Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE ȘTIINȚELE COMUNICĂRII ȘI RELAȚII


INTERNAȚIONALE
DEPARTAMENTUL DE SPECIALITATE CU PROFIL PSIHOPEDAGOGIC -
INTEGRARE

DISCIPLINA:
MANAGEMENTUL CLASEI

Profesor evaluator: Student


Stefani Barbara
Sesiunea 2022
STUDIU DE CAZ
Date generale:
Nume și prenume: D. G.
Vârsta: 9 ani
Clasa a II-a
Instituto Comprensivo Polo 1 – Scuola Elementare, Lecce;
Diagnostic: - deficiență mintală ușoară;
- prezintă dificultăți de adaptare școlară;
Date familiale
Numele și prenumele părinților:
Mama: Lucrezia
Tata: Ilario
Vârsta și profesie:
Tata: 37 ani, sudor
Mama: 35 ani, este angajată operator introduce date în calculator
Natura familiei: provine dintr-o familie dezorganizată – prin divorț
Bugetul familiei: suficient
Relatii familiale: copilul locuieşte într-un apartament constituit din 2 camere, bucătărie,
baie și debara, împreună cu mama. Condiţii bune de creştere şi educaţie. Copilul
păstrează legătura cu tatăl biologic și bunicii din partea tatălui;
Atitudinea familiei față de copil: mama- protectoare.
Colaborarea cu școala: mama - interes permanent, bunicii se implică în creșterea și
educarea copilului, iar tatăl își oferă sprijinul sporadic în creșterea copilului și numai
ocazional.
Antecedente personale
Naștere: normală
Alimentație: naturală
Boli ale copilăriei: nesemnificative
Starea de sănătate actuală: sindrom hiperkinetic.
Date psihologice:
 DMU - instabilitate psihomotorie cu deficit de concentrare a atenției, imaturitate
emoțională, atipii comportamentale, reactiv;
 memorie mecanică, fatigabilitate, relaționare interpersonală relativ redusă, impresionabil,
spirit de inițiativă deficitar;
Date pedagogice: Ruta școlară: – grădinița cu program prelungit;
- terapii specifice în cadrul “Fundației Renașterea “– Lecce, pe parcursul cursurilor
preșcolare;
– urmează cursurile la - Instituto Comprensivo Polo 1 – Scuola Elementare, Lecce;
- discipline preferate: educație fizică, educație muzicală;
- discipline la care întâmpină dificultăți: matematcă, comunicare în limba româna;
- percepție difuză, superficială a materialului de învățare;
- dificultăți de orientare spațială și temporală;
- atitudine pasivă marcantă, elevul fiind puțin sârguincios;
- rezultate școlare: foarte slabe;
Servicii terapeutice de care beneficiază copilul:
Date logopedice:
- întârzieri in sfera limbajului, dislalie polimorfă,
- primele cuvinte apar în jurul varstei de 3 ani,
- dificultăți de analiză și sinteză fonematică;
Rezultatele evaluării logopedice, psihopedagogice și curriculare:
- dislalie polimorfă, bradilalie, ecolalie; înlocuieste ş, z, r, ce, ci, che, chi
distorsionează s, j, ţ atat în vorbirea reflectată cât și în cea independentă;
- vocabular slab dezvoltat – utilizează un cuvânt dislalic pentru a exprima o
propoziție;
- analiza și sinteza fonematică deficitară;
- numară crescător oral în concentrul 0 -10, dar nu întelege noțiunea de mulțime;
- dificultăți de executare a unui model motric prin imitație;
- tulburări de conduită pe fondul tulburărilor hiperkinetice;
Activități realizate de membrii echipei:
- profesor psihopedagog:
- sarcini adaptate programelor la matematică, comunicare în limba română;
- stimularea activismului cognitiv prin activități de socializare;
- activități de dezvoltare a exprimării orale, a capacitătii de receptare a unui mesaj
scurt prin exerciții și jocuri didactice;
- activități de activizare și îmbogățire a vocabularului;
- consiliere familială;
- activități de sprijin în vederea dezvoltării auzului fonematic a dezvoltării scris –
cititului prin:
- exerciții de asociere treptată a literelor cu sunetele corespunzătoare,
- exersarea scrierii la nivelul posibilităților elevului;
- exerciții de orientare spațială și temporală ;
- activități de sprijin în vederea achiziționării conceptului de mulțime/număr;
- dezvoltarea psihomotricității prin activități de orientare, organizare si structurare
spațio-temporală, perceptiv-motrice;
- consilierea familiei.
- profesorul logoped:
- activități de terapia tulburărilor dislalice: impostare, diferențiere, consolidare,
automatizare sunete deficitare: s, ş, ţ,z, j, ce, ci, che, chi
