Sunteți pe pagina 1din 12

Data:19.11.

2021
Cadrul didactic: Dabija Viorel
Instituția de învățământ: IP Gimnaziul “Vasile Badiu”s. Măgurele
Disciplina: matematica.
Clasa: VIII-a
Durata lecţiei: 45 min
Standartul de eficiență a învățării: Calculează fluent și utilizează calcule cu numere în situații reale și/sau modelate.
Subiectul lecţiei: Calcul algebric.Lecție de sinteză integrativă.
Tipul lecției: Lecție de recapitulare, sistematizare și consolidare a competențelor de achiziționare a cunoștințelor.
Competențe specifice:
 Selectarea şi sistematizarea, din mulţimea de informaţii culese sau indicate, a datelor necesare pentru rezolvarea problemei reale şi/sau modelate.
Unități de competenţă:
 Identificarea în enunţuri diverse a formulelor calculului înmulţirii prescurtate şi utilizarea acestora pentru simplificarea unor calcule.
 Selectarea şi sistematizarea din mulţimea de informaţii culese sau indicate a datelor necesare pentru rezolvarea problemei de calcul algebric în situaţii
reale şi/sau modelate, rezolvarea problemei.
Obiectivele operaționale:
O1 Să identifice, în diverse enunțuri formulele de calcul prescurtat, studiate.
O2 Să descopere numele unui matematician, rezolvând rebusul matematic, prin utilizarea formulelor studiate.
O3 Să aplice cunoștințele necesare pentru rezolvarea problemei de calcul algebric în situații reale.
O4 Să aprecieze importanța cunoșterii formulelor de calcul prescurtat la rezolvarea problemelor de calcul algebric în situații reale și/sau modelate.
Tehnologii didactice:
a.Forme: frontală, individuală, pe grupe.
b.Metode: convesaţia, descoperire, problematizarea, lucrul independent,jocul didactic.
c.Mijloace de învăţământ: proiectorul, fişe, manual
Evaluare:
a.Tipul evaluării: evaluare orală, frontală, individuală, aprecieri verbale.
b.Forme,metode, tehnici de evaluare: exerciţiul, lucru la tabla interactivă, fişe, testul, autoevaluare.
Conţinutul lecţiei:
Nr. Secvenț Obiect Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode și Evaluare
ele ive
crt procedee
lecției
1 E 2’ I.DESCOPERIREA TEMEI I.Descoperă subiectul lecției: Calcul algebric . Careu de Frontală
V Fiecare grup are sarcina de a descoperi un cuvânt. Lecție de sinteză integrativă. cuvinte
O Găsiți decodificarea din tabelul propus. Împreunând cuvintele Formulează obiectivele lecției cu ajutorul
C vom obține subiectul lecției. cuvintelor cheie.
A Găsiți pe verticală cuvinte cheie. Se formulează obiectivele Domino Sinteză
R lecției. II. Realizează sarcina propusă. matematic integrată
E O1 2’ II.DOMINO
A Găsiți continuarea formulelor de calcul prescurtat.
2 R III.RECONSTITUIȚI III.Îndeplinesc sarcina propusă.
E O1 Lucrează frontal. Exercițiu
A O4 5’ rezolvat
L O2 1. ( n+7 )2=n2 +14 n+ 49
I O3 2. ( 10−m )2 =100−20 m+m 2 Evaluare
Z O4 reciprocă
A 3. ( 2 a+3 )2=4 a2+ 12a+ 9
R 4.
2
E ( √ 10+ √ 11 ) =10+2 √110+ 11=21+2 √110
A 5. ( 3 a−5 b )2=9 a2−30 ab+25 b 2 Rezolvare
prin
S 6. ( 5 x+ 3 )( 5 x−3 )=25 x2 −9 descoperire
2
E 7. ( 5 x+ √ 6 ) =25 x 2+ 10 √6 x +6 Aprecieri
N 8. ( 7 y + √ 2 ) ( 7 y−√ 2 )=49 y 2−2 verbale
S
9. ( 4 x−8 y )2=16 x 2−64 xy +64 y 2
U IV.RESTRÂNGEȚI FORMULELE ȘI DESCOPERIȚI 2
L O1 10. ( 2 √ 3+1 ) =12+4 √3+1=13+4 √3
CUVÂNTUL
U O4 5’ 1. x 2+ 2 xy + y 2 IV. Restrâng formulele de calcul prescurtat și Descoperi
I descoperă cuvântul ( Euclid-matematician re
2. x 2+ 6 x+ 9
grec)
3. 25 x 2−10 xy+ y 2 1. E ( x + y )2 Lucru în
4. 25 x 2− y 2 grup.
2. U ( x +3 )2
5. x 2−9 Evaluare
3. C ( 5 x− y )2 orală
6. x 2− y 225 x 2−10 xy+ y 2
4. L ( 5 x− y ) (5 x + y )
5. I ( x +3 ) ( x −3 )
6. D ( x− y ) ( y + x )
4’ Puzzle
V.APLICAȚII ÎN GEOMETRIE
Geometric
Formați din 4 forme geometrice un pătrat
V. Formează un pătrat din formele primite. Evaluare
individual
10’ Filmulețul: Curiozități din istoria matematicii. Vizionează filmulețul despre demonstrarea ăa
geometrică a formulelor de calcul prescurtat. Problemati produsulu
VI.PROBLEME PENTRU CAMPIONI CU METODA zarea i
PĂLĂRIILOR GÂNDITOARE VI. Rezolvă problema prin metoda propusă
A Își împart rolurile:
Un teren dreptunghiular are lungimea a+1 m și lățimea a-1 m A Pălăriile
unde a∈N.Terenul este împrejmuit cu un gard. a)P=2(a+1)+2(a-1)=2a+2+2a-2=4a (m) gânditoare
a)Calculați în funcție de a , lungimea gardului ce înconjoară
terenul. b)A=(a+1)(a-1)=a2-1
b)Dacă terenul are suprafața egală cu 624 m2 , calculați a. a2-1=624 Lucru în
c)Gardul ce înconjoară terenul costă 200 lei metrul linear. Vor fi a2=625 grup
suficienți 20000 lei pentru împrejmuirea terenului. a=25(m)
3’ B
c)P=4 · 25=100 (m)
200·100=200000 lei
Vor fi suficienți banii pentru împrejmuirea Evaluare
gardului. frontală

