE DISTRIBUTIE 0.4KV

APLICATII
 asigura alimentarea unor obiective civile sau industriale din una sau mai multe surse de alimentare

CARACTERISTICI
Functionale:
 asigura conectarea barelor generale de distributie la sursele de energie
 asigura protectia la suprasarcina si scurtcircuit a surselor de energie
 asigura alimentarea consumatorilor din barele generale si protejarea acestora la suprasarcina si
scurtcircuit si eventual protectie diferentiala.
 asigura masurarea parametrilor electrici ai retelei de alimentare si a consumatorilor
 asigura (la cerere) compensarea automata a puterii reactive

Constructive:
 tablouri metalice executate din tabla zincata vopsita in camp electrostatic
 intrerupator automat tripolar sau tetrapolar fix sau debrosabil pentru circuitele de alimentare
 sistem de bare de distributie din cupru sau aluminiu
 intrerupatoare automate sau sigurante fuzibile pe circuitele de plecari
 tablourile sunt prevazute cu bare PEN sau PE+N. Toate partile metalice sunt legate galvanic la
bara PEN.

Tehnice:
 curent nominal: 250-4000A  frecventa nominala: 50Hz
 tensiune nominala: 380/230V c.a.  grad de protectie: IP54 – varianta capsulata
 tensiune nominala de izolare : 660V c.a. IP44 – varianta inchisa
 curent diferential rezidual nominal: ID=30mA
TABLOU DISTRIBUTIE FORTA SI ILUMINAT

APLICATII
 sunt echipamente ce fac parte din instalatia electrica de utilizare a obiectivului, si asigura alimentarea
cu energie a consumatorilor interni (masini unelte, echipamente, instalatii de iluminat si prize, etc)

CARACTERISTICI

Functionale:
 asigura protectia la suprasarcina si scurtcircuit atat a circuitului de alimentare cat si a circuitelor de
plecari catre consumatori
 asigura masurarea parametrilor electrici impusi ( tensiune, frecventa, curent, etc)

Constructive:
 tablouri metalice executate din tabla zincata vopsita in camp electrostatic
 aparataj de comutatie: intrerupatoare automate, contactoare, sigurante fuzibile pe alimentare
 tablourile sunt prevazute cu bare PEN sau PE+N. Toate partile metalice sunt legate galvanic la
bara PEN.

Tehnice:
 curent nominal: 63-1250A  frecventa nominala: 50Hz
 tensiune nominala: 380/230V c.a.  grad de protectie: IP54 – varianta capsulata
 tensiune nominala de izolare : 660V c.a. IP44 – varianta inchisa
 curent diferential rezidual nominal: ID=30mA
BLOC DE MASURA SI PROTECTIE MONOFAZAT

APLICATII
 alimentarea cu energie electrica a consumatorilor monofazati din reteaua de distributie de joasa
tensiune
 contorizarea consumului de energie electrica activa

CARACTERISTICI
Functionale:
 masurarea directa a energiei electrice active cu ajutorul unui contor monofazat
 asigura protectia la suprasarcina, scurtcircuit si la curenti diferentiali reziduali a coloanei generale
de alimentare cu energie electrica a consumatorului
 asigura protectia impotriva supratensiunilor de frecventa industriala produse la consumator, prin
intreruperea accidentala a conductorului de nul
 permite realimentarea de catre consumator in cazul actionarii protectiilor la un curent de defect in
instalatiile acestuia
 protectia impotriva sustragerilor de energie electrica si a deteriorarii echipamentului prin actiunea
unor persoane rau intentionate sau a deteriorarii.

Constructive:
 cutie metalica din tabla zincata vopsita in camp electrostatic sau policarbonat, cu vizor pentru
contor, cu posibilitate de incuiere si sigilare
 intreruptor automat diferential bipolar (Id=300mA), cu capacitate de rupere Icu=10kA
 modul de protectie la supratensiuni, cu semnalizare optica si buton de test conform standard
Electrica.
 contor monofazat de energie electrica activa
 placa de borne (bareta de nul)

Tehnice:
 curent nominal: 10-40 A  capacitate de rupere intrerupator: 10kA
 tensiune nominala: 230V c.a.  frecventa nominala: 50Hz
 tensiune nominala de izolare : 660V c.a.  grad de protectie: IP54 – cutie metalica
 curent diferential rezidual nominal: ID=300mA IP65 - cutie policarbonat
BLOC DE MASURA SI PROTECTIE TRIFAZAT

