Sunteți pe pagina 1din 624

BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

CENTRUL NAŢIONAL CIP

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE


APARIŢIE
CIP

Anul XIX, nr. 11


noiembrie 2016

Editura Bibliotecii Naţionale a României


Bucureşti
2017
Redacţia:
Biblioteca Naţională a României
Centrul Naţional ISBN-ISSN-CIP
Bd. Unirii nr. 22, sector 3
Bucureşti, cod poştal 030833
Tel.: 021/311.26.35
E-mail: cip@bibnat.ro
URL: www.bibnat.ro

ISSN = 2284 - 8401


ISSN-L = 1453 - 8008
 
Responsabil număr: Florina Cojocaru

Notă: 
Descrierile CIP sunt realizate exclusiv pe baza informaţiilor furnizate de către
editori.
Centrul Naţional CIP nu-şi asumă responsabilitatea pentru modificările ulterioare
redactării descrierilor CIP.

 
© 2017 

Toate drepturile sunt rezervate Editurii Bibliotecii Naţionale a


României. Nicio parte din această lucrare nu poate fi reprodusă sub
nicio formă, fără acordul prealabil, în scris, al redacţiei.
 

CIP 3 
CUPRINS

0 GENERALITĂŢI............................................................................................... 7
004 Calculatoare. Prelucrarea datelor............................................................. 10
008 Civilizaţie. Cultură................................................................................... 16
02 Biblioteconomie. Biblioteci....................................................................... 17
05 Reviste cu caracter general ........................................................................ 18
06 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii ............................................... 18
070 Ziaristică .................................................................................................. 20
087.5 Publicaţii pentru copii........................................................................... 21

1 FILOZOFIE...................................................................................................... 28
11/12 Metafizică ............................................................................................. 30
13 Filozofia spiritului. Filozofia culturii. Ocultism ........................................ 31
14 Sisteme filozofice ...................................................................................... 32
159.9 Psihologie ............................................................................................. 33
16 Logică. Teoria cunoaşterii ......................................................................... 46
17 Morală. Etică ............................................................................................. 47

2 RELIGIE........................................................................................................... 47
23/28 Religie creştină ..................................................................................... 55
29 Religii necreştine ....................................................................................... 69

3 ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE .................................... 70


316 Sociologie ................................................................................................ 70
32 Politică....................................................................................................... 74
323.1 Minorităţi naţionale .............................................................................. 76
33 Economie................................................................................................... 77
331 Muncă ...................................................................................................... 80
332 Economie teritorială. Proprietate ............................................................. 81
336 Finanţe ..................................................................................................... 81
338 Situaţie economică. Politică economică .................................................. 84
339 Comerţ ..................................................................................................... 85
34 Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă ................................................................. 87
35.0/354 Administraţie publică .................................................................... 100
355/359 Armata. Ştiinţă şi artă militară........................................................ 101
36 Asistenţă socială. Protecţia consumatorului ............................................ 103
37 Educaţie. Învăţământ. Timp liber ............................................................ 105
39 Etnografie. Folclor................................................................................... 142
 

4   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


392 Obiceiuri privind viaţa particulară......................................................... 146

5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE ..................................................... 146


502/504 Ştiinţa mediului înconjurător .......................................................... 147
51 Matematică .............................................................................................. 148
52 Astronomie. Geodezie ............................................................................. 162
53 Fizică ....................................................................................................... 162
54 Chimie ..................................................................................................... 165
55 Geologie. Meteorologie. Hidrologie........................................................ 167
57 Biologie ................................................................................................... 169
58 Botanică................................................................................................... 174
59 Zoologie................................................................................................... 175

6 ŞTIINŢE APLICATE .................................................................................... 176


61 Medicină .................................................................................................. 176
611/612 Anatomie şi fiziologie .................................................................... 178
613/614 Igienă .............................................................................................. 179
615 Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie................................................ 184
616/618 Patologie ......................................................................................... 188
619 Medicină veterinară ............................................................................... 201
62 Tehnică. Inginerie.................................................................................... 202
620 Materiale. Merceologie. Energetică....................................................... 203
621 Construcţii de maşini. Electrotehnica .................................................... 205
622 Industria minieră.................................................................................... 208
624/627 Construcţii ...................................................................................... 208
629 Tehnica mijloacelor de transport ........................................................... 209
630 Silvicultură ............................................................................................ 211
631/635 Agronomie. Fitopatologie. Horticultură ......................................... 211
636/639 Zootehnie. Apicultură. Sericicultură. Vânătoare. Pescuit............... 216
64 Economie casnică .................................................................................... 218
65 Management. Conducere şi organizare.................................................... 221
656 Transporturi. Servicii poştale................................................................. 224
657 Contabilitate .......................................................................................... 226
659 Publicitate. Informaţii ............................................................................ 227
66/68 Industrii şi meserii diverse.................................................................. 228
69 Materiale şi tehnologii în construcţii ....................................................... 232

7 ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT...................................... 232


71 Urbanism ................................................................................................. 235
72 Arhitectură............................................................................................... 235
 

CIP 5 
73/76 Arte plastice. Desen tehnic ................................................................. 239
77 Fotografie ................................................................................................ 245
78 Muzică ..................................................................................................... 246
791/792 Arta spectacolului ........................................................................... 250
793 Divertisment .......................................................................................... 251
794 Jocuri de gândire, îndemânare, noroc .................................................... 252
796/799 Sport ............................................................................................... 252

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ.......................................... 257


81 Lingvistică ............................................................................................... 257
811 Limbi individuale .................................................................................. 260
811.135.1 Limba română.............................................................................. 270
82 Literatură ................................................................................................. 274
82.09 Critică şi istorie literară ...................................................................... 276
821 Literaturi individuale ............................................................................. 291
821.11 Literaturi de limbi germanice ........................................................... 291
821.111 Literatură engleză şi de limbă engleză............................................ 292
821.112.2 Literatură germană....................................................................... 301
821.131.1 Literatură italiană......................................................................... 304
821.133.1 Literatură franceză ....................................................................... 304
821.134.2 Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă....................................... 305
821.134.3 Literatură portugheză şi de limbă portugheză.............................. 306
821.135.1 Literatură română......................................................................... 307
821.14 Literatură greacă ............................................................................... 392
821.16 Literaturi slave.................................................................................. 392
821.17/.9 Alte literaturi (orientale, africane, ...) ........................................... 393
821.511.141 Literatură maghiară.................................................................. 394

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ....................................................... 396


902/904 Arheologie. Preistorie..................................................................... 396
908 Monografii zonale.................................................................................. 398
91 Geografie ................................................................................................. 401
913 Geografie pe ţări individuale ................................................................. 401
913(498) Geografia României ...................................................................... 402
929 Biografii. Genealogie. Heraldică ........................................................... 405
930 Ştiinţa istoriei......................................................................................... 407
94(100) Istorie universală ............................................................................. 408
94(3) Istorie antică........................................................................................ 409
94(4/9) Istoria pe ţări individuale ................................................................. 409
94(498) Istoria României.............................................................................. 412
 

6   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


INDEX DE NUME ............................................................................................. 421

INDEX DE TITLURI......................................................................................... 495

INDEX DE EDITURI ........................................................................................ 564

LISTĂ TELEFOANE EDITURI ...................................................................... 582

LISTĂ E-MAIL-URI EDITURI ....................................................................... 606


 

CIP 7 
0 GENERALITĂŢI

1. OMAGIU. Morar, Vasile. 50 de ani în Facultatea de Filosofie : pe


calea moralei elementare : volum aniversar - o carte dedicată profesorului
Vasile Morar la împlinirea a 70 de ani de unitate morală a vieţii / ed.: Mihaela
Pop, Oana Şerban. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-16-0793-8
082.2
CIP 2016-20902

2. BRĂNEANU, DAN CORNELIU. Explorări în enigmatic : o


antologie a publicisticii lui Dan Corneliu Brăneanu, însoţită de materiale şi
comentarii inedite / Dan Corneliu Brăneanu ; ed.: Vlad-Ionuţ Musceleanu. -
Bucureşti : Editura C.I.D., 2016-
4 vol.
ISBN 978-606-94247-0-4
Vol. 3. - 2016 - ISBN 978-606-94247-3-5
001.94
CIP 2016-23652

3. DOHOTARU, MARIA. 20 ani - În serviciul culturii naţionale /


Maria Dohotaru. - Oneşti : Magic Print, 2016
ISBN 978-606-622-260-0
082.2
CIP 2016-21464

4. Egyediség és véletlen / szerkesztette: Veress Károly. - Cluj-Napoca :


Egyetemi Műhely Kiadó, 2016
ISBN 978-606-8145-95-2
001.2
CIP 2016-22934

5. FLUERAŞ, VASILE. Atelierul de scriere / Vasile Flueraş. - Cluj-


Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-17-1038-6
003.05
CIP 2016-21622
 

8   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


6. OMAGIU. Chiriac, Aurel. Fragmentarium : studii
interdisciplinare în onoarea lui Aurel Chiriac / coord.: Gabriel Moisa, Ioan
Goman. - Oradea : Editura Muzeului Ţării Crişurilor, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-7621-96-2
082.2
CIP 2016-22406

7. HABA, CRISTIAN-GYŐZŐ. Tehnologia informaţiei în susţinerea


transferului tehnologic al produselor şi serviciilor / Cristian-Győző Haba. -
Iaşi : Performantica, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-685-472-6
007
CIP 2016-22937

8. IANCU, ANCA-LUMINIŢA. Teaching academic writing / Iancu


Anca Luminiţa. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-12-1361-0
001.891
CIP 2016-21844

9. OMAGIU. Popa, Anghel. In memoriam prof. dr. Anghel Popa /


culegere întocm. de Ion Filipciuc. - Câmpulung Moldovenesc : Biblioteca Mioriţa,
2016
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-973-7628-87-9
082.2
CIP 2016-23765

10. MILCU, MARIUS. Prospecting interdisciplinarity in health,


education and social sciences : theory and practice / Marius Milcu. - Bucureşti :
Editura Universitară, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-28-0517-3
001.2
CIP 2016-22817
 

CIP 9 
11. OMAGIU. Mareş, Alexandru. Pagini alese : omagiu lui
Alexandru Mareş la împlinirea vârstei de 80 de ani / Academia Română ;
îngrijitori: Marius Sala, Maria Stanciu Istrate, Emanuela Timotin. - Bucureşti :
Univers Enciclopedic Gold, 2016
ISBN 978-606-704-314-3
082.2
CIP 2016-21502

12. POLICARP CHIŢULESCU, arhimandrit. Cartea slavă din


Biblioteca Sfântului Sinod : secolele XVI-XVIII / arhim. Policarp Chiţulescu. -
Bucureşti : Basilica, 2016
ISBN 978-606-29-0144-8
002(=16)
027.2(498) Biblioteca Sfântului Sinod
CIP 2016-22726

13. STRĂINU, EMIL. Dosarul Delta 2 - (Intra)Terestrii suntem noi ;


Dosarul reptilian - Civilizaţia subpământeană / Emil Străinu şi Emilian M.
Dobrescu. - Bucureşti : Prestige, 2016
ISBN 978-606-8863-03-0
001.94
CIP 2016-21894

14. TRAŞCĂ, IULIANA. Aspecte ale terminologiei informatice în


limba română : lucrare ştiinţifică / Iuliana Traşcă. - Buzoeşti : Ars Libri, 2016
ISBN 978-606-36-0139-2
001.4:004=135.1
CIP 2016-21515

15. UFO Encounters : an amazing collection of UFOs and aliens


"true" stories (UFOs, aliens, conspiracy, alien abduction). - Bucureşti : My
Ebook, 2016
ISBN 978-606-983-049-9
001.94
CIP 2016-23533
 

10   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


16. VOLCU, ION. Carte veche la Brăila / Ion Volcu. - Brăila :
Proilavia, 2016
ISBN 978-606-8375-87-8
002(100)"1612/1830"
CIP 2016-22649

004 Calculatoare. Prelucrarea datelor

17. BERCEANU, CAMELIA-FLORENTINA. Tehnologia informaţiei


şi a comunicaţiilor : auxiliar curricular pentru clasa a XII-a / Camelia-
Florentina Berceanu ; ref. şt.: prof. dr. Lavinia Ilina. - Cluj-Napoca : Risoprint,
2016
ISBN 978-973-53-1871-0
007
004
CIP 2016-22412

18. CHIRU, LIVIA SVETLANA. Bazele desenării asistate de


calculator / ing. Livia Svetlana Chiru, ing. Aurora Diaconiţa. - Iaşi : StudIS, 2016
ISBN 978-606-775-443-8
004
CIP 2016-23077

19. CHIRU, LIVIA SVETLANA. Elemente de bază privind interfaţa


CAD / ing. Livia Svetlana Chiru, ing. Aurora Diaconiţa. - Iaşi : StudIS, 2016
ISBN 978-606-775-442-1
004.42 CAD
CIP 2016-23076

20. CÎLŢAN, ALINA-FLORENTINA. Aplicaţii HTML / Alina-


Florentina Cîlţan. - Craiova : Else, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-635-369-4
004.43 HTML
CIP 2016-21694
 

CIP 11 
21. CÎLŢAN, ALINA-FLORENTINA. JavaScript / Alina-Florentina
Cîlţan. - Craiova : Else, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-635-368-7
004.43 JAVASCRIPT
CIP 2016-21695

22. CREŢU, VLADIMIR-IOAN. Proiectarea şi analiza algoritmilor /


Vladimir-Ioan Creţu. - Ed. a 2-a, rev. - Timişoara : Orizonturi Universitare, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-638-620-6
004.421(075.8)
CIP 2016-21399

23. CREŢU, VLADIMIR-IOAN. Structuri de date şi algoritmi /


Vladimir-Ioan Creţu. - Ed. a 2-a, rev. - Timişoara : Orizonturi Universitare, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-638-619-0
004.422.63(075.8)
004.421.2(075.8)
CIP 2016-21398

24. DASCĂLU, MONICA. Self-organizing systems / Monica Dascălu. -


Bucureşti : Politehnica Press, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-515-726-2
004
CIP 2016-21321

25. DRAGOMIR, ROBERT GABRIEL. Sisteme informatice pentru


asistarea deciziilor privind imobilizările / Robert Gabriel Dragomir. -
Timişoara : Eurobit, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-132-338-1
004:33
657
CIP 2016-21604
 

12   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


26. DUMITRACHE, GABRIEL. Infografica : introducere în
SolidWorks : lucrări de laborator / Dumitrache Gabriel, Rus Ioan Cristian. -
Petroşani : Focus, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-677-307-5
004.42 SOLIDWORKS(075.8)
CIP 2016-20904

27. Excel 2016 : QuickStart guide for beginners. - Bucureşti : My


Ebook, 2016
ISBN 978-606-8877-75-4
004.42 EXCEL
CIP 2016-22470

28. GLĂVAN, DAN OVIDIU. Welcome in the world of 0 and 1 in


cutting processing machines : the book ok CAD/CAM engineer / Dan Ovidiu
Glăvan, Theoharis Babanatsas. - Arad : Editura Universităţii "Aurel Vlaicu", 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-752-771-4
004
CIP 2016-23610

29. HNATIUC, MIHAELA. Unelte de programare în instrumentaţia


virtuală : descriere şi aplicaţii / Mihaela Hnatiuc, Mugurel Caracostea, Cătălin J.
Iov. - Constanţa : Nautica, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-681-085-2
004:621
CIP 2016-21780

30. Informatica în sprijinul dezvoltării durabile : proiecte, colaborări,


perspective : ghid pentru studenţi / ed.: Simona-Elena Vârlan. - Cluj-Napoca :
Casa Cărţii de Ştiinţă, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-17-1035-5
004:338
CIP 2016-21623
 

CIP 13 
31. IONIŢĂ, GRIGORAŞ. Configurarea şi instalarea unui Web
Server sub Ubuntu 16.04.1 LTS (Xenial Xerus) / Grigoraş Ioniţă ; ref. şt.: prof.
dr. ing. Dimitrie Alexa. - Bârlad : Sfera, 2016
ISBN 978-606-573-626-9
004
CIP 2016-21768

32. IONIŢĂ, GRIGORAŞ. Editare grafică în liceu / Grigoraş Ioniţă ;


ref. şt.: prof. dr. ing. Dimitrie Alexa. - Bârlad : Sfera, 2016
ISBN 978-606-573-625-2
004.92(075.35)
CIP 2016-21769

33. JITĂRAŞU, MARIANA DANIELA. Probleme rezolvate la


informatică / Jităraşu Mariana-Daniela. - Timişoara : Editura de Vest, 2016
ISBN 978-973-36-0699-4
004(075.35)(076.2)
007(075.35)(076.2)
371.279.8:373.5
CIP 2016-23851

34. JUCAN, CORNEL NICOLAE. Sisteme expert şi aplicaţii


informatice de asistare a deciziilor / Cornel Nicolae Jucan, Mihaela Sabina
Jucan. - Sibiu : Urbis Nova, 2016
ISBN 978-606-94003-9-5
004.891:65.012.123
CIP 2016-20888

35. LUPU, RADU CAIUS. Arhitecturi şi protocoale pentru


comunicaţii : teorie şi aplicaţii practice / Radu Caius Lupu, Dragoş Ş. Niculescu,
Marius Constantin Vochin. - Bucureşti : Politehnica Press, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-515-727-9
004.738.5
CIP 2016-22312
 

14   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


36. MANCI, IOAN. Securitatea cibernetică în infrastructurile
critice : provocări contemporane / Ioan Manci, Mihai Ionuţ Rusu ; pref.: prof.
univ. dr. ing. Ghiţă Bârsan. - Sibiu : Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae
Bălcescu", 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-153-258-5
004.056.5
CIP 2016-22762

37. MĂRIEŞ, IULIANA. Fişe de lucru pentru proba de competenţe


digitale pentru examenul de bacalaureat / Mărieş Iuliana, Lungu Andreia,
Măglăviceanu Claudia ; colab.: Anca Gavra, Sarkozi Gizella. - Baia Mare :
Cromatica, 2016
ISBN 978-606-94189-2-5
004(079.1)
CIP 2016-19855

38. POPESCU, DIANA. Augumented reality and 3D printing / Diana


Popescu, Teodora Daniela Chicioreanu, Cătălin Gheorghe Amza. - Bucureşti :
Printech, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-23-0651-9
004
CIP 2016-19914

39. POPESCU, DIANA. Realitate augmentată şi printare 3D / Diana


Popescu, Teodora Daniela Chicioreanu, Cătălin Gheorghe Amza. - Bucureşti :
Printech, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-23-0650-2
004
CIP 2016-19913

40. REBEDEA, TRAIAN. Proiectarea algoritmilor : o abordare


practică / Traian Rebedea, Mihai Dascălu, Ştefan Trăuşan-Matu. - Bucureşti :
Politehnica Press, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-515-723-1
004.421
CIP 2016-20768
 

CIP 15 
41. SIMA, RALUCA. Competenţe digitale : aplicaţii practice de
laborator : clasele IX-XII : pregătire pentru bacalaureat / prof. Raluca Sima,
prof. Cătălina Trufaş. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2016
ISBN 978-606-30-0867-2
004(076)
CIP 2016-23086

42. SIMIAN, DANA. Proiectarea algoritmilor : principii şi tehnici /


Dana Simian. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-12-1360-3
004.421
CIP 2016-21845

43. STOICA, LAURA FLORENTINA. Tehnici de accesibilizare a


documentelor şi aplicaţiilor software / Laura Florentina Stoica, Daniela Preda,
Florin Stoica. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-12-1335-1
004
CIP 2016-20789

44. ŞTEFĂNOIU, DAN. Prelucrarea semnalelor : îndrumător de


laborator / Dan Ştefănoiu, Bogdan Dumitrescu, Alexandru Dumitraşcu. -
Bucureşti : Politehnica Press, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-515-725-5
004
510.5
CIP 2016-21322

45. The Unofficial guide to iOS 10. - Bucureşti : My Ebook, 2016


ISBN 978-606-983-048-2
004
CIP 2016-23534
 

16   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


008 Civilizaţie. Cultură

46. The Ancient Maya. - Bucureşti : My Ebook, 2016


ISBN 978-606-983-034-5
008(=821.173)(728)
39(=821.173)(728)
CIP 2016-23519

47. CERNICA, DOINA. Ţara de Sus, de mai sus / Doina Cernica. -


Suceava : Muşatinii, 2015-2016
2 vol.
ISBN 978-606-656-084-9
Cartea 2 : Arta. - 2016. - Index. - ISBN 978-606-656-128-0
008(498-35 Suceava)

48. FLOREA, STAN. Raţionalitate în cultura română modernă / Stan


Florea. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-163-932-1
008(498)
CIP 2016-19937

49. ISTOCESCU, AMEDEO. Civilizaţie, cultură, management /


Amedeo Istocescu. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Editura ASE, 2016
2 vol.
ISBN 978-606-34-0113-8
Vol. 1. - 2016. - ISBN 978-606-34-0123-7
Vol. 2. - 2016. - ISBN 978-606-34-0127-5
005:008
CIP 2016-20744 - CIP 2016-20745

50. La obârşie, la izvor... : convorbiri la Subcetate / Doina Dobreanu,


Vasile Dobreanu. - Târgu Mureş : Editura "Cezara Codruţa Marica", 2013-
vol.
ISBN 978-606-93315-0-7
Vol. 4. - 2016. - Conţine bibliografie. - ISBN 978-606-8663-13-5
008(498 Subcetate):929(047.53)
 

CIP 17 
51. MATEI, MARIUS. Bănăţenii de altădată : album fotoetnografic /
Marius Matei. - Ed. a 2-a, rev. - Timişoara : Eurostampa ; Sibiu : Astra Museum,
2016
ISBN 978-606-32-0304-6
ISBN 978-606-733-168-4
008(498.5)
398(498.5)
CIP 2016-20992

52. SAID, EDWARD W. Cultură şi imperialism / Edward W. Said ;


note şi studiu introd. de Sorina Postolea ; trad.: Sorina Postolea, Raluca Popescu. -
Iaşi : Institutul European, 2016
Index
ISBN 978-606-24-0169-6
008
CIP 2016-22576

02 Biblioteconomie. Biblioteci

53. Együtt olvasni jó / szerkesztette: Fóris-Ferenczi Rita. - Cluj-Napoca :


Egyetemi Műhely Kiadó, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8145-99-0
028
CIP 2016-22935

54. GÂRBE, MARIA. Oameni, cărţi, fapte / Maria Gârbe. - Baia Mare :
Eurotip, 2016
ISBN 978-606-617-253-0
02(498)
CIP 2016-23839

55. MIRON, VICTOR. Cărţile pe faţă / Victor Miron, Petruţa


Grijincu. - Cluj-Napoca : Blink Print Media, 2016
ISBN 978-606-94301-2-5
021
CIP 2016-21841
 

18   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


56. VREZGO, ALINA. Lectura : o continuă provocare / Alina
Vrezgo. - Iaşi : StudIS, 2016
ISBN 978-606-775-455-1 : 3.20 lei
028

05 Reviste cu caracter general

57. Gazeta Telegraful Român : o valoroasă moştenire informaţională


/ coord.: dr. Rodica Volovici ; transliterare: Liliana Oprescu. - Sibiu : Editura
Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu : Editura Andreiana, 2016-
3 vol.
ISBN 978-606-12-1261-3
Vol. 2 : Transliterarea lunilor mai-iunie-iulie 1853. - 2016. - ISBN 978-
606-12-1337-5. - ISBN 978-606-8602-93-6
050(498 Sibiu)
CIP 2016-20792

58. NICULICĂ, ALIS. Făt-Frumos : (Suceava, 1926 - Cernăuţi,


1934 - Bucureşti, 1940 - Cernăuţi, 1941 - Râmnicu Vâlcea, 1944) :
bibliografie / Alis Niculică, Vasile I. Schipor ; strudiu introd. şi notă asupra ed.:
dr. Vasile I. Schipor ; bibliografie, indice de nume şi album: dr. Alis Niculică. -
Suceava : Accent Print, 2016
Index
ISBN 978-606-8686-59-2
050(498) Făt Frumos

06 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii

59. CATARIG, LEON. Muzeul etnografic Rebrişoara / Leon Catarig. -


Năsăud : Venus Star, 2016
ISBN 978-606-8687-14-8
069(498 Rebrişoara):39
CIP 2016-21430
 

CIP 19 
60. DEJAN, MONICA. Seriile medalistice "Les hommes illustres du
siècle de Loius XIV" şi "Les réformateurs de l'Église" ale gravorului Jean
Dassier în colecţia numismatică a Muzeului Bucovinei din Suceava / Monica
Dejan. - Suceava : Editura Karl A. Romstorfer, 2016
ISBN 978-606-8698-12-0
069.5(498 Suceava):737(498)
CIP 2016-22556

61. GALES, OVIDIU. Constituţia, Regulamentul general şi Codul de


conduită masonică / Ovidiu Gales, Manole Iosiper. - Bucureşti : Editura V.I.S.
Print, 2016
ISBN 978-973-85783-7-1
061.236.6
CIP 2016-22376

62. The Illuminati : the world's most dangerous secret society. -


Bucureşti : My Ebook, 2016
ISBN 978-606-983-043-7
061.236.6(100)
CIP 2016-23528

63. MUZEUL JUDEŢEAN DE ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE


MARAMUREŞ (Baia Mare). Călătorie în universul ceasului - colecţia de
orologerie = A journey in the universe of the clock - the horological collection /
Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş ; coord.: Viorel Rusu, Lucia
Pop. - Baia Mare : Eurotip, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-617-244-8
069(498 Baia Mare) Muzeul...:681.11
CIP 2016-19903

64. NESTORESCU-BĂLCEŞTI, HORIA. Francmasoneria română în


medalii : 1744-2016 / Horia Nestorescu-Bălceşti. - Bucureşti : Editura Nestor,
2016
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-8457-11-6
061.236.6(498):737
CIP 2016-20846
 

20   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


65. Patrimoniul muzeal şi ştiinţele : o altfel de perspectivă / coord.:
Ingrid Poll. - Bucureşti : Editura Muzeului Municipiului Bucureşti, 2016
ISBN 978-606-8717-10-4
069
CIP 2016-20775

070 Ziaristică

66. CĂLĂRĂŞANU, DANIELA. Presa culturală : lucrare ştiinţifică /


Daniela Călărăşanu. - Predeşti : Maya Publishing, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-618-466-3
070:008
CIP 2016-19985

67. Erdélyi médiaterek / szerkesztette: Botházi Mária. - Cluj-Napoca :


Egyetemi Műhely Kiadó, 2016
ISBN 978-606-8145-98-3
070(=511.141)(498.4)
CIP 2016-23749

68. GÎJU, DAN. Istoria presei militare / Dan Gîju. - Bucureşti : Favorit,
2016-
4 vol.
ISBN 978-606-8804-07-1
Vol. 1 : Armata. - 2016. - Conţine bibliografie. - Index. - ISBN 978-606-
8804-08-8
Vol. 2 : Poliţie, siguranţă, şcoli, armate de ocupaţie. - 2016. - Conţine
bibliografie. - Index. - ISBN 978-606-8804-09-5
070(498)(091):355
CIP 2016-20930 - CIP 2016-20929