B
Elevii identifică soluția. Asalt de
Răspuns (cadou)2 idei
3 R
E O1 5’ Realizăm exercițiul 11 a) și c) pagina 62
F Elevii răspund corect la întrebările propuse. Evaluare
L O1 Anexa3 Joc didactic frontală
E On-line
C O4 VII.AUTOEVALUARE
Ț Realizăm autoevaluarea completând tabelul de la
I O4 exercițiul 3 pagina 61(Anexa 3)
E VIII.ANALIZA LECTIEI
Evaluarea lecției.Autoaprecierea, reflecția.
1. Ce rezultat ai obținut? VII.Elevii lucrează individual la fișele propuse,
2. Cel mai curios lucru aflat la această oră... apoi se autoevaluează
3. Un aspect încă neînțeles...
5’ 4. Vreau să povestesc... despre cele învățate la lecție, și Completea
anume... VIII Oferă feedback ză Autoevalu
5. Apreciază importanța formulelor de calcul prescurtat chestiona are.
6. Ce dispoziției ai? rul

IX. Notează tema pentru acasă.


IX.TEMA PENTRU ACASĂ
Ex. 11 b) și d) pag.62 Aprecieri
verbale
4’
1 G P A T R A T G H I
2 F R G B R Z C I D M
3 O E E C A T A M I P
4 R S O A P G M M F O
5 M C M L L I P N E R
6 U U E C I R I O R T
7 L R T U C S O P E A
8 E T R L B D N Q N N
9 S A I E F E I W T T
10 P T E S U M A S A A
A B C D E F G H I J
1 G P A T R A T G H I
2 F R G B R Z C I D M
3 O E E C A T A M I P
4 R S O A P G M M F O
5 M C M L L I P N E R
6 U U E C I R I O R T
7 L R T U C S O P E A
8 E T R L B D N Q N N
9 S A I E F E I W T T
10 P T E S U M A S A A
A B C D E F G H I J
Descoperiți cuvântul:

(5,B), (9,B),(7,A),(6,D),(7,D)(5,E)
1 G P A T R A T G H I
2 F R G B R Z C I D M
3 O E E C A T A M I P
4 R S O A P G M M F O
5 M C M L L I P N E R
6 U U E C I R I O R T
7 L R T U C S O P E A
8 E T R L B D N Q N N
9 S A I E F E I W T T
10 P T E S U M A S A A
A B C D E F G H I J
Descoperiți cuvântul:

(9,B);(5,E);(4,F);(5,I);(8,E);(6,I);(5,F); (6,D).
1 G P A T R A T G H I
2 F R G B R Z C I D M
3 O E E C A T A M I P
4 R S O A P G M M F O
5 M C M L L I P N E R
6 U U E C I R I O R T
7 L R T U C S O P E A
8 E T R L B D N Q N N
9 S A I E F E I W T T
10 P T E S U M A S A A
A B C D E F G H I J
Descoperiți cuvântul:

(5,D);(9,D);(7,E);(10,B);(5,F);(9,D).
1 G P A T R A T G H I
2 F R G B R Z C I D M
3 O E E C A T A M I P
4 R S O A P G M M F O
5 M C M L L I P N E R
6 U U E C I R I O R T
7 L R T U C S O P E A
8 E T R L B D N Q N N
9 S A I E F E I W T T
10 P T E S U M A Z A A
A B C D E F G H I J
Descoperiți cuvântul:

(4,B);(1,J);(5,H);(7,C);(8,A);(10,H);(7,J).
1 G P A T R A T G H I
2 F R G B R Z C I D M
3 O E E C A T A M I P
4 R S O A P G M M F O
5 M C M L L I P N E R
6 U U E C I R I O R T
7 L R T U C S O P E A
8 E T R L B D N Q N N
9 S A I E F E I W T T
10 P T E S U M A S V A
A B C D E F G H I J
Descoperiți cuvântul:

(2,H);(8,G);(10,B);(9,D);(4,F);(2,B);(6,F);1,F);(9,G);(10,I);(9,B).

De aflat
Dacă:
Anexa 3

Asemănător exemplului elevii completează întreg tabelul.

a b (a+ b)2 (a−b)2


2
a −b
2
(a+ b)3 (a−b)3
3
a −b
3 3
a +b
3

1 8 x3 1+16 x 3+ 64 x 6 1-16 x 3+ 64 x 6

6 3
t −z

−3 6
27 x y

3 12
(ab) 64 b