APLICATII
 alimenatarea cu energie electrica a consumatorilor trifazati din reteaua de distributie de joasa
tensiune
 contorizarea consumului de energie electrica activa si reactiva

Varianta 2
Varianta 1

CARACTERISTICI
Functionale:
 masurarea directa pana la 200A sau indirecta 100-630A (prin transformatoare de curent) a energiei
electrice active si reactive cu contoare trifazate
 asigura protectia la suprasarcina, scurtcircuit si la curenti diferentiali reziduali a coloanei generale
de alimentare cu energie electrica a consumatorului
 asigura protectia impotriva supratensiunilor de frecventa industriala produse la consumator, prin
intreruperea accidentala a conductorului de nul
 permite realimentarea de catre consumator in cazul actionarii protectiilor la un curent de defect in
instalatiile acestuia prin prevederea unei ferestre de acces la intrerupator cu pastrarea gradului de
protectie
BLOC DE MASURA SI PROTECTIE TRIFAZAT

Constructive:
 cutie metalica din tabla zincata vopsita in camp electrostatic sau policarbonat, cu vizori pentru
contori cu posibilitate de incuiere si sigilare
 sigurante sau separatoare tripolare cu fuzibile, ce asigura protectie la scurtcircuit si separatie
vizibila
 intreruptor automat cu protectie la suprasarcina, scurtcircuit si diferentiala
 modul de protectie la supratensiuni, cu semnalizare optica si buton de test conform standard
Electrica.
 contori trifazati de energie electrica activa si reactiva
 contor monofazat de energie activa pentru varianta BMPTm
 placa de borne
 urechi de fixare pe perete – varianta standard sau optional soclu pentru fixare pe postament sau la
baza stalpului

Tehnice:
 curent nominal : pana la 630 A  capacitate de rupere intrerupator: 10kA
 tensiune nominala: 230V c.a.  frecventa nominala: 50Hz
 tensiune nominala de izolare : 660V c.a.  grad de protectie: IP54 – cutie metalica
 curent diferential rezidual nominal: ID=300mA IP65 - cutie policarbonat

Scheme electrice monofilare:

Variante constructive:

Dimensiuni(mm)
Varianta
Lungime Latime Adancime
BMPTd < 63A – Wh, cutie policarbonat 300 600 170
BMPTm < 63A – Wh, cutie policarbonat 600 600 170
BMPTd < 63A – Wh, cutie metalica 500 600 240
BMPTd < 63A – Wh,varh, cutie metalica 500 650 240
BMPTi 100-160A – Wh, cutie metalica 900 500 240
BMPTi 250A – Wh, cutie metalica 1000 600 240
BMPTi 400-630A – Wh, cutie metalica 1200 600 240
BLOC DE MASURA SI PROTECTIE TRIFAZAT SI MONOFAZAT

APLICATII
 alimentarea cu energie electrica a consumatorilor trifazati si monofazati din reteaua de distributie
de joasa tensiune
 contorizarea consumului monofazat si trifazat de energie electrica activa

CARACTERISTICI
Functionale: Constructive:
 masurarea directa a energiei electrice active  cutie metalica din tabla zincata vopsita in camp
cu ajutorul unui contor monofazat electrostatic sau policarbonat, cu vizoare pentru
 masurarea directa sau indirecta a energiei contori, cu posibilitate de incuiere si sigilare
electrice active si/sau reactive cu ajutorul a doua  intreruptoare automate diferentiale bipolare
contoare (Id=300mA), cu capacitate de rupere Icu=10kA
 asigura protectia la suprasarcina, scurtcircuit  modul de protectie la supratensiuni, cu
si la curenti diferentiali reziduali a coloanei semnalizare optica si buton de test conform
generale de alimentare cu energie electrica a standard Electrica.
consumatorului  contor trifazat si monofazat de energie electrica
 asigura protectia impotriva supratensiunilor de activa
frecventa industriala produse la consumator, prin  contor trifazat de energie electrica reactiva
intreruperea accidentala a conductorului de nul  placa de borne (bareta de nul)
 permite realimentarea de catre consumator  urechi de fixare pe perete – varianta standard
in cazul actionarii protectiilor la un curent de  soclu pentru fixare pe postament sau la baza
defect in instalatiile acestuia stalpului – varianta optionala
 protectia impotriva sustragerilor de energie
electrica si a deteriorarii echipamentului prin
actiunea unor persoane rau intentionate sau a
deteriorarii.