69. HARCUP, TONY. Jurnalismul : principii şi practici / Tony Harcup


; trad.: Bedros Horasangian. - Bucureşti : comunicare.ro, 2016
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-973-711-287-3
070
CIP 2016-15250
 

CIP 21 
70. A kolozsvári Minerva sajtófotó archívuma = Arhiva de fotografie
de presă a Minervei Clujene / ed.: Tibori Szabó Zoltán. - Cluj-Napoca : Editura
Asociaţiei Culturale Minerva - Minerva Művelődési Egyesület Kiadója, 2016
ISBN 978-606-94114-2-1
070:77
CIP 2016-23775

71. NĂSTASE, GABRIEL I. Informaţia, o marfă neglijată / Gabriel


Năstase. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-26-0671-8
070(498)
821.135.1-92
CIP 2016-21826

087.5 Publicaţii pentru copii

72. Albă ca zăpadă : poveste de colorat / repovestire după Fraţii


Grimm ; text adaptat de Lucian Pricop ; il.: Dana Popescu. - Bucureşti : Roxel
Cart, 2016
ISBN 978-606-753-062-9
087.5
CIP 2016-19948

73. Albă-ca-Zăpada şi cei şapte pitici. - Bucureşti : Aramis Print, 2016


ISBN 978-606-706-533-6
821.112.2-93-34(0.046.6)=135.1
087.5
CIP 2016-21799

74. Aventurile lui Pinocchio. - Bucureşti : Aramis Print, 2016


ISBN 978-606-706-532-9
821.131.1-93-34=135.1
087.5
CIP 2016-21794
 

22   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


75. BREATHNACH, SARAH BAN. Cea mai frumoasă parte a zilei /
Sarah Ban Breathnach ; il.: Wendy Edelson. - Bucureşti : Editura Darclée, 2016
ISBN 978-606-94213-2-1
087.5
CIP 2016-23803

76. BUCKINGHAM, CAZ. Albumul exploratorului naturii / Caz


Buckingham, Andrea Pinnington. - Bucureşti : Aramis Print, 2016
ISBN 978-606-706-516-9
087.5:58(084)
087.5:59(084)
CIP 2016-21796

77. Bucuria darurilor = La joie des présents / il.: Cristina Ionescu-


Berechet ; text: Monica-Valentina Şerbănescu. - Bucureşti : Basilica, 2016
ISBN 978-606-29-0145-5
087.5
CIP 2016-23845

78. BUSUIOC, ANI-ELIZA. Ne jucăm şi despre Dumnezeu aflăm /


Ani-Eliza Busuioc ; il.: Ioan Mihăescu. - Bucureşti : Basilica, 2016
ISBN 978-606-29-0135-6
087.5:28
CIP 2016-22586

79. Cartea junglei. - Bucureşti : Aramis Print, 2016


ISBN 978-606-706-526-8
821.111-93-34(0.046.6)=135.1
087.5
CIP 2016-21787

80. Călătoriile lui Gulliver - Regele Midas. - Târgu Mureş : Kreativ,


2016
ISBN 978-606-646-441-3
087.5
CIP 2016-21312
 

CIP 23 
81. Cărticica cu colinde. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică,
2016
ISBN 978-606-31-0326-1
821.135.1-91-192
087.5
CIP 2016-21353

82. Cei trei purceluşi. - Bucureşti : Aramis Print, 2016


ISBN 978-606-706-524-4
82-93-34=135.1
087.5
CIP 2016-21788

83. Crăciunul meu de basm / coord.: Corina Gâdiuţă. - Bucureşti :


Aramis Print, 2016
ISBN 978-606-706-514-5
087.5
CIP 2016-21800

84. Dinozaurii. - Târgu Mureş : Kreativ, 2016


ISBN 978-606-646-445-1
087.5
CIP 2016-21383

85. DRIMMER, STEPHANIE WARREN. Aşii minţii / Stephanie


Warren Drimmer şi Julie K. Cohen. - Bucureşti : Litera, 2016
ISBN 978-606-33-0302-9
087.5
CIP 2016-22604

86. Enciclopedia animalelor. - Bucureşti : Litera, 2016


ISBN 978-606-33-0303-6
087.5:59
CIP 2016-22603

87. Engels illustrated dictionary voor kinderen. - Bucureşti : My


Ebook, 2016
ISBN 978-606-8877-54-9
087.5:81'374.8=111
CIP 2016-19963
 

24   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


88. Englisch Bildwörterbuch für Kinder. - Bucureşti : My Ebook, 2016
ISBN 978-606-8877-56-3
087.5:81'374.8=111
CIP 2016-19964

89. English illustrated dictionary for children. - Bucureşti : My Ebook,


2016
ISBN 978-606-8877-66-2
087.5:811.111
CIP 2016-22486

90. English picture dictionary with exercises. - Bucureşti : My Ebook,


2016
ISBN 978-606-8877-67-9
087.5:811.111
CIP 2016-22489

91. English vocabulary for children. - Bucureşti : My Ebook, 2016


ISBN 978-606-8877-68-6
087.5:811.111
CIP 2016-22488

92. Everything about aliens. - Bucureşti : My Ebook, 2016


ISBN 978-606-8877-70-9
087.5:001.94
CIP 2016-22465

93. Fenyőillat : angyalváró csoda szép mesék, mókás versek, fejtörők


és kézimunkák. - Deva : Editura Corvin, 2016
ISBN 978-973-622-974-9
087.5
371.381
CIP 2016-21857

94. Frumoasa şi bestia. - Bucureşti : Aramis Print, 2016


ISBN 978-606-706-528-2
82-93-34(0.046.6)=135.1
087.5
CIP 2016-21789
 

CIP 25 
95. Gulliver utazásal - Midász király. - Târgu Mureş : Kreativ, 2016
ISBN 978-606-646-443-7
087.5
CIP 2016-21310

96. Gyermeköröm. - Deva : Editura Corvin, 2016


ISBN 978-973-622-966-4
087.5
CIP 2016-21351

97. Hänsel şi Gretel. - Bucureşti : Aramis Print, 2016


ISBN 978-606-706-530-5
82-93-34=135.1
087.5
CIP 2016-21790

98. Ilustrowany słownik angielski dla dzieci. - Bucureşti : My Ebook,


2016
ISBN 978-606-8877-87-7
087.5:811.111
CIP 2016-22484

99. Immagine dizionario inglese per i bambini. - Bucureşti : My Ebook,


2016
ISBN 978-606-8877-88-4
087.5:811.111
CIP 2016-22483

100. Inglés diccionario illustrado para los niños. - Bucureşti : My


Ebook, 2016
ISBN 978-606-8877-89-1
087.5:811.111
CIP 2016-22485

101. ISPIRESCU, PETRE. Doi feţi cu stea în frunte / Petre Ispirescu ;


adapt. text: Valentina Jercea ; il.: Otilia Borş. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2016
ISBN 978-606-31-0324-7
087.5
CIP 2016-20994
 

26   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


102. LEŞ, MIRABELA. Pupo şi Miti la oraş / Mirabela Leş ; il.: Mirela
Pete. - Turda : Okart, 2016
ISBN 978-606-94274-2-2
087.5
CIP 2016-23648

103. Mica sirenă. - Bucureşti : Aramis Print, 2016


ISBN 978-606-706-527-5
821.113.4-93-34(0.046.4)=135.1
087.5
CIP 2016-21791

104. Muzicanţii din Bremen. - Bucureşti : Aramis Print, 2016


ISBN 978-606-706-525-1
821.113.4-93-34(0.046.6)=135.1
087.5
CIP 2016-21792

105. Ocolul pământului în 80 de zile. - Bucureşti : Aramis Print, 2016


ISBN 978-606-706-529-9
821.133.1-31(0.046.6)=135.1
087.5
CIP 2016-21793

106. Paw Patrol - operaţiunea de salvare ham-tastică. - Bucureşti :


Media Service Zawada Publishing, 2016
ISBN 978-606-651-169-8
087.5
CIP 2016-22661

107. Picture dictionary anglais pour les enfants. - Bucureşti : My


Ebook, 2016
ISBN 978-606-983-013-0
087.5:81'374.8=111
CIP 2016-23044
 

CIP 27 
108. PINNINGTON, ANDREA. Mică enciclopedie - Păsări din
grădină şi cântecele lor / Andrea Pinnington, Caz Buckingham. - Bucureşti :
Aramis Print, 2016
ISBN 978-606-706-522-0
087.5:598.2
CIP 2016-21797

109. PINNINGTON, ANDREA. Mică enciclopedie - Păsări din


pădure şi cântecele lor / Andrea Pinnington, Caz Buckingham. - Bucureşti :
Aramis Print, 2016
ISBN 978-606-706-523-7
087.5:598.2
CIP 2016-21798

110. Poveste de Crăciun : carte de colorat / trad. de Ioana Novac ; il.:


Good Wives and Warriors. - Bucureşti : Editura Arthur, 2016
ISBN 978-606-788-118-9
087.5
CIP 2016-21816

111. Robinson Crusoe - Az aranytojást tojó lúd. - Târgu Mureş :


Kreativ, 2016
ISBN 978-606-646-442-0
087.5
CIP 2016-21311

112. Robinson Crusoe - Gâsca şi ouăle de aur. - Târgu Mureş : Kreativ,


2016
ISBN 978-606-646-440-6
087.5
CIP 2016-21313

113. Sfântul Nicolae, bucuria copiilor / il.: Cristina Ionescu-Berechet ;


text: Ani-Eliza Busuioc. - Bucureşti : Basilica, 2016
ISBN 978-606-29-0146-2
087.5
CIP 2016-23844
 

28   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


114. SORIŢĂU, RAELENE. The Secret of the dragon lair / Raelene
Soriţău ; ed.: Ilie Soriţău ; il.: Mark Henn ; Romanian trasnl.: Ciprian Simuţ. -
Deva : Cetate Deva, 2016
ISBN 978-606-705-032-5
087.5
CIP 2016-20740

115. SZABÓ, ERZSÉBET. Angyalszárnyon : angyalváró kifestők,


versek és fejtörők / Szabó Erzsébet. - Deva : Editura Corvin, 2016
ISBN 978-973-622-973-2
087.5
CIP 2016-21858

116. Tréfás mesék. - Târgu Mureş : Kreativ, 2016


ISBN 978-606-646-444-4
087.5
CIP 2016-19885

117. Vrăjitorul din Oz. - Bucureşti : Aramis Print, 2016


ISBN 978-606-706-531-2
821.111(73)-93-34=135.1
087.5
CIP 2016-21795

118. What's under the seas and oceans?. - Bucureşti : My Ebook, 2016
ISBN 978-606-8877-96-9
087.5:913(26)
CIP 2016-22460

1 FILOZOFIE

119. ANDRONE, MIHAI. Omul, animalele şi lumea : interferenţe


filosofice / Mihai Androne. - Bucureşti : Eikon, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-711-485-0
1
CIP 2016-23052
 

CIP 29 
120. Arról, ami kimondhatatlan / szerkesztette: Veress Károly. - Cluj-
Napoca : Egyetemi Műhely Kiadó, 2016
ISBN 978-606-8145-94-5
1
CIP 2016-22933

121. BĂTĂIOSU, MARIA. Mate-mati-joaca / Bătăiosu Maria. -


Craiova : Revers, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-703-894-1
51
CIP 2016-22756

122. BERDIAEV, NIKOLAI ALEKSANDROVICH. Cinci meditaţii


asupra existenţei / Nikolai Berdiaev. - Iaşi : StudIS, 2016
ISBN 978-606-775-449-0 : 5.80 lei
1

123. CAUNI, VICTOR. Gânduri pentru... azi! / Victor Cauni,


Alexandru Taşnadi. - Satu Mare : Eco Print, 2016
ISBN 978-606-8194-47-9
1
CIP 2016-19891

124. CUCU, MARIUS. Despărţirea de efemer : conceptualizări


timpurii şi asumări mitice ale dualismului deşertăciune-veşnicie / Marius
Cucu. - Iaşi : Sapientia, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-578-286-0
1
CIP 2016-22835

125. Filozófia : A típus / Elena Lupşa, Victor Bratu, Maria Dorina Stoica,
Gheorghe Tarara. - Deva : Editura Corvin, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-622-968-8
1(075)
CIP 2016-19969
 

30   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


126. Filozófia : B típus / Elena Lupşa, Victor Bratu, Maria Dorina Stoica,
Gheorghe Tarara. - Deva : Editura Corvin, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-622-969-5
1(075)
CIP 2016-19970

127. RĂDUCU, CĂTĂLINA DANIELA. Construcţia socială a


genului : pledoarii filosofice feministe / Răducu Cătălina-Daniela. - Bucureşti :
Pro Universitaria, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-26-0673-2
1:3-055.2
1:396
CIP 2016-21824

128. ŢIGLEA, ADRIAN. Memorator de filosofie / Adrian Ţiglea. - Ed.


a 2-a, rev. - Bucureşti : Booklet, 2016
ISBN 978-606-590-457-6
1(075.35)
CIP 2016-21755

11/12 Metafizică

129. ACTON, JOHN EMERICH EDUARD. Despre libertate / Lord


Acton ; trad. de Ligia Doina Constantinescu. - Iaşi : Stef, 2016
ISBN 978-606-575-635-9
123.1
CIP 2016-20916

130. AÏVANHOV, OMRAAM MIKHAËL. Omul spre victoria


destinului său / Omraam Mikhaël Aïvanhov. - Bucureşti : Prosveta, 2016
ISBN 978-606-8184-04-3
11
CIP 2016-23229
 

CIP 31 
131. ARDELEAN, RAMONA. Scandalul nedreptăţii : eseuri de
metafizică morală / Ramona Ardelean. - Iaşi : Editura Fundaţiei Academice
AXIS, 2016
ISBN 978-606-8528-15-1
111
CIP 2016-22542

132. BORCIA, CONSTANTIN M. N. Dincolo de fatalitate : reflecţii şi


fantezii despre destin şi despre viitor / Constantin M. N. Borcia. - Bucureşti :
Smart Publishing, 2016
ISBN 978-606-8823-51-5
124.6
CIP 2016-21741

13 Filozofia spiritului. Filozofia culturii. Ocultism

133. Dream dictionary. - Bucureşti : My Ebook, 2016


ISBN 978-606-8877-52-5
81'374.2:133.5=111
CIP 2016-19960

134. Nostradamus : the complete prophecies for the future. -


Bucureşti : My Ebook, 2016
ISBN 978-606-983-008-6
133.529
CIP 2016-23041

135. Numerology made easy : find out your destiny and purpose in
life. - Bucureşti : My Ebook, 2016
ISBN 978-606-983-009-3
133.5:511
CIP 2016-23042

136. POPESCU, ANDREI EMANUEL. Venus / Andrei Emanuel


Popescu. - Bucureşti : Semne, 2016
ISBN 978-606-15-0881-5
133.52
CIP 2016-21397
 

32   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


137. Secrets revealed : telepathy, wizardry, black art, magnetism and
the reality of spirits. - Bucureşti : My Ebook, 2016
ISBN 978-606-983-017-8
133
CIP 2016-23048

14 Sisteme filozofice

138. BURUIANĂ, OVIDIU. Pitagora : marele înţelept al Antichităţii /


Buruiană Ovidiu. - Bucureşti : Sapienţia, 2016
ISBN 978-973-7800-31-2
14(38) Pythagoras
929 Pythagoras
CIP 2016-23175

139. IDEL, MOSHE. Cabala în Italia / Moshe Idel ; trad. din lb.
engleză: Alina Cârâc. - Bucureşti : Hasefer, 2016
ISBN 978-973-630-353-1
141.331.5
CIP 2016-21743

140. KAMBOUCHNER, DENIS. Descartes nu a spus... / Denis


Kambouchner ; trad.: Cristina Săvoiu. - Bucureşti : Tracus Arte, 2016
ISBN 978-606-664-757-1
14(44) Descartes,R.
929 Descartes,R.
CIP 2016-21020

141. LEADBEATER, CHARLES W. Introducere în teosofie / C. W.


Leadbeater ; trad.: Carmen Radu. - Bucureşti : Editura Darclée, 2016
ISBN 978-606-94213-1-4
141.332
CIP 2016-23804

142. Personalităţi marcante în evoluţia omenirii : 2400 de ani de la


naşterea filozofului grec Aristotel. - Ploieşti : Editura Casei Corpului Didactic
Prahova, 2016
ISBN 978-606-8752-46-4
14(38) Aristoteles
CIP 2016-22845
 

CIP 33 
143. RĂDUICĂ, IONUŢ. Filosofie contemporană : sinteze, teme,
concepte / Ionuţ Răduică. - Craiova : Universitaria, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-14-1099-6
14
CIP 2016-23831

144. SELG, PETER. Soarele însufleţit din om / Peter Seig ; trad.: Ligia
Sălăjanu. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2016
ISBN 978-606-704-316-7
141.333
CIP 2016-22520

145. STAN, EMIL. Filosofia ca terapie : ce să faci când nu ştii ce să


faci / Emil Stan. - Iaşi : Institutul European, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-24-0175-7
14
CIP 2016-22578

146. TOMULEŢ, DAN. Plotin : despre nemurirea sufletului / Dan


Tomuleţ. - Bucureşti : Eikon, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-711-494-2
14(38) Plotin
929 Plotin
CIP 2016-21634

159.9 Psihologie

147. ARMSTRONG, JOHN. Cum să-ţi faci mai puţine griji cu privire
la bani / John Armstrong ; trad.: Alex Moldovan. - Bucureşti : Vellant, 2016
ISBN 978-606-8642-86-4
159.9
CIP 2016-23620
 

34   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


148. BOTIŞ, IOAN. O istorie antropologică a morţii / Ioan Botiş. -
Baia Mare : Eurotip, 2016-
5 vol.
ISBN 978-606-617-251-6
Vol. 1. - 2016. - Conţine bibliografie. - ISBN 978-606-617-252-3
159.964.2:39(100)
CIP 2016-21891

149. BURMISTROVA, ECATERINA. Enervarea / Ecaterina


Burmistrova ; trad. din lb. rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas. - Bucureşti : Editura
Sophia, 2016
ISBN 978-973-136-558-9
159.9:2
CIP 2016-19892

150. BUTOI-SEVERIN, TUDOREL. Asasinele : psihanaliza crimei /


Tudorel Butoi-Severin. - Bucureşti : Cubik, 2016
ISBN 978-606-94305-0-7
159.964.2:343.9
CIP 2016-20995

151. CARROLL, ELIZABETH. Terapie pentru cupluri / Elizabeth


Carroll, Jim Carroll ; trad.: Diana Sălceanu. - Bucureşti : Editura NICULESCU,
2016
ISBN 978-606-38-0054-2
159.922.1

152. CAYCE, EDGAR. Noile profeţii şi îndrumări ale lui Edgar


Cayce / Edgar Cayce ; trad. de Nicolae Constantinescu. - Bucureşti : Dinasty
Books Proeditură şi Tipografie, 2016
ISBN 978-606-94298-3-9
159.923.2
CIP 2016-12109

153. Cazuri clinice de psihologie medicală şi psihosomatică / sub red.:


Ovidiu Popa-Velea. - Bucureşti : Editura Universitară "Carol Davila", 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-708-927-4
159.9:61
CIP 2016-21528
 

CIP 35 
154. CĂTANĂ, ANAMARIA. Stresul psihosocial şi calitatea vieţii la
adolescenţi / Anamaria Cătană. - Sibiu : Techno Media, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-616-237-1
159.922.8
CIP 2016-23212

155. CÎRNECI, DRAGOŞ. Creierul de Homo Sapiens : ghid de


utilizare / Dragoş Cîrneci în dialog cu Iuliana Alexa. - Bucureşti : Eikon, 2016
ISBN 978-606-711-488-1
159.9(498)(047.53)
CIP 2016-21633

156. Compendiu de psihologie medicală / Ovidiu Popa-Velea, Liliana


Diaconescu, Alexandra Mihăilescu, ... - Bucureşti : Editura Universitară "Carol
Davila", 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-708-926-7
159.9:61
CIP 2016-20731

157. CONSTANTIN, VASILE. Poveste, metaforă, dezvoltare


personală : improvizaţia creatoare prin literatură / Vasile Constantin ; coord.:
Iolanda Mitrofan. - Bucureşti : Editura SPER, 2016
ISBN 978-606-8429-57-1
159.9
CIP 2016-20939

158. CONWELL, RUSSELL H. Hectare de diamante / Russell H.


Conwell ; trad.: Pintea Gheorghe-Nicolae. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Act şi Politon,
2016
ISBN 978-606-913-145-9
159.923.2
CIP 2016-19884
 

36   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


159. COSTA, PAUL T. NEO Pi-R : manual tehnic : inventarul de
personalitate NEO, revizuit (NEO Pi-R), inventarul NEO-FFI, revizuit (NEO-
FFI) / Paul T. Costa, Robert R. McCrae ; adapt. de: Dragoş Iliescu, Mihaela
Minulescu, Cătălin Nedelcea, Dan Ispas. - Cluj-Napoca : Sinapsis Publishing
Projects, 2016
ISBN 978-606-795-004-5
159.923
CIP 2016-23774

160. COTOR-BÎRLĂDEANU, AGAPIA. Modalităţi de formare a


încrederii în sine a copilului preşcolar / prof. înv. preşcolar Cotor-Bîrlădeanu C.
Agapia. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-30-0894-8
159.923.2
CIP 2016-21929

161. CROSS, DENISE. Respingerea / Denise Cross ; trad.: Gabriel


Trandafir ; ed.: Lidia Pop, Mihaela Moza. - Oradea : Elpis, 2016
ISBN 978-606-8768-02-1
159.9
CIP 2016-23822

162. Cum să creşti un copil energic : ghidul părinţilor cu copii


indepenedenţi, determinaţi şi sensibili / ed.: Mary Sheedy Kurcinka ; trad.: Ana
Maria Nicolae. - Bucureşti : Multi Media Est Publishing, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-87898-7-6
159.922.7
CIP 2016-20780

163. DIACONU, ANDREEA. Jurnalul unui suflet vindecat / Andreea


Diaconu. - Bucureşti : Atman, 2016
ISBN 978-606-8758-31-2
159.923.3
CIP 2016-22682
 

CIP 37 
164. DOGARU, DOROTHEA. Gînduri cap în cap sau Viaţa mea din
care se-nfruptă ş-alţii / Dorothea Dogaru. - Bucureşti : Printech, 2016
ISBN 978-606-23-0656-4
159.923.2
CIP 2016-22539

165. DUVERNOIS, ISABELLE. Limbajul corpului : atenţie, gesturile


vorbesc pentru noi! / Isabelle Duvernois ; trad.: Ştefania Iordan. - Bucureşti :
Editura NICULESCU, 2016
ISBN 978-606-38-0061-0 : 24.90 lei
159.925

166. DYER, WAYNE W. Există o soluţie spirituală pentru orice


problemă / Wayne W. Dyer ; trad.: Dobre Dana. - Bucureşti : Act şi Politon, 2016
ISBN 978-606-913-142-8
159.9
CIP 2016-21419

167. FAURÉ, CRISTOPHE. Mă mai iubeşti? / Cristophe Fauré ; trad.


din lb. franceză de Cristina Livia Vasilescu. - Bucureşti : Philobia, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8560-57-1
159.922.1
CIP 2016-22277

168. The Feminine mind. - Bucureşti : My Ebook, 2016


ISBN 978-606-983-040-6
159.9
CIP 2016-23526

169. Finding happiness in an overstresses world. - Bucureşti : My


Ebook, 2016
ISBN 978-606-8877-77-8
159.923.2
CIP 2016-22473
 

38   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


170. FLEISHMAN, EDWIN. FJAS : Fleishman Job Analysis Survey :
ghid de administrare / Edwin A. Fleishman, Maureen E. Reilly. - Cluj-Napoca :
Sinapsis Publishing Projects, 2016
ISBN 978-606-795-003-8
159.9.072
CIP 2016-22669

171. FREUD, SIGMUND. Psihologia colectivă şi analiza Eului /


Sigmund Freud ; trad. şi studiu introductiv de Lucian Pricop. - Bucureşti : Cartex,
2016
ISBN 978-606-8023-83-0
159.964.2
316.6
CIP 2016-21746

172. GIOSAN, CEZAR. Psihopatologie evoluţionistă / Cezar Giosan. -


Bucureşti : Editura Trei, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-719-954-3
159.9
CIP 2016-20773

173. GLASS, LILLIAN. Cum să foloseşti cele patru coduri ale


limbajului nonverbal ca să intri în mintea celuilalt / Lillian Glass ; trad.:
Cornelia Dumitru. - Iaşi : Polirom, 2016
Index
ISBN 978-973-46-6364-4
159.925
159.923.2
CIP 2016-23594

174. HARU, ADELA. Relaţiile conştiente / Adela Haru. - Iaşi : PIM,


2016
ISBN 978-606-13-3481-0 : 22.47 lei
159.922.1
 

CIP 39 
175. HELLINGER, BERT. Constelaţiile familiale : terapie pentru
suflet / Bert Hellinger ; trad.: Cristina Livia Vasilescu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti :
Philobia, 2016
ISBN 978-606-8560-58-8
159.9
615.851
CIP 2016-21458

176. HUMBEECK, BRUNO. Alegerea amoroasă potrivită : forţa


inconştientului / Bruno Humbeeck ; trad.: Ana Mihăilescu. - Bucureşti : Editura
Trei, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-719-986-4
159.9
CIP 2016-22829

177. INDRA. Să te căsătoreşti cu vântul... / Indra. - Ed. rev. -


Bucureşti : Editura Lila, 2016
ISBN 978-606-94297-0-9
159.923.2
CIP 2016-21465

178. JOURDAN-IONESCU, COLLETE. Desenul familiei / Collete


Jourdan-Ionescu, Joan Lachance. - Cluj-Napoca : Sinapsis Publishing Projects,
2016
ISBN 978-606-795-001-4
159.9
CIP 2016-22668

179. JUDD, ISHA. De ce să mergi când poţi să zbori? : înalţă-te


deasupra fricilor şi iubeşte-te necondiţionat pe tine şi pe ceilalţi / Isha Judd ;
trad.: Ana-Maria Datcu. - Bucureşti : For You, 2016
ISBN 978-606-639-127-6
159.9
CIP 2016-21500
 

40   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


180. KATONA, GABRIEL. Coaching - ghid de bune practici sau
Adevăruri despre coaching / Gabriel Katona. - Cluj-Napoca : Ecou Transilvan,
2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-730-243-1
159.923.2
CIP 2016-19927

181. KUZMA, KAY. 180 de sfaturi pentru părinţi / dr. Kay Kuzma ;
trad.: Cristina Ruţă. - Pantelimon : Viaţă şi Sănătate, 2016
ISBN 978-606-911-146-8
159.922.7
CIP 2016-23675

