Sunteți pe pagina 1din 2

Caracterizarea personajului

-sugestii de redactare
I. Introducere (definirea personajului)
(opțional) Personajul unei opere literare este definit de Roland Barthes ca „ființă de hârtie”
care trăiește doar în lumea ficțiunii. Acesta reprezintă o caracteristică definitorie a textului
narativ, autorul folosindu-l pentru a-și transmite viziunea despre lume și viață, prin
intermediul acțiunii și
relației cu celelalte personaje.
*În textul propus/ fragmentul dat, X este personajul principal, deoarece este prezentat pe toată
durata acțiunii, atenția cititorului fiind orientată asupra faptelor sale și a relației cu celelalte
personaje.
*Acesta/ aceasta este.................. (statutul social al personajului; ex: copilul/
elevul/profesorul/ proprietarul de pământ etc. + mediul social/ de unde provine/ unde trăiește;
ex: un
copil care provine dintr-o familie )
II. Cuprinsul (2 paragrafe – trăsăturile personajului)
*În realizarea acestui personaj se împletesc procedeele caracterizării directe cu cele ale
caracterizării indirecte. (sau)
*Portretul personajului....... (numele personajului) este conturat atât prin modalități directe de
caracterizare (de către narator și personajul X/ celelalte personaje), cât și indirecte (desprinse/
rezultate din fapte, atitudini și comportament, din relația cu celelalte personaje, limbaj,
vestimentație etc.)
A. - paragraf 1: caracterizarea directă
- paragraf 2: caracterizare indirectă
(În primul rând,) se observă că prin intermediul caracterizării directe/ indirecte, naratorul
prezintă statutul și trăsăturile de caracter ale personajului: ........(„citat”), ce subliniază/ pune în
evidență/ sugerează (ce?- ex: dragostea față de natură, respectul față de părinți, interesul
personjului
pentru modernizare etc.).
(Totuși), cele mai multe trăsături ale personajului sunt surprinse prin intermediul
caracterizării indirecte, portretul său fiind conturat/ creionat/ surprins/ întregit prin intermediul
faptelor, limbajului și al relațiilor cu celelalte personaje. Astfel, personajul X acționează cu
respect
față de...../ își dovedește prietenia atunci când..../ (reformulez și explic idei din text).
( sau )
B.- paragraf 1: portret fizic
- paragraf 2: portret moral
Portretul fizic/ moral al personajului X este conturat/ creionat/ realizat prin caracterizare
directă/ indirectă.....
III. Încheierea (Concluzia)
În concluzie,/ Prin urmare,/Așadar, cred că autorul reușește să contureze trăsăturile de
caracter dominante ale personajului X, prin intermediul .....(faptelor/ limbajului/ modalităților
de
caracterizare consacrate).
Concluzionând, cred că mesajul transmis de comportamentul personajului .... - pune în
discuție rolul părinților în formarea copilului - atrage atenția/ este un semnal de alarmă..... -
oferă un model de conduită valabil....(cui?)
Mă impresionează ..............(o trăsătură dominantă) și cred că aceasta este atitudinea corectă
pe care ar trebui să o avem față de ....