Sunteți pe pagina 1din 3

Sarcina Lucrare de control Managementul întreprinderii

Realizaţi analiza mediului intern și extern al firmei Dumneavoastra


după modelul propus:
A. Analiza mediului intern
1. Numele, sediul, forma organizatorico-juridică.

2. Structura organizatorică

 Care este tipul de organigrama practicat?


 Câte nivele ierarhice sunt utilizate în întreprindere?
 Este compatibila structura cu politicile, strategiile si obiectivele întreprinderii?
 Ce îmbunatatiri pot fi aduse organizarii actuale a întreprinderii?
3. Resursele întreprinderii
3.1. Marketingul

 Care sunt obiectivele, strategiile, politicile si programele de marketing?


 Cine sunt clientii firmei? Care sunt factorii care influenteaza comportamentul
clientilor? Cine sunt clientii potentiali?
 Care sunt produsele oferite? În ce stadiu al ciclului de viata se afla? Care este
tipul gamei sortimentale?
 Care sunt reactiile clientilor la schimbarea preturilor? Sunt practicate preturi
atractive?
 Care sunt activitatile de promovare utilizate? Prin ce se diferentiaza fata
de concurenti?
 Sunt utilizate metodele si tehnicile de marketing în cadrul întreprinderii?
3.2. Finantele

 Care sunt obiectivele, strategiile, politicile si programele financiare?


 Cum se prezinta situatia financiara a întreprinderii (structura financiara,
gestiunea resurselor financiare, rezultatele) si care sunt factorii principali
de influenta?
 Cum se efectueaza planificarea financiara?
 Este respectata regula echilibrului financiar?

3.3. Productia/serviciile
 Care sunt obiectivele, strategiile, politicile si programele de productie?
 Cum se realizeaza programarea, lansarea si urmarirea productiei?
 În ce proportie este utilizata capacitatea de productie?
 Sunt respectate principiile proportionalitatii, ritmicitatii si continuitatii?
 Este promovata conceptia calitatii totale în cadrul intreprinderii?
 Care sunt metodele utilizate în controlul calitatii produselor?
3.4. Resursele umane

 Care sunt obiectivele, strategiile, politicile si programele de dezvoltare a resurselor


umane?
 Întreprinderea dispune de necesarul de salariati pe fiecare categorie?
 Ce metode sunt utilizate în recrutarea, selectia si promovarea
personalului?
 Cum se prezinta conditiile de munca în întreprindere?
 Sistemul motivational se afla în concordanta cu performantele realizate?
 Care este coeficientul de fluctuatie a angajatilor?
3.5. Sistemul informational
 Circuitul informatiilor este optimizat din punct de vedere economic?
 Baza de date a întreprinderii este permanent actualizata?
 Sunt realizate analize sistemice? Sunt implementate sisteme interactive de
asistare a procesului decizional?
 Sunt utilizate echipamente moderne de procesare a informatiei?

B. Analiza mediului extern al firmei


4. Realizaţi analiza mediului erxtern după modelul propus:
1. Furnizorii de mărfuri
            - dimensiunile şi calitatea ofertei;
            - preţurile practicate;
            - politicile comerciale utilizate;
            - localizarea geografică;
2. Prestatorii de servicii
- firmele de comerţ;
- firmele de transport;
- agenţiile de publicitate;
- băncile etc.;
3. Furnizorii forţei de muncă
            - unităţile de învăţământ;
            - oficiile de forţă de muncă;
            - persoanele aflate în căutarea unor locuri de muncă;
4. Clienţii
            - consumatori;
            - utilizatori industriali;
            - firme distribuitoare;
            - agenţii guvernamentale etc.;
5. Concurenţii
- rolul pe care-l joacă în raporturile cu clienţii;
- atitudinea faţă de noutăţi;
- formele de comunicare cu consumatorii;
- stilul intervenţiei pe piaţă putând fi consideraţi drept:
- lideri;
- inovatori;
- conservatori;
- timizi.
6. Realizaţi o analiză PEST a macromediului extern după modelul propus :
P. Factorii politico-legali. Determinaţi ce factori politici au influenţă asupra afacerii
Dumneavoastră:
 rolul puterii publice în viaţa afacerii (reglementări şi dereglementări
guvernamentale);
 gradul de stabilitate politică (echilibrul puterilor în stat);
 evoluţia şi consecinţele riscului politic (evaluarea riscului politic se poate
face în baza unor criterii politice ce au în vedere structura socială, instituţiile
- constituţie, birocraţie, sindicate, - liderii şi personalităţile, corupţia,
conflictele interne şi externe, tensiunile etnice sau religioase);
 politica monetară, valutară, bugetară sau fiscală a statului.
E. Factorii economici. Determinaţi ce factori macroeconomici au influenţă asupra afacerii
Dumneavoastră:
 rata inflaţiei şi a dobânzii;
 cursurile de schimb valutar;
 PIB şi deficitul bugetar;
 rata şomajului;
 productivitatea muncii;
 rata sărăciei şi consumul populaţiei.
S. Factorii socio-cultural. Determinaţi în ce măsură factorii socio-culturali influenţează asupra
afacerii Dumneavoastră:
Atitudinea populaţiei faţă de muncă, stilul de viaţă, securitatea socială, atitudinea etnică,
religioasă şi ecologică, nivelul educaţional, mobilitatea populaţiei şi structura pe vârste,
reglementările de natură etică, atitudinea faţă de calitatea produselor şi cea de economisire.
T. Factorii tehnologici. Determinaţi ce factori stau la originea formării mediului
tehnologic al firmei Dumneavoastră:
 cheltuielile guvernamentale pentru cercetare ;
 viteza de transfer a tehnologiilor ;
 atracţia tehnologică a sectorului ;
 ritmul de apariţie a invenţiilor.

S-ar putea să vă placă și