182. Make money online : top ways to make money online while
quitting your 9-5 job and enjoy freedom in your life!. - Bucureşti : My Ebook,
2016
ISBN 978-606-983-005-5
159.923.2
CIP 2016-23037

183. MANOLEA, ALIODOR. Stări amplificate ale conştiinţei :


acţiunea beligenă şi influenţa psihoinformaţională distală / Aliodor Manolea ;
ed.: Cristina Simileanu ; cop. şi graf.: Vasile Simileanu. - Bucureşti : Top Form,
2016
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-8550-44-2
159.9
CIP 2016-19781

184. MARIŞ, ALEXANDRA. Adolescenţi faţă în faţă cu terapeuţi : 12


şedinţe de dezvoltare personală / Alexandra Mariş, George Manea, Răzvan
Prală ; coord.: Iolanda Mitrofan. - Bucureşti : Editura SPER, 2016
ISBN 978-606-8429-56-4
159.922.8
CIP 2016-20938
 

CIP 41 
185. Mental health : actual views in psychology, medicine and
anthropology / coord.: Cristian Vasile. - Bucureşti : Editura Universitară, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-28-0513-5
159.9
61
572
CIP 2016-23676

186. MERVIELDE, IVAN. HiPIC : hierarchical personality


inventory for children : manual tehnic / Ivan Mervielde, Filip De Fruyt ; adapt.
în România de Dragoş Iliescu, Roxana Dimache, Andrei-Şerban Zanfirescu. - Cluj-
Napoca : Sinapsis Publishing Projects, 2016
ISBN 978-606-795-000-7
159.922.7
CIP 2016-19866

187. MIHĂILĂ, MARIUS-FLORIN. Manipularea : naivitate sau


cinism? / Marius Mihăilă. - Craiova : Sitech, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-11-5631-3
159.9
CIP 2016-22883

188. Parenting your child : how to build the character your child
needs to succeed. - Bucureşti : My Ebook, 2016
ISBN 978-606-983-012-3
159.922.7
CIP 2016-23032

189. PINCOTT, JENA. Să fie blondele cu-adevărat preferatele


domnilor? : Corp, minte şi comportament - ştiinţa din spatele sexului, iubirii
şi atracţiei / Jena Pincott ; trad.: Raluca Hurduc. - Bucureşti : Editura Trei, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-719-963-5
159.9
CIP 2016-23615
 

42   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


190. PITAMIC, MAJA. Pot să fac singur! / Maja Pitamic. - Iaşi : Gama,
2016
ISBN 978-973-149-718-1
159.922.7
CIP 2016-23643

191. Positive youth development / coord.: Dana Bălaş Timar, Mustafa


Aslan ; pref.: Tiberiu Dughi. - Cluj-Napoca : Editura Şcoala Ardeleană ;
Bucureşti : Eikon, 2016
ISBN 978-606-711-529-1
ISBN 978-606-797-064-7
159.9
CIP 2016-22848

192. PRISĂCARU, ADRIAN. Asistenţa psihologică


instituţionalizată / Adrian Prisăcaru. - Bucureşti : Ars Docendi, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-558-956-1 : 11.00 lei
159.9

193. ROTH, BERNARD. Succesul ca mod de viaţă : trezeşte-te din


visare, acţionează acum, preia controlul! / Bernard Roth ; trad.: Rodica
Wijnbergh-Stan. - Bucureşti : Editura NICULESCU, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-38-0063-4
159.923.2

194. Runele : descifrarea mesajului sufletului nostru / trad.: Sorin


Sava. - Bucureşti : Prestige, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8863-02-3
159.9
CIP 2016-21893

195. RUSU, MARIANA. Specificul capacităţilor de relaţionare la


şcolarii mici / Rusu Mariana. - Caracal : Editura Hoffman, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-778-342-1
159.923
CIP 2016-21576
 

CIP 43 
196. SAMY, CHRIS. Fericirea este o definiţie personală / Chris
Samy. - Braşov : Libris Editorial, 2016
Index
ISBN 978-606-8814-13-1
159.923.2
CIP 2016-20818

197. SCHÜTZENBERGER, ANNE ANCELIN. Psihogenealogia şi


rănile din familie / Anne Ancelin Schützenberger ; trad.: Cristina Livia
Vasilescu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Philobia, 2016
ISBN 978-606-8560-59-5
159.9:929.52
615.851
CIP 2016-21457

198. SINGER, JUNE. Graniţele sufletului : practica psihologiei lui


Jung / June Singer ; trad.: Smaranda Nistor. - Bucureşti : Editura Trei, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-719-935-2
159.964.2
CIP 2016-22320

199. SÎRBU, MARINELA. Elemente de psihologia sănătăţii / Marinela


Sîrbu. - Bucureşti : Standardizarea, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8032-59-7
159.9
CIP 2016-22358

200. STAVARACHE, CAMELIA. Eliberarea din închisoarea


sufletului prin psihoterapie integrativă / Camelia Alina Stavarache. - Bucureşti :
Editura Asociaţiei de Psihoterapie Integrativă, 2016
ISBN 978-606-93305-3-1
159.923.2
CIP 2016-23673
 

44   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


201. STOMFF, MIHAELA. Empatia - competenţă social-emoţională /
Mihaela Stomff. - Bucureşti : Standardizarea, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8032-60-3
159.9
CIP 2016-23097

202. STOPPARD, MIRIAM. Ce întrebări pun copiii şi cum să le


răspunzi / dr. Miriam Stoppard ; trad.: Daela Daru. - Bucureşti : Editura
NICULESCU, 2016
ISBN 978-606-38-0064-1 : 24.90 lei
159.922.7

203. ŞERBAN, CAMELIA. Dă-ţi şansa la o nouă viaţă / Camelia


Şerban. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2016
ISBN 978-606-30-0874-0
159.923.2
CIP 2016-23184

204. THOMSEN BRITS, LOUISA. Cartea despre Hygge : arta


daneză de a trăi bine / Louisa Thomsen Brits ; trad.: Iulia Bertea. - Bucureşti :
Publica, 2016
ISBN 978-606-722-191-6
159.923.2
CIP 2016-21293

205. TORSUNOV, OLEG. Legile unei vieţi fericite / Oleg Torsunov ;


trad. din lb. rusă de Gheorghe Palcu. - Timişoara : Mirton, 2016
4 vol.
ISBN 978-973-52-1660-3
Vol. 2 : Forţe atotputernice ale universului gune. - 2016. - ISBN 978-973-
52-1687-0
Vol. 3 : Forţele misterioase din univers şi din lumea interioară a omului. -
2016. - ISBN 978-973-52-1688-7
Vol. 4 : Forţele atotputernice ale universului. - 2016. - ISBN 978-973-52-
1689-4
159.923.2
CIP 2016-22508 - CIP 2016-22509 - CIP 2016-22510
 

CIP 45 
206. The Truth about spirits : reincarnation, the cult of the deceased
and paranormal spirit manifestations. - Bucureşti : My Ebook, 2016
ISBN 978-606-983-047-5
159.961
291.23
CIP 2016-23532

207. VASILESCU, IRINA. Fii fericit acum : o călătorie către


comorile prezente în jurul tău şi în tine / Irina Vasilescu. - Ed. a 2-a, rev. - Iaşi :
Floare de iris, 2016
ISBN 978-606-94083-8-4
159.923
159.942.52
CIP 2016-20793

208. VISU-PETRA, GEORGE. Psihologia copilului în context


judiciar : fundamente teoretice şi aplicative / George Visu-Petra, Monica Buta,
Laura Visu-Petra. - Cluj-Napoca : Editura ASCR, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-977-001-6
159.9:34
CIP 2016-23686

209. WALLACE, ALLAN B. Revoluţia atenţiei : revelarea puterii


extraordinare a minţii ferm focalizate / B. Allan Wallace ; trad.: Elena
Godeanu. - Bucureşti : Atman, 2016
ISBN 978-606-8758-32-9
159.952.4
CIP 2016-22683

210. WHEELER, CHRISTINE. Terapia prin atingere pentru


adolescente / Christine Wheeler ; trad.: Carmen Nicoleta Badea. - Bucureşti :
Editura NICULESCU, 2016
ISBN 978-606-38-0056-6 : 29.90 lei
159.922.8

211. Work life balance. - Bucureşti : My Ebook, 2016


ISBN 978-606-8877-98-3
159.923.2
CIP 2016-22459
 

46   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


16 Logică. Teoria cunoaşterii

212. BANCIU, ELENA. Premise logice pentru o gândire corectă /


Elena Banciu. - Bucureşti : Mustang, 2016
ISBN 978-606-652-105-5
16
CIP 2016-23670

213. DAMIAN, RAREŞ. Logică şi succes : exerciţii şi probleme


pentru pregătirea examenului de Bacalaureat / Rareş Damian. - Cluj-Napoca :
Risoprint, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-53-1868-0
164
CIP 2016-21416

214. IOAN, PETRU. Avataruri ale liceului ca instituţie apolinică /


Petru Ioan. - Iaşi : Editura Ştefan Lupaşcu, 2016
Index
ISBN 978-973-7814-28-9
162.2
373.5
CIP 2016-20746

215. ION, GABRIEL ŞTEFAN. Logică : pregătire pentru


bacalaureat / Gabriel Ştefan Ion. - Bucureşti : Booklet, 2016
ISBN 978-606-590-456-9
16(075.8)
CIP 2016-21830

216. RUSU, ROMINA MIHAELA. Să învăţăm logic! : ghid de


pregătire pentru examenul de bacalaureat la disciplina Logică, argumentare
şi comunicare / Romina Mihaela Rusu. - Galaţi : Phoebus, 2016-
2 vol.
ISBN 978-606-8711-08-9
Vol. 1. - 2016. - ISBN 978-606-8711-07-2
16(075.35)
371.279.8:373.5
CIP 2016-23753
 

CIP 47 
17 Morală. Etică

217. BANCIU, ELENA. Aspecte practice în etica şi deontologia


profesională / Elena Banciu. - Bucureşti : Mustang, 2016
ISBN 978-606-652-084-3
174
CIP 2016-23671

218. EASTON, DOSSIE. CurvEtica : un ghid practic pentru


poliamorie, relaţii deschise şi alte aventuri / Dossie Easton şi Janet W. Hardy ;
trad. şi note de Ovidiu Anemţoaicei şi Cristina Iacob. - Bucureşti : Editura Hecate,
2016
Index
ISBN 978-606-92764-5-7
173.2
CIP 2016-23114

219. RUSSELL, BERTRAND. Elogiul inactivităţii şi alte eseuri /


Bertrand Russel ; trad.: Ciprian Siulea. - Bucureşti : Vellant, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8642-57-4
17
CIP 2016-23622

2 RELIGIE

220. Ahitat 2017 / Fazakas Gyórgy, dr. Kis-Juhasz Vilmos, dr. Giorgiov
Adrián, ... - Deva : Cetate Deva, 2016
ISBN 978-606-705-029-5
2
CIP 2016-20739

221. Aventurile lui Memo prin lumea Bibliei : noua ta aventură cu


Dumnezeu / trad.: Alina Avram ; graf.: Bianca Ghemeş. - Timişoara : Alfa Omega
Publishing, 2016
ISBN 978-606-8720-44-9
087.5:22.046
CIP 2016-21425
 

48   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


222. AVRAMESCU, MADĂLIN. Olimpiada biblică a copiilor /
Mădălin Avramescu şi Ovidiu Blaj. - Bucureşti : Bebedream, 2016
ISBN 978-606-92586-6-8
087.5:22.046
CIP 2016-21647

223. BALTHASAR, HANS URS von. De nu veţi deveni precum acest


copil / Hans Urs von Balthasar ; ed.: Silviu Hodiş ; trad.: Maria-Magdalena
Anghelescu. - Târgu Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2016
ISBN 978-973-141-670-0
2
CIP 2016-23584

224. BENONI-WANG, JENNET OTOB. A response to evil and


suffering : a Cameroonian reflection on Jürgen Moltmann's understanding of
suffering : ed.: Johan Buitendag, Corneliu C. Simuţ / Benoni-Wang Jennet
Otob. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-53-1880-2
2
CIP 2016-23092

225. BIBLIA. (română ; 2016). Biblia / trad.: Dumitru Cornilescu. - Ed.


a 4-a. - Bucureşti : Casa Bibliei, 2016
2010.
ISBN 978-606-93983-7-1
22=135.1
CIP 2016-21512

226. BIBLIA. (română ; 2016). Biblia : Geneza, Marcu, Ioan,


Romani / [versiunea] Dumitru Cornilescu, revizuită. - Ed. pilot. - Bucureşti :
Editura Societăţii Biblice Interconfesionale din România, 2016
ISBN 978-606-8279-46-6
22=135.1
CIP 2016-22650
 

CIP 49 
227. BIBLIA. (română ; 2016). Biblia / trad.: Dumitru Cornilescu. -
Bucureşti : Casa Bibliei, 2016
ISBN 978-606-93983-8-8
22=135.1
CIP 2016-22676

228. BIBLIA. (română ; 2016). Biblia / trad.: Dumitru Cornilescu. -


Bucureşti : Casa Bibliei, 2016
ISBN 978-606-93983-9-5
22=135.1
CIP 2016-22677

229. BIBLIA. (română ; 2016). Biblia / Asociaţia Biblică Română Casa


Bibliei ; trad.: Dumitru Cornilescu. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Casa Bibliei, 2016
ISBN 978-606-94320-0-6
22=135.1
CIP 2016-23727

230. BIBLIA. (română ; 2016). Biblia / Asociaţia Biblică Română Casa


Bibliei ; trad.: Dumitru Cornilescu. - Ed. a 3-a, rev. - Bucureşti : Casa Bibliei, 2016
ISBN 978-606-94320-1-3
22=135.1
CIP 2016-23728

231. BIBLIA. (română ; 2016). Biblia / trad.: Dumitru Cornilescu. -


Bucureşti : Editura Societăţii Biblice Interconfesionale din România, 2016
ISBN 978-606-8279-47-3
22=135.1
CIP 2016-22745

232. BIBLIA. (română ; 2016). Biblia / trad.: Dumitru Cornilescu. -


Bucureşti : Editura Societăţii Biblice Interconfesionale din România, 2016
ISBN 978-606-8279-48-0
22=135.1
CIP 2016-22746
 

50   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


233. BOGHIU, IOAN. Interpretarea Apocalipsei / Ioan Boghiu. - Satu
Mare : Eco Print, 2016
ISBN 978-606-8194-48-6
228.07
CIP 2016-19896

234. CARON, ALAIN. Comandamentele Ceului : centre apostolice /


Alain Caron ; trad.: Ramona Ciungan ; graf.: Bianca Ghemeş. - Timişoara : Alfa
Omega Publishing, 2016
ISBN 978-606-8720-40-1
2
CIP 2016-21426

235. COLŢEA, GHEORGHE. Cugetări necugetate ; Eclesiastul ;


Despre Dumnezeu, despre om, despre creaţie / părintele Gheorghe Colţea ;
apare cu binecuvântarea ÎPS dr. Laurenţiu Streza Arhiepiscopul Sibiului şi
Mitropolitul Ardealului. - Sibiu : Editura Andreiana, 2016
ISBN 978-606-8602-96-7
2
821.135.1-1
CIP 2016-23106

236. ESSEY, BASIL. Sfântul Rafail, Episcopul de Brooklyn "Păstorul


cel bun al oilor pierdute în America" : (8 noiembrie 1860 - 27 februarie
1915) / Basil Essey, Episcop de Wichita ; trad. din lb. engleză de Dragoş Dâscă. -
Iaşi : Doxologia, 2016
ISBN 978-606-666-604-6
2
CIP 2016-23796

237. FĂRĂGĂU, BENIAMIN. Ezra : ajutor pentru timpul zilnic de


părtăşie cu Dumnezeu în Cuvânt / Beniamin Fărăgău. - Cluj-Napoca : Risoprint,
2016
ISBN 978-973-53-1884-0
2
CIP 2016-22679
 

CIP 51 
238. GRIGORIE PALAMAS, sfânt. Opere complete / Grigorie
Palama. - Bucureşti : Gândul aprins, 2013-
15 vol.
ISBN 978-606-93430-1-2
Vol. 5 : Tratate dogmatice (3;4;5) / introd., trad. şi note de Cornel Coman,
Adrian Tănăsescu, Cristian Chivu ; coord.: Cristian Chivu. - 2016. - ISBN 978-
606-94178-0-5
2
CIP 2016-23690

239. HEMMINGS, JONATHAN. Izvoare în deşert / pr. Jonathan


Hemmings ; trad. de Alexandra Petrescu-McCafferty ; postf.: de pr. dr. Bogdan-
Costin Georgescu. - Bucureşti : Eikon, 2016
ISBN 978-606-711-483-6
2
CIP 2016-20932

240. Impactul Scripturii în lumea contemporană / coord.: Corneliu


Constantineanu, Iosif Riviş-Tipei, Mihai Handaric. - Arad : Editura Universităţii
"Aurel Vlaicu", 2016
ISBN 978-973-752-767-7
22.07
CIP 2016-22430

241. IOAN DE KRONSTADT, sfânt. Cuvânt viu de înţelepciune


duhovnicească / sfântul Ioan de Kronstadt ; trad.: Cristea Florentina. - Galaţi :
Egumeniţa, 2016
ISBN 978-606-550-260-4
2
CIP 2016-22772

242. JAKAB, ISTVÁN. Egyetlen vigasztalásom : Áhitatok minden


napra a Heidelbergi Káté alapján / Jakab István. - Cluj-Napoca : Az Erdélyi
Református Egyházkerület Igazgatótanácsa, 2016
ISBN 978-606-8850-03-0
2
CIP 2016-20842
 

52   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


243. JANOS, CSABA. Hataridók 2017 / Janos Csaba. - Deva : Cetate
Deva, 2016
ISBN 978-606-705-031-8
2
CIP 2016-20737

244. JEREMIAH, DAVID. Agenţii Babilonului : ce ne spun profeţiile


lui Daniel despre sfârşitul vremurilor / David Jeremiah. - Oradea : Imago Dei,
2016
ISBN 978-606-8314-31-0
224.5.07
CIP 2016-22357

245. KALLINIKOS KAROUSOS, mitropolit al Pireului. Adevăruri


mari, în cuvinte simple : ghid de viaţă duhovnicească / Kallinikos Karousos,
fostul mitropolit al Pireului ; trad.: preot dr. Staicu Ciprian-Ioan. - Galaţi :
Egumeniţa, 2016
ISBN 978-606-550-258-1
2
CIP 2016-22773

246. MACARIE, episcop de Hristoupolis. Doamne şi Stăpânul vieţii


mele... / Macarie, episcopul de Hristoupolis ; trad. de Cristian Spătărelu. - Galaţi :
Egumeniţa, 2016
ISBN 978-606-550-261-1
2
CIP 2016-22771

247. MANGANYI, JELE S. Church and society : the value of


perichoresis in understanding ubuntu with special reference to John Zizioulas
/ Jele Samuel Maganyi ; ed.: Johan Buitendag, Corneliu C. Simuţ. - Cluj-Napoca :
Risoprint, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-53-1879-6
2
CIP 2016-23093
 

CIP 53 
248. MARELLI, PINO. De vorbă cu părinţii : ghid catehetic / Pino
Marelli ; ed.: Silviu Hodiş ; trad.: Pătraşcu Dan. - Târgu Lăpuş : Galaxia
Gutenberg, 2016
ISBN 978-973-141-664-9
2
CIP 2016-21437

249. NEAGOTĂ, BOGDAN. Istorie şi metaistorie în studiul


religiilor : comparatism, morfologie, morfodinamică / Bogdan Neagotă. - Cluj-
Napoca : Risoprint, 2017.
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-53-1905-2
2
CIP 2017-01252

250. NEPOMUK, GODESCALC de. Teologia ca dispoziţie


ştiinţifică : (prologul comentariului la Cartea sentinţelor) / Godescalc de
Nepomuk ; ed. a textului latin, trad. în lb. română, studiu şi aparat critic de
Alexander Baumgarten. - Iaşi : Polirom, 2016
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-973-46-6306-4
2
CIP 2016-23197

251. PIERCE, SETH J. Profeţiile din Apocalipsa pentru adolescenţi /


Seth J. Pierce ; trad.: Cristina Bîţică. - Pantelimon : Viaţă şi Sănătate, 2016
ISBN 978-606-911-143-7
2
CIP 2016-21505

252. PIERCE, SETH J. Profeţiile din Daniel pentru adolescenţi / Seth


J. Pierce ; trad.: Cristina Bîţică. - Pantelimon : Viaţă şi Sănătate, 2016
ISBN 978-606-911-142-0
2
CIP 2016-21504
 

54   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


253. POLANCO, J. VLADIMIR. 365 share : #urmăreşte profilul / J.
Vladimir Polanco ; trad.: Andreea Nicolici, Daniela Ioo. - Pantelimon : Viaţă şi
Sănătate, 2016
ISBN 978-606-911-147-5
2
CIP 2016-23122

254. SPEYR, ADRIENNE von. Iov / Adrienne von Speyr ; ed.: Silviu
Hodiş ; trad.: Maria-Magdalena Anghelescu. - Târgu Lăpuş : Galaxia Gutenberg,
2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-141-665-6
223.1.07
CIP 2016-21438

255. TERINTE, CIPRIAN-FLAVIUS. Scrierile Noului Testament :


context, canon, conţinut / Ciprian-Flavius Terinte. - Cluj-Napoca : Risoprint ;
Oradea : Casa Cărţii, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-53-1874-1
ISBN 978-606-732-065-7
225.07
CIP 2016-23006

256. Testeben élünk / ed.: Bodó Márta. - Cluj-Napoca : Verbum, 2016


ISBN 978-606-8627-42-7
2
CIP 2016-23073

257. The Tower of Babel : legend or history?. - Bucureşti : My Ebook,


2016
ISBN 978-606-983-045-1
2
CIP 2016-23530

258. Vezerfonal 2017 / Fazakas Gyórgy, dr. Kis-Juhasz Vilmos, dr.


Giorgiov Adrián, ... - Deva : Cetate Deva, 2016
ISBN 978-606-705-030-1
2
CIP 2016-20738
 

CIP 55 
23/28 Religie creştină

259. AGHEORGHIESEI, DAN CONSTANTIN. Sfânta Cuvioasă


Parascheva : un itinerar hagiografic / I. Dan Constantin Agheorghiesei ; pref.:
preot iconom stavrofor dr. Dumitru Tincu. - Iaşi : Opera Magna, 2016
ISBN 978-973-1945-60-6
235.3 Parascheva
CIP 2016-22617

260. BALTHASAR, HANS URS von. Cine este un creştin? - Drumuri


deschise / Hans Urs von Balthasar ; ed.: Silviu Hodiş ; trad.: Alexandru Ştefan
Hrab. - Târgu Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2016
ISBN 978-973-141-668-7
28
CIP 2016-21436

261. BALTHASAR, HANS URS von. Viaţa dobândită prin moarte :


meditaţii asupra misterului pascal / Hans Urs von Balthasar ; ed.: Silviu Hodiş ;
trad.: Dan Siserman. - Târgu Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2016
ISBN 978-973-141-666-3
236.1
CIP 2016-21441

262. BĂLAN, CLAUDIU. Mii de tineri îşi păstrează astăzi fecioria


până la căsătorie : cele mai frumoase mărturii / Claudiu Bălan ; pref. de
Virgiliu Gheorghe. - Ed. a 3-a, rev. - Galaţi : Ortodoxia tinerilor, 2016
ISBN 978-606-93491-2-0
613.88
271-32
CIP 2016-20965

263. BENESCU, SORIN. Unul Dumnezeu / pr. Sorin Benescu. - Brăila :


Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2015-
4 vol.
ISBN 978-606-30-0153-6
Vol. 2. - 2016. - ISBN 978-606-30-0887-0
23
CIP 2016-23165
 

56   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


264. BEVERE, JOHN. Bine sau dumnezeiesc? - De ce binele fără
Dumnezeu nu este îndeajuns de bine / John Bevere ; ed.: Vasilică Croitor ; trad.:
Sabina Hanceriuc. - Medgidia : Succeed Publishing, 2016
ISBN 978-606-8218-79-3
28
CIP 2016-21926

265. Biserica în dialog cu lumea contemporană : lucrările


simpozionului internaţional "Biserica şi trăirile lumii contemporane" : Iaşi,
26 noiembrie 2015 / coord.: Iulian Faraoanu. - Iaşi : Sapientia, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-578-284-6
282
CIP 2016-22836

266. BUTASH, ADRIAN. Binecuvântează această hrană :


binecuvântări străvechi şi contemporane din întreaga lume / Adrian Butash ;
trad.: Mihaela Ivănuş. - Bucureşti : For You, 2016
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-639-126-9
243
CIP 2016-21499

267. Carte de rugăciuni. - Slatina : Editura Episcopiei Slatinei şi


Romanaţilor, 2016
ISBN 978-606-93434-9-4
243:281.95
CIP 2016-22667

268. CĂCIULĂ, OLIMP. Euharistia ca jertfă / Olimp N. Căciulă ; trad.


şi pref.: pr. prof. Ioan Ică sr. - Sibiu : Deisis, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-740-011-3
265.32
CIP 2016-19944
 

CIP 57 
269. CĂPRARIU, NICOLAE. Biserica în vremurile din urmă - Vino
să-ţi arăt mireasa / Nicolae Căprariu ; ed.: Andrei Varasciuc. - Suceava : Little
Lamb, 2016
Index
ISBN 978-606-648-146-5
28
CIP 2016-21376

270. CIOBANU, CONSTANTIN. "A fost cunoscut de ei la frângerea


pâinii" (Luca 24,35) : Rugăciunea liturgică - expresie a dialogului lui
Dumnezeu şi temei al dialogului interuman / pr. dr. Constantin Ciobanu. - Iaşi :
Vasiliana '98, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-116-525-7
264
CIP 2016-22810

271. CUNNINGHAM, MARY. Maica Vieţii : învăţătura ortodoxă


despre Maica Domnului / Mary Cunningham ; trad. din lb. engleză de Dragoş
Dâscă. - Iaşi : Doxologia, 2016
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-666-545-2
232.931
CIP 2016-23797

272. DAMICK, ANDREW STEPHEN. Să facem cunoştinţă cu


Dumnezeu : întâlnirea cu divinul în creştinismul ortodox / pr. Andrew Stephen
Damick ; trad. din lb. engleză de Lucian Filip ; cuvânt înainte de Jonathan
Jackson. - Iaşi : Doxologia, 2016
ISBN 978-606-666-603-9
281.9
CIP 2016-22747
 

58   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


273. DERDENA, MIHAI STERE. Măreţia muceniciei creştine / Mihai
Stere Derdena ; pref.: Ionel Rusei. - Ed. a 2-a, rev. - Bacău : Babel, 2016-
2 vol.
ISBN 978-606-8583-58-7
Vol. 1. - 2016. - ISBN 978-606-8583-57-0
235.3:929
CIP 2016-20770

