Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ:
Data:
Clasa: a-III-a A
Prof. înv. primar:
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Subiectul: Adjectivul
Tipul lecţiei: predare-învățare

Competenţe specifice
1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil
1.4. Manifestarea curiozităţii faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte familiare
2.4. Participarea la interacţiuni pentru găsirea de soluţii la probleme
3.5. Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit

Obiective operationale:
Pe parcursul activităţii elevii vor fi capabili:
O1: Să definească substantivul;
O2: Să identifice adjectivele dintr-un text dat;
O3: Să definească adjectivul;
O4: Să găsească adjective potrivite substantivelor date
STRATEGII DIDACTICE:
Metode si procedee: conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul , problematizarea, munca independentă.
Mijloace de învăţământ: manual, caietele elevilor, fișe de lucru, planșe
Forme de organizare: frontal, individual.

BIBLIOGRAFIE:

 Programe școlare pentru clasele a III-a și a IV-a, aprobate prin Ordinul MEN nr. 5003/02.12.2014
 Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă - Limba şi literatura română- Editura Intuitext,2014
 Molan, Vasile, Didactica disciplinei ”Limba şi literatura română” în învăţământul primar, 2010, Editura Miniped, Bucureşti.
DEMERS DIDACTIC

Momentele Conținut instructiv - educativ STRATEGII DIDACTICE Evaluare


lecției
Metode si procedee Mijloace de Forme de
învățământ organizare
Evocare Pregătirea materialelor necesare pentru buna Conversația Frontal Capacitatea de
desfășurare a lecției. organizare a
elevilor
O1 Explicația Fișa nr. 1 Frontal Capacitatea de
Se verifică noțiunile însușite în lecțiile anterioare Conversaţia a rezolva
referitoare la substantiv. corect fișa
-Ce este substantivul? Capacitatea de
-Câte numere are substantivul?(exemplifică) a defini
-Care sunt genurile substantivului? ?(exemplifică) substantivul
Imaginea fulgului de nea
Cum este acest fulg?

Realizarea O4 Se initiază jocul “ Ghiceste anotimpul”. Planșă Frontal Capacitatea de


sensului Învățătoarea enunță însușiri ale fiecărui anotimp, iar Jocul didactic a ghici
elevii, pe baza descrierii, trebuie să ghicească despre Explicatia anotimpurile
Exercițiul
ce anotimp este vorba:

Geroasă, albă = iarna


Ploioasă, înnorată, bogată = toamna
Caniculară, însorită, uscăcioasă = vara
Verde, înflorită, colorată = primăvara

Se concluzionează că pentru a descrie anotimpurile


s-a folosit o parte anumită de vorbire, mai exact
adjectivul.
Se anunță tema activității si obiectivele urmărite într- Explicația Tabla Frontal
o manieră accesibilă elevilor. Caietul
Se scrie pe tablă și pe caiete titlul: ,, Adjectivul ”

Reflecție -Se descoperă planșa pe care se află următorul Conversația Frontal Observare
text: Planșa text sistematică
,, Într-o dimineață frumoasă , un ieduț harnic și
silitor mergea la școală. Era elev ascultător. La
matematică socotea pe cornițele lui mici și ascuțite. Capacitatea de
Lângă el în bancă, era un ied mic, fricos și leneș .” a citi un text la
O4 prima vedere
Conversatia Individual
ființe: -ieduț harnic și ascultător; Problematizarea
-elev ascultător;
-ied mic, fricos și leneș;
lucruri: -cornițele mici și ascuțite; Capacitatea de
fenomene ale naturii: -dimineață frumoasă. identifica
Se definește adjectivul iar elevii notează în caiete însușirile
definiția. substantivelor
Partea de vorbire care exprimă însușiri ale
ființelor, lucrurilor , fenomenelor naturii , se
numește adjectiv.
Se repetă definiția de către 2-3 elevi. Frontal
Tabla
Se cere elevilor să spună care sunt adjectivele din Caietul
text, apoi vor da exemple de alte adjective .
1. Găsește adjective potrivite pentru substantivele:
zăpadă – Capacitatea de
flori - a defini
minge – adjectivul
elev – Individual
noapte - Fișă de lucru
2.Alcătuiți propoziții cu adjectivele care au înțeles
opus cuvintelor: rece, înalt, mare, veseli. Pe grupe
Prezint elevilor cea de-a doua planșă cu Capacitatea de
următorul text: a găsi
,, Într-o dimineață, un ieduț mergea la școală. La adjectivele
O3 matematică socotea pe cornițele lui. Lângă el în Munca independentă potrivite
bancă , era un ied.”
Cer elevilor să citească cu atenție textul de pe
planșă și să spună ce diferență este între acest text și Capacitatea de
O2 textul anterior. a alcătui
Se deduce astfel că adjectivele au rolul de a propoziții cu
îmbogăți și înfrumuseța vorbirea. cuvinte date