Scheme electrice monofilare BMPT-m:

Tehnice:
 curent nominal: monofazat : 10-40 A  capacitate de rupere intrerupator: 10kA
trifazat : 25-100 A  frecventa nominala: 50Hz
 tensiune nominala: 230V c.a.  grad de protectie: IP54 – cutie metalica
 tensiune nominala de izolare : 660V c.a. IP65- cutie policarbonat
 curent diferential rezidual nominal: ID=300mA
CUTII DE DISTRIBUTIE PENTRU POST DE
TRANSFORMARE AERIAN CD1.X

APLICATII
 alimenatarea cu energie electrica a consumatorilor din mediul rural sau suburbii
 iluminatul stradal

CARACTERISTICI

Functionale:
 realizeaza interconectarea transformatorului aerian de joasã tensiune cu circuitele de distributie
trifazate principale precum si cu circuitul de iluminat public
 asigura contorizarea statistica a energiei electrice (varianta retea) sau masura energiei electrice
active si reactive (varianta abonat)
 sustine si protejeaza de intemperii aparatajul de comutare, protectie si masura necesar distributiei
energiei electrice
 asigura protectia transformatorului prin intreruparea circuitului in cazul defectelor din aval de
transformator
 asigura protectia circuitelor de iesire in caz de defect prin arderea sigurantelor fuzibile
 asigura comanda manuala sau automata a circuitelor de iluminat public prin contactor
 asigura masurarea energiei electrice
CUTII DE DISTRIBUTIE PENTRU POST DE
TRANSFORMARE AERIAN CD1.X

Constructive:
 cutie metalica sau poliester armat cu fibra de sticla, cu posibilitate de montare pe un stalp
 trei compartimente distincte prevazute cu usa individuala (alimentare; masura si iluminat public;
circuite de distributie), cu posibilitate de blocare, inchidere cu lacat si sigilare
 intreruptor general automat sau sigurante fuzibile pe alimentare
 punct de masura trifazat ( contor trifazat si reductori de masura verificati metrologic)
 punct de aprindere monofazat sau trifazat pentru iluminatul public cu comanda manuala si/sau
automata
 circuite de alimentare a consumatorilor echipate cu sigurante fuzibile (sau intrerupatoare
automate)
 soclu de sustinere si coliere de fixare pe stalp

Variante constructive:

var
L A H M N
dim
I 500 630 1018 850 367
II 500 630 1148 980 367
III 600 630 1148 980 367
IV 500 800 1168 1000 367
V 600 800 1168 1000 367

Tehnice:
 putere nominala : 40-400 kVA
 curent nominal : 63-630 A
 tensiune nominala: 400/230V c.a.
 frecventa nominala: 50Hz
 grad de protectie: IP54

Schema monofilara:
CUTII DE DISTRIBUTIE PENTRU POST DE
TRANSFORMARE AERIAN CD2.X

APLICATII
 alimenatarea cu energie electrica a consumatorilor din mediul rural sau suburbii
 iluminatul stradal

CARACTERISTICI
Functionale:
 realizeaza interconectarea transformatorului aerian de joasã tensiune cu circuitele de distributie
trifazate principale precum si cu circuitul de iluminat public
 asigura contorizarea statistica a energiei electrice (varianta retea) sau masura energiei electrice
active si reactive (varianta abonat)
 sustine si protejeaza de intemperii aparatajul de comutare, protectie si masura necesar distributiei
energiei electrice
 asigura protectia transformatorului prin intreruparea circuitului in cazul defectelor din aval de
transformator
 asigura protectia circuitelor de iesire in caz de defect prin arderea sigurantelor fuzibile
 asigura comanda manuala sau automata a circuitelor de iluminat public prin contactor
 asigura masurarea energiei electrice

Constructive:
 cutie metalica sau poliester armat cu fibra de  circuite de alimentare a consumatorilor
sticla, cu posibilitate de montare pe doi stalpi echipate cu sigurante fuzibile (sau intrerupatoare
 trei compartimente distincte prevazute cu automate)
usa individuala (alimentare; masura si iluminat  soclu de sustinere si coliere de fixare pe stalpi
public; circuite de distributie), si cu posibilitate
de sigilare
 intreruptor general automat sau sigurante Tehnice:
fuzibile pe alimentare  putere nominala : 400-630 kVA
 bloc de masura trifazat  curent nominal : 630-1000 A
 punct de aprindere monofazat sau trifazat  tensiune nominala: 400/230V c.a.
pentru iluminatul public cu comanda manuala  frecventa nominala: 50Hz
si/sau automata  grad de protectie: IP54
TABLOU DE DISTRIBUTIE DE J.T. DIN POSTURI
DE TRANSFORMARE tip TDR(de retea) si tip TDA(de abonat)