274. DEURLOO, KAREL. Az asszony fiút szül / Karel Deurloo. - Cluj-


Napoca : Exit, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-7803-38-2
232
CIP 2016-21762

275. DIAMANTOPOULOU-TSIMOURI, KATERINA. O mică...


inimă mare : Sfântul Tarsizie / Katerina Diamantopoulou-Tsimouri ; trad. de
Cristian Spătărelu. - Galaţi : Egumeniţa, 2016
ISBN 978-606-550-262-8
235.3 Tarsizie
CIP 2016-22770

276. Din inima munţilor, către inima tinerilor : selecţie a


conferinţelor din taberele naţionale "Părintele Teofil Părăian" : 2010-2015 :
Sfânta Mănăstire Oaşa - jud. Alba. - Alba Iulia : Reîntregirea, 2016
ISBN 978-606-509-339-3
281.95
CIP 2016-22421

277. Direktórium : A szentmise és a szent zsolozsma rendje a római


kalendárium szerint a 2016-2017. liturgikus évre : A év I lecke-év. - Cluj-
Napoca : Verbum, 2016
ISBN 978-606-8627-40-3
264-11
CIP 2016-22328
 

CIP 59 
278. DUMEA, CLAUDIU. Dumnezeu este iubire / Claudiu Dumea. -
Iaşi : Sapientia, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-578-281-5
244
CIP 2016-22840

279. DUŢU, FLORIN. Părintele Arsenie Boca în arhiva


Arhiepiscopiei Aradului : dosarul Mănăstirii Prislop : 1948-1959 / Florin
Duţu. - Bucureşti : Floare Albă de Colţ, 2016
ISBN 978-606-94190-2-1
281.95 Arsenie Boca
929 Arsenie Boca
CIP 2016-23577

280. ENCINA COMMENTZ, CARLOS. Când şi cum să recurgem la


Penitenţiaria Apostolică / Carlos Encina Commentz. - Iaşi : Sapientia, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-578-289-1
282
CIP 2016-22832

281. FRĂŢILĂ, MIHAI. Poate fi trimis Dumnezeu în exil? : Despre


riscurile mântuirii şi şansa răbdării / Mihai Frăţilă, Episcop greco-catolic de
Bucuresti. - Bucureşti : Humanitas, 2016
ISBN 978-973-50-5520-2
28
CIP 2016-23777

282. A Gyulafehérvári Főegyházmegye név- és címtára 2016. - Cluj-


Napoca : Verbum, 2016
ISBN 978-606-8627-41-0
282(498 Alba Iulia)
CIP 2016-22329
 

60   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


283. HAUBEIL, HELMUT. Lépések a személyes ebredésért :
szentlélekkel betöltekezve / Helmut Haubeil ; trad.: Fürjné Simon Edina. -
Pantelimon : Viaţă şi Sănătate, 2016
ISBN 978-606-911-144-4
2
CIP 2016-22552

284. HAUBEIL, HELMUT. Paşi spre redeşteptare personală : a fi


umplut cu Duhul Sfânt / Helmut Haubeil ; trad.: Varinia Kovari. - Pantelimon :
Viaţă şi Sănătate, 2016
ISBN 978-606-911-149-9
231.3
CIP 2016-21327

285. Imnuri creştine. - Ed. a 2-a. - Pantelimon : Viaţă şi Sănătate, 2016


ISBN 978-606-911-150-5
286.3
CIP 2016-21934

286. Importanţa cărţii de specialitate în pregătirea studentului de la


teologie / coord.: Corneliu Constantineanu, Iosif Riviş-Tipei, Mihai Handaric. -
Arad : Editura Universităţii "Aurel Vlaicu", 2016
ISBN 978-973-752-766-0
28
CIP 2016-22423

287. IOSIF ISIHASTUL. Mărturii ale experienţei monahale / cuviosul


Iosif Isihastul ; trad.: ieroschim. Ştefan Nuţescu. - Bucureşti : Evanghelismos, 2016
ISBN 978-606-8562-33-9
271
CIP 2016-22712

288. LAZĂR, IOAN ST. Hronic Antimian 1991-2016 : repere pe un


drum (de 25 de ani) întru "Lumina lumii" / Ioan St. Lazăr. - Iaşi : Rotipo, 2016
ISBN 978-606-8552-89-7
281.95 Antim Ivireanul
CIP 2016-21501
 

CIP 61 
289. MARMION, COLUMBA. Cristos, viaţa sufletului : conferinţe
spirituale / Dom Columba Marmion ; trad.: pr. dr. Eduard Ferenţ. - Iaşi :
Sapientia, 2016
ISBN 978-606-578-283-9
232.9
CIP 2016-22838

290. MĂLUREANU, ALEXANDRU. Consiliere pastorală în


perspectivă interdisciplinară şi interconfesională / Mălureanu Alexandru. -
Craiova : Universitaria, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-14-1101-6
28
CIP 2016-22818

291. MELETIOS KALAMARA, mitropolit de Nikopole-Grecia. Cine


este Hristos? / Mitropolitul Nicopolei Meletie ; trad.: pr. Ion Buga. - Bucureşti :
Meteor Publishing, 2016
ISBN 978-606-910-021-9
232
CIP 2016-21700

292. NECULĂEASA, DUMITRU. Arhimandritul Valeriu Neculăeasa


şi aşezămintele monahale / Dumitru Neculăeasa. - Iaşi : PIM, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-13-3459-9 : 69.00 lei
281.95 Valeriu Neculăeasa
929 Valeriu Neculăeasa

293. NICODIM AGHIORITUL, sfânt. Noul Martirologhion / Sfântul


Nicodim Aghioritul ; trad. din lb. greacă veche de Mircea Ştefan ; ed. îngrijită de
pr. Dragoş Bahrim. - Iaşi : Doxologia, 2016
ISBN 978-606-666-550-6
235.3
CIP 2016-22318
 

62   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


294. Noul Materic sau Cuvinte de suflet folositoare, uitate sau
necunoscute, despre femei preacinstite şi sfinte / trad. din lb. greacă veche de
protopresbiter dr. Gabriel Mandrilă. - Bucureşti : Editura Sophia : Metafraze, 2016
ISBN 978-973-136-556-5
ISBN 978-606-93875-0-4
235.3
CIP 2016-19894

295. OLTEANU, GHEORGHE. Divina Carte / Iniţiatul Român


Gheorghe Olteanu. - Buftea : Uniunea Unică, 2010-
vol.
ISBN 978-973-95948-4-4
Vol. 4 : Creatorii divini supremi universali / Fiul Divin Yysus Spirit Divin
Raţiune Umană Iniţiatul Român Gheorghe Olteanu, Semiomul Ylfy. - 2016. -
ISBN 978-973-95948-7-5
234.23
CIP 2016-20844

296. PASCU, ANA. Păstorul alungat : viaţa Sfântului Ioan Gură de


Aur / A. Pascu. - Bucureşti : Meteor Publishing, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-910-018-9
235.3 Ioan Gură de Aur
CIP 2016-22378

297. PASCU, ANA. Sfântul călător : viaţa şi minunile Sfântului


Spiridon / A. Pascu. - Bucureşti : Meteor Publishing, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-910-023-3
235.3 Spiridon
CIP 2016-22846

298. Părinţii Patericului, despre Pocăinţă / pr. asist. Liviu Petcu. -


Sibiu : Astra Museum, 2016
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-733-174-5
235.3:281.5+929
CIP 2016-21890
 

CIP 63 
299. POMAZANSKI, MIHAIL. Totul îşi are timpul şi locul său :
scrieri alese / protoiereul Mihail Pomazanski ; trad. din lb. engleză de prof. Paul
Bălan ; ed. îngrijită de Ioan Lucian Radu. - Iaşi : Doxologia, 2016
ISBN 978-606-666-599-5
281.9
CIP 2016-22317

300. POPESCU, SERGIU-GRIGORE. Contribuţia monahismului


oltean la formarea unei identităţi culturale, sociale şi naţionale româneşti / pr.
dr. Sergiu-Grigore Popescu ; lucrare tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului
dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei. - Craiova : Editura
Mitropolia Olteniei, 2016
ISBN 978-606-731-027-6
271(498)
CIP 2016-20918

301. Poporul lui Dumnezeu şi societatea / coord.: Corneliu


Constantineanu, Iosif Riviş-Tipei, Mihai Handaric. - Arad : Editura Universităţii
"Aurel Vlaicu", 2016
ISBN 978-973-752-765-3
28:316
CIP 2016-22424

302. Predici la Radio Iaşi : anul A / coord.: Cornel Cadar. - Iaşi : Presa
Bună, 2016
Index
ISBN 978-606-8116-67-9
252
CIP 2016-22629

303. Psaltire sau Cugetări evlavioase şi rugăciuni scoase din facerile


Sfântului Efrem Sirul şi aşezate / Sfântul Teofan Zăvorâtul ; trad. din lb. rusă de
Adrian Tănăsescu-Vlas. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura Sophia, 2016
ISBN 978-973-136-562-6
243:281.9
CIP 2016-21776
 

64   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


304. Religie şi politică / ed., cuvânt înainte: Boari Vasile. - Iaşi : Institutul
European, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-24-0172-6
261.7
322
CIP 2016-22575

305. ROŞCAN, ELENA G. Din viaţa părintelui Sebastian / Roşcan G.


Elena. - Iaşi : StudIS, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-775-453-7 : 5.00 lei
821.135.1-94
281.95 Sebastian(0:82-94)
929 Sebastian

306. ROŞCAN, ELENA G. Părintele Ioan Iovan - Mărturisitorul


iubirii / Roşcan G. Elena. - Iaşi : StudIS, 2016
ISBN 978-606-775-452-0 : 6.30 lei
821.135.1-94
281.95 Iovan,I.(0:82-94)
929 Iovan,I.

307. ROŞCAN, ELENA G. Viaţa măicuţei Veronica / Roşcan G.


Elena. - Iaşi : StudIS, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-775-451-3
821.135.1-94
271(498) Veronica Gurău(0:82-94)
929 Veronica Gurău(0:82-94)

308. SAVA AGHIORITUL, ieromonah. Ce este Sfânta Liturghie şi


cum să o trăim / ieromonahul Sava Aghioritul ; trad. din lb. greacă de Cristian
Spătărelu. - Galaţi : Egumeniţa, 2016
ISBN 978-606-550-259-8
264
CIP 2016-22774
 

CIP 65 
309. SCHMEMANN, ALEXANDER. O istorie a Bisericii de Răsărit /
Alexander Schmemann ; trad. şi studiu introd. de pr. dr. Vasile Gavrilă. -
Bucureşti : Editura Sophia, 2016
ISBN 978-973-136-559-6
28(091)
CIP 2016-22619

310. SERAFIM DUNIA, ieromonah. Minunile Sfintei Ana revărsate


asupra familiilor fără de prunci : Paraclisul Sfintei Ana / Ieromonah Serafim
Dunia. - Făgăraş : Editura Agaton, 2016
ISBN 978-973-1981-91-8 : 4.00 lei
235.3

311. SERGHEI LEBEDEV, arhimandrit. Bucătăria cu îngeri : viaţa


şi minunile sfintei stareţe Rahila, văzătoare cu duhul a Rusiei / Arhim. Serghei
Lebedev ; în româneşte de Anca Sârbulescu. - Bucureşti : Editura Sophia, 2016
ISBN 978-973-136-557-2
235.3
CIP 2016-19893

312. Sfântul Antim Ivireanul : Cultura şi spiritualitatea europeană şi


caucaziană de la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-
lea / vol. coord. de pr. prof. dr. Nicolae V. Dură, conf. univ. dr. Cătălina Mititelu,
pr. dr. Ştefan Zară ; tipărită cu binecuvântarea ÎPS Varsanufie, Arhiepiscopul
Râmnicului. - Râmnicu Vâlcea : Praxis, 2016
ISBN 978-606-8435-32-9
235.3 Antim Ivireanul
821.135.1.09 Antim Ivireanul
929 Antim Ivireanul
CIP 2016-23841

313. Sfântul Kukşa de Odessa : viaţa şi minunile / trad. din lb. rusă de
Gheorghiţă Ciocioi. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Editura Sophia, 2016
ISBN 978-973-136-560-2
235.3 Kukşa de Odessa
929 Kukşa de Odessa
CIP 2016-21775
 

66   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


314. Sfinţii Părinţi despre biruirea necazurilor / trad. din lb. rusă de
Gheorghiţă Ciocioi. - Bucureşti : Editura de Suflet, 2016
ISBN 978-606-8633-19-0
276
CIP 2016-22622

315. SIMEON NOUL TEOLOG, sfânt. Imnele iubirii dumnezeieşti /


sfântul Simeon Noul Teolog ; carte publicată cu binecuvântarea Preafericitului
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române ; trad. din lb. greacă veche,
introd. şi note de pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae. - Bucureşti : Editura Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2016
ISBN 978-973-616-501-6
245
CIP 2016-22727

316. SIMION, CLAUDIU. Genialitate şi sfinţenie : antagonism sau


reciprocitate? / Simion Claudiu Dan. - Constanţa : Editura Boldaş, 2016
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-8066-56-1
28
CIP 2016-22939

317. Slujirea catehetică şi omiletică a Sfintei Biserici în vederea


educării religioase a tineretului ortodox : istoric şi actualitate ; Sf. Mc. Antim
Ivireanul, Mitropolit al Ţării Româneşti, model al educaţiei prin cultură /
coord.: ÎPS prof. univ. dr. Nifon Mihăiţă, pr. prof. univ. dr. Marian Vîlciu, pr. conf.
univ. dr. Petre Comşa. - Târgovişte : Bibliotheca, 2016
ISBN 978-606-772-144-7
37.014.52(498):3-053.6
281.95:3-053.6
CIP 2016-23597

318. SPEYR, ADRIENNE von. Misterul morţii / Adrienne von


Speyr ; ed.: Silviu Hodiş ; trad.: Alexandru Şahighian. - Târgu Lăpuş : Galaxia
Gutenberg, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-141-667-0
236
CIP 2016-21439
 

CIP 67 
319. SPINEI, MARCEL. Grigorie Bunu Aliatu : (1370?, Moldova -
1453?, Constantinopol) : ultimul protopsalt al catedralei Sfânta Sofia din
Constantinopol : monografie / Marcel I. Spinei. - Brăila : Editura Istros a
Muzeului Brăilei "Carol I", 2016
Index
ISBN 978-606-654-220-3
281.911 Grigorie Bunu Aliatu
CIP 2016-22665

320. TEODOSIE BONTEANU, arhimandrit. Chinurile naşterii celei


de-a doua sau spovedania unui convertit / Arhimandrit Teodosie Bonteanu ; ed.:
Silviu Hodiş. - Târgu Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-141-661-8
281.9
CIP 2016-21442

321. TEOFIL PĂRĂIAN, arhimandrit. Părintele Teofil Părăian - Să


luăm aminte! / interviuri realizate de părintele Sabin Vodă. - Bucureşti : Meteor
Publishing, 2016
ISBN 978-606-910-020-2
281.95(047.53)
CIP 2016-21699

322. TRADIŢII EDUCATIV-FORMATIVE ÎN EPISCOPIA


ROMANO-CATOLICĂ DE IAŞI. Simpozion naţional (2016 ; Iaşi). Lucrările
simpozionului naţional "Tradiţii educativ-formative în Episcopia Romano-
Catolică de Iaşi" : Iaşi, 29 octombrie 2016 / coord.: Ştefan Lupu. - Iaşi :
Sapientia, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-578-285-3
282
CIP 2016-22837

323. TRIFA, IOSIF. Oglinda inimii omului / pr. Iosif Trifa. - Sibiu :
Oastea Domnului, 2016
ISBN 978-973-710-318-5
242:241.4
CIP 2016-22401
 

68   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


324. Understanding Islam : basics of Islam and muslim customs. -
Bucureşti : My Ebook, 2016
ISBN 978-606-8877-90-7
297
CIP 2016-22490

325. VALEA, ERNEST. Bazele spirituale ale medicinii alternative : o


analiză din perspectiva Magisteriului Bisericii Catolice / Ernest M. Valea. -
Iaşi : Sapientia, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-578-288-4
282
CIP 2016-22833

326. VASILI KRIVOŞEIN, arhiepiscop. Amintiri din două lumi - De


la revoluţie la Biserica înrobită / Arhiepiscopul Vasili Krivoşein ; pref. de
Mitropolit Ilarion (Alfeyev) de Volokolamsk, Preşedintele Departamentului de
Relaţii externe al Patriarhiei Moscovei ; prezentare şi note de pr. Serge Model ;
trad. din limba franceză de Ciprian Vidican. - Cluj-Napoca : Renaşterea, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-607-205-2
821.161.1-94
281.93(0:82-94)
CIP 2016-21847

327. VÉGSŐ, GYULA. Vándorfecske hazatalál / Végső Gyula. - Cluj-


Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-37-0050-7
282 (498 Miercurea Ciuc)
CIP 2016-21420

328. VLAD, VASILE. Temeiuri ale gândirii morale : perspectivă


teologică / Vasile Vlad. - Sibiu : Astra Museum, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-733-164-6
241
CIP 2016-22371
 

CIP 69 
329. VOICILĂ, CIPRIAN. Sfântul Paisie de la Neamţ : viaţa,
minunile, sfaturile duhovniceşti / Ciprian Voicilă. - Bucureşti : Meteor
Publishing, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-910-024-0
235.3 Paisie Velicicovski
CIP 2016-22847

330. VOROBIEV, VLADIMIR. Duhovnicul şi ucenicul : veşnicia,


bolile sufleteşti şi problemele creştinilor de astăzi / protoiereu Vladimir
Vorobiev ; trad. din lb. rusă: Gheorghiţă Ciocioi. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura
Sophia, 2016
ISBN 978-973-136-561-9
262.14:281.93
CIP 2016-21777

29 Religii necreştine

331. GLASHOUWER WILLEM J. J. De ce Israel? : ghid de studiu /


rev. Willem J. J. Glashouwer ; trad.: Elena Ionela Acasandrei. - Ed. a 2-a, rev. -
Timişoara : Alfa Omega Publishing, 2016
ISBN 978-606-8720-43-2
296
297
94(569.4)
CIP 2016-20796

332. GLASHOUWER WILLEM J. J. De ce Israel? / rev. Willem J. J.


Glashouwer ; trad.: Elena Ionela Acasandrei. - Ed. a 2-a, rev. - Timişoara : Alfa
Omega Publishing, 2016
ISBN 978-606-8720-42-5
296
297
94(569.4)
CIP 2016-20797
 

70   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


333. OSHO. Inima Yoga / Osho ; trad.: Mălina Roxana Chirilă ; ed.:
Florin Zamfir. - Cristian : Mix, 2016
ISBN 978-606-8460-56-7
294.527
CIP 2016-23186

334. OSHO. Tao absolut : calea subtilă către iubire, fericire şi


adevăr / Osho ; trad.: Carmen Ştefania Usta ; ed.: Florin Zamfir. - Cristian : Mix,
2016
ISBN 978-606-8460-53-6
294.3
CIP 2016-21319

335. TOROICAN, IOAN. Focul sacru / Ioan Toroican. - Timişoara :


Artpress, 2016-
2 vol.
ISBN 978-973-108-726-9
Vol. 1 : Focul sacru. - 2016. - ISBN 978-973-108-727-6
299(398.2)
CIP 2016-23746

3 ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE

316 Sociologie

336. ANGHEL, MARIANA LUIZA. Modalităţi de soluţionare a


conflictelor şcolare / Anghel Mariana Luiza. - Câmpulung : Editura Larisa, 2016
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-973-51-0078-0
316.48:371
CIP 2016-22701
 

CIP 71 
337. ANGHEL, MARIANA LUIZA. Soluţionarea situaţiilor
conflictuale din şcoală prin negociere / Anghel Mariana Luiza. - Câmpulung :
Editura Larisa, 2016
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-973-51-0079-7
316.48:371
CIP 2016-22702

338. BONIFACE, SUSIE. Expert în social media : ghidul


lăudărosului / Susie Boniface ; trad. din lb. engleză de Raluca Ştefan. - Bucureşti :
Alias Publishing, 2016
ISBN 978-606-94100-7-3
316.77
CIP 2016-22660

339. Cercetarea culturii organizaţionale în România / coord.: Roşca


Constantin, Istudor Nicolae. - Craiova : Universitaria, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-14-1097-2
316.77:061
CIP 2016-23787

340. CUTUCA, GABRIELA. Comunicarea asertivă la preşcolari :


problema asertivităţii în abordările şi paradigmele contemporane / Cutuca
Gabriela. - Piteşti : Esenţial Proiect Educaţional, 2016
2 vol.
ISBN 978-606-8882-40-6
Vol. 1. - 2016. - ISBN 978-606-8859-83-5
Vol. 2. - 2016. - ISBN 978-606-8859-84-2
316.77:373.2
CIP 2016-21657 - CIP 2016-21658

341. e-Communicating of Europe / ed.: Camelia Cmeciu. - Bucureşti :


Editura Universităţii din Bucureşti, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-16-0787-7
316.77:004
CIP 2016-21402
 

72   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


342. Faţa întunecată a globalizării : războaie civile, state eşuate şi
radicalizare religioasă în lumea contemporană / coord.: Şerban F. Cioculescu,
Octavian Manea, Silviu Petre. - Bucureşti : RAO Distribuţie, 2016
ISBN 978-606-8516-30-1
316.32(100)
CIP 2016-22392

343. LEON-ARMANU, NICOLETA. Duhovnicul în oglinda societăţii


româneşti : o analiză a reprezentărilor sociale / Nicoleta Leon-Armanu. - Iaşi :
Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2016
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-714-298-3
316:2
CIP 2016-20914

344. LUPŞA, ELENA. Szociológia / Elena Lupşa, Victor Bratu. - Deva :


Editura Corvin, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-622-967-1
316(075)
CIP 2016-19971

345. MATEI, ANIELA. Concilierea vieţii profesionale cu viaţa de


familie : de la teorie la practică / Aniela Matei. - Bucureşti : Editura Universitară,
2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-28-0521-0
316
CIP 2016-22906

346. POPESCU, DORIS LOUISE. Économie et societé féodale :


L'image des Pays Roumains dans les récits des voyageurs français / Popescu
Doris-Louise. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-12-1353-5
316.323.5(498)
CIP 2016-23761
 

CIP 73 
347. POPESCU, PETRE ADRIAN. Comunicarea un mare taifét /
Petre Adrian Popescu. - Sibiu : Astra Museum, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-733-165-3
316.77
CIP 2016-20866

348. Raising youth interest regarding social implication / coord.: Alina


Costin. - Cluj-Napoca : Editura Şcoala Ardeleană ; Bucureşti : Eikon, 2016
ISBN 978-606-711-530-7
ISBN 978-606-797-077-7
316
CIP 2016-22849

349. Repere rurale actuale în Moldova / coord.: Valentin Mihai


Bohatereţ. - Iaşi : Terra Nostra, 2016
ISBN 978-606-623-068-1
316.334.56(498.3)
CIP 2016-23661

350. SEMEN, PETRE. Calitatea comunicării şi cunoaşterii omului /


Semen Nicoleta. - Craiova : Revers, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-703-901-6
316.77
CIP 2016-21910

351. ŢIGLEA, ADRIAN. Memorator de sociologie / Adrian Ţiglea. -


Ed. a 3-a. - Bucureşti : Booklet, 2016
ISBN 978-606-590-458-3
316(075.35)
CIP 2016-21756
 

74   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


352. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD. Şcoala de
Vară (15 ; 2015 ; Arad). Comunicare şi interculturalitate : Şcoala de Vară,
ediţia a 15-a, 2016, Arad / Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad. - Arad : Editura
Universităţii "Aurel Vlaicu", 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-752-769-1
316.77:008
CIP 2016-23609

353. VLAD, CAMELIA. Tipuri de violenţă în şcoală / Vlad Camelia. -


Caracal : Editura Hoffman, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-778-339-1
316.613.43:37
CIP 2016-21583

32 Politică

354. AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ (Bucureşti).


Ghidul finanţării campaniei electorale la alegerile pentru Senat şi Camera
Deputaţilor din 11decembrie 2016 / Autoritatea Electorală Permanentă. -
Bucureşti : Monitorul Oficial R.A., 2016
ISBN 978-973-567-959-0
324(498)
CIP 2016-22387

355. AVRAMESCU, CĂTĂLIN. Cum votăm? : un portret al


democraţiei pe înţelesul tuturor / Cătălin Avramescu. - Bucureşti : Humanitas,
2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-50-5426-7
321.7
CIP 2016-22784
 

CIP 75 
356. Enciclopedia operelor fundamentale ale filosofiei politice :
contemporanii : 1989-2000 / coord.: Cristian-Ion Popa, Gabriela Tănăsescu. -
Bucureşti : Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale "Ion I.C.
Brătianu", 2016
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-8656-43-4
32.01(100)"1989/2000"
CIP 2016-21405

357. Europa după Brexit / coord.: Sorin Bocancea ; pref. de Sorin


Antohi. - Iaşi : Adenium, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-742-226-9
32(4)
CIP 2016-23756

358. MOISE, ANDREI EMIL. Comunicare politică, marketing


electoral şi administraţie publică / Andrei Emil Moise. - Bucureşti : Pro
Universitaria, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-26-0660-2
32
CIP 2016-22375

359. NEGOIŢĂ, PAUL IULIUS. Fascinaţia rostirii / Paul Negoiţă. -


Buzău : Omega, 2016
ISBN 978-606-568-303-7
32(498 Buzău)
CIP 2016-21733

360. TAŞCU-STAVRE, MIROSLAV. Abordări instituţionale în


studiul tranziţiei postcomuniste : o analiză a transformărilor din 2 Mai şi
Vama Veche / Miroslav Taşcu-Stavre. - Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-537-360-0
338:330.837
321.7(498)
CIP 2016-21676
 

76   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


323.1 Minorităţi naţionale

361. The American Indians. - Bucureşti : My Ebook, 2016


ISBN 978-606-983-033-8
323.1(=81/=82)(73)
CIP 2016-23518

362. BAUMANN, VICTOR HENRICH. Prezenţa elenilor la Tulcea /


Victor Henrich Baumann. - Bucureşti : UER Press, 2016
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-93837-9-7
94(=14'06)(498 Tulcea)
323.1(=14'06)(498 Tulcea)
CIP 2016-21869

363. HRENCIUC, DANIEL. Cultul lipovean din România în


documentele Securităţii Poporului : (1948-1960) / Daniel Hrenciuc. - Cluj-
Napoca : Mega, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-543-734-0 : 18.00 lei
323.1(=161.1 Lipoveni)(498)

364. Mobilizarea politică a minorităţilor etnice şi a migranţilor : cazul


României şi contextul european actual / Levente Salat, Sergiu Gherghina,
George Jiglău, ... - Iaşi : Institutul European, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-24-0176-4
323.1(498)
CIP 2016-22580