O4
Extensie O2 Se rezolvă exercițiile cu imagini de pe fișă. Munca independentă Fișă de lucru Individual Capacitatea de
O4 a rezolva
exercițiile
Se fac aprecieri generale și individuale asupra Explicația Frontal Capacitatea de
modului de desfășurare a lecției. înțelegere a
Tema pentru acasă : ex 4/pag. 85. unui mesaj oral
Se dau indicații asupra modului de rezolvare a
temei.
,, Într-o dimineață frumoasă , un ieduț harnic și silitor mergea la școală. Era elev ascultător. La matematică socotea pe cornițele lui
mici și ascuțite. Lângă el în bancă, era un ied mic, fricos și leneș .”

,, Într-o dimineață, un ieduț mergea la școală. La matematică socotea pe cornițele lui. Lângă el în bancă , era un ied.”

Geroasă, albă = iarna

Ploioasă, înnorată, bogată = toamna

Caniculară, însorită, uscăcioasă = vara

Verde, înflorită, colorată = primăvara


FIȘA NR. 1

1. Încercuiţi substantivele :
stea, a cânta, băiat, cerc, şapte, oaie, floare, inteligent, ploaie.

2. Subliniaţi substantivele din propoziţiile următoare şi grupați-le in funcție de numărul substantivului.


În grădină au înflorit crizanteme multicolore.
Elevii din clasa noastră plantează pomi și flori.
Ploaia rece bate în geam .
FIȘA NR. 2
1. Găsește adjective potrivite pentru substantivele:

zăpadă –
flori -
minge –
elev –
noapte –

2. Alcătuiți propoziții cu adjectivele care au înțeles opus cuvintelor: rece, înalt, mare, veseli.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________
ANEXA 3

FIȘA NR. 3

1. Subliniați adjectivele din textul următor:


,,Sub cetina verde , puiul sprinten de căprioară, cu blana catifelată și cu picioarele subțiri , adormi mângâiat de vântul călduț.”

2. Unește prin săgeți substantivele cu adjectivele corespunzătoare:


-soare -poznaș, frumos, naiv;
-câmpie -cald, luminos, prietenos;
-iarbă -semeț, înalt, abrupt;
-copil - întinsă, netedă, roditoare;
-munte -fragedă, mătăsoasă, verde;

3. Alege din paranteze adjectivele potrivite și scrie-le în spațiile libere:

În pădurea _______________________am văzut o căprioară __________________. Avea ochii _______________,urechile


______________________ și blana _____________ și ____________________ .

( umbroasă, moale, catifelată, ascuțite, blînzi, sprintenă)


zăpadă –
flori -
minge –
elev –
noapte –
Obiective:
O1: Să definească substantivul;
O2: Să identifice adjectivele dintr-un text
dat;
O3: Să definească adjectivul;
O4: Să găsească adjective potrivite
substantivelor date
Tema
Adjectivul

S-ar putea să vă placă și