Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea “ARTIFEX” Bucuresti

Facultatea de Finante si Contabilitate


Specializare: Finante si Banci

CAIET DE PRACTICA
Studenta: Ciobanu Nina Catalina

S.C.LILIEEN NAIK.SRL
CUI 7299873
J40/1714/06.03.1995

1
1.Prezentarea unitatii patrimoniale , cadru legislativ, particularitatile activitatii
si ale structurii organizatorice

Prezenta lucrare a fost eliberata la S.C.LILIEEN NAIK.SRL, societate infiintata in


anul 1995 in luna mai. Societatea s-a infiintat in baza Legii 31/1990 din
initiativa doamnei Trica Lucia , care este asociata unica in societate.
S.C.LILIEEN NAIK.SRL are sediul social in municipiul Bucuresti,sector 6, fiind
inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti, sub nr.J40/1714/06.03.1995, cod
unic de inregistrare: 7299873, inregistrare facuta in baza actului constitutiv si a
sentintei judecatoresti.
Capitalul social al societatii la infiintare era de 200 RON, aport in numerar al
asociatului, depus pe baza foii de varsamant.
S.C.LILIEEN NAIK.SRL este persoana juridical romana avand forma juridical de
S.R.L cu capital privat. La infiintare administratorul a hotarat ca tip de
impozit,
impozitul pe veniturile microintreprinderii.
Profilul de baza al societatii consta in comercializarea cu amanuntul in
magazine nespecializate,cu vanzare predominanta de produse alimentare,bauturi si
tutun.Activitatea se desfasoara intr-un spatiu comercial situat in Piata Valea
Ialomitei,Bucuresti.
Pentru realizarea obiectului de activitate societatea are personal angajat.
Angajarea si salarizarea personalului se face in conformitate cu prevederile Codului
Muncii si al Legii Salarizarii.
Structura organizatorica a societatii reprezinta ansamblul persoanelor si
compartimentelor de munca, tehnice, economice si administrative, modul cum
acestea sunt constituite si grupate si principalele legaturi ce se stabilesc intre ele in
vederea ralizarii in cat mai bune conditii a obiectivelor propuse.
S.C.LILIEEN NAIK.SRL are o structura organizatorica de tip ierarhic functional
minima, organigrama prezentandu-se astfel:

Administrator

Sofer

Vanzator

2
2. Incasari si plati in numerar

2.1 S.C.LILIEEN NAIK.SRL in data de 09.05.2011 se inregistreaza in Registrul


de Casa incasari din vanzari de marfuri la persoane fizice de la magazin, in suma de
12000lei.
5311 = 707 12000
2.2 Se achita in numerar prima de asigurare a imobilizarilor corporale in
valoare de 200 lei.
613 = 5311 200

3. Acordarea si justificarea avansului spre decontare


Se acorda un avans de trezorerie in valoare de 300 lei unui salariat pentru
deplasarea in interes de serviciu.

542 = 5311 300

4. Depuneri de numerar la banca


S.C.LILIEEN NAIK.SRL depune numerar din casierie in contul de la banca in
valoare de 2000 lei.
Ridicare din casierie:
581 = 5311 2000
Depunere la banca:
5121 = 581 2000

5. Incasari si plati prin virament


5.1 Se incaseaza prin banca, o factura emisa unui client in suma de 100 lei.
5121 = 411 200
5.2 Se plateste un furnizor prin banca , cu ordin de plata, facandu-se
urmatoarea inregistrare.
401 = 5121 100

6. Decontari pe baza de efecte comerciale


S.C.LILIEEN NAIK.SRL achita un furnizor cu un cec in valoare de 500 lei. Se
deconteaza cecul emis din disponibilul din contul bancar.
403 = 5121 500

7.Aprovizionarea cu stocuri de la furnizori si decontarea valorii acestora

In data de 15.05.2011 se cumpara benzina fara plumb in valoare de 100 lei


plus T.V.A. 24%, achitata in numerar.
Achizitionarea benzinei fara plumb:
% = 401 119
3022 100

3
4426 24
Plata in numerar:
401 = 5311 119

8. Eliberarea in consum a materiilor prime si materialelor


In baza bonului de consum se da in consum benzina fara plumb achizitionata.
6022 = 3022 100

9. Politica entitatii privind stocurile : evaluarea la intrarea in patrimoniu,


metode de inventariere, evaluarea la iesirea din patrimoniu.
Evaluarea reprezinta expresia baneasca a existentei si miscarii elementelor
patrimoniale intr-o intreprindere. La data intrarii in S.C.LILIEEN NAIK.SRL
evaluarea
stocurilor se face la cost de achizitie.
La iesirea din patrimoniu stocurile se evalueaza prin metoda LIFO ( ultimul
intrat, primul iesit) potrivit careia bunurile iesite din gestiune sunt evaluate in ordine
inversa interna: pretul primului iesit este pretul ultimului intrat.
Inventarierea reprezinta operatia de constatare faptica a existentei si starilor
elementelor patrimoniale sub aspect cantitativ si calitativ. Metoda de inventariere
utilizata in permanenta la S.C.LILIEEN NAIK.SRL este metoda inventarului
permanent,
utilizata de majoritatea societatilor comerciale.