365. REMMEL, FRANZ. Gedanken und bedenken : Begebenheiten


aus der Romagesellschaft 2012-2015 / Franz Remmel ; lectorat: Werner
Kremm. - Reşiţa : Banatul Montan, 2016
323.1(=211.58)(498)
CIP 2016-19946
 

CIP 77 
366. SHAPIRO, PAUL A. Ghetoul din Chişinău, 1941-1942 : o istorie
documentară a Holocaustului în interiorul frontierelor contestate ale
României / Paul A. Shapiro ; trad. de Nicolae Drăguşin ; cu o cronologie de Radu
Ioanid şi Brewster Chamberlin. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing : Editura
Institutului pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel", 2016
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-588-919-4
ISBN 978-606-93581-5-3
323.1(=411.16)(498)
94(=411.16)(498)
CIP 2016-21874

367. ŞTEFĂNESCU, BOGDAN. Patrii din cuvinte : o tropologie a


discursurilor identităţii naţionale / Bogdan Ştefănescu. - Bucureşti : Editura
Universităţii din Bucureşti, 2016
ISBN 978-606-16-0394-7
323.1
CIP 2016-22791

33 Economie

368. ANGHELACHE, CONSTANTIN. România 2016 : starea


economică / Constantin Anghelache. - Bucureşti : Editura Economică, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-709-787-3
33(498)
CIP 2016-21513

369. BADEA, GABRIEL SORIN. Macroeconomie : teorie şi aplicaţii /


Badea Gabriel Sorin. - Iaşi : Stef, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-575-638-0
330.101.541
CIP 2016-21561
 

78   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


370. BODEA, GABRIELA. Principii ale ştiinţei economice / Gabriela
Bodea, Monica Pop Silaghi, Paul Cocioc. - Cluj-Napoca : Editura Fundaţiei pentru
Studii Europene, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-526-224-9
33
CIP 2016-23202

371. CHIVU, LUMINIŢA. Descompunerea şi recopunerea


structurilor industriale din România : repere de strategie / Luminiţa Chivu,
Constantin Ciutacu, George Georgescu. - Bucureşti : Editura Centrului de
Informare şi Documentare Economică, 2016
ISBN 978-973-159-195-7
33(498)
CIP 2016-23025

372. CIULU, SIMONA. Curriculum în dezvoltare locală : parteneriat


cu operatorii economici / Ciulu Simona. - Craiova : Revers, 2016
ISBN 978-606-703-892-7
33
CIP 2016-22753

373. LUPŞA, ELENA. Közgazdaságtan / Elena Lupşa, Victor Bratu. -


Deva : Editura Corvin, 2016
ISBN 978-973-622-970-1
33(075.35)
CIP 2016-20919

374. MARCHIŞ, GABRIELA. Economie europeană pe înţelesul


tuturor : (curs ID/FR/IF) / Gabriela Marchiş. - Galaţi : Editura Universitară
Danubius, 2016
ISBN 978-606-533-445-8
33(4)
CIP 2016-22681
 

CIP 79 
375. NAGY, BÁLINT ZSOLT. Portfólióelmélet és portfóliókezelés /
Nagy Bálint Zsolt, Kürti László Ádám. - Cluj-Napoca : Editura Abel, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-114-229-6
33(075.8)
CIP 2016-23104

376. NIŢESCU, ALINA. Economie : teste grilă şi probleme / Niţescu


Alina. - Petroşani : Universitas, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-741-502-8
33(075.35)(076)(079.1)
371.27:378
CIP 2016-20753

377. NIŢESCU, ALINA. Economie generală / Niţescu Alina. -


Petroşani : Universitas, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-741-501-1
33(075.8)
CIP 2016-20754

378. POP, RADU VASILE. Dicţionarul Codului fiscal 2016 / Radu


Vasile Pop. - Bucureşti : Tribuna Economică, 2016
ISBN 978-973-688-399-6
81'374.2:336.22(498)(094.4)=135.1
CIP 2016-21400

379. Rethinking global space, culture and change in organizations /


coord.: Dan Serghie. - Iaşi : StudIS, 2016
ISBN 978-606-775-454-4
33
CIP 2016-22798

380. RUSH, DOUGLAS. Aruncând cu pietre în autobuzul Google :


cum dezvoltarea devine inamicul prosperităţii / Douglas Rush ; trad.: Eugen
Gasnaş, Elena-Marina Ciocoiu. - Bucureşti : Editura NICULESCU, 2016
ISBN 978-606-38-0060-3
33
 

80   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


381. SABĂU, MARIUS MIRCEA. Relaţii bancare : suport de curs /
Sabău Marius Mircea. - Cluj-Napoca : AcademicPres, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-744-551-3
33
CIP 2016-23739

382. TĂNĂSESCU, ANA. Sisteme inteligente în economie / Ana


Tănăsescu. - Bucureşti : Editura Universitară, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-28-0504-3
33
CIP 2016-22310

331 Muncă

383. Acces la ocupare : ghid practic adresat specialiştilor din serviciile


de suport pentru grupuri vulnerabile / Johans Sanvin Tveit, Ingrid Fylling,
Janne Iren Paulsen Breimo, ... ; coord.: Teodor Mircea Alexiu. - Craiova : Sitech,
2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-11-5607-8
331.5
CIP 2016-23547

384. Educaţie şi mobilitate : traiectorii de viaţă ale tinerilor din


România / Ana-Maria Zamfir, Cristina Mocanu, Magdalena Velciu, Liliana
Grecu. - Bucureşti : Editura Universitară, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-28-0522-7
331
CIP 2016-22907
 

CIP 81 
385. Securitatea şi sănătatea în muncă pentru coşari / Cristian
Cetăţeanu, Florin Cetăţeanu, Bogdan Petrişor Manea, Ionel Pricop. - Bucureşti :
Matrix Rom, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-25-0299-7
331.4(498)
614.8(498)
CIP 2016-21674

386. ZAMFIR, ANA-MARIA. Inegalităţi pe piaţa muncii : prestigiul


ocupaţiilor / Ana-Maria Zamfir. - Bucureşti : Editura Universitară, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-28-0523-4
331
CIP 2016-22908

332 Economie teritorială. Proprietate

387. POPA, DANIEL. Pământul tuturor, pământul nimănui :


mărturii despre colectivizarea din Alba şi Mureş / Daniel Popa ; ed.: Traian
Călin Uba ; pref.: Romulus Rusan. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Academia
Civică, 2016
ISBN 978-973-8214-99-6
332.025.26(498-35 Alba)
332.025.26(498-35 Mureş)
CIP 2016-20923

336 Finanţe

388. ANGHELACHE, GABRIELA VICTORIA. Relaţii monetare


internaţionale : concepte, interdependenţe, tranzacţii / Gabriela Victoria
Anghelache, Carmen Obreja. - Bucureşti : Editura ASE, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-34-0129-9
336.7
CIP 2016-22521
 

82   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


389. NIŢESCU, ALINA. Elemente de economia afacerilor / Niţescu
Alina. - Petroşani : Universitas, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-741-499-1
336
371.27:378
CIP 2016-20755

390. POP, RADU VASILE. Aplicarea corectă a legislaţiei fiscale /


Radu Vasile Pop. - Bucureşti : Tribuna Economică, 2016
ISBN 978-973-688-401-6
336.22(498)
CIP 2016-21801

391. POP, RADU VASILE. Dicţionarul Codului de procedură fiscală


2016 / Radu Vasile Pop. - Bucureşti : Tribuna Economică, 2016
ISBN 978-973-688-400-9
81'374.2:336.22=135.1
CIP 2016-21401

392. POPEANGĂ, GABRIEL. Fiscalitatea în România / Gabriel


Popeangă. - Târgu Jiu : Măiastra, 2016
ISBN 978-606-516-873-2
336.22(498)
CIP 2016-22331

393. ROBBINS, ANTHONY. Banii : stăpâneşte jocul : 7 paşi simpli


spre libertate financiară / Anthony Robbins ; trad.: Romică Lixandru. -
Bucureşti : Act şi Politon, 2016
ISBN 978-606-913-162-6
336
159.923.2
CIP 2016-22788
 

CIP 83 
394. ROSS, GEORGE H. Negocieri în stilul lui Donald Trump :
tactici şi strategii pentru a câştiga în orice tranzacţie / George H. Ross ; trad.:
Mihai-Dan Pavelescu. - Bucureşti : Meteor Publishing, 2016
Index
ISBN 978-606-910-026-4
316.472.4:336
336(73) Trump,D.
929 Trump,D.
CIP 2016-23214

395. STIGLITZ, JOSEPH E. Euro : cum ameninţă moneda comună


viitorul Europei / Joseph E. Stiglitz ; trad.: Robert Dobre. - Bucureşti : Publica,
2016
ISBN 978-606-722-230-2
336.74(4)
CIP 2016-22419

396. STOICA DELACROVU, AURICĂ. Ipocrizia bancară :


adevăruri ale sistemului bancar din România în perioada 1991-1996 / Aurică
Stoica DelaCrovu ; postf.: Vasile Ifrim, Dan Gherghelaş. - Bucureşti : Editura
NICULESCU, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-38-0065-8
336.71

397. SUCIU, GHEORGHE. Fiscalitate teoretică şi practică / Suciu


Gheorghe. - Braşov : Infomarket, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-1747-46-0
336.22
CIP 2016-21422
 

84   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


338 Situaţie economică. Politică economică

398. ALBU, IOAN CRISTINEL. Perspective ale dezvoltării


turismului urban în judeţul Bacău / Albu Ioan Cristinel, Albu Claudia ; ref. şt.:
conf. univ. dr. Alexandru Nedelea. - Bacău : Docucenter, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-721-198-6
338.48(498-35 Bacău)
CIP 2016-20782

399. BUIA, GRIGORE. Resurse şi destinaţii turistice / Buia Grigore,


Nimară Ciprian. - Petroşani : Universitas, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-741-514-1
338.48(100)
CIP 2016-23835

400. Centrul de informare turistică : ghid practic / Carmen


Chaşovschi, Heike Bähre, Winfried Hildebrandt, Markus Maurin. - Ed. a 3-a, rev. -
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-31-0336-0
338.48(498)
CIP 2016-21761

401. DIACONU, CARMEN MARIANA. Ghid de bune practici


privind politicile agricole / Carmen Mariana Diaconu. - Iaşi : Editura Ion Ionescu
de la Brad, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-147-243-0
338.43(498)
CIP 2016-22571

402. DOBRE, TRAIAN. România pas cu pas / Traian Dobre. - Iaşi :


Taida, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-514-388-3
338(498)
CIP 2016-22920
 

CIP 85 
403. MUREŞAN, IULIA CRISTINA. Turism internaţional / Iulia
Cristina Mureşan. - Cluj-Napoca : AcademicPres, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-744-554-4
338.48
796.5
CIP 2016-22913

404. PĂUNA, CARMEN-BEATRICE. Clusters and drivers of value


chain : development across the Danube Region : knowledge triangle / Carmen
Beatrice Păuna, Tiberiu Diaconescu. - Bucureşti : Editura Economică, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-709-789-7
338
CIP 2016-23814

405. STANCIU, PAVEL. Piaţa turistică : relaţiile ofertă-cerere şi


fundamentarea strategiilor de dezvoltare / Pavel Stanciu. - Bucureşti : Editura
Economică, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-709-790-3
338.48
CIP 2016-22590

339 Comerţ

406. BARNEA, BOGDAN. Manual de tranzacţionare pe piaţa


FOREX / Bogdan Barnea, Iustin Mureşanu-Ignat, Florin Muntean. - Cluj-Napoca :
Accent, 2016
ISBN 978-606-561-168-9
339.172(498)
CIP 2016-23659

407. CORĂBIERU, PETRICĂ. Competitivitatea / Petrică Corăbieru. -


Iaşi : Tehnopress, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-687-283-6
339.13
CIP 2016-23141
 

86   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


408. FORA, ANDREEA-FLORINA. Politica concurenţei în contextul
liberalizării comerţului internaţional / Andreea-Florina Fora. - Bucureşti :
Editura Economică, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-709-788-0
339.5(100)
CIP 2016-22589

409. LUCIAN, PAUL. Economia Uniunii Europene / Lucian Paul. -


Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-12-1334-4
339.924(4)
341.217(4) UE
CIP 2016-20788

410. MIONEL, OANA. Tehnici şi instrumente de plată şi finanţare


utilizate în afacerile internaţionale / Oana Mionel. - Bucureşti : Editura
Universitară, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-28-0518-0
339.72
CIP 2016-22815

411. SĂVESCU, ROXANA FLORENŢA. Studii şi cercetări privind


activitatea de marketing în proiectele de microcreditare din România /
Săvescu Roxana Florenţa. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu,
2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-12-1365-8
339.138
CIP 2016-22903
 

CIP 87 
34 Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă

412. ALBUŞEL, IRINA. Proprietatea intelectuală : drepturi de autor,


mărci, brevete : jurisprudenţa C.J.U.E. în procedura trimiterilor
preliminare / Irina Albuşel, Cristiana Budileanu. - Bucureşti : Editura Hamangiu,
2016-.
2 vol.
ISBN 978-606-27-0719-4
Vol. 1. - 2016. - Index. - ISBN 978-606-27-0720-0
347.77
CIP 2016-23747

413. BARBU, IONUŢ ANDREI. Drept penal : partea generală, partea


specială : culegere de grile / Ionuţ Andrei Barbu, Alexandru Măgureanu. -
Bucureşti : Universul Juridic, 2016
ISBN 978-606-673-939-9
343(075.8)(079.1)
CIP 2016-23788

414. BĂBĂLĂU, ANIŞOARA. Drept financiar : note de curs pentru


IFR, an / Băbălău Anişoara. - Craiova : Universitaria, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-14-1083-5
347.73
CIP 2016-22450

415. BIRIŞ, BOGDAN OVIDIU. Identificarea soluţiilor pentru


îmbunătăţirea aplicării tratatelor în România, în contextul calităţii de stat
membru al Uniunii Europene / Bogdan Ovidiu Biriş, Irina-Daniela Munteanu,
Radu Mihai Şerbănescu ; coord.: Ion Gâlea. - Bucureşti : Editura Universităţii din
Bucureşti, 2016
ISBN 978-606-16-0771-6
341.241(4)
CIP 2016-20747
 

88   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


416. BOBOC, ŞTEFAN. Drept procesual penal : partea generală :
curs pentru IFR / Boboc Ştefan. - Craiova : Sitech, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-11-5596-5
343(075.8)
CIP 2016-20824

417. BONCIU, GHEORGHE. Drept civil : drepturile reale


principale / conf. univ. dr. Gheorghe Bonciu, conf. univ. dr. Nicolae Grădinaru. -
Piteşti : Independenţa Economică, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-502-124-2
347(498)
CIP 2016-20949

418. BOROI, ALEXANDRU. Drept penal : partea specială : conform


Noului Cod penal / Alexandru Boroi. - Ed. a 3-a, rev. - Bucureşti : Editura C.H.
Beck, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-18-0643-0
343(498)
CIP 2016-20941

419. CHELARU, EUGEN. Drept civil : persoanele : în reglementarea


NCC / Eugen Chelaru. - Ed. a 4-a, reviz. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-18-0645-4
347(498)
CIP 2016-23215

420. CÎMPEAN, DANIELA. Dreptul afacerilor : caietul seminar /


Daniela Cîmpean, Monica Ionaş-Sălăgean. - Cluj-Napoca : Editura Fundaţiei
pentru Studii Europene, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-526-223-2
347.7(498)(075.8)
CIP 2016-23140
 

CIP 89 
421. ROMÂNIA [Legislaţie]. Codul de procedură civilă : actualizat
la 1 octombrie 2016 / ed. îngrijită de Vasile Bozeşan. - Bucureşti : Editura
Solomon, 2016
ISBN 978-606-94050-2-4
347(498)(094)
CIP 2016-18489

422. ROMÂNIA [Legislaţie]. Codul de procedură penală şi Legea


pentru punerea în aplicare. - Ed. a 6-a, rev / coord. şi pref. de jud. Mihail
Udroiu. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2016
ISBN 978-606-18-0640-9
343.1(498)(094)
CIP 2016-22361

423. Codul penal : comentariu pe articole / Georgina Bodoroncea,


Valerian Cioclei, Irina Kuglay, ... - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Editura C.H. Beck,
2016
ISBN 978-606-18-0583-9
343(498)
CIP 2016-22342

424. ROMÂNIA [Legislaţie]. Codul penal şi Legea pentru punerea în


aplicare. - Ed. a 5-a, rev / coord. de prof. univ. dr. Valerian Cioclei. - Bucureşti :
Editura C.H. Beck, 2016
ISBN 978-606-18-0639-3
343(498)(094)
CIP 2016-22360

425. COJOCARU, CRISTINA. Dreptul afacerilor : practică judiciară


pentru uzul studenţilor / Cristina Cojocaru. - Bucureşti : Universul Juridic, 2016
ISBN 978-606-673-958-0
347.7(498)(075.8)
CIP 2016-20940

426. Convenţia europeană a drepturilor omului ca parte integrantă a


metodologiei judiciare : motivarea hotărârilor. - Constanţa : Dacris, 2016
ISBN 978-973-7890-12-2
341.24:341.231.4(4)
CIP 2016-22787
 

90   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


427. CREŢ, DANIELA-CRISTINA. Drept procesual civil / Daniela
Cristina Creţ. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2016
2 vol.
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-17-1043-0
Vol. 1 : Partea generală. - 2016. - ISBN 978-606-17-1044-7
Vol. 2 : Partea specială. - 2016. - ISBN 978-606-17-1045-4
347.91/.95(498)
CIP 2016-21849 - CIP 2016-21850

428. CRIMINOLOGIA DIN ROMÂNIA - TRECUT, PREZENT ŞI


VIITOR. Conferinţă cu participare internaţională (2015 ; Bucureşti).
Criminologia din România - trecut, prezent şi viitor : Conferinţa cu
participare internaţională : Bucureşti, 4 septembrie 2015 / ed. coord.: Rodica
Mihaela Stănoiu, Emilian Stănişor, Aura Preda, Vasile Teodorescu. - Bucureşti :
Universul Juridic, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-673-957-3
343.9(498)
CIP 2016-22644

429. Demnitatea şi libertatea persoanei umane : abordare


interdisciplinară / ed.: pr. Stan Nicolae Răzvan. - Craiova : Universitaria : Editura
Mitropolia Olteniei, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-14-1096-5
ISBN 978-606-731-003-0
342.7
341.231.14
17.026.4
CIP 2016-21819

430. DIACONU, CARMEN MARIANA. Drept agrar / Carmen


Mariana Diaconu. - Iaşi : Editura Ion Ionescu de la Brad, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-147-241-6
349.4(498)
CIP 2016-22569
 

CIP 91 
431. Drept comercial : note de curs pentru IFR, an III / Găină Viorel,
Nistorescu Cristina, Stuparu Lavinia Elena, Pătraşcu Adela Elena. - Craiova :
Universitaria, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-14-1086-6
347.7
CIP 2016-22448

432. Drept penal special : note de curs pentru IFR, an III / Răducanu
Ruxandra, Gărăiman Daniela Gabi, Voiculescu Cătălin, ... - Craiova :
Universitaria, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-14-1084-2
343
CIP 2016-22449

433. Dreptul comerţului internaţional : note de curs pentru IFR, an


IV / Scurtu Ştefan, Savu Ticu-Mădălin, Bobaşu Mihaela Camelia, ... - Craiova :
Universitaria, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-14-1089-7
347.7
CIP 2016-22452

434. Dreptul penal general ; Dreptul Uniunii Europene : note de curs


pentru IFR, an II / Duşcă Anca Ileana, Niţă Vali Ileana, Voiculescu Cătălin,
Băncioi Cătălin Vasilică. - Craiova : Universitaria, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-14-1082-8
343
341.217(4) UE
CIP 2016-22445

435. Dreptul proprietăţii private : note de curs pentru IFR, an III /


Olteanu Gabriel, Scarlat Daniela Isabela, Băncioi Cătălin Vasilică, Pătraşcu Adela
Elena. - Craiova : Universitaria, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-14-1087-3
347.23
CIP 2016-22447
 

92   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


436. Familie şi moştenire în România / Mircea Dan Bob (coord.), Ioan
Chirilă, Emese Florian, ... - Bucureşti : Universul Juridic, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-673-960-3
347.6(498)
CIP 2016-22767

437. GHIŢĂ, DANIEL. Drept procesual civil : statute profesionale :


note de curs pentru IFR / Ghiţă Daniel, Cercel Sevastian, Cismaru Raluca
Lucia. - Craiova : Universitaria, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-14-1095-8
34
CIP 2016-23098

438. GHIŢESCU, MELANIA-GEORGIANA. Dicţionar român-


francez, francez-român de termeni folosiţi în domeniul penitenciarelor /
Ghiţescu Melania-Georgiana. - Craiova : Sitech, 2016
ISBN 978-606-11-5620-7
001.4:343.81=135.1=133.1
CIP 2016-22735

439. GRĂDINARU, NICOLAE. Drept civil : partea generală / dr.


Nicolae Grădinaru. - Piteşti : Independenţa Economică, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-502-123-5
347(498)
CIP 2016-20948

440. GRĂDINARU, NICOLAE. Dreptul muncii şi securităţii sociale /


Nicolae Grădinaru (coord.), Ion Popescu, Isabela Stancea. - Piteşti : Independenţa
Economică, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-502-125-9
349.2(498)
CIP 2016-23222
 

CIP 93 
441. HOSU, ELENA GIORGIANA. Apărarea mediului şi a fondului
forestier prin dreptul penal = Environmental and forestry protection through
criminal law / Elena Giorgiana Hosu, Andrei Duţu ; coord.: Augustin Lazăr,
Mircea Duţu. - Bucureşti : Universul Juridic : Editura Academiei Române, 2016
ISBN 978-606-673-936-8 : 30.00 lei
ISBN 978-973-27-2727-0
343:504+630.2

442. HURBEAN, ADA. Drept privat roman : note de curs / Ada


Hurbean. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-26-0662-6
347(37)(075.8)
CIP 2016-19998

443. Infracţiuni prevăzute în legi speciale : comentarii şi explicaţii /


Mirela Gorunescu, Norel Neagu, Maxim Dobrinoiu, Radu-Florin Geamănu ;
coord.: Mihai-Adrian Hotca. - Ed. a 4-a, rev. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2017
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-18-0642-3
343.23(498)
CIP 2016-22543

444. INSTITUTUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE OMULUI


(Bucureşti). Dreptul la fericire - drept fundamental al omului / Institutul
Român pentru Drepturile Omului. - Bucureşti : Editura I.R.D.O., 2016
ISBN 978-606-8650-04-3
341.231.14
CIP 2016-22377

445. IONESCU, COSMIN. Criminalistică ; Medicină legală : note de


curs pentru IFR, an IV / Ionescu Cosmin, Zorilă Valentin, Băncioi Cătălin
Vasilică. - Craiova : Universitaria, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-14-1088-0
343.9
340.6
CIP 2016-22451
 

94   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


446. IONIŢĂ, GHEORGHE-IULIAN. Dreptul protecţiei mediului /
Ioniţă Gheorghe-Iulian, Ioniţă-Burda Ştefania-Diana. - Ed. a 4-a, rev. şi adăug. -
Bucureşti : Pro Universitaria, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-26-0661-9
349.6(498)(075.8)
CIP 2016-19997

447. ISTRĂTOAIE, MANUELA LAVINIA. Drept civil : contracte


speciale : note de curs pentru IFR, an III / Istrătoaie Manuela, Băncioi Cătălin
Vasilică, Pătraşcu Adela Elena. - Craiova : Universitaria, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-14-1085-9
347
CIP 2016-22446

448. MARCUSOHN, VICTOR. Drept civil : contracte speciale /


Victor Marcusohn. - Bucureşti : Universul Juridic, 2016
ISBN 978-606-673-963-4 : 45.00 lei
347(498)

449. MÂŢĂ, DAN CONSTANTIN. Drept administrativ / Dan


Constantin Mâţă. - Bucureşti : Universul Juridic, 2016-
ISBN 978-606-673-962-7
Vol. 1 : Noţiuni introductive. - 2016. - Conţine bibliografie. - ISBN 978-
606-673-976-4
342.9(498)(075.8)
CIP 2016-23223

450. NÁSZ, CSABA BELA. Dreptul insolvenţei : curs universitar /


Csaba Bela Nász. - Bucureşti : Universul Juridic, 2017.
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-673-934-4 : 50.00 lei
347.736(498)(075.8)
 

CIP 95 
451. NIEMESCH, MIHAIL. Teoria generală a dreptului / Mihail
Niemesch. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-27-0715-6
34
CIP 2016-22353

452. ROMÂNIA [Legislaţie]. Noul Cod civil. - Ed. a 3-a, rev. / îngrijită
de prof. univ. dr. Dan Lupaşcu. - Bucureşti : Universul Juridic, 2016
Index
ISBN 978-606-673-961-0 : 23.90 lei
347(498)(094)

453. OLARIU, MIHAI. Drept procesual penal : partea generală /


Mihai Olariu, Cătălin Marin. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Universul Juridic, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-673-953-5
343.1(498)
CIP 2016-22367

454. PĂDURE, LOREDANA. Curs de drept procesual civil conform


noului Cod de procedură civilă / Loredana Pădure. - Târgovişte : Editura Zven,
2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-94245-7-5
347.91/.95(498)(075.8)
CIP 2016-23191

455. PÎRVU, LOREDANA. Drept internaţional public / Loredana


Pîrvu. - Craiova : Sitech, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-11-5614-6
341(100)
CIP 2016-22740
 

96   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


456. PRIVANTU, NICOLETA-AURELIA. Falsuri în înscrisuri /
Nicoleta-Aurelia Privantu. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2016
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-18-0641-6
343.522(498)
CIP 2016-22400

457. RADU, CARMEN-CORINA. Aspecte medico-legale şi etice ale


traumatismului cranio-facial / Radu Carmen Corina. - Oradea : Editura
Universităţii din Oradea, 2016
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-10-1826-0
340.6:617.51/.52
CIP 2016-23220

458. RAŢĂ, HORIA-MIHAI. Aspecte medico-legale şi criminalistice


privind moartea prin accidente de trafic rutier / Raţă Horia. - Craiova : Sitech,
2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-11-5628-3
340.6
CIP 2016-22886

459. RAŢĂ, HORIA-MIHAI. Noţiuni generale de medicină legală :


curs universitar / Raţă Horia. - Craiova : Sitech, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-11-5626-9
340.6
CIP 2016-22888

460. RAŢĂ, HORIA-MIHAI. Problematica actuală medico-legală şi


criminalistică a leziunilor şi tanatogenezei în morţile violente prin acţiunea
armelor de foc şi exploziilor / Raţă Horia. - Craiova : Sitech, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-11-5627-6
340.6
CIP 2016-22887
 

