Sunteți pe pagina 1din 4

EVALUARE INIŢIALĂ

Citeşte cu atenţie textul de mai jos:

“- Am petrecut o vacanţă atât de interesantă! le spune Matei colegilor.


Aceştia s-au adunat în curtea şcolii pentru deschiderea unui nou an şcolar. Sunt nerabdatori să descopere
lucruri noi împreună cu doamna învăţătoare. Dar doresc să-şi povestească şi aventurile din vacanţă. Aşa că se
strâng toţi în jurul lui Matei.
- Ia spune! Ce ai făcut?
- Cel mai mult mi-a plăcut în tabără la munte. Cabana în care am stat era în mijlocul pădurii, lângă o
peşteră. Am cercetat peştera de mai multe ori cu prietenii mei şi am găsit aici…
- Copii, e timpul să fiţi atenţi! Începe! se aude vocea doamnei învăţătoare.
Toţi se aşează frumos în rând. Dar aşteaptă cu nerăbdare prima recreaţie!”

1. Răspunde la întrebări:

-Unde se afla copiii?


________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

-În ce anotimp se petrece întâmplarea?


________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

-Ce i-a plăcut cel mai mult lui Matei?


________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

2. Marcheaza cu “X” caseta corespunzătoare răspunsului corect:

• Unde era situate cabana în care a stat Matei?


 în curtea şcolii  într-o peşteră
 pe malul mării  în mijlocul unei păduri

• Cu cine a explorat peştera?


 cu colegii  cu doamna învăţătoare
 cu prietenii  cu părinţii

• De ce crezi că prima recreaţie e aşteptată cu nerăbdare de copii?


 pentru că vor să se joace
 pentru că toţi vor să povestească ce au făcut
 pentru că vor să afle ce a găsit Matei în peşteră

3. Transcrie din text, câte un enunţ care să aibă la sfârşit:


._______________________________________________________________________________________

?_______________________________________________________________________________________

!_______________________________________________________________________________________

1
4. Desparte în silabe cuvintele date:
Vacanţă-_______________________ şcolar-__________________________
rând-__________________________ interesantă-________________________
tabără_________________________ recreaţie-__________________________

5. Scrie cuvinte cu înţeles asemănător pentru:


spune-_____________________________________ prietenii-_________________________
s-au adunat-_________________________________ pădurii-__________________________
să descopere-________________________________ vocea-___________________________

6. Formeaza perechi de cuvinte cu sens opus:

nou atenţi se adună nerăbdare prima interesantă


neatenţi vechi răbdare se risipesc plictisitoare ultima

7. Scrie enunţuri cu ajutorul cuvintelor : într-o , sau, s-au, s-a, sa.

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

8. Precizează vocalele şi consoanele din cuvintele de mai jos.

adevăr minciună întotdeauna


.........................................................................................................................................................................

9.Scrie un bilet prin care Matei şi prietenii lui din tabără o anunţă pe doamna învăţătoare, care i-a
însoţit acolo, că pleacă să cerceteze peştera.

___________________________

_____________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

______________________________

2
EVALUARE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
CLASA A III-A
COMPETENȚE OPERAŢIONALE
C1- să formuleze răspunsuri pe baza textului citit ;
C2- să marcheze răspunsurile corespunzătoare răspunsului corect;
C3- să transcrie din text enunţul care să aibă la sfârşit semnele de punctuaţie date;
C4- să despartă cuvintele în silabe;
C5- să identifice cuvintele cu înțeles asemănător ;
C6- să identifice cuvintele cu înțeles opus la cuvinte date ;
C7-să construiască enunţuri pe baza unui set de cuvinte date;
C8- să recunoască vocalele şi consoanele din cuvintele date;
C9- să construiască un bilet tinând cont de cerinţă .

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ

ITEM FB B S

I1 Răspuns corect şi complet: Răspuns parţial corect: Răspuns parţial corect:


răspunde corect la toate răspunde corect la două răspunde corect la o întrebare
întrebările întrebări
I2 Răspuns corect şi complet: Răspuns parţial corect: Răspuns parţial corect:
marchează corect toate marchează corect 2 din 3 marchează corect 2 din 3
răspunsurile răspunsurile răspunsurile
I3 Răspuns corect şi complet: Răspuns parţial corect: Răspuns parţial corect:
transcrie toate enunţurile transcrie 2 enunţurile din 3 transcrie 1 enunţurile din 3
corespunzătoare din text corespunzătoare din text corespunzătoare din text
I4 Răspuns corect şi complet: Răspuns parţial corect: Răspuns parţial corect:
desparte toate cuintele în silabe desparte 4 din 6 cuvinte desparte 2 din 6
I5 Răspuns corect şi complet: Răspuns parţial corect: găseşte Răspuns parţial corect:
găseşte înţeles asemănător înţeles asemănător pentru 4 găseşte înţeles asemănător
pentru cele 6 cuvinte cuvinte din 6 pentru 2 cuvânt din 6
I6 Răspuns corect şi complet: Răspuns parţial corect: găsește Răspuns parţial corect:
găsește la toate cuvintele sensuri la 4 cuvinte din 6 găsește la 2 cuvinte din 6
opuse
I7 Alcătuieşte corect 6 propoziţii, Alcătuieşte corect 4 propoziţii, Alcătuieşte corect 2
utilizânt ortogramele date. utilizând ortogramele date. propoziţii, utilizânt
ortogramele date.
I8 Precizează corect numărul de Precizează corect numărul de Precizează corect numărul de
vocale/consoane pentru toate vocale/consoane pentru 2 vocale/consoane pentru 1
cele 3 cuvinte. cuvinte. cuvânt.
I9 Răspuns corect şi complet: Răspuns parţial corect: Răspuns parţial corect:
realizează biletul corect cu dată, realizează biletul corect cu realizează biletul corect cu
formulă de adresare, conţinutul dată, formulă de adresare, dată, formulă de adresare,
să fie legat de cerinţă, să scrie conţinutul să fie legat de conţinutul să nu fie legat de
formula de încheiere şi cerinţă, cerinţă, să scrie formula de
semnătura. încheiere şi semnătura

3
Matricea de specificaţii

Nr. Conţinuturi/obiective Cunoaştere Înţelegere Aplicare Analiză


Ctr.
1. Utilizarea informaţiilor x x
dintr-un text (2itemi)
2. Semnele de punctuaţie x
3. Silaba x
4. Sensul cuvintelor în x x
context (2 itemi)
5. Ortograme x
6. Vocale/consoane x
7. Text imaginativ (1 item). x x

S-ar putea să vă placă și