Sunteți pe pagina 1din 1

1. Prof.

Vasiliu Anișor, director - preşedinte


Colegiul Naţional “Nicu Gane”
2. Prof. Caulea Ioan, dir. adj.
Fălticeni, jud. Suceava 3. Prof. Avrămia Vasile – coordonator C.S.Ș.
ORGANIGRAMA DE FUNCȚIONARE 2021-2022
4. Prof. Nechifor Elena-Cristina
Nr ……..din …………….. 5. Prof. Dominte Doina
DIRECTOR ADJUNCT DIRECTOR CONSILIUL DE 6. Prof. BențaViorica
prof. Caulea Ioan prof. Vasiliu Anișor ADMINISTRAŢIE 7. Strugaru Mihaela, reprezentant al părinţilor
8. Dulgheriu Dragoș, reprezentant al părinţilor
9. Grigoraș Adrian, reprezentant al primarului
CONSILIER EDUCATIV COMISIA DE COMISIA PENTRU CURRICULUM 10. prof. Matei Gabriel, reprezentant admin.locală
CONSILIUL
prof. Bența Viorica PROIECTE EUROPENE director, prof. Vasiliu Anișor PROFESORAL 11. Cojocaru Eugenia, reprez. admin. locală
prof. Bența Viorica 12. Murariu George, reprez. admin. locală
13. Buculei Simina, clasa a XII-a E, reprez.elevilor
Comisia pt. curriculum - responsabili 14. Prof. Bădărău Bogdan, reprezentantul sindicatului –
Limba şi literatura română și limba latină – prof. dr. Iacob invitat permanent
Marius Gabriel CEAC
Limba franceză și limba germană – prof. dr. Rădulescu Respnsabil - prof. BIROU SECRETARIAT
Liliana Ilincăi Florin BIROU FINANCIAR DIDACTIC AUXILIAR
Limba engleză – prof. dr.Anton Daniela-Maria ADMINISTRATIV
-contabil șef - secretar șef
Matematică – prof. Neculau Geta
-administrator financiar1 - secretar
Fizică – prof.dr.Ciuruș Marcel -administrator financiar2 - bibliotecar
Chimie și biologie – prof. Oniciuc Liliana COMISII PERMANENTE 2021-2022 -administrator patrimoniu - inginer sistem
Istorie și geografie – prof. Vasiliu Mioara -laborant - pedagog
Socio-umane și religie – prof. Nechifor Elena-Cristina 1. Comisia pentru curriculum -magaziner - supraveghetor noapte
Informatică /tehnologii – prof. Ilincăi Florin - Director prof. Vasiliu Anișor, coordonator
2. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii
Ed. fizică / Ed.artistică – prof. Bădărău Bogdan
- Prof. Ilincăi Florin , responsabil CAPP
Consiliere și orientare - prof. Bența Viorica 3. Comisia pentru control managerial intern
C.S.Ș - Prof. Avrămia Vasile Psiholog școlar
- Prof. Caulea Ioan, responsabil Nica Luiza
4. Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei , a faptelor de corupție și COMPARTIMENT
discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității ADMINISTRAȚIE
- Prof. Oniciuc Liliana, responsabil
CADRELE DIDACTICE (CP)
5. Comisia de securitate şi sănătate în muncă și pentru situaţii de urgenţă
- Director adj. prof. Caulea Ioan, responsabil
DIRIGINȚI Îngrijitori
Paznici
Şofer
CONSILIUL CLASEI Personal bucătărie
Fochişti
Muncitori întreţinere
CONSILIUL DE PĂRINȚI AI
CLASEI

ELEVI
CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR
Preşedinte, Strugaru Mihaela
Prezentat în CP din 30.09.2021
CONSILIUL REPREZENTATIV AL ELEVILOR Aprobat în CA din 07.10.2021
Preşedinte, Axinia Narcis Director, prof. Vasiliu Anișor