Sunteți pe pagina 1din 2

Consiliul de Administrație al ANRE

Notă informativă
la proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRE privind
aprobarea platformei de tranzacționare a gazelor naturale, operată de SRL „BRM
East Energy”

Conform pct. 70 din Regulile pieței gazelor naturale aprobate prin Hotărârea ANRE nr.
534/2019, platformele de tranzacționare, în sensul piețelor organizate pentru desfășurarea
comerțului angro cu gaze naturale sunt operate de operatorii platformelor de tranzacționare și sunt
identificate în prealabil de către operatorul sistemului de transport și aprobate de Agenție.
Potrivit pct. 5 din Codului rețelelor de gaze naturale aprobat prin Hotărâre ANRE nr.
4020/2019 prin care s-a transpus Regulamentul Comisiei UE nr. 312/2014 de stabilire a unui cod
de reţea privind echilibrarea reţelelor de transport de gaz, platforma de tranzacționare
reprezintă o platformă electronică pusă la dispoziţie şi exploatată de un operator al platformei de
tranzacționare, prin intermediul căreia participanţii la tranzacționare pot plasa şi accepta,
incluzând dreptul de revizuire şi de retragere, oferte pentru achiziționarea/vânzarea gazelor
naturale necesare pentru a răspunde fluctuațiilor pe termen scurt ale cererii sau ofertei de gaze
naturale, în conformitate cu termenii şi condiţiile aplicabile platformei de tranzacționare
conform cărora OST realizează tranzacții în scopul desfășurării acţiunilor de echilibrare.
La data de 04.03.2022, ANRE a recepționat solicitarea SRL “Moldovatransgaz” privind
aprobarea platformei de tranzacționare a gazelor naturale operate de SRL „BRM East Energy”.
Întru argumentarea solicitării s-a indicat că SRL „BRM East Energy” este subsidiară a
companiei SA „Bursa Română de mărfuri” (BRM) cu o experiență de peste 10 ani pe piața de gaze
naturale românească, care acționează ca operator integrat pentru toate piețele: spot, forward,
futures, echilibrare, instrumente financiare. BRM operează piața de echilibrare din Romania în
numele Societății Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” începând cu anul 2019,
punând la dispoziție o platformă de echilibrare performant. Totodată, BRM Romania se
încadrează în toate reglementările specifice europene: are calitatea de bursă de tip MIFID (The
Markets in Finacial Instruments Directive) pe piața de capital și deține licență ACER ca operator
de piață și este raportor REMIT pentru clienții proprii.
În acest sens ANRE a solicitat prin scrisoarea nr. 04-04/718 din 2.02.2022 de la SRL
“Moldovatransgaz” informații privind:
- lichiditatea platformei de tranzacționare propuse; numărul de tranzacții desfășurate;
- prețul mediu ponderat pe tipuri de produse tranzacționate;
- informația privind alte platforme de tranzacționare analizate, disponibile în regiune.
La fel, la solicitarea ANRE nr. 04-04/717 din 28.02.2022 SRL „BRM East Energy” a
prezentat mai multe acte care să confirme capacitatea de operare a unei platforme de
tranzacționare.
Conform documentelor prezentate, SRL „BRM East Energy” urmează să utilizeze o
platformă IT specializată transmisă de BRM (Romania) pentru utilizare prin contract de licență.
La fel, au fost prezentate Regulile de tranzacționare pe platformele BRM R, pentru cele doua
piețe ce se intenționează a fi operate pe piata din Republica Moldova și anume piețele spot (piața
zilei următoare și piața intra zilnică) și piața produselor standardizate pe termen mediu și lung.
SRL “BRM East Energy” propune următoarele comisioane pentru accesul la platforma de
tranzacționare pentru utilizatorii de sistem în Republica Moldova:
An Comision/MWh tranzacționat
2022 0,010 MDL
2023 0,010 MDL
2024 0,010 MDL
La argumentarea solicitării, SRL “Moldovatransgaz” a informat despre realizarea mai
multor acțiuni în scopul identificării unei platforme de tranzacționare atât pe teritoriul Republicii
Moldova cât în afara acesteia. A fost examinată Bursa Ucraineană "Ukrainian Energy Exchange",
iar prețurile aprobate de către Comitetul Bursei Ucrainene pentru tranzacționarea pe bursă a
gazelor naturale constituie 0,3 EUR/IOOO m3 (echivalentul a 0,58 MDL/MWh).
https://www.ueex.corm.ua/files/regulations-natural- gas-stored-in-custorns-warehouse.pdf
Având în vedere criza din regiune, o potențială colaborare cu această bursă, la etapa actuală,
nu a putut fi luată în considerație de SRL “Moldovatransgaz”.
De asemenea, a fost analizată SRL „Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei". Conform
SRL “Moldovatransgaz”, această bursa are o activitate redusă, iar tranzacții cu resurse energetice
pe această bursă nu sunt înregistrate.
Crearea unei platforme tranzacționare a gazelor naturale are ca obiectiv inițierea și
susținerea dezvoltării factorilor de lichiditate a pieței angro de gaze naturale din Republica
Moldova.
Avînd în vedere solicitarea Entității de Echilibrarea, se propune Consiliului de Administrație
ca platforma de tranzacționare a gazelor naturale, operată de SRL „BRM East Energy”, să fie
aprobată inițial pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii termenului.
Precizăm că la momentul aprobării Hotărârii CA nu pot fi aprobați concomitent termenii şi
condiţiile aplicabile platformei avînd în vedere că potrivit pct. 5 din Codul rețelelor de gaze
naturale, platforma de tranzacționare urmează a fi exploatată de un operator al platformei de
tranzacționare în conformitate cu termenii şi condiţiile aplicabile platformei de tranzacționare
conform cărora OST realizează tranzacţii în scopul desfăşurării acţiunilor de echilibrare. Stabilirea
termenilor și condițiilor aplicabile operării platformei este condiționată de constituirea platformei
de echilibrare de către Entitatea de Echilibrare cît și procedurilor aplicabile acesteia.
Pornind de la impactul asupra pieței gazelor naturale, în temeiul art. 9 alin. (2) din Legea nr.
108/2016 cu privire la gazele naturale, ANRE a desfășurat consultări publice cu părțile interesate
pe marginea proiectului Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRE privind aprobarea
platformei de tranzacționare a gazelor naturale, operată de SRL „BRM East Energy”. Rezultatele
consularilor sunt prevăzute în sinteza obiecțiilor.
Proiectul Hotărîrii privind aprobarea platformei de tranzacționare a gazelor naturale, operată
de SRL „BRM East Energy” se anexează.

Departamentul Gaze naturale și energie termică