Aceasta metoda presupune ca valoarea stocului la inceputul lunii se gaseste


in soldul initial debitor al conturilor din clasa a 3-a. Intrarile se inregistreaza in
debitul
conturilor din clasa a 3-a, iar iesirile in creditul conturilor din clasa a 3-a.
Valoarea stocului la sfarsitul lunii se determina insumand valoarea stocului
initial cu valoarea intrarilor si scazand din aceasta valoarea iesirilor.

10.Intrari si iesiri de imobilizari necorporale


10.1 Se cumpara licenta pentru utilizarea sistemului de operare Windows, in
valoare de 400 lei conform facturii emisa de furnizori.
205 = 401 400
10.2 Se scot din evidenta cheluielile de constituire amortizate.
2801 = 201 480

11. Intrari si iesiri de imobilizari corporale


11.1 Se achizitioneaza mobilier de la furnizori la cost de achizitie 200 lei, TVA
24%, conform facturii fiscale.

4
% = 404 238
248 200
4426 38
11.2 Se caseaza un utilaj in valoare de 3000 RON.
658 = 2133 3000

12. Intrari si iesiri de imobilizari financiare


12.1 Se achizitioneaza 1000 de actiuni la valoarea nominala de 100
lei/actiune.
261 = 401 100000
12.2 Se vand 1000 de actiuni la valoarea de 150 lei/actiune.
456 = 768 150000

13. Politica contabila a entitatii privind imobilizarile, necorporale, corporale,


financiare, durate de viata, metodele de amortizare, reevaluarile
Daca se estimeaza ca vor genera beneficii viitoare, imobilizarile necorporale
sunt recunoscute in bilant. La firma S.C.LILIEEN NAIK.SRL nu se constata abateri
de la
principii si politici privind imobilizarile, iar toate valorile prezentate in bilant
sunt
comparabile. Nu sunt dobanzi incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu
ciclu lung de fabricatie.
Activele nu fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiva in scop
fiscal.
Metoda liniara este metoda de amortizare utilizata de .S.C.LILIEEN NAIK.SRL
.Aceasta presupune in includerea uniforma a cheltuielilor de exploatare a unor sume
fixe, calculate proportional cu durata normala de functionare a imobilizarilor.
Amortizarea liniara se calculeaza conform urmatoarei relatii:
C = (1 / D) * 100, unde : C - cota de amortizare
D – durata de amortizare
In cazul in care mijlocul fix functioneaza doar o parte a unui exercitiu financiar
, amortizarea liniara anuala se calculeaza in raport cu numarul de luni de functionare:
C = (CA*Vi*nr. luni de functionare) / 12
Pentru exemplificare dau urmatorul exemplu:
O cladire are o valoare de intrare de 10 000 lei si se amortizeaza in 5 ani prin
metoda liniara.
C = (1/5)*100 = 20%
Amortizarea liniara anuala : 20% * 10 000 = 2000
Nr.
ani

5
Valoare de intrare Cota
%
Amortizare liniara anuala

Amortizarecumulata
1 10 000 20 2 000 2 000 8 000
2 10 000 20 2 000 4 000 6 000
3 10 000 20 2 000 6 000 4 000
4 10 000 20 2 000 8 000 2 000
5 10 000 20 2 000 10 000

14.Cheltuieli privind materialele consumabile si nestocabile

Valoare ramasa
Se achizitioneaza facturiere si chitantiere cu regim special., in valoare de 100
lei.
604 = 401 100

15. Cheltuieli cu lucrari si servicii prestate de terti


Se primeste factura cu reparatiile unui calculator de la furnizor pentru suma de
119 lei.
611 = 401 119

16.Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele assimilate


Se achita impozitul pe cladiri in valoare de 300 lei.
Inregistrarea impozitului :
635 = 446 300
Achitare impozit :
446 = 5311 300

17. Cheltuieli cu salariile si asigurarile sociale


In luna mai 2011, S.C.LILIEEN NAIK.SRL calculeaza si inregistreaza salariile
personalului in baza statului de salarii.
Trica Natalia – Administrator, avand un salariu de incadrere de 3 000 RON.
Deducerea de baza este de 250 RON.
CAS : 3000 * 9,5% = 285
CASS : 3000 * 6,5% = 195
Somaj : 3000 * 1% = 30
Is = [3000 - (285 + 195 + 30)- 250] * 16% = 386,56 = 387
Obligatiile angajatorului:

6
CAS : 3000 * 19,75% = 592,5
CASS : 3000 * 7% = 210
Somaj: 3000 * 2,5% = 75
Comision la Cartile de Munca : 3000 * 0,75% = 22,5
Fond de risc : 3000 * 0,5% = 15

Inregistrare salarii
641 = 421 3000
Inregistrare retineri din salarii
421 = % 897
4312 285
4314 195
4372 30
444 387

Inregistrare datorii salariale


6451 = 4311 592,5
6452 = 4371 75
6453 = 4313 210
6458 = % 37,5
447 22,5
447,1 15

18. Cheltuieli financiare


Se plateste dobanda aferenta creditului in suma de 300 lei.
666 = 5121 300

19. Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor


Se inregistreaza amortizarea cladirii achizitionata la punctul 13 in valoare de
2000 lei.
6811 = 2814 2 000

20. Cheltuieli cu provizioanele


Se constituie provizioane pentru garantii de buna executie in suma de 900 lei.
6812 = 1512 900

21. Venituri din exploatare

7
Se incaseaza venituri din vanzarea marfurilor pe luna mai , conform raportului
de la casa de marcat in valoare de 20 000 lei, facandu-se urmatoarea inregistrare
contabila:
5311 = 707 20 000

22. Venituri financiare


Se inregistreaza dobanzi acordate conform extrasului de cont in suma de 200
lei.
5121 = 766 200

23. Calculul, inregistrarea si varsarea impozitului pe profit/venit


S.C.LILIEEN NAIK.SRL este platitoare de impozitul pe venitul microintreprinderii
care se determina prin aplicarea unei cote de 3% asupra veniturilor obtinute de
microintreprindere din orice sursa din care se scad:
a) veniturile din variatia stocurilor;
b) veniturile din productia de imobilizari corporale;
c) veniturile din exploatare , reprezentand cota parte a subventiilor guvernamentale si
a altor surse pentru finantarea investitiilor;
d) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului
statului, care nu au fost deductibile la calculul profitului impozabil;
e) venituri din provizioane;
f) veniturile realizate din despagubiri, de la societati de asigurare.
Veniturile luate in calcul la stabilirea impozitului pe venitul
microintreprinderii sunt:
Venituri din vanzarea marfurilor 32 000
Venituri financiare 15 200
Total venituri impozabile 47 200
Impozitul pe venitul microintreprinderii : 3% * 47 200 = 1416
Impozitul se declara si se plateste trimestrial.
Inregistrarea in contabilitate a impozitului:
698 = 441 1416
Varsarea impozitului:
10
441 = 5311 1416

24. Majorari, diminuari de capital social, repartizare rezultat, rezerve

8
Se majoreaza capitalul social prin incorporarea rezervelor, in suma de 4000
lei.
1061 = 1012 4000
Se acopera o pierdere de 300 lei prin diminuarea capitalului social.
1012 = 117 300

25. Contracte de leasing, imprumut pe termen lung.


S.C.LILIEEN NAIK.SRL incheie un contract de leasing financiar cu o firma din
Austria pentru un autoturism de transport al marfurilor achizitionate la
domiciliul
clientilor, valoarea reziduala ramasa este de 6000 Euro, iar valoarea autoturismului
este de 1100 Euro, curs euro la incheierea contr 4 lei/E, iar la plata este de 4.1 lei/E.
Primire mijloc de transport
2133=167 44000
Reflectarea extrabilantiera
D8036 44000
Inregistrarea obligatiei de plata pe baza facturii de la sfarsitul contractului
% = 404 24600
167 24000
665 600
Reflectarea extrabilantiera in cedit a valorii reziduale platite
C8036 24000

26. Operatii neregasite in lista de mai sus, specifice unitatii

Se aduce un aport in numerar in valoare de 5000 lei de catre un asociat si de


depune numerarul la banca.
5121 = 455 5000

27. Descrierea programelor de contabilitate si gestiune utilizate


S.C.LILIEEN NAIK.SRL utilizeaza forma de inregistrare contabila adaptata la
echipamentele moderne de prelucrare a datelor, avand in dotare un calculator si un
program informatic de contabilitate winCont, proiectat pentru calculatoare personale
dotate cu diferite tipuri de sisteme de operare Windows (95, 98, NT, 2000, Me, XP ),
este un instrument contabil cu care se poate rezolva contabilitatea financiara si de
gestiune într-o unitate economica. Aplicatia are la baza teoria contabilitatii în partida
dubla si urmareste miscarile din unitate, de la documentele primare pâna la balanta
de verificare. Miscarile si stocurile pot fi urmarite atât cantitativ, cât si valoric, atât în

9
lei, cât si în valuta.
Datorita flexibilitatii si modului de constructie, aplicatia are un domeniu larg de
utilizare. În unitati cu gestiune simpla aplicatia poate sa tina întreaga evidenta
contabila utilizând conturi analitice pe clienti, furnizori, materiale, cheltuieli,
drepturi
banesti ale angajatilor etc.

