Sunteți pe pagina 1din 2

Ghidul examenelor în sesiunea ordinară specializarea AP – ID, Anul II Semestrul I / an universitar 2021-2022

Titulari (curs și seminar) Data evaluării


Disciplină (titlul) Forma de evaluare curs Alte observații
(adrese de contact) curs
Test de cunoștințe cu itemi
Administrarea Conf.univ.dr. Maria-Andrada Georgescu
închiși, deschiși și aplicație 29.01.2022 Media finală: 90% examen
finanţelor publice şi a maria-
practică - administrat online 10:00-12:00 final + 10% teme de control
bugetului andrada.georgescu@administratiepublica.eu
prin apcampus.ro
Evaluare finală administrată
Media finală: 80% examen
prin apcampus.ro: 100 de
Conf.univ.dr. Mihaela Cărăuşan 30.01.2022 grilă + 20% activitate online
Drept administrativ II întrebări grilă cu o singură
mihaela.carausan@administratiepublica.eu 10:00-11:30 (realizarea temelor de
varinată corectă, inclusiv
control online)
spețe
Dreptul muncii şi Conf.univ.dr. Radu Răzvan Popescu Referat trimis pe e-mail:
02.02.2022 Nota finală: 100% referat
securităţii sociale radupopescu77@yahoo.com radupopescu77@yahoo.com

Concepte fundamentale Lect.univ.dr. David Diaconu Examen cu întrebări deschise 05.02.2022 Media finală: 70% examen
în sociologie david.diaconu@administratiepublica.eu administrat prin apcampus.ro 10:00-11:00 + 30% activitate online

Lect.univ.dr. Corina Antonovici Examen grilă administrat prin 06.02.2022 Media finală: 80% examen
Management public
corina.antonovici@administratiepublica.eu apcampus.ro 12:00 grilă + 20% teme de control

Exp. Chiorean Alina Floricica Examen grilă administrat prin 12.02.2022 Media finală: 70% examen
Drept financiar şi fiscal
alina.chiorean@administratiepublica.eu apcampus.ro 12:00-13:00 grilă + 30% teme de contol
Titulari (curs și seminar) Data evaluării
Disciplină (titlul) Forma de evaluare curs Alte observații
(adrese de contact) curs
Metodologia cercetării Referat științific + întrebări
Asist.univ.dr. Anca Moţ 13.02.2022 Media finală: 70% examen
în ştiinţele verificare cunoștințe de
ancamot1@yahoo.fr 9:00-10:30 final + 30% teme de control
administrative încărcat pe apcampus.ro

Data publicării: 11.01.2022


Secretar, Roxana Șileanu (roxana.sileanu@administratiepublica.eu)
Pentru detalii privind conectarea în apcampus.ro (sau actualizarea datelor de autentificare, probleme tehnice de accesare), vă rugăm să luați legătura
cu dl. Emil Tăbăroiu, emil.tabaroiu@administratiepublica.eu (cu cc: dna Roxana Șileanu).

S-ar putea să vă placă și