Sunteți pe pagina 1din 1

Așteptăm

marea zi
Composer

   = 110 
          

        
               

 
1.Aș tep tăm ma rea zi când I sus va re ve ni Să a jun gem a

          
2.În cu rând vom ză ri în ce put de veș ni cii, Ce le vechi au tre

 
3.Aș tep tăm ma rea zi când răs pla ta vom pri mi Po po sind chiar pe

            
             

7 




    

                    
           
  

  
cas' doar pu țin a mai ră mas.. Să'n tâl nim pe ce ple cați din tre noi su rori și

                 
cut, toa te noi ca la'n ce put; Și'n sfâr șit în sla va Sa, Pe I sus Îl vom ve

      
mal, Lân gă ma rea de cris tal, Pes te a ur să um blăm, o sa na le să cân

                 
  
 
13   
                          
3

              
   
 

          
3
frați O, ce zi, mi nu na tă va fi!

    
dea, O, ce zi, mi nu na tă va fi! O, ce zi de bu cu rii cu scli piri de veș ni

                 
tăm, O, ce zi, mi nu na tă va fi!

         
3

       
 
21
3

   
                     
               
  

 

         
                
cii, Cu I sus cel mi nu nat ca re ne'a răs cum pă rat, Îm pre u nă prin tre

       
       
 
27   

                  
3

           
   

           
3

               
sori vom zbu ra bi ru i tori, O, ce zi, mi nu na tă va fi!

   
3

       
 3