Sunteți pe pagina 1din 2

STUDIU DE CAZ – GRILĂ DE EVALUARE

1. PROCES : Jurnalul grupei


Discuţii cu elevii

CRITERII Foarte bine Bine Suficient


Lucrul în echipă:
- felul în care fiecare membru
şi-a realizat sarcina de lucru
- împărtăşirea rezultatelor la
care a ajuns fiecare membru al
grupei
- consultări şi negocieri
Valorificarea timpului

2. PRODUS (ppt., pptx., portofoliu, site, revistă, blog etc. – în funcție de


preferințele/alegerile grupei)
CRITERII Foarte bine Bine Suficient
Folosirea bibliografiei minimă
obligatorie
Dezvoltarea temei propusă
Maniera în care au făcut
accesibilă tema
Planul proiectului
Aducerea unor elemente
convingătoare şi atractive în
sprijinul temei
Originalitate în abordarea temei

Obs. Evaluarea procesului și a produsului se va face de către profesor.


3. PREZENTARE:
CRITERII Foarte bine Bine Suficient
Fixarea principalele idei pe care trebuie
să le prezinte
Argumentarea / valorificarea celor
prezentate
Expunerea nuanţată şi coerentă a ideilor
Concizia
Claritatea ideilor şi a exprimării
Adecvarea limbajului
Folosirea elementelor / mijloacelor
paraverbale şi nonverbale
Trimiteri adecvate la sursele folosite
Diversitatea materialelor folosite în
prezentare
Captarea atenţiei ascultătorilor şi
adaptarea la reacţiile acestora
Originalitate în prezentarea temei

Obs. Prezentarea este evaluată atât de profesor, cât și de întreaga clasă!