CIP 97 
461. RAŢĂ, HORIA-MIHAI. Utilizarea amprentei genetice în
identificarea medico-legală / Raţă Horia. - Craiova : Sitech, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-11-5629-0
340.6
CIP 2016-22885

462. ROLUL JUDECĂTORILOR NAŢIONALI ÎN APLICAREA


REGULILOR EUROPENE DE CONCURENŢĂ ŞI COOPERARE DINTRE
AUTORITĂŢILE REGLEMENTATOARE ŞI ACTORII JUDICIARI.
Conferinţă internaţională (2016 ; Bucureşti). Rolul judecătorilor naţionali în
aplicarea regulilor europene de concurenţă şi cooperare dintre autorităţile
reglementatoare şi actorii judiciari : conferinţă internaţională : Sinaia, 19-20
mai 2016. - Sinaia : Amanda Edit, 2016
ISBN 978-606-979-009-0
34(063)
CIP 2016-22795

463. SANDU, MARIA. Reacţia socială împotriva criminalităţii :


supravegherea şi asistenţa postpenală / Maria Sandu. - Bucureşti : Pro
Universitaria, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-26-0667-1
343.848
CIP 2016-22628

464. STANCIU, ROXANA. Ordonanţa preşedinţială în materie


civilă : practică judiciară / Roxana Stanciu. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2016
Index
ISBN 978-606-27-0716-3
347.994.2(498)
CIP 2016-19922

465. STĂNILĂ, LAURA MARIA. Drept penal : partea generală :


caiet de seminar / Laura Maria Stănilă. - Bucureşti : Universul Juridic, 2016
ISBN 978-606-673-948-1 : 35.00 LEI
343(498)
 

98   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


466. STĂNILĂ, LAURA MARIA. Drept penal : partea specială :
caiet de seminar : infracţiuni contra persoanei, infracţiuni contra
patrimoniului / Laura Maria Stănilă. - Bucureşti : Universul Juridic, 2016
ISBN 978-606-673-947-4 : 25.00 lei
343(498)

467. STOICA, FLORENTINA CAMELIA. Dreptul societar : note de


curs / Florentina Camelia Stoica. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Editura ASE, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-34-0134-3
347.72(075.8)
CIP 2016-23745

468. ŞANDRU, SIMONA. Protecţia datelor personale şi viaţa


privată / Simona Şandru. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-27-0718-7
342.7
CIP 2016-23095

469. ŞTEFĂNIŢĂ, OANA. Uniunea Europeană - un trend în


derivă? : o analiză a discursului mediatic şi a perspectivei tinerilor / Ştefăniţă
Oana. - Bucureşti : comunicare.ro, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-711-563-8
341.217(4) UE
CIP 2016-22709

470. Teoria generală a dreptului : istoria dreptului românesc : note de


curs pentru IFR, an I / Danciu Tereza, Ploscă Roberta, Dănişor Mădălina
Cristina, Pătraşcu Adela Elena. - Craiova : Universitaria, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-14-1080-4
34
CIP 2016-22443
 

CIP 99 
471. TOADER, CĂTĂLIN. Furtul de identitate : ameninţare din
mediul informatic / Cătălin Alexandru Toader. - Craiova : Sitech, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-11-5602-3
343.5
CIP 2016-23554

472. TOADER, CĂTĂLIN. Tehnică criminalistică : îndrumar


teoretic şi practic : curs universitar / Cătălin Alexandru Toader. - Craiova :
Sitech, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-11-5601-6
343.985(075.8)
CIP 2016-23555

473. Trajectoires de transformation et d'intégration dans l'Europe du


Sud-Est : défis pour les élargissements futurs / coord.: Violaine Delteil,
Ruxandra Ivan. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2016
ISBN 978-606-16-0785-3
341.217(4)
CIP 2016-21403

474. ŢOP, DAN. Istoria dreptului şi statului românesc / Dan Ţop. -


Târgovişte : Editura Zven, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-94245-8-2
34(498)(091)
342(498)(091)
CIP 2016-23192

475. VASILOIU, CRISTINA. În labirintul Uniunii : o privire critică /


Cristina Vasiloiu. - Bucureşti : Excel XXI Books, 2016
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-94101-2-7
341.217(4) UE
CIP 2016-20777
 

100   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


476. VINTILĂ, DANIELA-DOINA. Drept şi legislaţie economică /
Daniela-Doina Vintilă, Gheorghe Vintilă. - Craiova : Sitech, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-11-5613-9
346(498)
CIP 2016-22741

35.0/354 Administraţie publică

477. BĂLAN, EMIL. Proprietate şi domenialitate : perspective şi


evoluţii în spaţiul administrativ / Emil Bălan, Cristi Iftene, Marius Văcărelu. -
Bucureşti : Wolters Kluwer, 2016
ISBN 978-606-677-021-7
35
CIP 2016-20901

478. COSMA, CAMELIA-VALENTINA. Încetarea raporturilor de


serviciu ale funcţionarilor publici / Chereji (Cosma) Camelia Valentina. -
Bucureşti : Edit Moroşan, 2016
ISBN 978-606-626-081-7
35.08
CIP 2016-23795

479. STRĂINU, EMIL. C.I.A. : tentativele de asasinare ale lui Fidel


Castro Ruz : planul secret / Emil Străinu, Ioana Voştinaru. - Bucureşti : Prestige,
2016
ISBN 978-606-8863-01-6
351.746.1(73) CIA
CIP 2016-23094

480. VASILE, VIOREL. Asistenţă poliţienească şi judiciară


internaţională - suport al combaterii transfrontaliere şi terorismului / Vasile
Viorel. - Bucureşti : Editura Ministerului Afacerilor Interne, 2016
ISBN 978-973-745-168-2
351.74:343.341
CIP 2016-21900
 

CIP 101 
355/359 Armata. Ştiinţă şi artă militară

481. Analiza şi modelarea conceptuală a situaţiilor complexe : studii


interdisciplinare / coord.: Ghiţă Bârsan, Anca Dinicu, Dorel Badea. - Sibiu :
Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu", 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-153-257-8
355.45
CIP 2016-23767

482. APOSTOL, MARIUS. Sacrificiu pentru NATO / Marius Apostol,


Cristina Mathias. - Medgidia : Oriento, 2016
ISBN 978-606-93018-3-8
821.135.1-94
355.48(581)(0:82-94)
CIP 2016-23582

483. Arta războiului prin 36 de stratageme : manual secret / trad. de


Nicolae Constantinescu. - Bucureşti : Dinasty Books Proeditură şi Tipografie, 2016
ISBN 978-606-94298-0-8
355
CIP 2016-12214

484. BANU, FLORIAN. De la SSI la SIE : o istorie a spionajului


românesc în timpul regimului comunist : (1948-1989) / Florian Banu ; pref.:
Mihai-Răzvan Ungureanu. - Bucureşti : Corint Books, 2016
ISBN 978-606-793-075-7
355.40(498)
CIP 2016-22402

485. COBUZ, CEZAR. Veteranii Moldovei la frontiera dintre secole /


Cezar Cobuz ; postf.: Ionel Bostan. - Iaşi : Alfa, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-540-186-0
355.292(498)
CIP 2016-22625
 

102   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


486. CUCU, VIOREL. Modelarea şi simularea : instrumente în
sprijinul evaluării / Viorel Cucu, Ion Roceanu. - Bucureşti : Editura Universităţii
Naţionale de Apărare "Carol I", 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-660-286-0
355.4
CIP 2016-23833

487. CUCU, VIOREL. Utilizarea modelării şi simulării de tip


constructiv în evaluare / Viorel Cucu. - Bucureşti : Editura Universităţii
Naţionale de Apărare "Carol I", 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-660-285-3
355.4
CIP 2016-23834

488. Educarea şi instruirea populaţiei în situaţii de dezastre naturale


prin intermediul Serioux Games / coord.: Florinela Georgescu. - Bucureşti :
Printech, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-23-0665-6
355.58
CIP 2016-23846

489. FOCŞA, DANIEL. Ioan Di Cesare : un aviator de elită în


arhivele Securităţii / Daniel Focşa. - Iaşi : Institutul European, 2016
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-24-0174-0
358.4(498) Di Cesare,I.
929 Di Cesare,I.
CIP 2016-23007

490. Greener and safer energetic and ballistic systems / Traian Rotariu,
William G. Proud, Michel Arrigoni, José B. Ribeiro. - Bucureşti : Editura
Academiei Tehnice Militare, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-640-252-4
355
CIP 2016-21307
 

CIP 103 
491. STRÎMBEANU, VICTOR. Aşi şi aviaţie de vânătoare în
România : 100 de ani / Victor Strîmbeanu, Mihai Iulian Strîmbeanu. - Bucureşti :
Editura Militară, 2016
ISBN 978-973-32-1038-2
358.4(498)(091)
CIP 2016-23196

492. SURU, MIHAI. Serviciile secrete de informaţii : locul, rolul şi


importanţa lor în societate / col (r) Suru Mihai Ilie. - Reşiţa : Graph, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8838-16-8
355.40
CIP 2016-22811

493. TOPOR, SORIN. Protecţia infrastructurilor informaţionale


critice : curs universitar / cdor. prof. univ. dr. Sorin Topor. - Bucureşti : Editura
Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-660-282-2
355.4
CIP 2016-22624

36 Asistenţă socială. Protecţia consumatorului

494. Fundamentele managementului serviciilor şi programelor de


asistenţă socială. - Timişoara : Editura de Vest, 2016
ISBN 978-973-36-0700-7
005:364
CIP 2016-23852

495. MITRACHE, GEORGETA. Metodologia de utilizare a


mijloacelor pedagogice şi psihologice în vederea dezvoltării capacităţii de
integrare socială a tinerilor aflati în risc de excluziune socială / Georgeta
Mitrache, Corina Ciolcă. - Bucureşti : Discobolul, 2016
ISBN 978-606-8603-86-5
364
CIP 2016-22896
 

104   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


496. NILĂ STRATONE, MIRELA CRISTIANA. Criminalitatea
feminină în România : resocializarea şi inserţia socială a femeii care execută o
sancţiune privativă de libertate / Nilă Stratone Mirela Cristiana. - Bucureşti : Pro
Universitaria, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-26-0664-0
364.048.6:364.65-058.57-058.55-055.2
CIP 2016-20000

497. RODAT, SIMONA. Teorii şi modele în asistenţa socială / Simona


Rodat. - Cernica : Editura Institutului Teologic Adventist, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-92269-5-7
364(498)
CIP 2016-21914

498. România : copiii din sistemul de protecţie a copilului / coord.:


Manuela Sofia Stănculescu, Vlad Grigoraş, Emil Teşliuc şi Voichiţa Pop. - Buzău :
Alpha MDN, 2016
ISBN 978-973-139-350-6
364.65-053.2(498)
CIP 2016-23211

499. Servicii sociale integrate adresate tinerilor : ghid pentru


specialişti / Manuela Iftimoaei, Ramona Marian, Mihaela Munteanu, ... - Borcea :
Premier Uman, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-94260-2-9
364
CIP 2016-22705

500. Strategia naţională "O societate fără bariere pentru persoanele


cu dizabilităţi" 2016-2020 şi Planul operaţional pentru implementarea
acesteia. - Bucureşti : Monitorul Oficial R.A., 2016
ISBN 978-973-567-958-3
364.65-056.26(498)
CIP 2016-21394
 

CIP 105 
501. TERZEA, VIOREL. Protecţia consumatorilor : Jurisprudenţa
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene / Viorel Terzea. - Bucureşti : Universul
Juridic, 2016
ISBN 978-606-673-956-6 : 79.00 lei
366.5

502. TRIFF, ZORICA. Abuzul asupra copiilor şi tinerilor : studii


exploratorii şi cazuistice / Zorica Triff. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă,
2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-17-1033-1
364.442.6-053.2
CIP 2016-20848

503. ŢICHINDELEAN, MARIOARA. Legislaţia asistenţei sociale /


Marioara Ţichindelean. - Bucureşti : Universul Juridic, 2016
ISBN 978-606-673-959-7
36(498)(094)
CIP 2016-22609

504. UNICEF (New York). Principalele angajamente faţă de copii


asumate în cadrul acţiunilor umanitare / UNICEF. - Buzău : Alpha MDN, 2016
ISBN 978-973-139-349-0
364.65-053.2
CIP 2016-23125

37 Educaţie. Învăţământ. Timp liber

505. 135 de ani de învăţământ tehnic românesc în domeniul


infrastructurii de transport : Bucureşti 1881-2016 / ed.: Mădălina Mirela
Stoian, Oana Mihaela Stan, Adrian Burlacu. - Bucureşti : Conspress, 2016
ISBN 978-973-100-428-0
378(498 Bucureşti):624
CIP 2016-23203
 

106   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


506. ACRISTINEI, NADIA DANIELA. Educaţie civică : fişe de
lucru / Acristinei Nadia Daniela. - Piteşti : Esenţial Proiect Educaţional, 2016
2 vol.
ISBN 978-606-8882-42-0
Partea 1. - 2016. - ISBN 978-606-8859-75-0
Partea 2. - 2016. - ISBN 978-606-8859-76-7
371.671:372.832
CIP 2016-21665 - CIP 2016-21666

507. ANDREI, SIMONA ELENA. Ne jucăm şi învăţăm : jocuri


didactice : clasa pregătitoare, clasa I / Simona-Elena Andrei. - Ed. a 2-a, rev. -
Oneşti : Magic Print, 2016
ISBN 978-606-622-264-8
371.382
CIP 2016-21727

508. ANGHEL, ELENA MIHAELA. Educarea limbajului la vârsta


preşcolară / Anghel Elena-Mihaela. - Iaşi : Stef, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-575-644-1
371.3:372.46:373.24
CIP 2016-23612

509. ANTON-POP, ALINA-MIHAELA. Evaluarea naţională la clasa


a IV-a : teste pentru Limba şi literatura română, Matematică / Alina-Mihaela
Anton-Pop, Monica Mărgărit-Bărăitaru ; ref. şt.: Roxana Maria Gavrilă. -
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2016
ISBN 978-606-31-0325-4
371.26:373.3
CIP 2016-20963

510. ARDEIU, AURORA JENI. Ambient şi joc în educaţia copiilor /


Ardeiu Jeni-Aurora. - Craiova : Revers, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-703-879-8
371.382
CIP 2016-19987
 

CIP 107 
511. AVRIGEANU, ANA ECATERINA. Contribuţii la proiectarea,
organizarea şi desfăşurarea lecţiilor de biologie la gimnaziu / Ana Ecaterina
Avrigeanu. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-60630-0877-1
371.3:57
CIP 2016-23082

512. BADEA, LOREDANA. Jurnalul meu magic de iarnă : clasa


pregătitoare / Badea Loredana, Sanda Bar, Tunaru Tatiana. - Bucureşti : Delfin,
2016
ISBN 978-606-8763-53-8
371.671
CIP 2016-21837

513. BADEA, SIMINA. ESP Landmarks : strategies for teaching


English to law students / Badea Simina. - Craiova : Universitaria, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-14-1079-8
371.3:811.111
CIP 2016-22309

514. BALOGH, GABRIELA. Ghid metodic - Euro didactica :


educaţia în societatea cunoaşterii - tehnologii de comunicaţie / Balogh Gabriela
Monica. - Piteşti : Esenţial Proiect Educaţional, 2016
ISBN 978-606-8859-89-7
371.3:004
CIP 2016-21652

515. BALOGH, GABRIELA. Ghid metodic pentru formatori -


Platforma Arduino / Balogh Gabriela Monica. - Piteşti : Esenţial Proiect
Educaţional, 2016
ISBN 978-606-8859-87-3
371.3:004
CIP 2016-21654
 

108   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


516. BALOGH, GABRIELA. Îndrumător metodic - Dezvoltarea
abilităţilor experimentale la elevi prin utilizarea conceptului Smart grid /
Balogh Gabriela Monica. - Piteşti : Esenţial Proiect Educaţional, 2016
ISBN 978-606-8859-88-0
371.3:004
CIP 2016-21653

517. BALTEŞ, AURELIA. Ghid de pregătire pentru Olimpiada


tehnică la aria curriculară "Tehnologii" / Aurelia Balteş. - Sibiu : Editura
Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-12-1370-2
371.26:664:373.5
CIP 2016-23760

518. BARAN, DANA. Decani şi rectori ai Universităţii de Medicină şi


Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi : (1879-2016) / Dana Baran. - Iaşi : Editura
Gr.T. Popa, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-544-419-5
378.113.2(498)"1879/2016"
CIP 2016-21523

519. BARNA, LAURA AMALIA. Modalităţi de abordare a operei lui


Ion Creangă în gimnaziu / Barna Laura Amalia. - Iaşi : Stef, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-575-645-8
371.3:821.135.1.09 Creangă,I.
CIP 2016-23200

520. BARTALICI, ANA. Bobocel şi Bobocica : scenete pentru


preşcolari / Ana Bartalici, Maria-Lucia Muncaci. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de
Ştiinţă, 2016
ISBN 978-606-17-1039-3
371.383:373.24
821.135.1-93-2
CIP 2016-21754
 

CIP 109 
521. BĂLAN, FLORIN. Educaţia morală - condiţie a fomării
personalităţii : lucrare ştiinţifică / Bălan Florin ; ref. şt.: conf. univ. dr. Mihaela
Păişi Lăzărescu. - Câmpulung : Editura Larisa, 2016
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-973-51-0066-7
37.034
CIP 2016-23069

522. BĂLĂŞOIU, DOINIŢA. Evaluarea competenţelor profesionale


prin concursuri şcolare / Doiniţa Bălăşoiu ; ref. şt.: prof. univ. dr. ing. Lucian
Mandache. - Craiova : Else, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-635-367-0
371.136
CIP 2016-21317

523. BĂLUŢĂ, IONELA. Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii


din Bucureşti : după 25 de ani = The Faculty of Political Science, University of
Bucharest : 25 years after / Ionela Băluţă, Dan Drăghia, Octavian Sofronea. -
Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2016
Index
ISBN 978-606-16-0804-1
378(498 Buc.):32
CIP 2016-22388

524. BĂNICĂ, GEORGETA. Corectarea deficienţelor de limbaj la


preşcolari : cercetare / Bănică Georgeta. - Piteşti : Esenţial Proiect Educaţional,
2016
ISBN 978-606-8859-80-4
376.36
CIP 2016-21661

525. BĂNICĂ, GEORGETA. Familia şi grădiniţa - Parteneri în


educarea copiilor : cercetare / Bănică Georgeta. - Piteşti : Esenţial Proiect
Educaţional, 2016
ISBN 978-606-8859-79-8
37
CIP 2016-21662
 

110   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


526. BĂRBULESCU, ADELA. Rezolvă jucându-te! / Adela
Bărbulescu. - Piteşti : Trialog, 2016
ISBN 978-606-8095-98-1
371.3:373.24
CIP 2016-23674

527. BEICĂ, IONELA. Metodologia predării-învăţării sinonimiei în


gimnaziu / Beică Ionela. - Caracal : Editura Hoffman, 2016
ISBN 978-606-778-360-5
371.3:811.135.1'373.421
CIP 2016-21562

528. BIBIRE, VICTOR. Monografia Colegiului Tehnic "Mihail


Sturdza" Iaşi / Victor Bibire, Cornelia Toader, Rodica Năstase. - Iaşi : PIM, 2016
ISBN 978-606-13-3463-6
377.36(498 Iaşi)

529. BLAJ, OVIDIU. Jocul cu copiii nu-i o joacă / Ovidiu Blaj. - Arad :
Carmel Print, 1996-
vol.
Vol. 14. - 2016. - ISBN 978-606-8875-01-9
371.382
CIP 2016-20751

530. BLĂNARU, MIHAELA. Parteneriatul educaţional, mijloc de


eficientizare a procesului instructiv educativ în grădiniţă / Blănaru Mihaela. -
Bârlad : Dacri, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8576-15-2
37
CIP 2016-23233

531. BOLOGA, CRISTIANA. Comunicarea didactică : o altă


viziune / Cristiana Bologa. - Ed. a 2-a. - Râmnicu Vâlcea : Proşcoala, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-702-545-3
37.015.3
371:316.77
CIP 2016-23692
 

CIP 111 
532. BOLOGA, CRISTIANA. Metodica rezolvării problemelor de loc
geometric / Cristiana Bologa ; ref. şt.: conf. dr. Mariana Popescu. - Râmnicu
Vâlcea : Proşcoala, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-702-548-4
371.3:51
CIP 2016-23709

533. BOTOŞ, VERONICA. Modalităţi eficiente de dezvoltare a


capacităţii preşcolarului de a se exprima prin intermediul elementelor de
limbaj plastic în compoziţia decorativă / Botoş Veronica. - Piteşti : Esenţial
Proiect Educaţional, 2016
ISBN 978-606-8859-69-9
372.874
CIP 2016-21672

534. BRÎNCOVEANU, CAMELIA. Practica pedagogică / Camelia


Brîncoveanu, Gheorghe Octavian Zamfirescu. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-26-0663-3
371.133
CIP 2016-19999

535. BUŞE, MIHAILA. Comunicarea managerială în sistemul


educaţional / Buşe Mihaila. - Craiova : Inkpres, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-766-261-0
371.11
CIP 2016-20833

536. BUŞE, MIHAILA. Naraţiuni populare - legenda : aspecte


metodice / Buşe Mihaila. - Craiova : Inkpres, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-766-260-3
371.3:821.135.1.09
CIP 2016-20832
 

112   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


537. CATRINA, DIANA ASINETA. Metode şi procedee folosite în
predarea modurilor predicative în gimnaziu / Diana Asineta Catrina ; ref. şt.:
prof. univ. Ştefan Găitănaru. - Râmnicu Vâlcea : Proşcoala, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-702-558-3
371.3:811.135.1
CIP 2016-23703

538. CATRINA, DIANA ASINETA. Metodica predării modurilor


predicative în gimnaziu / Diana Asineta Catrina ; ref. şt.: prof. univ. Ştefan
Găitănaru. - Râmnicu Vâlcea : Proşcoala, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-702-562-0
371.3:811.135.1
CIP 2016-23693

539. CĂLĂRĂŞANU, DANIELA. Eficienţa metodelor active şi


interactive în predarea-învăţarea geografiei la ciclul primar : lucrare de
specialitate / Daniela Călărăşanu. - Predeşti : Maya Publishing, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-618-469-4
371.3:91
CIP 2016-19982

540. CĂLĂRĂŞANU, DANIELA. Jocuri de comunicare : auxiliar


didactic / Daniela Călărăşanu. - Predeşti : Maya Publishing, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-618-471-7
371.382
CIP 2016-19980

541. CĂLĂRĂŞANU, DANIELA. Jocuri pentru dezvoltarea


personală : auxiliar didactic / Daniela Călărăşanu. - Predeşti : Maya Publishing,
2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-618-473-1
371.382
CIP 2016-19978
 

CIP 113 
542. CĂLUŞ, RAVECA LUMINIŢA. Hai să ne jucăm, hai să ne
distrăm! : culegere de jocuri de mişcare pentru preşcolari / Căluş Raveca
Luminiţa. - Piteşti : Esenţial Proiect Educaţional, 2016
ISBN 978-606-8859-82-8
371.3:796.1:373.3
CIP 2016-21659

543. CĂLUŞ, RAVECA LUMINIŢA. Jocul şi jucăria : valenţe


formativ-educative în ciclul primar - nivel II / Căluş Raveca Luminiţa. - Piteşti :
Esenţial Proiect Educaţional, 2016
ISBN 978-606-8859-81-1
371.382:373.24
CIP 2016-21660

544. CÂRSTOCEA, CLAUDIA-MIHAELA. Jurnalul meu magic de


iarnă : clasa a II-a / Cârstocea Claudia-Mihaela, Drăghici Mariana. - Bucureşti :
Delfin, 2016
ISBN 978-606-8763-55-2
371.671
CIP 2016-21834

545. CCP : orientarea şcolară şi profesională în secolul XXI / Mircea


Miclea, Monica Crişan, Larisa Calo, ... - Cluj-Napoca : Editura ASCR, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-977-002-3
37.048
CIP 2016-22724

546. CHELARU, OANA. Culegere de texte rezolvate : Limbă şi


comunicare - limba engleză - clasa a VI-a / prof. dr. Oana Chelaru. - Ed. a 2-a. -
Bucureşti : Rentrop & Straton, 2016
ISBN 978-606-672-789-1
371.26:811.135.1:373.3
371.26:811.111:373.3
CIP 2016-21536
 

114   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


547. CIOBANU, AURELIA. Aritmetica prin probleme : auxiliar
didactic / Aurelia Ciobanu. - Câmpulung : Editura Larisa, 2016
ISBN 978-973-51-0074-2
371.3:51
CIP 2016-20945

548. CIOBANU, AURELIA. Caiet de vacanţă : clasa a II-a : auxiliar


didactic / Aurelia Ciobanu. - Câmpulung : Editura Larisa, 2016
ISBN 978-973-51-0073-5
371.671:51+811.135.1:373.3
372.46
372.47
CIP 2016-20944

549. CIOBANU, AURELIA. Culegere de exerciţii la limba română


pentru clasele a III-a şi a IV-a : auxiliar didactic / Aurelia Ciobanu. -
Câmpulung : Editura Larisa, 2016
ISBN 978-973-51-0036-0
371.3:811.135.1
CIP 2016-20947

550. CIOBANU, AURELIA. Din tainele ortogramelor : auxiliar


didactic / Aurelia Ciobanu. - Câmpulung : Editura Larisa, 2016
ISBN 978-973-51-0072-8
372.462
811.135.1'354(075.33)
CIP 2016-20946

551. CIOBANU, NICOLETA. Jocuri şi exerciţii grafice : caietul


micului şcolar : clasa pregătitoare / Nicoleta Ciobanu, Irina Terecoasă. -
Bucureşti : CD PRESS, 2016
ISBN 978-606-528-354-1
371.671
CIP 2016-22372
 

CIP 115 
552. CIOFLICA, SMARANDA MARIA. Familia, universul
copilăriei / Smaranda Maria Cioflica, Viorica Preda. - Ed. a 2-a. - Petroşani :
Tehno-Art, 2016
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-630-113-8
37
CIP 2016-21586

553. CIORA, FLORINA MONICA. Activităţile artistico-plastice :


realizarea educaţiei estetice a preşcolarilor în concordanţă cu particularităţile
de vârstă ale acestora / Ciora Florina Monica. - Craiova : Revers, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-703-864-4
372.874
CIP 2016-20801

554. CIORTAN, ADRIANA AURELIA. Dimensiunea metodico-


experimentală a portofoliului în şcoala primară / Ciortan Adriana Aurelia. -
Craiova : Revers, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-703-905-4
371.3
CIP 2016-21906

555. CIORTAN, ADRIANA AURELIA. Portofoliul - Modalitate


alternativă de evaluare în ciclul primar / Ciortan Adriana Aurelia. - Craiova :
Revers, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-703-904-7
37
CIP 2016-21905