APLICATII
 se monteaza in postul TRAFO MT/JT si asigura alimentarea consumatorilor prin intrerupatoare
automate debrosabile sau fixe plus separator, pentru curenti nominali pana la 1600A si alimentarea
cu energie a retelelor de iluminat public fiind realizate in doua variante constructive:
1. varianta retea – realizeaza alimentarea diversilor consumatori si eventual a iluminatului public
2. varianta abonat – realizeaza alimentarea consumatorilor proprii abonatului alimentat.

CARACTERISTICI
Functionale:
 asigura separarea totala si vizibila a circuitului de alimentare prin debrosarea intrerupatorului sau
prin actionarea separatorului, in cazul defectelor sau al reviziilor
 asigura masurarea energiei electrice active si reactive pentru postul de transformare cu ajutorul
a doua contoare trifazate si separat energia activa pentru iluminatul public cu ajutorul unui contor
trifazat
 permite intreruperea voita sau, in caz de defect, a fiecarei faze pe plecarile catre consumatori si
iluminat public, cu ajutorul unui separator, prevazut cu sigurante fuzibile
 asigura comanda manuala sau automata a circuitelor de iluminat public prin contactor
TABLOU DE DISTRIBUTIE DE J.T. DIN POSTURI
DE TRANSFORMARE tip TDR(de retea) si tip TDA(de abonat)

Constructive:
 dulap metalic (varianta inchisa - IP 43), sau  bloc de masurare trifazata a energiei electrice
cadru metalic cu plasa ( varianta deschisa – IP active consumate la iluminatul public
20), alcatuit module separate pentru alimenatare  circuite de iluminat public (separatoare
si contorizare, distributie, contorizare iluminat tripolare verticale sau SIST-uri) echipate cu
public si distributie si iluminat public sigurante fuzibile
 intreruptor automat general tripolar sau
tetrapolar, debrosabil sau fix plus separator avand Tehnice:
curentul nominal egal cu cel al intreruptorului  puterea transformatorului : 250-1000kVA
general  curent nominal : 360-1600A
 bloc de masurare trifazat al energiei electrice  tensiune nominala: 400/230V c.a.
active si reactive  frecventa nominala: 50Hz
 circuite de alimentare a consumatorilor  Nr. max. de circuite trifazate de plecare : 8
(separatoare tripolare verticale sau SIST-uri)  grad de protectie: IP 20 (varianta deschisa)
echipate cu sigurante fuzibile IP 43 (varianta inchisa)

Variante constructive:

Dimensiuni(mm)
Varianta
Lungime Latime Adancime
TDR 1200 2000 420
TDRI 1800 2000 420
TABLOU DE AUTOMATIZARE
COMANDA A DOUA POMPE

APLICATII
 asigura asigura alimentarea, comanda si protectia unui grup de pompare format din doua pompe

CARACTERISTICI
Functionale:
 Asigura protectia pompelor la
urmatoarele avarii:
 suprasarcina (intrerupator magneto-termic)
 scurtcircuit (intrerupator magneto-termic)
 succesiunea incorecta a fazelor (prin
intermediul releului antibifazic)
 lipsa faza (prin intermediul releului
antibifazic)
 dezechilibru intre faze (prin intermediul
releului antibifazic)
 subtensiune (prin intermediul releului
antibifazic)
 supratensiune (prin intermediul releului
antibifazic)

 Asigura semnalizarea starii de


functionare a tabloului:
 lampa verde - pentru semnalizarea starii de
operare a fiecarei pompe
 lampa roşie - pentru semnalizarea starii de
avarie a fiecarei pompe
 lampa portocalie – pentru semnalizarea
starii de lipsa apa (aspiratie)

 Asigura functionarea manuala sau


automata a grupului de pompare
 selectia regimului este realizata cu ajutorul
cheilor selectoare(M-0-A)
 functionarea in regim manual este
conditionata de protectia de pe aspiratie
 functionarea in regim automat este
asigurata prin intermediul unui automat
programabil , ce realizeaza pornirea in
cascada si rotirea pompelor pentru o uzura
uniforma a acestora in functie de conditiile
de pe circuitul de aspiratie si refulare

