Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea Dunarea de Jos – Galati

Facultatea de Inginerie Braila

PROIECT UTPM

Student :
Lificiu Bogdan
IEDM –IV
Grupa 3841

~ 2010 ~
Tema proiect

Sa se proiecteze angrenajul melcat ce actioneaza masa masinii de danturat rotii


1
cilindrice cu dinti drepti FD320A avand raportul de transmitere i = , numarul de
60
inceputuri la melc z1=1.
Momentul de torsiune transmis la roata melcata MtII = 330 daN*m.

Proiectul va cuprinde :
1. Memoriu tehnic de calcul :
a. Calculul angrenajului
b. Calculul arborilor
c. Calculul rulmentilor
d. Calculul penelor
2. Material grafic :
a. Schema cinematica a masinii FD320A
b. Desenul de ansamblu al angrenajului
c. Desenul de executie al rotii melcate

2
I. Memoriu tehnic de calcul

Date :
MtII = 330daN*m
1 z
i= = 1
60 z2
Numărul de începuturi ale melcului z 1 şi numărul de dinţi ai roţii melcate z 2

z1 = 1
z2 = 60
a) Calculul angrenajului
n1
i= = 60
n2
Se alege turatia n2 = 9 rot/min
n n
i = 1 = 1 = 60 ⇒ n1 = 540 rot/min
n2 9
1. Calculul distantei dintre axe
Se aleg :
→ Coeficientul de corectie al sarcinii kc = 1,3
→ ψA = 3
→ σac = 27 HB = 27 ∗ 430 = 11600 daN/cm2
M t ∗ kc 330000 ∗1,3
A = 106(iz + 1) 3 = 106(60 + 1) 3 = 168 mm
ψ A ∗ iz ∗ σac
2
3 ∗ 60 ∗116002
Se adopta conform stas 6055-68 A = 175mm
2. Calculul modulului axial
→ Se alege q = 10
2A 2*175
ma = = = 5 mm
q + z2 10 + 60
3. Calculul coeficientului de lungime al melcului
qL = 2(1 + z2 ) = 2(1 + 60) = 17,5
4. Calculul coeficientului de latime al rotii melcate
qo = 2 q + 1 = 2 10 + 1) = 6, 63

3
5. Elemente geometrice ale melcului

¾ Diametrul de referinta al melcului


D01 = q⋅ma = 10⋅5 = 50 mm
¾ Diametrul de varf al melcului
De1 = D01 +2⋅ma⋅f0a =50+2⋅5⋅1 = 60 mm
¾ Inaltimea dintelui
h = ma⋅(2⋅ f0a+ω0a) = 5⋅2,25 = 11,25 mm
ω0a = 0,25
f0a = 1
¾ Pasul elicei melcului
Pel = π⋅ma⋅z1 = π⋅5⋅1 = 15,7 mm
z1 1
tgβ0 = = = 0,1 ⇒ β0 = 6, 27° =6016′12”
q 9
θ0 = 900 – 6,270 = 83043′48”
¾ Lungimea melcului
L1 = qL⋅ma = 17,5⋅5 = 87,5 mm
¾ Latimea utila a melcului
b = q0⋅ma = 6,63⋅5 = 33,15 mm

6. Elemente geometrice ale rotii melcate

¾ Diametrul de divizare conventional al rotii melcate


Dd2 = ma⋅z2 = 5⋅60 = 300mm
¾ Diametrul median al rotii melcate
De2 = Dd2 + 2⋅ma⋅f0a = 300+2⋅5⋅1 = 310 mm
¾ Diametrul exterior maxim al rotii melcate
Demax = De2 + 2⋅ma⋅f0a = 310+2⋅5⋅1= 320 mm
¾ Latimea rotii melcate
B2 = b+ma = 33,15+5 = 38,15 mm