28. Detalierea activitatii principale a unitatii


Asociatul unic a convenit ca obiectul de activitate al societatii sa fie comertul
cu amanuntul in magazine nespecializate,cu vanzare predominanta de produse
alimentare,bauturi si tutun. Sediul societatii a fost si se afla situat pe Strada Valea
Calugareasca nr 4,sector 6,Bucuresti , in care societatea isi desfasoara principalele
activitatii administrative, reprezentand totodata si un potential economic pentru
acesta. Formularele de lucru utilizate sunt: jurnale, registru jurnal, situatii auxiliare,
fise de cont analitice, balante de verificare, bilantul contabil, registrul inventar, etc.
In cazul societatii comerciale S.C.LILIEEN NAIK.SRL.decontul pentru TVA se
intocmeste lunar in urma totalizarii fiselor de operatiuni diverse ale conturilor 4426 –
TVA deductibila si 4427 – TVA colectata. Regularizarea taxei pe valoarea adaugata
se face cu ajutorul contului 4423 – TVA de plata si 4424 – TVA de recuperat.

Registrele de contabilitate precum si documentele justificative care au stat la baza


inregistrarii lor in contabilitate se pastreaza in arhiva unitatilor timp de zece ani, cu
exceptia statelor de salarii care se pastreaza timp de 50 de ani.

29. Organizarea compartimentului financiar contabil


Compartimentul contabilitate al unitatii este organizat conform prevederilor
articolului 11 din legea contabilitatii NR. 82/1991 pe compartimente distincte
conduse
de contabilul sef. Compartimentele care functioneaza in cadrul unitatii sint:
-Compartimentul Aprovizionare ; Compartimentul Contabilitate si
Compartimentul
Financiar.
Aprovizionarea se face cu mijloace de transportr proprii insotite de delegatii
unitatii, sau sint aduse de catre furnizor, caz in care sunt percepute cheltuieli de
transport.
La sosirea marfii aceasta este receptionata de catre gestionar si comisia de receptie
care confrunta cantitatile din factura cu cele inregistrate faptic.
Daca nu s-au constatat diferente se intocmeste nota de intrare receptie al carei
numar este trecut pe spatele facturii; gestionarul semneaza de primirea marfii:
Daca se constata diferente tot pe spatele facturii se mentioneaza marfa refuzata la
plata si numarul notei de intrare receptie dupa care se semneaza de cei care au
receptionat,..marfa.

10
De aici factura merge la contabilitate unde este trecuta in registrul de scadenta.
Oganizarea ca functie manageriala reprezinta ansamblul actiunilor intreprinse
in vederea utilizarii la maxim a resurselor materiale, umane si financiare pe care le
are la dispozitie societatea.
La nivelul S.C.LILIEEN NAIK.SRL organizarea reprezinta:
determinarea, enumerarea si gruparea activitatilor necesare realizarii obiectivului
stabilit printr-o utilizare cat mai rationala si eficienta a tuturor resurselor;
crearea relatiilor organizatorice capabile sa asigure integritatea sistemului condus;
Rezultatul organizarii il reprezinta functiunile, activitatile, atributiile si sarcinile.
Rezultatul organizarii structurale il reprezinta serviciile, birourile,
compartimentele, atelierele si sectiile denumite compartimente operationale si
functionale.

Organizarea contabilitatii necesita folosirea de documente contabile care sa


reflecte operatiunile economice si financiare efactuate de acestea. Orice operatiune
economica efectuata se consemneaza intr-un document care sta la baza
inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.
Documentele justificative sunt documente primare care probeaza o
operatiune, iar pentru a fii document justificativ, un document trebuie sa cuprinda :
denumirea documentului, denumirea si sediul persoanei juridice care intocmeste
documentul, numarul si data intocmirii acestuia, mentionarea partilor care participa
la efectuarea operatiunii economice, continutul operatiei economice, datele
cantitative si valorice ale operatiunii efectuate, numele persoanelor care le-au
intocmit si aprobat.
Operatiunile cuprinse in documentele justificative si inregistrate in contabilitate
trebuie sa se regaseasca in registrele contabile obligatorii: registrul jurnal, registru
inventar si registru Cartea Mare.

11