Sunteți pe pagina 1din 3

Facturã Servicii Fixe si TV - Martie 2022

Dn. BOGDAN CRISTIAN Gheorghita (021697 Bucuresti 2, Strada Sachelarie Visarion, Lt. Nr. 8, Bl. 111B, Sc. B, Ap. 60)

µUˆ™¦p¡  ‡”–€ €7A¶
Vodafone România S.A.
Cod client 8794968-1 Dn. BOGDAN CRISTIAN Gheorghita
Str. Barbu Vãcãrescu, Numãr facturã 558899067-00 Strada Sachelarie Visarion, Lt. Nr. 8, Bl. 111B,
nr. 201, Etaj 4, Sector 2, Bucuresti, România
Datã facturã 17 Martie 2022 Sc. B, Ap. 60
C.I.F./C.U.I.: RO8971726
Nr. Reg. Com./an: J40/9852/1996 Bucuresti 2
Capital social subscris si vãrsat: 66,416,554.37 Serviciul de Relatii cu
021697
RON Clientii: 031 1000 872
Cont: RO78BACX0000000443008001 (program 7–23) Bucuresti
Bancã: UniCredit Bank Suc. Grigore Mora
Trezorerie Mari Contribuabili:
RO29TREZ7005069XXX000710

Total de platã pânã la 16.04.2022 80,37 lei


Cursul valutar valabil la data facturii: 1 Euro = 4,9476 lei
Detaliile plãþilor înregistrate dupã 17.03.2022 vor apãrea pe factura urmãtoare.

Denumire Valoare TVA(19%) Valoare


Suma totala facturata
fãrã TVA cu TVA
contine si tariful de
mentenanta retea
Abonamente 87,29 16,59 103,88
Reduceri -19,75 -3,75 -23,50
Total facturã curentã 67,54 80,37

Sold precedent 80,27


Plati efectuate -80,27
Rest de platã 0,00

Total de platã 80,37

Pentru alte informaþii, vã rugãm sã citiþi detalierea serviciilor facturate anexatã, care face parte integrantã din prezenta facturã.

pagina 1
Detalii servicii facturate Martie 2022
Dn. BOGDAN CRISTIAN Gheorghita (021697 Bucuresti 2, Strada Sachelarie Visarion, Lt. Nr. 8, Bl. 111B, Sc. B, Ap. 60)

Descriere Serviciu Cantitate Perioadã Valoare Cotã Valoare cu TVA


fãrã TVA TVA

ABONAMENTE

PACHETE VODAFONE SERVICII FIXE SI TV


Pachet promotional 15 Euro 1 17/03/22-16/04/22 62,35 19%
(Abonament TV Complet 9 Euro + Abonament
Internet 500 Mbps 9 Euro)
Total Pachete Vodafone Servicii Fixe si TV 62,35 74,20

TELEVIZIUNE
Optiunea Extra Sport 0.5 Euro 1 17/03/22-16/04/22 2,08 19% 2,48
Optiunea Panonia 1.5 Euro 1 17/03/22-16/04/22 6,23 19% 7,41
Optiunea Cinemax 2 Euro 1 17/03/22-16/04/22 8,31 19% 9,89
Chirie receiver HD 1 Euro 1 17/03/22-16/04/22 4,16 19% 4,95
Total Televiziune 20,78 24,73

INTERNET
Chirie Super WiFi Box 1 Euro 1 17/03/22-16/04/22 4,16 19% 4,95
Total Internet 4,16 4,95

Total Abonamente 103,88

REDUCERI

TELEVIZIUNE
Reducere Optiunea Extra Sport 1 17/03/22-16/04/22 -2,08 19% -2,48
Reducere chirie receiver 1 17/03/22-16/04/22 -4,16 19% -4,95
Total Televiziune -6,24 -7,43

INTERNET
Reducere Chirie Super WiFi Box 1 17/03/22-16/04/22 -4,16 19% -4,95
Total Internet -4,16 -4,95

pagina 2
Detalii servicii facturate Martie 2022
Dn. BOGDAN CRISTIAN Gheorghita (021697 Bucuresti 2, Strada Sachelarie Visarion, Lt. Nr. 8, Bl. 111B, Sc. B, Ap. 60)

Descriere Serviciu Cantitate Perioadã Valoare Cotã Valoare cu TVA


fãrã TVA TVA
DIVERSE
Reducere servicii 1 17/03/22-16/04/22 -9,35 19% -11,13
Total Diverse -9,35 -11,13

Total Reduceri -23,50

pagina 3

S-ar putea să vă placă și