Sunteți pe pagina 1din 2

Emiterea AVIZULUI DE PROGRAM

In vederea eliberarii acestuia, autorizatii agentii economici vor depune


urmatoarele documente:

1. Cerere tip si declaratie tip (unde e cazul)


2. Copie autorizatie anterioara (unde este cazul);
3.Copie actul constitutiv al societatii (statutul) si/sau dupa caz rezolutia de infiintare
pentru Intreprinderile Individuale, Intreprinderile Familiale sau Asociatiile
Familiale;
4. Copie Certificat de inregistrare, eliberat de catre Oficiul Registrului Comertului
(Str.Vornicei,nr 4);
5. Copie certificat constatator pentru punctul de lucru, emis de catre Oficiul
Registrului Comertului;
6. Actul doveditor pentru ocuparea spatiului - dupa caz: contract de vanzare-
cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat (insotit de declaratia
proprietarului in privinta acordului referitor la desfasurarea activitatii de
alimentatie publica), act donatie, sau alte documente doveditoare care atesta
legalitatea dobandirii si /sau utilizarii spatiului VALABIL IN ANUL IN CARE
SE SOLICITA AVIZAREA/ AUT etc
7. Certificatul de atestare fiscala - eliberat de catre Serviciul Public Finante Locale
Ploiesti (eliberat de SPFL-Bdul Independentei, nr.16);
8. Avize, autorizatii, negatii, oricare alte documente justificative prin care se atesta
indeplinirea conditiilor legale de functionare, emise de:
a) Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova (Str. Rudului, nr. 96)-daca
se impune
b) Directia de Sanatate Publica Prahova (str. Tache Ionescu, nr. 13)-daca se
impune;
c) Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Prahova (Str.
Corlatesti, nr. 11)-daca se impune;
d) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Prahova (Str. Ghe. Gr.
Cantacuzino, nr.306)-daca se impune;
9. Certificat de urbanism sau autorizatie de constructie ptr spatiul comercial,
sau cerificat schimbare de destinatie, din spatiu cu alta destinatie in spatiu,
sau declaratie SPFL sp com, extras Carte funciara-sp com ), cerere declarare
spatiu nerezidential ( una din acestea, dupa caz);

10. TAXA pentru Aviz de program. Se achita la casierie in baza notei de plata emise
si se ataseaza la dosar in COPIE.
Documentele mentionate, se aduc la Compartimentul Autorizatii, Programe de
functionare- sediul din Piata Eroilor, nr: 1, Cladirea Petrom, vis-a vis de
Catedrala Sf Ioan, intrarea dinspre Camera de Comert. Telefon de
contact:0244.51.66.99 interior 254

In cazul societatilor care au obtinut Avizul de program in anul anterior si solicita


prelungirea acesteia pentru anul in curs ( VIZA), pentru acelasi punct de lucru si
fara modificarea conditiilor initiale de autorizare vor fi depuse documentele de
la pct.1( CERERE SI DECLARATIE TIP), pct 2, pct 5, pct 6 si taxa- care se
achita la casierie in baza notei de plata eliberate.