556. CIORTAN, ADRIANA AURELIA. Rolul jocului didactic în


activităţile de educarea limbajului în ciclul preşcolar / Ciortan Adriana
Aurelia. - Craiova : Revers, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-703-902-3
371.382:372.46
CIP 2016-21908
 

116   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


557. CÎMPEAN, MARIA-CORNELIA. Jurnalul meu magic de
iarnă : clasa a IV-a / Cîmpean Maria-Cornelia, Petrenciu Adela Maria. -
Bucureşti : Delfin, 2016
ISBN 978-606-8763-57-6
371.671
CIP 2016-21836

558. COLEGIUL NAŢIONAL "A.T. LAURIAN" (Botoşani).


Cercetare europeană colaborativă a utilizării tehnologiei în pedagogia
matematicii (TEMP) : 2015-2017 / Colegiul Naţional "A.T. Laurian" - Botoşani ;
coord. proiect: Cerasela-Daniela Cardaş. - Iaşi : PIM, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-13-3435-3 : 15.00 lei
371:51

559. COSTEA, CRISTINA. Strategii de evaluare şi notare / Cristina


Costea. - Iaşi : Stef, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-575-639-7
371.26:373.3
CIP 2016-21560

560. COZOŞ, MARCELA. O lume mai bună : caiet de dobândire a


unui comportament dezirabil şi de prevenţie a unor comportamente
antisociale / Marcela Cozoş. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-53-1888-8
37.035
CIP 2016-22825

561. CRISTODULO, FLOAREA. Clasificarea jocurilor potrivit


funcţiilor şi obiectivelor specifice / Cristodulo Floarea. - Craiova : Revers, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-703-881-1
371.382
CIP 2016-23572
 

CIP 117 
562. CRISTODULO, FLOAREA. Integrarea jocurilor în activitatea
didactico-educativă a elevilor din clasa I / Cristodulo Floarea. - Craiova : Revers,
2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-703-880-4
371.382
CIP 2016-23573

563. CRIŞAN, ALINA NARCISA. Proiectarea cursurilor universitare


de la calitate la inovaţie / Alina Narcisa Crişan. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-31-0337-7
371
CIP 2016-23766

564. Croitoraşul cel viteaz : poveste de colorat / repovestire după Fraţii


Grimm ; text adaptat de Lucian Pricop ; il.: Dana Popescu. - Bucureşti : Roxel
Cart, 2016
ISBN 978-606-753-061-2
372.874
CIP 2016-19947

565. DAN, MARIANA. Mijloace de îmbogăţire a vocabularului :


sensul cuvintelor / Dan Mariana. - Piteşti : Esenţial Proiect Educaţional, 2016
ISBN 978-606-8859-86-6
371.3:811.135.1
CIP 2016-21655

566. Dansul fulgilor de nea : proiect tematic al claselor a VI-a : an


şcolar 2016-2017 / Marcela Moldovan, Alina Dărăban, Alina Maria Petri, ... -
Bistriţa : Barna's, 2016
Index
ISBN 978-606-8820-03-3
371
CIP 2016-20854
 

118   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


567. DĂNESCU, GEORGIAN. Predarea şi învăţarea categoriilor
gramaticale ale substantivului în învăţământul gimnazial / Dănescu Georgian. -
Caracal : Editura Hoffman, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-778-345-2
371.3:811.135.1'367.622
CIP 2016-21568

568. DOBRE, VIOLETA. Valorificarea rolului educativ al poeziilor


în învăţămâtul preşcolar / Dobre Violeta. - Caracal : Editura Hoffman, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-778-340-7
371.3:821.135.1.09-1
CIP 2016-21569

569. DULICĂ, DANIELA. Ne pregătim pentru concursuri : clasa a


III-a : 24 de teste, 10 tipologii cu rezolvări complete : matematică, limba
română / Daniela Dulică, Camelia Sima. - Piteşti : Carminis Educational, 2016
ISBN 978-973-123-323-9
51(075.33)(076)
372.41=135.1
372.47
CIP 2016-23649

570. DUMITRACHE, STELA. Valori instructiv-educative în


programa şcolară opţională : studiu de caz Jurnalul intim în gimnaziu /
Dumitrache Stela. - Iaşi : Stef, 2016
ISBN 978-606-575-634-2
371.3
CIP 2016-22700

571. DUMITRU, VIOREL. Metoda grafică pe înţelesul tuturor /


Dumitru Viorel. - Bascov : Nominatrix, 2016
ISBN 978-606-94074-9-3
519.674(075.33)
371.671:51:373.3
CIP 2016-21534
 

CIP 119 
572. DUŢĂ, IULIANA. Activităţi integrate versus activităţi clasice /
Iuliana Duţă. - Ed. a 2-a. - Râmnicu Vâlcea : Proşcoala, 2016
ISBN 978-606-702-561-3
371.3
CIP 2016-23694

573. DUŢĂ, IULIANA. Efectele formative ale jocurilor de limbaj /


Iuliana Duţă. - Râmnicu Vâlcea : Proşcoala, 2016
ISBN 978-606-702-560-6
372.464
CIP 2016-23695

574. DUŢĂ, IULIANA. Modalităţi de dezvoltare a capacităţilor


creatoare a şcolarului mic / Iuliana Duţă ; ref. şt.: conf. univ. dr. Viorel Ionel. -
Ed. a 2-a. - Râmnicu Vâlcea : Proşcoala, 2016
ISBN 978-606-702-559-0
371.3:373.3
CIP 2016-23696

575. EDUCATION FOR HEALTH AND PERFORMANCE.


International conference (2016 ; Cluj-Napoca). Education for health and
performance : International conference : 14-15 October 2016, Cluj-Napoca,
Romania / organized by the Universitaria Consortium ; ed.: Ciocoi-Pop D. Rareş,
Boros-Balint Iuliana. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-53-1886-4
374.7:796
CIP 2016-23736

576. Educaţia europeană : deziderat al activităţii în cadrul Colegiului


Naţional "George Bariţiu" din Cluj-Napoca / Viorica Mândruţ, Cristina Motoc,
Alina Monica Bărăian, Horaţiu Popa Bota. - Cluj-Napoca : Alma Mater, 2016
ISBN 978-606-504-196-7
37
CIP 2016-23072
 

120   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


577. Figures of migration / ed.: Andreea Mironescu, Anca-Diana Bibiri,
Camelia Grădinaru, ... - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-714-320-1 : 30.61 lei
37

578. FLOROIU, CRISTINA MARIA. Jocul didactic : strategie activă


utilizată în vederea educării limbajului la şcolarul mic / Floroiu Cristina
Maria. - Craiova : Revers, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-703-868-2
371.382:372.46
CIP 2016-20809

579. FLOROIU, CRISTINA MARIA. Valenţe instructiv-educative ale


diferitelor jocuri didactice specifice limbii şi literaturii române / Floroiu
Cristina Maria. - Craiova : Revers, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-703-869-9
371.382:372.46
CIP 2016-20810

580. Gândurile copilăriei : auxiliar didactic pentru orele de limba


română, educaţie plastică şi activităţi extracurriculare / coord.: dir. prof.
Carmen Buican, prof. Maria-Cristina Răduţă. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh
Nicolae, 2016
ISBN 978-606-30-0883-2
37
CIP 2016-23162

581. GÂRGĂRICI, GABRIELA-EMILIA. Formarea deprinderilor


de scriere corectă şi autocontrol la elevii ciclului primar / Gârgărici Gabriela-
Emilia. - Craiova : Contrafort, 2016
ISBN 978-606-729-658-7
372.45
CIP 2016-22866
 

CIP 121 
582. GÂRGĂRICI, GABRIELA-EMILIA. Formarea deprinderilor
de utilizare corectă a elementelor de limbaj figurat / Gârgărici Gabriela-
Emilia. - Craiova : Inkpres, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-766-270-2
371.3:811.135.1
CIP 2016-22858

583. GÂRGĂRICI, GABRIELA-EMILIA. Metode şi tehnici de


predare-învăţare-evaluare pentru dezvoltarea gândirii elevilor de la I-IV /
Gârgărici Gabriela-Emilia. - Craiova : Inkpres, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-766-271-9
371.3
CIP 2016-22857

584. GÂRGĂRICI, GABRIELA-EMILIA. Strategii de predare-


învăţare a matematicii în ciclul primar / Gârgărici Gabriela-Emilia. - Craiova :
Contrafort, 2016
ISBN 978-606-729-657-0
371.3:51
CIP 2016-22865

585. GHEORGHE, DANIELA. Istorie : Tratatul de Pace de la


Berlin : auxiliar curricular / Daniela Gheorghe. - Râmnicu Vâlcea : Proşcoala,
2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-702-557-6
371.3:94
CIP 2016-23704

586. GHEORGHE, DANIELA. Istorie : Tratatul de Pace de la San


Stefano : auxiliar curricular / Daniela Gheorghe. - Râmnicu Vâlcea : Proşcoala,
2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-702-556-9
371.3:94
CIP 2016-23705
 

122   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


587. GHEORGHIU, CORINA. Pedagogie - sinteze pentru formarea
iniţială şi continuă a profesorilor / Corina Gheorghiu. - Iaşi : PIM, 2016
ISBN 978-606-13-3372-1 : 15.00 lei
371.13

588. GHIAŢĂU, ROXANA. Evaluarea profesorilor : evoluţii şi


provocări / Roxana Ghiaţău ; pref.: Constantin Cucoş. - Iaşi : Institutul European,
2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-24-0173-3
371.136
CIP 2016-22577

589. Ghid de bune practici pentru echitate în educaţie / coord.: Lucian


Marina. - Timişoara : Editura de Vest, 2016
ISBN 978-973-36-0701-4
378
CIP 2016-23853

590. Ghid de pregătire pentru concursul de directori/directori


adjuncţi din învăţământul preuniversitar / Gabriel Vrânceanu, Gabriela
Bărbulescu, Ştefan Militaru, ... - Bucureşti : Scrib, 2016
ISBN 978-606-8440-36-1
371.113
005:37
CIP 2016-21364

591. Ghid metodologic pentru implementarea CLIL / coord.: Angela


Popovici, Gina Aurora Necula. - Galaţi : Galaţi University Press, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-696-061-8
371.3:811.135.1
CIP 2016-21615

592. GHIUŢĂ, MANUELA CĂTĂLINA. Contribuţii şi realizări în


domeniul predării TIC-CDŞ la clasele primare şi gimnaziale / Ghiuţă Manuela
Cătălina, Apetroaie Ioana Gabriela. - Iaşi : PIM, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-13-3489-6 : 29.22 lei
371.3:004
 

CIP 123 
593. GHIUŢĂ, MANUELA CĂTĂLINA. Managementul şcolar şi
adaptarea şcolii la provocările actuale / Ghiuţă Manuela Cătălina, Apetroaie
Ioana Gabriela. - Iaşi : PIM, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-13-3490-2
371.11

594. GRIGA, IULIANA. Metode moderne în predarea mijloacelor de


îmbogăţire a vocabularului / Iuliana Griga. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh
Nicolae, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-30-0865-8
371.3:811.135.1
CIP 2016-20865

595. HĂRDĂLĂU, LAURA. Caietul cu litere : fişe de colorat /


Hărdălău Laura. - Oradea : Editura Primus, 2016
ISBN 978-606-707-139-9
371.671:372.462
CIP 2016-21435

596. HERNEST, GEORGE PAUL. Jocul didactic - formă de


activitate în învăţământul şcolar special / Hernest George Paul. - Câmpulung :
Editura Larisa, 2016
ISBN 978-973-51-0077-3
371.382
CIP 2016-22574

597. HODINĂ, LUMINIŢA. Construim şi decorăm / Hodină


Luminiţa. - Craiova : Contrafort, 2016
ISBN 978-606-729-650-1
371.381
CIP 2016-22868

598. HODINĂ, LUMINIŢA. Exersăm şi scriem corect / Hodină


Luminiţa. - Craiova : Inkpres, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-766-265-8
372.45
CIP 2016-22863
 

124   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


599. HODINĂ, LUMINIŢA. Familiarizarea elevilor cu elementele de
limbaj plastic : metode şi procedee / Hodină Luminiţa. - Craiova : Inkpres, 2016
ISBN 978-606-766-267-2
372.874
CIP 2016-22861

600. HODINĂ, LUMINIŢA. Optimizarea metodelor de învăţământ în


predarea-învăţarea geografiei / Hodină Luminiţa. - Craiova : Contrafort, 2016
ISBN 978-606-729-652-5
371.3:913
CIP 2016-22870

601. HODINĂ, LUMINIŢA. Stimularea aptitudinilor creative :


modalităţi de optimizare a învăţării şi comportamentului elevilor / Hodină
Luminiţa. - Craiova : Inkpres, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-766-266-5
371.3
CIP 2016-22862

602. HODINĂ, LUMINIŢA. Stimularea creativităţii la şcolarul mic /


Hodină Luminiţa. - Craiova : Contrafort, 2016
ISBN 978-606-729-651-8
371.3
CIP 2016-22869

603. HODINĂ, LUMINIŢA. Să circulăm corect / Hodină Luminiţa. -


Craiova : Contrafort, 2016
ISBN 978-606-729-653-2
371.3:656.1.05
CIP 2016-22871

604. HODINĂ, LUMINIŢA. Sănătatea, bunul cel mai de preţ / Hodină


Luminiţa. - Craiova : Inkpres, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-766-264-1
372.861.3
CIP 2016-22864
 

CIP 125 
605. ICONOMESCU, TEODORA. Metodica predării educaţiei fizice
: abordări metodice în liceu / Teodora Mihaela Iconomescu. - Braşov : Editura
Universităţii "Transilvania", 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-19-0792-2
371.3:796
CIP 2016-23642

606. Instruirea elevilor în domeniul Ştiinţelor : 10 scenarii didactice


inovative : promovarea dimensiunilor cercetării responsabile şi inovării în
educaţia pentru ştiinţe / coord.: Gabriel Gorghiu, Ana Maria Aurelia Petrescu. -
Bucureşti : Editura Universitară, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-28-0509-8
371.3:5
CIP 2016-20872

607. Introducere în managementul proiectelor : utilizarea proiectelor


în dezvoltarea activităţilor extracurriculare / Emil Crişan, Adriana Rotar,
Claudia Precup, ... - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-17-1034-8
005:371
CIP 2016-20847

608. IONAŞCU, CRISTINA. Strategii de învăţare autodirijată /


Cristina Ionaşcu ; ref. şt.: prof. univ. dr. Venera-Mihaela Cojocariu, lect. univ. dr.
Liliana Mâţă. - Bacău : Docucenter, 2016
ISBN 978-606-721-199-3
37.015.3
CIP 2016-22344

609. IORDACHE, MIHAELA-LUMINIŢA. Rolul creativităţii


cadrului didactic în dezvoltarea limbajului la copilul de vârstă şcolară /
Iordache Mihaela-Luminiţa. - Craiova : Sitech, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-11-5610-8
371.3
CIP 2016-22744
 

126   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


610. Îndrumar de practică pedagogică / Nicoleta Liţoiu, Laura
Şerbănescu, Teodora-Daniela Chicioreanu, ... ; coord.: Gabriela-Carmen Oproiu,
Loredana Manasia. - Bucureşti : Politehnica Press, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-515-729-3
371.133:378
CIP 2016-20974

611. Jurnalul meu magic de iarnă : clasa a III-a / Coman Alina-


Mariana, Roşu Corina-Nicoleta, Toma Anda-Adina, Vasilică Tanţa-Mariana. -
Bucureşti : Delfin, 2016
ISBN 978-606-8763-56-9
371.671
CIP 2016-21835

612. KÉNOSI, DÉNES IDA. Magyar anyanyelvi kommunikáció a II.


osztály számára / Kénosi Dénes Ida. - Cluj-Napoca : Editura Abel, 2016
2 vol.
ISBN 978-973-114-227-2
1. félév. - 2016. - ISBN 978-973-114-230-2
2. félév. - 2016. - ISBN 978-973-114-231-9
372.41=511.141

613. LAMBU, VIORICA. Dezvoltarea gândirii logice a elevilor prin


rezolvarea problemelor de matematică / Lambu Viorica. - Craiova : Revers,
2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-703-867-5
371.3:51
372.47
CIP 2016-20808

614. LOGEL, ELENA. Strategii didactice penru însuşirea normelor


ortografice în ciclul primar : lucrare ştiinţifică / Ileana Logel. - Buzoeşti : Ars
Libri, 2016
ISBN 978-606-36-0138-5
371.3:372.462
CIP 2016-21514
 

CIP 127 
615. LUCA, MARINELA. Jocul didactic ca formă de activitate în
formarea conceptelor matematice / Marinela Luca. - Brăila : Editura Sfântul
Ioan, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8860-19-0
371.382
CIP 2016-21450

616. LUCACI, ANTUZA. Dezvoltarea gândirii critice prin metode


activ-participative în predarea limbii şi literaturii române în gimnaziu /
Antuza Lucaci. - Cluj-Napoca : Ecou Transilvan, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-730-245-5
371.3:811.135.1
CIP 2016-19928

617. MATEI, CLAUDIA. Dezvoltarea atitudinilor civice la ora de


istorie / Claudia Matei. - Craiova : Alma, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-567-301-4
371.3:94
CIP 2016-23100

618. MĂRIEŞ, IULIANA. Câteva elemente de didactica disciplinei


informatică / Mărieş Iuliana, Lungu Andreia, Măglăviceanu Claudia ; colab.:
Anca Gavra, Sarkozi Gizella. - Baia Mare : Cromatica, 2016
ISBN 978-606-94189-3-2
371.3:004
CIP 2016-19856

619. MERTICARIU, LUMINIŢA. Ora de dirigenţie la gimnaziu /


Luminiţa Gianina Merticariu. - Iaşi : StudIS, 2016
ISBN 978-606-775-456-8 : 2.90 lei
371
 

128   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


620. MILEA, ALINA GEORGIANA. Modalităţi de predare a genului
epic în învăţământul primar / Alina Georgina Milea (Şerban). - Bacău : Grapho,
2016
ISBN 978-606-670-554-7
371.3:821.135.1.09:373.3
CIP 2016-21650

621. MIRCEA, OTILIA. Muzeul din şcoala noastră - atelier de


creaţie şi educaţie / Otilia Mircea. - Roman : Muşatinia, 2016
ISBN 978-606-8203-53-9
371.381(084)
CIP 2016-23064

622. MOŞNEAGU, MARIAN. Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale /


cdor Marian Moşneagu, cdor Petrică Pîrvu, cdor Dănuţ Andronie. - Iaşi : StudIS,
2016
ISBN 978-606-775-377-6 : 7.40 lei
377(498):355.353

623. MUŞAT, FLORENTINA. Mijloace de îmbogăţire şi activizare a


vocabularului prin activităţi de tip preşcolar / Florentina Muşat. - Brăila :
Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8860-21-3
372.3
CIP 2016-23087

624. NECHITA, MARCELA-IRINA. Valenţele instructiv-educative


ale basmului prozei clasice şi contemporane / Nechita Marcela-Irina. - Iaşi :
StudIS, 2016
ISBN 978-606-775-444-5 : 6.27 lei
371.3:82-93-34

625. NICOARĂ, MIHAI TEODOR. Dicţionarul universitarilor


clujeni / Mihai Teodor Nicoară. - Cluj-Napoca : Accent, 2016-
3 vol.
ISBN 978-606-561-166-5
Vol. 1. - 2016. - Conţine bibliografie. - ISBN 978-606-561-167-2
81'374.2:378(498-35 Cluj):929=135.1
CIP 2016-20845
 

CIP 129 
626. NILĂ, ION. Managementul educaţional şi comunicarea
didactică / Nilă V. Ion. - Piteşti : Esenţial Proiect Educaţional, 2016
ISBN 978-606-8859-71-2
371.111
316.77:371
CIP 2016-21670

627. NISTOR, CRISTINA. Metode cu rol semnificativ şi activ în


procesul de predare-învăţare-evaluare a istoriei / Nistor Cristina. - Craiova :
Revers, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-703-878-1
371.3:94(498)
CIP 2016-21497

628. NISTOR, CRISTINA. Metodologia instruirii : parte integrantă a


curriculum-ului şcolar / Nistor Cristina. - Craiova : Revers, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-703-877-4
371.3
CIP 2016-21496

629. NOARĂ, EUGENIA. Cărticica vrea să-nveţe toate minţile isteţe /


Noară Eugenia. - Craiova : Revers, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-703-907-8
37
CIP 2016-21904

630. NOARĂ, EUGENIA. Metode şi procedee folosite în cadrul


activităţilor de educare a limbajului la vârsta preşcolară / Noară Eugenia. -
Craiova : Revers, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-703-908-5
371.3:372.46
CIP 2016-21909
 

130   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


631. NOARĂ, EUGENIA. Modalităţi folosite în formarea
reprezentărilor matematice la vârsta preşcolară / Noară Eugenia. - Craiova :
Revers, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-703-863-7
371.3:51
372.47
CIP 2016-20807

632. NOVAC, ANDREI. Didactica istoriei şi a educaţiei civice / Andrei


Novac. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-26-0659-6
371.3
CIP 2016-22374

633. NOVAC, ANDREI. Multimedia în activitatea didactică / Andrei


Novac. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-26-0658-9
004.032.6:371.3
CIP 2016-22373

634. OPRESCU, ANDREEA. Educaţia artistico-plastică prin desen în


învăţământul primar : lucrare ştiinţifică / Oprescu Andreea. - Buzoeşti : Ars
Libri, 2016
ISBN 978-606-36-0147-7
372.874
CIP 2016-23066

635. OSMAN, SILVIA. The World is mine : TWAU 2016 / Silvia


Osman, Anamaria Pavel. - Bucureşti : Editura Universitară, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-28-0515-9
37
CIP 2016-23773
 

CIP 131 
636. PANĂ, GABRIEL. Metodologia predării-învăţării elementelor
de geometrie în ciclul primar / Gabriel-Alin Pană ; ref. şt.: lect. univ. Valerică
Raşcu. - Râmnicu Vâlcea : Proşcoala, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-702-537-8
371.3:514
CIP 2016-21543

637. PÁPAI-PÁRIZ, FERENC. A Gyulafehérvár-Nagyenyedi


Bethlen-Kollégium alapítása és története / Pápai Páriz Ferenc ; sajtó alá
rendezte: Rácz Emese. - Cluj-Napoca : Societatea Muzeului Ardelean, 2016
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-739-068-1
373.5(498 Aiud)
CIP 2016-22768

638. PAPOE, TEODORA. Managementul calităţii în educaţie :


lucrare ştiinţifică / Teodora Papoe. - Bacău : Grapho, 2016
ISBN 978-606-670-548-6
371.11
CIP 2016-19860

639. PAPOE, TEODORA. Organizarea şi conducerea clasei de elevi /


Teodora Papoe, Florica Ularu. - Bacău : Grapho, 2016
ISBN 978-606-670-547-9
371.3
CIP 2016-19861

640. PAŞCA, MONICA. Ghid de elaborare a proiectului de


dezvoltare instituţională al şcolii / Paşca Monica. - Craiova : Inkpres, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-766-262-7
371
CIP 2016-23575
 

132   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


641. PÎRVU, VIORICA. Elementele prime şi ireductibile într-un
domeniu de activitate / Pîrvu Viorica. - Craiova : Revers, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-703-870-5
371.3:51
CIP 2016-20811

642. POPA, HORIA LIVIU. Facultatea de Management în Producţie


şi Transporturi la 20 de ani : 1996-2016 / Horia Liviu Popa, Monica Izvercian,
Marian Liviu Mocan. - Timişoara : Eurobit, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-132-340-4
378(498 Timişoara)
CIP 2016-23810

643. POPESCU, SIMONA PAULA. Cauze ale eşecului şcolar la


obiectul matematică : modalităţi de prevenire / Popescu Simona Paula. -
Craiova : Revers, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-703-860-6
371.212.72:51
CIP 2016-20804

644. POPESCU, SIMONA PAULA. Educaţia morală şi estetică a


elevilor din ciclul primar prin activităţi extracurriculare (teatru de păpuşi) /
Popescu Simona Paula. - Craiova : Revers, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-703-861-3
371.383
CIP 2016-20805

645. POPOVICI, LILIANA. Specificul tulburărilor de vorbire orală


la preşcolarul cu debilitate mintală şi terapia lor / Liliana Popovici. - Bacău :
Grapho, 2016
ISBN 978-606-670-551-6
376
CIP 2016-20852
 

CIP 133 
646. POPOVICI, LILIANA. Tulburări de vorbire orală la preşcolarul
cu debilitate mintală : cercetare ştiinţifică / Liliana Popovici. - Bacău : Grapho,
2016
ISBN 978-606-670-552-3
376
CIP 2016-20850

647. PORUMBEL, NICOLETA. Consecinţele migraţiei părinţilor


asupra creşterii şi educaţiei copiilor / Nicoleta Porumbel. - Caracal : Editura
Hoffman, 2016
ISBN 978-606-778-362-9
37
CIP 2016-21571

648. RADU, DUMITRA. Jurnalul meu magic de iarnă : clasa I / Radu


Dumitra. - Bucureşti : Delfin, 2016
ISBN 978-606-8763-54-5
371.671
CIP 2016-21833

649. RIZEA, ELENA MINERVA. Împărţirea : fişe de lucru, jocuri,


teste : auxiliar curricular / Elena Minerva Rizea. - Buzoeşti : Ars Libri, 2016
ISBN 978-606-36-0151-4
371.671:51
CIP 2016-23195

650. RIZEA, ELENA MINERVA. Rolul comunicării în activitatea


managerului unităţii educaţionale : studiu de caz la Şcoala cu clasele I-VIII
Bascov, judeţul Argeş : lucrare ştiinţifică / Elena Minerva Rizea. - Buzoeşti :
Ars Libri, 2016
ISBN 978-606-36-0152-1
371.11
CIP 2016-23194

651. ROŞCA, ANDREEA. Crito şi Zzz descoperă meseriile / Andreea


Roşca. - Târgu-Mureş : Edu, 2016
ISBN 978-606-8531-68-7
371.671
CIP 2016-22379
 

134   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


652. ROŞCA, LIVIU. Facultatea de Inginerie la 40 de ani :
monografie / Liviu Roşca. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu,
2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-12-1330-6
378(498 Sibiu)
CIP 2016-20784

653. ROŞESCU, ALINA. Dezvoltarea şi nuanţarea vocabularului


elevilor prin lecţiile de citire şi gramatică / Roşescu Alina. - Craiova :
Contrafort, 2016
ISBN 978-606-729-656-3
371.3:811.135.1
CIP 2016-22874

654. ROŞESCU, ALINA. Familiarizarea elevilor cu elementele de


limbaj plastic / Roşescu Alina. - Craiova : Inkpres, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-766-263-4
372.874
CIP 2016-22732