- activități de pregrafie :
-exerciții de coordonare motorie generală;
-exerciții pentru formarea percepțiilor spațio - temporale;
- activități pentru cunoașterea literelor și realizarea legăturii fonem grafem ( scrierea
cu ajutorul punctelor);
- activități de învățre a silabelor:
- exerciții de compunere si descompunere a silabelor
- exerciții de construire a silabelor (exemplu:ma, na) cu ajutorul alfabetului
decupat;
- activități pentru însușirea cuvântului:
- exerciții pentru despărțirea corectă în silabe, numărarea silabelor
- exerciții de identificare a sunetului în poziție inițială;
- exerciții de completare a sunetului, silabei lipsa din cuvânt;
- jocuri didactice;
- activități pentru insușirea propozițiilor:
- exerciții de analiză și sinteză a cuvintelor și silabelor componente;
- exerciții de completare orală a propozitților lacunare cu suport concret
(planșe);
- jocuri didactice;
- consilierea familiei.
Lui D. G. I s-a realizat și un test de inteligență RAVEN cu un rezultat de IQ-67.
IQ-ul este măsura intelihenței umane, exprimate printr-un număr obtinut prin aplicarea unui
test standardizat, raportat la varsta cronologica. Marea majoritate a oamenilor se situeaza
undeva in jurul valorii de 100 (in intervalul 90 – 110), aceasta fiind inteligenta medie.
Inteligenta superioara incepe de la valoarea de 120, iar de la 130 in sus vorbim despre
supradotare cognitiva. In sens invers, un IQ de 75 – 85 exprima un intelect “de limita”, sub
valoarea de 70 fiind considerata existenta unui deficit (retard) in functionarea cognitiva.
Concluzii:
De la includerea în programul psihopedagogic, terapia tulburărilor de limbaj s-au obținut
următoarele rezultate:
- sunete impostate: ţ, ş, j, che, chi, ameliorate: s, z, ce, ci
- se mențin tulburări disgrafice pe fondul deficitului neuromotor;
- desparte cuvintele în silabe dar nu poate indica corect numărul silabelor;
- identifică auditiv sunete în cuvinte;
- recunoaște vizual literele mari și numerele învățate 0-10;
- cunoște culorile de bază, recunoaște corect formele geometrice;
- recunoaște vizual 6 litere mari de tipar și realizează cu unele dificultăți asocierea fonem –
literă mică de tipar, cu alfabetul mobil;
- vocabular exersat, structură gramaticală exersată: costruiește oral propoziții simple cu
suport concret și suport pedagogic, utilizează formule de politețe;
- orientarea în spațiul foii a fost îmbunatățită – curba performanțelor crește după interveția
pedagogică;
- recunoaște numerele 0 -10, dar nu poate constitui mulțimi cu număr dat;
- pe fondul rigidității motorii și psihice nu operează corect cu conceptul de număr, nu
urmărește motric – visual - verbal corect șirul obiectelor concrete;
- realizează corespondența obiectelor după model concret, realizează asociații după 1-2
criterii, stabilește deosebiri între noțiuni - exemplu: mare-mic, mult – puțin;
- și-a exersat capacitatea de a opera cu mulțimi de obiecte dar cu ajutor didactic
permanent;
- activism cognitiv ușor exersat, mai ales pe activitatea ludică: cea mai bună implicare se
obține în activitatea joc cu mișcare, cântec cu linie melodică ;
- s-au ameliorat manifestările de conduită ca urmare a interiorizării normelor din viața de
școlar;
- consilierea tatălui a avut ca rezultat implicarea mai facilă în educarea și creșterea
copilului (conduce și ia uneori elevul de la școală, fapt care a facilitat ameliorarea relațiilor
între părinți).
Propuneri si strategii de ameliorare:
Activitatea compensatorie și recuperatorie adaptată nevoilor copilului va avea în vedere
continuarea parteneriatului educațional în cadrul echipei interdisciplinare, pe baza planului
de intervenție personalizat, cu accent pe stimularea domeniului motric, psihomotric,
cognitiv, comunicare și limbaj.
Psihologul va consilia familia în vederea armonizării relațiilor intrafamiliale, părinte -
părinte, tată – copil;
Legătura cu familia copilului va avea ca obiectiv și implicarea membrilor ei – părinți și
bunici – în activitatea terapeutic – compensatorie, astfel încat sa se asigure continuitatea
activității echipei interdisciplinare și în mediul familial.

S-ar putea să vă placă și