Tehnice: Constructive:
 tensiune nominala: 400/230V c.a.  cutie metalica
 puterea nominala: 2.2kW-35kW  intrerupatoare magneto-termice si contactori
 curent nominal de utilizare : 4A-60A dimensionate in functie de puterea si modul de
 frecventa nominala: 50Hz pornire al pompelor
 grad de protectie: IP54(IP44)  releu antibifazic
 automat programabil
 lampi de semnalizare.
CUTIE DISTRIBUTIE SUPRATERANA CD3-CD12

APLICATII
 alimenatarea cu energie electrica a consumatorilor din mediul rural sau suburbii
 iluminatul stradal

CARACTERISTICI
Functionale:
 realizeaza protectie in caz de defect pe fiecare faza a circuitului electric pe plecarile de joasa
tensiune in reteaua de distributie prin arderea sigurantelor fuzibile
 asigura realizarea buclelor de alimentare in reteaua urbana.

Constructive: Tehnice:
 pentru motaj exterior - cutie metalica din tabla  curent nominal: 400A circ. principale
zincata vopsita in camp electrostatic cu usa de 100A circ. secundare
acces, copertina si fante de aerisire la partea  tensiune nominala: 400/230V c.a.
superioara pentru evitarea aparitiei condensului  frecventa nominala: 50Hz
in interiorul incintei sau cutie poliester armat cu  grad de protectie: IP54
fibra de sticla
 circuite de alimenatare si distributie realizate
cu soclu tripolar vertical sau SIST-uri echipate cu
sigurante fuzibile tip MPR
 loc montare: pe soclu metalic sau de beton

Variante constructive:

Dimensiuni(mm)
Varianta
Lungime Latime Adancime
CD3 370 1050 360
CD4 450 1050 360
CD6 620 1050 360
CD8 790 1050 360
CD10 950 1050 360
CD12 1120 1050 360
FIRIDA DISTRIBUTIE BRANSAMENT Ex+y

APLICATII
 alimenatarea cu energie electrica a consumatorilor casnici si a constructiilor edilitare din mediul
urban

CARACTERISTICI

Functionale:
 realizeaza protectie in caz de defect pe fiecare
faza a circuitului electric pe plecarile de joasa
tensiune in reteaua de distributie prin arderea
sigurantelor fuzibile
 asigura realizarea buclelor de alimentare in
reteaua urbana.

Constructive: Tehnice:
 Exy, x=1-4 circuite de alimentare si buclare  curent nominal: 400A circuite alimentare si
y=1-6 circuite plecari buclare
 pentru montaj interior - rastel metalic si 100A circuite plecari
rama cu usa de protectie sau cutie metalica  tensiune nominala: 400/230V c.a.
incastrata  frecventa nominala: 50Hz
 circuite de alimentare si distributie realizate cu  grad de protectie: IP40
SIST-uri echipate cu sigurante fuzibile tip MPR
 loc montare:ingropat in nisa
PUNCT DE APRINDERE ILUMINAT
MONOFAZAT SAU TRIFAZAT

APLICATII
 alimenatarea cu energie electrica a iluminatului exterior public sau particular
 contorizarea energiei electrice consumate

Schema monofilara:

CARACTERISTICI
Functionale:
 asigura protectia la scurtcircuit a circuitului principal si a circuitului de comanda
 comanda manuala sau automata (celula fotoelectrica sau ceas programator) a iluminatului public
prin intermediul unui contactor
 contorizarea circuitului de iluminat public exterior

Constructive:
 cutie metalica sau policarbonat pentru montaj
exterior prevazuta cu incuietoare speciala
 bloc de masura a energiei electrice consumate,
cu contor monofazat sau trifazat
 circuite de alimentare monofazate sau trifazate
ale iluminatului public realizate cu sigurante
fuzibile
 accesorii pentru montaj pe perete (urechi de
prindere), pe stalp (bratari de prindere) sau pe
soclu

Tehnice:
 tensiune nominala: 400/230V c.a.
 curent nominal de utilizare : 25A-250A
 frecventa nominala: 50Hz
 grad de protectie: IP54(IP44)
FIRIDA DE DISTRIBUTIE
SI CONTORIZARE PALIER