4
7. Calculul fortelor care actioneaza in angrenaj

Datorita alunecarii intre flancurile rotii melcate si flancurile surubului melc, de-a lungul
dinţilor acţionează forţa de frecare μ ⋅ Fn .
Forta tangentiala la surubul melc are componentele Ft1' si Ft1'' . Aceste componente avand
acelasi suport se poate scrie Ft1 = Ft1' + Ft1'' .
Ft1' = Ftn1 ⋅ sin θ 0
Ft1'' = μ ⋅ Fn ⋅ cosθ 2
Tinand seama ca Ftn1 = Fn ⋅ cosα n 0 rezultă Ft1' = Fn ⋅ cosα n 0 ⋅ sin θ 0 .
Ft1 = Fn ⋅ (cosα n 0 ⋅ sin θ 0 + μ ⋅ cosθ 0 )
Forta axiala care solicita melcul Fa1 este egala cu forta tangentiala la roata melcata,
adica Ft 2 = Fa1
Fa1 = Fa'1 − Fa''1
Fa'1 = Ftn1 ⋅ cos θ 0
Fa'1' = ⋅μFn ⋅ sin θ0
Fa'1 = Fn ⋅ cos α n 0 ⋅ cos θ 0
Fa1 = Fn ⋅ (⋅ cos α n 0 cos θ 0 − μ ⋅ sin θ 0 )
Forta radiala care solicita surubul melc Fr1 este egala cu forţa radiala care solicită roata
melcata Fr 2
Fr1 = Fr 2
Fr1 = Fn ⋅ sin α n 0

5
In concluzie, fortele care solicita angrenajul melcat sunt:
a. Forta tangentiala Ft
Ft1 = Fn ⋅ (cos α n 0 ⋅ sin β 0 + μ ⋅ cos β 0 )
Ft 2 = Fn ⋅ (cos α n 0 ⋅ cos β 0 − μ ⋅ sin β 0 )
a. Forta radiala Fr
Fr1 = Fr 2 = Fn ⋅ sin α n 0
a. Forta axiala Fa
Fa1 = Ft 2
Fa 2 = Ft1

6
7.1 Calculul fortele tangentiale
2 M t1
Ft1 =
D01
M t1 = 8000daN * mm
2M t1 2*8000
Ft1 = = = 320daN
D01 50
2M t 2 2*330000
Ft 2 = = = 220 daN
Dd 2 300
μ 0,3
tg ϕ' = = = 0, 03183
cos α n 0 0,94229
ϕ' = 10 49'
cos α n 0 = 0,94229
Ft1 = Fn ⋅ ( cos α n 0 ⋅ sin β 0 + μ ⋅ cos β 0 )
Ft1
Fn =
cos α n 0 ⋅ sin β 0 + μ ⋅ cos β 0
320
Fn = = 798daN
0.94229 ⋅ 0.1092 + 0.3 ⋅ 0.994
Ft 1' = Fn *cos β 0 * μ = 798*0.994*0.3 = 238daN

π ∗ D01 * n1 π ∗ 50*540
va = = = 1, 42m / s
60000*cos β0 60000*0,994

7.2 Calculul fortele radiale


Fr1 = Fr 2 = Fn *sin α n 0 = 798*0.342 = 273daN
7.3 Calculul fortele axiale
Fa1= Ft2 = 220 daN
Fa2 = Ft1 =320 daN

8. Efortul unitar de incovoiere


M t 2 * km 33000*1
σi 2 = 0, 64 = 0, 64 = 2, 2 daN/cm2 <σai
z2 (q + 1,5)c fm 2 * ma
3
60(10 + 1,5)0,111 ⋅ 53

c fm 2 = 0,111
km = 1
σai = 580daN/cm2

7
9. Efortul unitar efectiv de contact
3
⎛ z2 ⎞ ⎛ 60 ⎞
3

⎜ q + 1 ⎟ + 1
545 545 ⎜ ⎟
σ t2 = M t 2 * km ⎜ ⎟ = 33000*1, 245 ⎜ 10 ⎟ = 4658 daN/cm2 < σac
z2 ⎜ A ⎟ 60 17,5
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
q ⎝ ⎠ 10 ⎝ ⎠
2
σac = 5400daN/cm conform normativelor pentru materialul Bz cu Al si vmax=2m/s
km = 1,245 conform tabel

