Sunteți pe pagina 1din 1

Programul National____________

MINISTERUL EDUCAŢI ti _              _      .              °            . '      _ v             v **W*&        Fundalia TINERI PENTRU TINERI


si CERCETĂRII de Educaţie pentru Sănătate                  -HMţ* VO<JÎH FOR YOUTH ¥unâstio<i
în Şcoala Românească

1. ACTIVITĂŢI DE „DESCHIDERE" A GRUPULUI (OPENER/


ICEBREAKER)
Aceste activităţi permit participanţilor să se cunoască mai bine, să ridice nivelul energiei în grup,
sa destindă atmosfera. Instructorii ar trebui să facă schimb de astfel de activităţi şi fiecare să aibă
o colecţie proprie. Există o varietate foarte mare de astfel de activităţi. Acestea îi vor ajuta pe
membrii grupului sa se simtă în siguranţă şi să lucreze mai repede împreună. Acest lucru este cu
atât mai important cu cât se discută subiecte delicate, cum ar fi: sex, sexualitate, droguri etc. Iată
câteva exemple:
• Nume şi calitate: Fiecare participant să-şi spună numele şi un cuvânt/ animal/ culoare/
caracteristica etc. care îl descrie şi care are aceeaşi iniţială cu cea a numelui sau.
• Ii ştiu pe toţi!: Faceţi acelaşi exerciţiu ca mai sus, dar alcătuiţi un cerc şi flecare participant sa
repete numele şi/ sau cuvântul descriptiv al tuturor participanţilor.
• Istoricul numelui: Staţi într-un cerc, puneţi pe podea o bucată mare de hârtie şi mai multe
pixuri. Rugaţi fiecare participant să-şi scrie prenumele şi să spună ceva despre el (ex. istoricul
numelui, ce părere are despre nume, cum preferă sa i se spună).
• Prezentare în diade: împărţiţi participanţii în perechi şi rugaţi-i sa se întrebe reciproc: nume,
clasă, activităţi favorite, ceva despre familie şi/ sau unde trăiesc. Fiecare participant are trei
minute pentru a-şi întreba partenerul, apoi schimbaţi. Apoi participanţii se adună în grupul
mare şi îşi prezintă fiecare partenerul.
• Drumul vieţii: participanţii primesc o foaie de hârtie şi markere colorate. Pe aceeaşi foaie de
flipchart sau de hârtie, câte doi sau trei participanţi îşi desenează, sub forma unei linii
continue, drumul vieţii, semnalând evenimentele importante. La final, toate cele două (trei)
linii se vor întâlni în acelaşi punct (prezentul în care se află împreună). Participanţii vor fi
încurajaţi să discute între ei despre ceea ce au desenat. La sfârşitul activităţii, se organizează o
expoziţie, fiecare echipă desemnând un reprezentant (portavoce) care va caracteriza cu două
adjective producţia grupului său.
• Auto-reclamă: fiecare participant primeşte o fişă de lucru şi este solicitat să-şi facă o mică
campanie publicitară — să-şi promoveze o calitate, să identifice un slogan care i s-ar putea
potrivi, să-şi compună o poezie laudativă etc. Apoi fiecare participant va prezenta producţia
sa publicitară întregului grup.
• Blazon: cu fişa de lucru în mână, fiecare participant va realiza un blazon care să îl reprezinte,
şi va prezenta acest blazon întregului grup. In cazul unor traininguri extensive, atât activitatea
de auto-reclamă cât şi blazonul pot fi sugerate ca teme pentru acasă, prezentarea lor urmând
să fie făcută în sesiunea următoare.

Nota: Există multe activităţi de „încălzire" a grupului, astfel că instructorii pot face schimb de idei.
Nu uitaţi ca aceste activităţi trebuie să fie scurte pentru a avea timp de lecţie.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Unitatea de Management a
Proiectului Fondului Global ţi
a Băncii Mondiali;
Program Finanţai de Fondul Global de
Combatere a I/'HVSIDA, TBC ţi Malariei

S-ar putea să vă placă și