APLICATII

Se utilizeaza pentru:
 alimentarea cu energie electrica a consumatorilor dintr-un imobil de locuinte cu mai multe etaje
 contorizarea consumului individual de energie electrica

CARACTERISTICI
Functionale:
 asigura alimentarea consumatorilor
monofazati sau trifazati cu enerfgie electrica
 asigura protectia la suprasarcina, scurtcircuit
si la curenti diferentiali reziduali a coloanei
generale de alimentare cu energie electrica a
consumatorului
 asigura protectia impotriva supratensiunilor
de frecventa industriala produse la consumator,
prin intreruperea accidentala a conductorului
de nul
 asigura masurarea directa a consumului de
energie electrica a apartamentelor din imobilele
cu doua sau mai multe etaje
 permite realimentarea de catre consumator
in cazul actionarii protectiilor la un curent de
defect in instalatiile acestuia prin prevederea
unei ferestre individuale de acces la intrerupator,
pentru fiecare abonat, cu pastrarea gradului de
protectie
 protectia impotriva sustragerii de energie
electrica si a deteriorarii echipamentului prin
actiunea unor persoane rau intentionate sau
neavizate
FIRIDA DE DISTRIBUTIE
SI CONTORIZARE PALIER

Constructive:
 asigura alimentarea unui numar de doi pana la treizeci abonati
 cutie metalica cu doua compartimente separate si sigilabile, un compartiment de alimentare
si protectie si un compartiment de masura, sau cutie din masa plastica cu capac transparent cu
posibilitate de incuiere si sigilare
 compartimentul de masura este prevazut cu vizor pentru fiecare contor
 fiecare circuit este echipat cu intreruptor automat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit si
diferentiala si modul de protectie la supratensiuni, cu semnalizare optica; prevazute cu fereastra
individuala de acces
 contori monofazati/ trifazati de energie electrica
 accesorii de montare pe perete (urechi fixare) sau pe sol (postament)

FDCP 4 ABONATI TRIFAZATI

Tehnice:
 curent nominal alimentare: 63-400A
 curent nominal: 10 – 40A - abonati monofazati
10 – 63A - abonati trifazati
 curent diferential rezidual nominal: ID=300mA
 capacitate de rupere intrerupator: 10kA
 tensiune nominala: 230V/380V c.a.
 frecventa nominala: 50Hz
 grad de protectie:IP 30 (aparent)
IP 43 (incastrat)
IP 54 (exterior)
SUPORT FUZIBIL MT CU IZOLATORI SI DESCARCATORI
24V SOCLU CU SIGURANTE FUZIBILE TRIPOLAR 24V

APLICATII
 sunt utilizate in instalatii de curent alternativ trifazat cu tensiunea nominala de 24V si frecventa
nominala de 50Hz/60Hz.

CARACTERISTICI

Constructive:
 soclu cu sigurante fuzibile tripolar echipat cu izolatoare suport din material compozit sau cauciuc
siliconic
 suport fuzibil MT, tripolar, echipat cu izolatoare din material compozit sau cauciuc siliconic si
descarcator ZnO utilizate in exterior
 loc montare: interior/ exterior

Tehnice:
 standarde de referinta IEC60694, STAS 8935-90  curent de scurta durata: 40kA
 tensiune nominala: 24kV  grad de protectie : IP00
 tensiune serviciu: 24kV  tratament suprafete: zincare termica
 tensiune nominala de tinere la impuls de  tip izolator: compozit/ silicon
trasnet U=125kV  temperatura mediu: -250C - +400C
 frecventa nominala: 50Hz/60Hz  altitudine maxima: 1000m
 curent nominal In=100A  zona climatica: N1
ATESTATE
TABLOURI
Sediu social si sectie de productie
Buftea, judetul Ilfov
Str. 23 August nr. 174
Tel/fax: 021/351.52.36
021/351.52.37
e-mail: productie@elmet-group.ro
tehnic@elmet-group.ro
elmetmecanic@yahoo.com
www.elmet-group.ro

Sediu Administrativ si Birouri


Bucuresti, Sector 1
Str. Abrud nr. 76
Tel/fax:021/224.10.13
021/224.10.15
021/224.34.04
e-mail: office@elmet-group.ro

Punct de lucru constructii-montaj “Sabareni”


Buftea, Judetul Ilfov
Str. Rasaritului nr. 44 (DN 7)
Tel/fax: 021/352.93.72
e-mail: office@elmet-group.ro