Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Marja neta din dobanzi (rata veniturilor din dobanzi) = venit net din
dobanzi/active valorificate x 100 = (Dobanzi incasate – dobanzi platite)
/ (Total active – active nevalorificate) x 100.

2. Rata profitului = profit net/venituri totale x 100

3. Rata utilizarii activelor = venituri totale/active totale x 100

4. Rata rentabilitatii financiare ROE = profit net/capital propriu x 100

5. Rata rentabilitatii activelor (rata rentabilitatii economice) ROA = profit


net/active totale x 100

6. Efectul de parghie (levier) = active totale/capital propriu

Sistemul de indicatori ai performanţei bancare trebuie să


conţină următorii indicatori:
a) Marja netă a activelor bancare(MA);
b) Marja netă a activelor valorificate, generatoare de câştiguri(MAV);
c) Rata rentabilităţii activelor(ROA);
d) Rata profitului vânzărilor(ROS);
e) Rata rentabilităţii financiare(ROE);
f) Rata rentabilităţii generale(RRG).