Sunteți pe pagina 1din 1

SEMNE DE PUNCTUAŢIE

PUNCTUL Marchează pauza dintre propoziţii sau fraze.


Nu se pune punct după titlul unei cărţi sau formule de adresare.
SEMNUL Marchează grafic intonaţia enunţului interogativ.
ÎNTREBĂRII
SEMNUL Marchează grafic intonaţia enunţului exclamativ sau imperativ.
EXCLAMĂRII
VIRGULA epropoziţiÎn
Între părţi de propoziţie de acelaşi fel:
SB+SB: Ionel, Gigel sunt colegi. NP+NP: Ionel este vesel, cuminte.
În locul unui verb omis: Vrei, ori nu, eu tot vin. (Vrei ori nu vrei)
Izolează o apoziţie: Ionel, copilul vecinei, era la şcoală.
Izolează un substantiv în Vocativ: Ionel, vino!
Izolează o construcţie incidentă: Desigur, va veni.
Izolează o interjecţie: Ei, ce-ai mai făcut?
Când nu se respectă topica: Citind, a adormit.
Nu se pune virgulă între subiect şi predicat, între părţi de propoziţie de acelaşi
fel legate prin şi/sau: Nu aflase dacă vine sau dacă pleacă.
Între propoziţii de acelaşi fel (raport de coordonare prin juxtapunere)
În frază

Izolează o propoziţie incidentă: - Ai dreptate, a spus el, să fii supărat.


Izolează o propoziţie subordonată: CZ, CNS, CV (în orice propoziţie) ;
ATR, CL, CT, CS, CM (când sunt înaintea regentei)
Nu se pune virgulă între propoziţiile subordonate predicativă şi subiectivă şi
regentele lor.
PUNCTUL ŞI Marchează o pauză în enunţ, mai mare decât cea redată prin virgulă, mai mică
VIRGULA decât cea redată prin punct (la alegerea celui care scrie).
DOUĂ PUNCTE Anunţă vorbirea directă, o enumerare, o explicaţie, o concluzie.

GHILIMELELE Încadrează un citat sau un enunţ în vorbire directă: “Mă cunoaşte’’, s-a mirat el.
LINIA DE Marchează începutul vorbirii unui personaj.
DIALOG
LINIA DE Izolează construcţiile incidente: Ai dreptate – a spus el – să fii supărat.
PAUZĂ
PARANTEZELE Marchează un adaos în interiorul unei propoziţii sau al unei fraze (la alegerea
scriitorului): Şedeţi, (ne-am aşezat) apoi veniţi aici.
PUNCTELE DE Marchează o pauză, o întreruperem o ezitare în cursul vorbirii: Mă gândeam… mă
SUSPENSIE răzgândeam… nu ştiam ce să fac.
CRATIMA În repetiţii: Gânduri-gânduri îi străbăteau mintea.
În expresii: calea-valea, târâş-grăbiş
Între cuvinte care arată limitele unei distanţe sau intervalul de timp: Şoseaua
Bucureşti-Ploieşti, perioada 15-20 martie.
SEMNE DE ORTOGRAFIE
CRATIMA Marchează rostirea într-o silabă a două cuvinte: L-a văzut; într-o; mamă-sa
Leagă părţi de vorbire diferite
Marchează absenţa unui sunet
Pentru menţinerea ritmului, păstrarea măsurii
APOSTRIFUL Marcehază absenţa accidentală a unor sunete: Las’ pe mine!
PUNCTUL După abrevieri: I.S.P.E.
Nu se pune punct după abrevierile formate din prima şi ultimele litere ale
cuvântului: d-ta; după abrevierile: Tarom, Romgaz; după simbolurile şi
prescurtările din fizică, matematică: km, N etc.