Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă de lucru textul descriptiv

Clasa a VI-a
Prof. Popescu Mădălina-Elena
Citește fragmentul de mai jos, apoi rezolvă cerințele date:
,,Când domnul Arable reveni în casă peste o jumătate de oră, ducea sub braț o cutie de carton.
Fern era în camera ei, să-și schimbe pantofii. Masa din bucătărie era întinsă pentru micul dejun și
mirosea a cafea, șuncă prăjită, a tencuială umedă și a fum de la soba pe lemne.
- Pune-o pe scaun! spuse doamna Arable.
Domnul Arable așeză cutia pe locul lui Fern. Apoi se duse la chiuvetă, se spălă pe mâini și se
șterse cu prosopul.
Fern cobora scările agale. Avea ochii roșii de plâns. Când se apropie de locul ei, văzu cutia
clătinându-se și auzi un râcâit dinăuntru. Își privi întrebător tatăl. Ridică apoi capacul. Din cutie
o privea purcelușul nou-născut. Era alb. Lumina dimineții i se filtra roz prin urechi.
- E al tău, spuse domnul Arable. (...)
Fern nu-și mai putea lua ochii de la purcelul pipernicit.
- O, șopti ea. Uitați-vă numai la el! E absolut perfect.
Închise cu grijă cutia. Mai întâi își sărută tatăl, apoi se duse să-și sărute mama. Deschise din
nou cutia, scoase purcelușul și își lipi obrazul de el.”
(Pânza Charlottei, E.B.White)
A.1.Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: întinsă, agale și
obrazul.
2.Alcătuiește enunțuri în care cuvintele roșii, mai și nou să aibă alte sensuri decât cele din text.
3.Ce părți de vorbire sunt cuvintele subliniate?
4. Menționează timpul următoarelor verbe: pune, cobora și închise.
7.Scoate din text un substantiv de genul feminin, unul de masculin și unul de neutru, toate la
singular, și apoi pune-le la plural.
8.Explică scrierea cu doi i a substantivului ochii.
9.Enumeră toate personajele textului citat.
10.Cum își vede Fern purcelușul? Arată două trăsături ale acestuia.
11.De ce crezi că Fern avea ochii roșii de plâns ?
12.Cum le mulțumește fata părinților ei pentru purceluș?
B. Alcătuiește un text descriptiv, de 10-15 rânduri, în care să îți prezinți animalul de companie
sau animalul tău preferat. Nu uita să respecți: structura specifică unei compuneri (introducere,
cuprins, încheiere), normele de ortografie și de punctuație și aranjarea în pagină.