Sunteți pe pagina 1din 1

APROB,

Director General,

AVIZAT
Director Economic,

PLAN DE MĂSURI ȘI CHELTUIELI


PE LINIE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE
PENTRU ANUL

Măsuri Denumirea Valoarea Termen Responsabil


necesarului de aproximativă
achiziții (lei)
I. MĂSURI Achiziționarea de 1000 La deteriorarea celor Lucră torul
TEHNICE DE materiale de semnalizare existente și la desemnat cu
SSM închirierea de noi spații SSM
SECURITATE ȘI
Verificarea 2000 La îndeplinirea Lucră torul
SĂNĂTATE extinctoarelor și condițiilor de casare; desemnat cu
înlocuirea celor care nu Septembrie 2017 SSM
mai corespund normelor
de funcționare
II. MĂSURI Achiziționarea de fișe de 1000 Permanent Lucră torul
ORGANIZATORICE instruire și alte materiale desemnat cu
specifice SSM
DE PROTECȚIA DE
MUNCII
III. MĂSURI Achiziționarea de truse 2000 Permanent Lucră torul
IGIENICO- de prim-ajutor și/sau desemnat cu
kituri de înlocuire ale SSM
SANITARE acestora
TOTAL 6000 lei

Întocmit,
Lucrător desemnat cu SSM,

1/1