b) Calculul arborilor

1. Calculul arborelui rotii melcate

Distanta dintre reazeme l


l = max(De1 ,B2) + 2*(15...20) mm
l = 320+2*15 = 350mm

8
[V]
V1+V3 = 2730N
ΣM1 = 0⇒ 2730*175+330000-350*V3=0
2730*175 + 330000
V3 = = 2307.8 N
350
ΣM3 = 0⇒ -175* 2730+330000+350* V1=0
330000 − 175* 2730
V1 = = −422.1N
350
M12 = -V1*x12 M1 = 0 Nmm
M2 = -73867.5 Nmm

M32 = V3*x32 M2 = 403865 Nmm


M3 = 0 Nmm
[H]
H1 + H3 = 3200 N
ΣM1 = 0⇒ 3200*175-350*H3=0
3200*175
H3 = = 1600 N
350
ΣM3 = 0⇒ H1= 1600N
M12 = H1*x12 M1 = 0 Nmm
M2 = 280000 Nmm
M23 = H1*(175+x23)-35.35*x23 M2 = 280000 Nmm
M3 = 0 Nmm
M ech1 = M i21 + M i22 = 4038652 + 2800002 = 491433.5 Nmm
M ech 2 = M ech
2
1 + Mt2 =
2
419433.52 + 3300002 = 591517.7 Nmm
M ech
σ ai =
W 32*591951.7
d= 3 = 36.9mm
π*d3 π *120
W=
32

Se adopta d=50mm

9
c) Verificarea rulmentilor
Am ales din STAS 3920/1, in functie de diametrul d = 50 mm, rulmentul seria 30210
cu urmatoarele caracteristici:
D = 90 mm
T = 21.75 mm
C = 5300daN C – cifra de încărcare a rulmentului
X = 0,4
Y = 1.6
V = 1.5
1
C
= L10p
P
P = V ⋅ X ⋅ Fr + Y ⋅ Fa 2
P = 1.5 ⋅ 0.4 ⋅ 60.3 + 1.6 ⋅ 2200 = 7076.18
p = 3.33
5300
= L10
0.3
⇒ L10 = 0.3 7.489 = 821.76
7076.18

P – sarcina dinamica echivalenta


L10 - durabilitatea nominală a rulmentului = durata de utilizare în milioane de cicli

d) Alegerea si verificarea penelor

Am ales din STAS 1004-81, in functie de diametrul d=50, pana cu urmatoarele caracteristici :
b = 14 mm
h = 9 mm
l = (18...90) mm
σ as = 120 MPa
4 ⋅ Mt2
l=
d ⋅ h ⋅ σ as
4 ⋅ 330000
l= = 25 mm
50 ⋅ 9 ⋅120

1. Verificarea penei la strivire:


2 ⋅ M t1 1 4 ⋅ M t1
σs = ⋅ = ≤ σ as
d h
⋅l d ⋅ h ⋅ l
2
4 ⋅ 8000
σs = = 2.84 MPa < σ as
50 ⋅ 9 ⋅ 25

2. Verificarea penei la forfecare:


2 ⋅ Mt2 1
τf = ⋅ ≤ τ af ,τ af = 60 MPa
d 2⋅b⋅l
330000
τf = = 18.85 MPa < τ af
50 ⋅ 14 ⋅ 25

10
II. Material grafic

a. Schema cinematica a masinii FD320A

Schema cinematica

3-S Miscarea principala


5–P Miscarea de divizare
M – 1 - A1/B1 - 2 Dif – A2/B2 – 4
s1 Miscarea de avans vertical
A3/B3 – 6 – 7
s2 Miscarea de avans radial
A4/B4

11