Sunteți pe pagina 1din 3

1. De cate feluri este dezinfectia?

dezinfecţie - procedura de distrugere a majorităţii microorganismelor patogene sau nepatogene de pe


orice suprafeţe (inclusiv tegumente), utilizându-se agenţi fizici şi/sau chimici;

a. dezinfecţie de nivel înalt - procedura de dezinfecţie prin care se realizează distrugerea bacteriilor în
formă vegetativă, fungilor, virusurilor, micobacteriilor şi a majorităţii sporilor bacterieni. Dezinfecţia de
nivel înalt nu poate substitui sterilizarea;

b. dezinfecţie de nivel intermediar (mediu) - procedura de dezinfecţie prin care se realizează distrugerea
bacteriilor în formă vegetativă, a fungilor, a micobacteriilor şi a virusurilor, fără acţiune asupra sporilor
bacterieni;

c. dezinfecţie de nivel scăzut - procedura de dezinfecţie prin care se realizează distrugerea majorităţii
bacteriilor în formă vegetativă, a unor fungi şi a unor virusuri, fără acţiune asupra micobacteriilor,
sporilor de orice tip, virusurilor neanvelopate şi a mucegaiurilor;

2. Cum se stochează deseurile medicale in unitatile sanitare?

În fiecare unitate sanitară trebuie să existe un spaţiu central pentru stocarea temporară a deşeurilor
medicale.

(2) În cazul construcţiilor noi, amenajarea spaţiului pentru stocarea temporară a deşeurilor medicale
trebuie prevăzută prin proiectul unităţii.

(3) Unităţile care nu au fost prevăzute prin proiect cu spaţii pentru stocare temporară a deşeurilor
trebuie să construiască şi să amenajeze aceste spaţii în termen de 6 luni de la adoptarea prezentelor
norme tehnice.

(4) Spaţiul central de stocare a deşeurilor trebuie să aibă două compartimente:

a) un compartiment pentru deşeurile periculoase, prevăzut cu dispozitiv de închidere care să permită


numai accesul persoanelor autorizate;

b) un compartiment pentru deşeurile nepericuloase, amenajat conform Normelor de igienă şi


recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.
536/1997, cu modificările şt

3, Cum se realizeaza curatarea?

(1) Curăţarea se realizează cu detergenţi, produse de întreţinere şi curăţare, utilizându-se echipamente


profesionale de curăţenie.

(2) Mopurile plate şi lavetele lavabile (pe coduri de culori) trebuie să reziste spălării şi termodezinfecţiei.

(3) Mopurile plate şi lavetele pot fi de unică utilizare sau reutilizabile (care să suporte următoarele
etape: curăţare, dezinfecţie, uscare, impregnare cu soluţia de detergent/dezinfectant înainte de
utilizare). Se interzice utilizarea mopului cu franjuri, cu excepţia celor care pot fi supuse
termodezinfecţiei.

(4) Se foloseşte un mop plat la o suprafaţă de maximum 20 de metri pătraţi cu schimbarea obligatorie a
acestuia la trecerea dintr-o încăpere în alta. Lavetele pentru suprafaţă vor fi individualizate (respectând
codul de culori stabilit) sau de unică folosinţă per suprafaţă.

(5) Mopurile şi lavetele folosite se curăţă şi dezinfectează în maşinile de spălat din spălătoria spitalului
sau din încăperile/spaţiile special amenajate.

(6) Pentru asigurarea unui rulaj optim de rezerve de mopuri şi lavete este necesar un număr de
minimum 3 ori mai mare faţă de necesarul calculat.

4. Care sunt metodele de aplicare a dezinfectanţilor pe suprafeţe, respectiv dispozitivele


medicale?

a) ştergerea;
b) pulverizarea;
c) imersia;
d) nebulizarea.

Metoda recomandată pentru dezinfecţia curentă şi pentru cea terminală a suprafeţelor este
aplicarea dezinfectantului prin ştergere.
(Aplicarea dezinfectanţilor se face în funcţie de categoria de risc în care se încadrează şi în
concordanţă cu recomandările producătorului.

5. Care sunt categoriile de deşeuri și cum se colectează?

a) deşeuri de hârtie şi carton;


b) deşeuri de metal şi plastic;
c) deşeuri de sticlă.
Sistemul de colectare selectivă a deşeurilor trebuie să respecte următoarele condiţii:

a) containerele şi recipientele folosite pentru colectarea selectivă se inscripţionează cu denumirea


materialului/ materialelor pentru care sunt destinate;

b) în fiecare birou/incintă al/a instituţiei publice vor fi amplasate 3 recipiente de colectare selectivă a
deşeurilor. Acestea vor avea următoarele culori, în funcţie de tipul de deşeuri colectate: albastru pentru
deşeuri de hârtie şi carton, galben pentru deşeuri de metal şi plastic şi alb/verde pentru sticla
albă/colorată;
c) pe fiecare etaj/nivel al instituţiei publice vor fi amplasate recipiente de colectare selectivă;

d) recipientele vor fi amplasate într-un loc uşor accesibil, marcat şi indicat corespunzător;

e) fiecare instituţie publică este obligată să înfiinţeze la intrarea în instituţie un punct de colectare
selectivă a deşeurilor destinat vizitatorilor şi să asigure informarea acestora în acest scop, prin
exemplificarea tipurilor de deşeuri corespunzătoare fiecărui container;

f) recipientele din interiorul clădirii aparţinând instituţiei publice vor fi golite în funcţie de intensitatea
activităţii/ritmul de umplere de către personalul însărcinat cu efectuarea curăţeniei;

g) marcarea containerelor în culorile prevăzute la lit. b) se poate face prin vopsire, prin aplicare de folie
adezivă sau prin alt procedeu similar, pe minimum 20% din suprafaţa totală vizibilă;

h) inscripţionarea şi aplicarea marcajului colorat trebuie să fie durabile şi vizibile, astfel încât să se
asigure identificarea destinaţiei containerelor şi a recipientelor de colectare selectivă.

S-ar putea să vă placă și