655. ROŞESCU, ALINA. Metode de dezvoltare a creativităţii la elevi


în cadrul orelor de limba şi literatura română / Roşescu Alina. - Craiova :
Contrafort, 2016
ISBN 978-606-729-655-6
371.3:821.135.1.09
CIP 2016-22873

656. ROŞESCU, ALINA. Să învăţăm să scriem litere / Roşescu


Alina. - Craiova : Inkpres, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-766-268-9
372.45
CIP 2016-22860
 

CIP 135 
657. ROŞEŢ, GHEORGHE. Portofoliu de lucru şi evaluare : clasa a
III-a - Limba şi literatura română, Matematică / Gheorghe Roşeţ. - Bucureşti :
Booklet, 2017
ISBN 978-606-590-460-6
371.26:373.3
CIP 2016-21854

658. ROTEA, ANCA-MARIA. Consilierea şi orientarea carierei la


persoanele cu referinţe educative speciale / Anca Maria Rotea ; ref. şt.: conf.
univ. dr. Anca-Olga Andronic. - Râmnicu Vâlcea : Proşcoala, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-702-539-2
37.048:376
CIP 2016-21541

659. ROTEA, ANCA-MARIA. Rezolvarea exerciţiilor şi problemelor


prin metoda mersului invers la clasele I-IV / Anca Maria Rotea ; ref. şt.: prof.
Gheorghe Vieru. - Râmnicu Vâlcea : Proşcoala, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-702-538-5
371.3:51
CIP 2016-21544

660. SAVU, SIDONIA. Managementul învăţării / Savu Sidonia. -


Caracal : Editura Hoffman, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-778-350-6
371.111
CIP 2016-21577

661. SĂVESCU, IULIAN. Proiectarea demersului didactic la


Educaţie fizică pentru clasele de gimnaziu (V-VIII) : metodologie / Iulian
Săvescu. - Ed. a 2-a, rev. - Craiova : Aius PrintEd, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-562-634-8
371.3:796:373.3
CIP 2016-21492
 

136   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


662. SCĂRLET, MARIA. Sunt un mic actor : programe artistice,
şezători, dramatizări / Maria Scărlet. - Brăila : Editura Sfântul Ioan, 2016
ISBN 978-606-8860-22-0
371.383
CIP 2016-23168

663. SIMIONOVICI, OANA MIHAELA. Repere argumentative


pentru evaluarea politicilor curriculare de succes din ţările europene şi non-
europene / Oana Mihaela Simionovici. - Iaşi : StudIS, 2016
ISBN 978-606-775-450-6 : 5.50 lei
37

664. SPIREA, DANIELA. Comunicarea didactică şi elementele ei /


Spirea Daniela. - Piteşti : Esenţial Proiect Educaţional, 2016
ISBN 978-606-8859-73-6
371:316.77
CIP 2016-21668

665. SPIREA, DANIELA. Limite în comunicarea didactică / Spirea


Daniela. - Piteşti : Esenţial Proiect Educaţional, 2016
ISBN 978-606-8859-74-3
371:316.77
CIP 2016-21667

666. STAN, GHEORGHE. O viaţă, un destin / Gheorghe Stan, Corine


Cruceru, Daniela Gabriela Plută. - Craiova : Aius, 2016
ISBN 978-606-562-638-6
37(498) Stan,Gh.
929 Stan,Gh
CIP 2016-22694

667. STROE, ROXANA-EMILIA. Reforma învăţământului din


România în perioada premodernă şi modernă / Roxana Emilia Stroe. - Bacău :
Rovimed Publishers, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-583-668-6 : 20.00 lei
37.014.3(498)
 

CIP 137 
668. SZABÓ, ERZSÉBET. Szín-játszó / Szabó Erzsébet. - Deva :
Editura Corvin, 2016
ISBN 978-973-622-965-7
372.874
CIP 2016-21352

669. ŞENDROIU, MARIA MĂDĂLINA. Aspecte didactice ale


predării literaturii pentru copii în învăţământul primar : lucrare ştiinţifică /
Şendroiu Maria Mădălina. - Craiova : Info, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-653-135-1
371.3:82.09
CIP 2016-20884

670. ŞENDROIU, MARIA MĂDĂLINA. Calitatea relaţiilor sociale la


copiii cu deficienţe severe din şcoala specială / Şendroiu Maria Mădălina. -
Craiova : Info, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-653-137-5
376
CIP 2016-20886

671. ŞENDROIU, MARIA MĂDĂLINA. Literatura pentru copii în


învăţământul primar / Şendroiu Maria Mădălina. - Craiova : Info, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-653-138-2
371.3:82.09
CIP 2016-20887

672. ŞERBAN, DANIELA. Facultatea de Administrarea Afacerilor cu


predare în limbi străine : 25 de ani de învăţământ economic în limbi străine în
România / Daniela Şerban, Corina Pelău. - Bucureşti : Editura ASE, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-34-0132-9
378(498 Buc.):33
CIP 2016-22496
 

138   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


673. ŞERBAN, DANIELA. Metodologia predării substantivului /
Şerban Daniela. - Craiova : Revers, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-703-872-9
371.3:811.135.1'367.622
CIP 2016-20813

674. ŞERBAN, DANIELA. Predarea substantivului în ciclul primar /


Şerban Daniela. - Craiova : Revers, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-703-871-2
371.3:811.135.1'367.622
CIP 2016-20812

675. ŞERBAN, IOANA-LETIŢIA. Rolul comunicării totale în


dezvoltarea vocabularului elevilor cu dizabilităţi de auz / Ioana Letiţia Şerban. -
Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-37-0057-6
376.33
CIP 2016-23199

676. Ştefaniada / coord.: prof. dr. Păduraru Daniela. - Iaşi : StudIS, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-775-448-3
37
CIP 2016-21614

677. TĂNASE, MARIA. Amintiri de pe scena copilăriei : antologie de


texte pentru serbări / Tănase Maria, Bratiş Dorina. - Oradea : Aureo, 2016
ISBN 978-606-794-064-0
371.383
CIP 2016-22548

678. Tehnologia în sprijinul învăţării : ghid metodologic / coord.: Ion


Elena. - Iaşi : PIM, 2016
ISBN 978-606-13-3460-5
371
 

CIP 139 
679. Tele-City : telematică şi pedagogie / coord. vol.: prof. Paula Mihai,
Marina Diana Hanganu, prof. univ. dr. Ion Mircioagă. - Buzău : Alpha MDN, 2016
ISBN 978-973-139-347-6
37
CIP 2016-23118

680. TOMA, GHEORGHIŢA. Metodologia organizării şi desfăşurării


jocului didactic la matematică în clasele I-IV / Toma Gheorghiţa. - Câmpulung :
Editura Larisa, 2016
ISBN 978-973-51-0075-9
371.382
CIP 2016-22573

681. TRAŞCĂ, IULIANA. Învăţarea prin cooperare în mediul


incluziv : lucrare ştiinţifică / Iuliana Traşcă. - Buzoeşti : Ars Libri, 2016
ISBN 978-606-36-0140-8
37
CIP 2016-21516

682. TRAŞCĂ, IULIANA. Jocul în diverse aplicaţii în procesul


didactic : carte de specialitate / Iuliana Traşcă. - Buzoeşti : Ars Libri, 2016
ISBN 978-606-36-0141-5
371.3:371.382
CIP 2016-20953

683. TRAŞCĂ, IULIANA. Limba şi literatura română : exerciţii


pentru clasele I-IV : auxiliar curricular / Iuliana Traşcă. - Buzoeşti : Ars Libri,
2016
ISBN 978-606-36-0145-3
372.462(075.33)(076)
CIP 2016-20951

684. TRAŞCĂ, IULIANA. Teoria evaluării, disciplină a pedagogiei


moderne : carte de specialitate / Iuliana Traşcă. - Buzoeşti : Ars Libri, 2016
ISBN 978-606-36-0142-2
371.26
CIP 2016-20954
 

140   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


685. TRIŢĂ, ALINA CĂTĂLINA. Valenţele instructiv-educative ale
jocului didactic / Triţă Alina Cătălina. - Caracal : Editura Hoffman, 2016
ISBN 978-606-778-349-0
371.3:371.382
CIP 2016-21581

686. TRUŢĂ, GABRIELA. Tehnici de evaluare la disciplina fizică /


Gabriela Truţă. - Craiova : Legis, 2016
ISBN 978-606-612-231-3
371.26:53
CIP 2016-23735

687. TUDOR, GABRIELA-NARCISA. Evoluţia conduitei ludice la


vârsta preşcolară / Gabriela-Narcisa Tudor. - Caracal : Editura Hoffman, 2016
ISBN 978-606-778-364-3
37.034
CIP 2016-21566

688. TUDOR, SOFIA LOREDANA. Educaţia la vârsta timpurie şi


şcolară mică în contextul instruirii centrate pe competenţe / Sofia-Loredana
Tudor. - Buzoeşti : Ars Libri, 2016
ISBN 978-606-36-0150-7
37
CIP 2016-23193

689. TUDOR, SOFIA LOREDANA. Fundamentele educaţiei


timpurii : suport de curs / Sofia-Loredana Tudor. - Buzoeşti : Ars Libri, 2016
ISBN 978-606-36-0148-4
37
CIP 2016-21785

690. TUDOR, SOFIA LOREDANA. Teoria şi metodologia


curriculumului : suport de curs / Sofia-Loredana Tudor. - Buzoeşti : Ars Libri,
2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-36-0149-1
371.3
CIP 2016-21786
 

CIP 141 
691. UFO - Umor : din desenele prezentate la Muzeul OZN din
Roswell, New Mexico, SUA : UFO crash / ed. trad. şi îngrij. de Emilian Străinu. -
Pantelimon : Pescăruş, 2016
ISBN 978-606-8878-01-0
372.874
CIP 2016-23232

692. Un moment din istoria Facultăţii de Ştiinţe Politice a


Universităţii din Bucureşti : filiera socio-umană francofonă : (1991-1995) /
coord.: Laurenţiu Vlad. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2016
Index
ISBN 978-606-16-0802-7
378(498 Buc.):32
CIP 2016-22390

693. UNGUREANU, NICOLETA ALEXANDRA. Instruirea


diferenţiată în activităţile cu preşcolari / Ungureanu Nicoleta Alexandra. -
Buzău : Omega, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-568-309-9
371.3
CIP 2016-19875

694. VIŞAN, FLORICA. Sintalitatea clasei de elevi / Vişan Florica. -


Caracal : Editura Hoffman, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-778-343-8
371.2
CIP 2016-21582

695. VLAD, LAURENŢIU. Aux origines de la Faculté de Sciences


Politiques de l'Université de Bucarest : la filière francophone : (1991-1995) /
Laurenţiu Vlad. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2016
Index
ISBN 978-606-16-0803-4
378(498 Buc.):32
CIP 2016-22389
 

142   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


39 Etnografie. Folclor

696. Atlasul etnografic al Banatului istoric : - D.K.M.T. - / Ioan Viorel


Boldureanu (coord.), Raluca Covaci, Remus Creţan, ... - Timişoara : Eurostampa,
2016-
vol.
ISBN 978-606-32-0308-4
Vol. 1 : Zona Vârşeţ. - 2016. - Conţine bibliografie. - ISBN 978-606-32-
0309-1
398(498.5)
CIP 2016-22765

697. Atlasul etnografic al judeţului Timiş / Ioan Viorel Boldureanu


(coord.), Remus Creţan, Sergiu Drincu, ... - Timişoara : Eurostampa, 2013-
5 vol.
ISBN 978-606-569-702-7
Vol. 4 : Zona Lugoj / Ioan Viorel Boldureanu (coord.), Raluca Covaci,
Remus Creţan, ... - 2016. - Conţine bibliografie. - ISBN 978-606-32-0310-7
912:39(498)
CIP 2016-22764

698. Az élet íze : néprajzi gyűjtések, közlések / red.: P. Buzogány


Árpád. - Odorheiu Secuiesc : Hargita Megyei Hagyományőzési Forrásközpont,
2016
Conţine bibliografie
39
CIP 2016-21897

699. BAIAS, ŞTEFAN. Identificarea, evaluarea şi valorificarea


patrimoniului cultural de lemn din judeţul Bihor / Ştefan Baias. - Oradea :
Editura Universităţii din Oradea, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-10-1822-2
008:630
39(498-35 Bihor)
CIP 2016-21592
 

CIP 143 
700. CHISELEV, ALEXANDRU. Magia la românii şi ucrainenii din
nordul Dobrogei / Alexandru Chiselev. - Cluj-Napoca : Mega, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-543-767-8 : 12.00 lei
398(498.8)
CIP 2016-22711

701. Crăciunul în satul meu : între amintire şi realitate / coord.: dr.


Elena Rodica Colta. - Arad : Gutenberg Univers, 2016
ISBN 978-606-675-112-4
398.332.416(498)
CIP 2016-23832

702. Crişana tradiţională : pagini de etnografie, dialectologie şi


folclor / Ioan Degău (coord.), Adrian Apan, Miron Blaga, ... - Oradea : Editura
Primus, 2013-
vol.
ISBN 978-606-8318-50-9
Vol. 8 / colab.: Bărbulescu Corneliu, Bradu Ion, Dumiter Aurelia-Florina,
... ; coord.: Degău Ioan. - 2016. - ISBN 978-606-707-140-5
398(498.43)
CIP 2016-23662

703. DRAGNE, AMALIA. Maniere alese pentru prinţi şi prinţese /


Amalia Dragne ; il. de Cristina-Diana Enache. - Făgăraş : Editura Agaton, 2016
ISBN 978-973-1981-86-4 : 12.00 lei
395-053.2

704. GĂVAN, ELENA. Silvia Tecoanţă : un tezaur uman viu, o lecţie


de viaţă / Elena Găvan. - Sibiu : Astra Museum, 2016
ISBN 978-606-733-136-3
39(498)
CIP 2016-22503

705. MIHAI, DANIELA. Credinţa în puterea cuvântului / Mihai


Daniela. - Iaşi : Stef, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-575-655-7
39
CIP 2016-21919
 

144   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


706. MUNTEANU, GABRIELA. Tradiţii şi obiceiuri româneşti /
Gabriela Munteanu (coord.), Florina-Gica Diaconu, Loredana Suciu. - Bacău :
Alma Mater, 2016
ISBN 978-606-527-437-2
398(498)
CIP 2016-22707

707. MUREŞAN, OLIMPIA. Acasă, de Crăciun : din tradiţiile satului


sălăjean : sărbătorile de iarnă / Olimpia Mureşan. - Cluj-Napoca : Mega ; Zalău :
Porolissum, 2016
ISBN 978-606-543-750-0
ISBN 978-606-8483-13-9
398.332.4(498-35 Sălaj)
CIP 2016-21324

708. OBEADĂ, EMILIA-DIŢA. Obiceiul naşterii în comuna


Pietroasa / Emilia-Diţa Obeadă. - Timişoara : Mirton, 2016
ISBN 978-973-52-1690-0
392.1(498 Pietroasa)
CIP 2016-21602

709. OPREA, EUGENIA. Obiceiuri şi port tradiţional în localitatea


Burias-Peris, jud. Ilfov, zona folclorică din Câmpia Vlasiei / Oprea Eugenia. -
Iaşi : Stef, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-575-654-0
39
CIP 2016-21920

710. Organizator de nunţi / Raluca Gagiu, Lăcrămioara Buraga, Adela


Brebeanu, Irina Chiscop. - Bucureşti : Eurocor, 2016-2017
6 vol.
ISBN 978-606-559-267-4
Vol. 3 : Lecţia 5 - Furnizorii sau cei care fac visul să devină realitate.
Lecţia 6 - A opta artă, negocierea. - 2016. - ISBN 978-606-559-274-2
392.5
CIP 2016-21415
 

CIP 145 
711. SZABO, TAMÁS. Povestea lânii / Szabó Tamás ; red.: Consuela
Bendea ; cuvânt înainte: Ruxandra Hurezean. - Cluj-Napoca : Tradiţii clujene,
2016
ISBN 978-606-8334-06-6
39(498)(084)
677.027.5
CIP 2016-21731

712. TUDOR, LUCIA-ALEXANDRA. Undead creatures and


monsters / Lucia-Alexandra Tudor. - Iaşi : Tehnopress, 2016-
2 vol.
ISBN 978-606-687-275-1
Vol. 1. - 2016. - Conţine bibliografie. - ISBN 978-606-687-276-8
392.28
398(498)
791.43
CIP 2016-20762

713. TUDOSE, CONSTANTIN. Obârşia Mioriţei : moment întru


perenizarea sufletului românesc / Constantin Tudose. - Oneşti : Magic Print,
2016
ISBN 978-606-622-261-7
39 (498)
CIP 2016-21687

714. TUTUNARU, MIRCEA. "Hora-i obicei străbun" : (tradiţii şi


obiceiuri de pe Valea Motrului) / Mircea Tutunaru, Nicoleta-Katalina Pauliş. -
Târgu Jiu : Editura Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Gorj, 2016
ISBN 978-973-7847-94-2
398(498 Valea Motrului)
398.33(498 Valea Motrului)
CIP 2016-23583

715. VITCU, OCTAVIAN. Legende, tradiţii şi obiceiuri ibăneştene /


prof. ing. Octavian Vitcu. - Botoşani : Quadrat, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-723-066-6
39(498 Ibăneşti)
CIP 2016-21429
 

146   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


716. VOINA, DELIA. Port popular de la nord şi sud de Carpaţi :
colecţiile Fischer / Delia Voina, Nicuşor Dănuţ Ivănuş. - Sibiu : Astra Museum :
Editura Muzeului Naţional Brukenthal, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-733-151-6
ISBN 978-606-8815-10-7
391(498)
CIP 2016-22504

392 Obiceiuri privind viaţa particulară

717. Kama Sutra guide to having amazing sex. - Bucureşti : My Ebook,


2016
ISBN 978-606-983-001-7
392.6(540)
CIP 2016-23034

718. KUBY, GABRIELE. Only you : dă-i iubirii o şansă! / Gabriele


Kuby ; trad.: Alexandru Ş. Bologa. - Iaşi : Sapientia, 2016
ISBN 978-606-578-282-2
392.6
CIP 2016-22839

5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE

719. Concursul interdisciplinar matematică-fizică-ştiinţe "Henri


Coandă" pentru clasele IV-VIII / coord.: Constantin Chirilă, Dorina Carapanu. -
Iaşi : StudIS, 2016
ISBN 978-606-775-425-4
5(075)(076)
CIP 2016-23772
 

CIP 147 
502/504 Ştiinţa mediului înconjurător

720. ANTOHI, VALENTIN. Analiza impactului de mediu,


instrument de menţinere a echilibrului între resursele naturale şi activitatea
social-economică în contextul dezvoltării durabile / Valentin Marian Antohi. -
Iaşi : Terra Nostra, 2016
ISBN 978-606-623-067-4
504
CIP 2016-23660

721. DEÁK, GYÖRGY. Monitorizarea impactului asupra mediului a


lucrărilor de îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi
şi Brăila, Km 375 şi 175 : monografie / Deák György. - Petroşani : Universitas,
2016
2 vol.
ISBN 978-973-741-506-6
Vol. 1. - 2016. - Conţine bibliografie. - ISBN 978-973-741-507-3
Vol. 2. - 2016. - Conţine bibliografie. - ISBN 978-973-741-508-0
656.61(498)(282.243.7)
504(498)(282.243.7)
CIP 2016-21291 - CIP 2016-21292

722. Ghiduri pentru evaluarea impactului asupra mediului. -


Bucureşti : Monitorul Oficial R.A., 2016
ISBN 978-973-567-956-9
504.03(498)
504.06(498)
CIP 2016-20752

723. HANCHEVICI, ADRIAN-BOGDAN. Sistem inteligent pentru


monitorizarea emisiilor toxice din procesele industriale / Adrian-Bogdan
Hanchevici, Luminiţa Albu. - Bucureşti : Politehnica Press, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-515-731-6
504.054
CIP 2016-22610
 

148   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


724. ISARIE, CLAUDIU. Studii de impact şi managementul riscului
de mediu : reducerea vulnerabilităţii la schimbările climatice / Isarie Claudiu. -
Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-12-1333-7
005:504.064
CIP 2016-20787

725. PLATON, NICOLETA. Prepararea, caracterizarea şi testarea


argilelor modificate chimic cu aplicaţii în tratarea apelor poluate / Platon
Nicoleta, Siminiceanu Ilie ; ref. şt.: prof. dr. ing. Nistor Ileana Denisa, conf. dr. ing.
Arus Vasilica Alisa. - Bacău : Alma Mater, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-527-405-1
504.4.054:553.611
CIP 2016-22812

726. TRUŢĂ, GABRIELA. Poluarea atmosferei / Gabriela Truţă. -


Craiova : Legis, 2016
ISBN 978-606-612-230-6
504.3.054
CIP 2016-23734

51 Matematică

727. ALEXA, CARMEN MIRELA. 20 Ediţii ale Concursului de


Matematică Alexandru Papiu Ilarian : clasele IX-XII : (1996-2015) / Carmen
Mirela Alexa, Natalia Nicoleta Oprică, Carmen Valentina Pop. - Târgu Mureş :
Tipomur, 2016
ISBN 978-973-721-073-9
51
CIP 2016-20772

728. Bacalaureat 2017 : M_st-nat+tehnologic, matematica : ghid de


pregătire pentru examen / M. Bălună, L. Petrescu, C. Sandu, ... - Zalău : Gil,
2016
ISBN 978-606-500-086-5
51(075.35)(079.1)
CIP 2016-20910
 

CIP 149 
729. Bacalaureat 2017 : M_mate-info, matematica : ghid de pregătire
pentru examen / M. Bălună, M. E. Panaitopol, M. Piticari, M. Popa. - Zalău : Gil,
2016
ISBN 978-606-500-085-8
51(075.35)
CIP 2016-20911

730. BĂLAN, TRANDAFIR. Complements of hyperbolic


mathematics from super-additivity to structural discreteness / Bălan T.
Trandafir. - Craiova : Universitaria, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-14-1100-9
51
CIP 2016-22819

731. BOLOGA, CRISTIANA. Elemente de analiză Fourier : aplicaţii


/ Cristiana Bologa. - Ed. a 2-a. - Râmnicu Vâlcea : Proşcoala, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-702-546-0
51
CIP 2016-23701

732. BOLOGA, CRISTIANA. Inele şi corpuri : teorie şi aplicaţii


practice / Cristiana Bologa. - Ed. a 2-a. - Râmnicu Vâlcea : Proşcoala, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-702-547-7
51
CIP 2016-23702

733. BOLOGA, CRISTIANA. Matematică : exerciţii şi probleme :


auxiliar curricular pentru clasa a VI-a / Cristiana Bologa. - Ed. a 2-a. - Râmnicu
Vâlcea : Proşcoala, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-702-550-7
51(075.33)(076)
CIP 2016-23697
 

150   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


734. BOLOGA, CRISTIANA. Matematică : exerciţii şi probleme :
auxiliar curricular pentru clasa a VII-a / Cristiana Bologa. - Ed. a 2-a. -
Râmnicu Vâlcea : Proşcoala, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-702-551-4
51(075.33)(076)
CIP 2016-23698

735. BOLOGA, CRISTIANA. Matematică : exerciţii şi probleme :


auxiliar curricular pentru clasa a VIII-a / Cristiana Bologa. - Ed. a 2-a. -
Râmnicu Vâlcea : Proşcoala, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-702-552-1
51(075.33)(076)
CIP 2016-23699

736. BOLOGA, CRISTIANA. Matematică : exerciţii şi probleme :


auxiliar curricular pentru clasa a V-a / Cristiana Bologa. - Ed. a 2-a. - Râmnicu
Vâlcea : Proşcoala, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-702-549-1
51(075.33)(076)
CIP 2016-23700

737. BRAICA, PETRU MARIAN. Teme Supliment Gazeta


Matematică : clasa a VII-a / Petru Marian Braica, Adrian Bud ; coord.: Radu
Gologan, Ion Cicu, Alexandru Gica, ... ; pref. de Radu Gologan. - Piteşti : Paralela
45, 2016
ISBN 978-973-47-2471-0
51(076)
CIP 2016-22925

738. CEAUŞOGLU, ANELICE ELEONORA. Culegere - Exerciţii şi


probleme de matematică clasa a II-a / Anelice Eleonora Ceauşoglu. - Râmnicu
Vâlcea : Proşcoala, 2016
ISBN 978-606-702-532-3
51(075.33)(076)
372.47
CIP 2016-21585
 

CIP 151 
739. CODREANU, MAGDALENA. Matematica pe înţelesul elevilor /
prof. Magdalena Codreanu. - Brăila : Editura Lucas, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8713-62-5
51(075)(076)
CIP 2016-21335

740. Concursul de matematică "Euclid" / Laurenţiu Ţibrea, Alina-


Daniela Coarcă, Gicuţa Dochioiu, Mariana Guzu. - Iaşi : Taida, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-514-389-0
51(076)
CIP 2016-22919

741. COSMA, ADRIAN MIHAI. Ghid de pregătire pentru


Bacalaureat : Matematică - M2 / Cosma Adrian Mihai ; ref. şt.: conf. univ. dr.
Valer Nimineţ. - Bacău : Smart Academic, 2016
ISBN 978-606-92149-8-5
51(075.35)
CIP 2016-21859

742. CULAC, TAMARA. Şiruri numerice / Tamara Culac. - Iaşi :


Editura Fundaţiei Academice AXIS, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8528-14-4
51
CIP 2016-20822

743. DINULESCU, CAMELIA. Elemente de algebră superioară


pentru clasa a XII-a / Camelia Dinulescu, Ilie Dinulescu. - Geamăna : Juventus
Press, 2016
ISBN 978-606-8502-35-9
512(075)(076)
CIP 2016-21354
 

152   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


744. DUMITRESCU, AURORA MONA. Metode de rezolvare a
problemelor de matematică / Aurora Mona Dumitrescu. - Brăila : Editura Sfântul
Ierarh Nicolae, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8860-20-6
51
CIP 2016-23088

745. ENE, CARMEN. Ecuaţii algebrice cu coeficienţi reali / Carmen


Ene. - Caracal : Editura Hoffman, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-778-346-9
512.6(075)
CIP 2016-21563

746. ENE, CARMEN. Modelarea obiectelor grafice / Carmen Ene. -


Caracal : Editura Hoffman, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-778-347-6
51
CIP 2016-21564

747. Evaluare naţională 2017 : clasa a VIII-a - Matematică : variante


de teste după modelul elaborat de M.E.N.C.S. / Dumitru Vieriu, Maria Rusu,
Bianca Cruţ, ... - Craiova : Reprograph, 2016
ISBN 978-973-671-464-1
51(075.33)(079.1)
371.27:373.3
CIP 2016-20841

748. FETCU, DOREL. Subvarietăţi biarmonice în varietăţi


riemanniene / Dorel Fetcu, Ana Lucia Pinheiro. - Iaşi : Casa Editorială Demiurg,
2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-152-337-8
514
CIP 2016-19939
 

CIP 153 
749. IMBREA, LAURA-MIRELA. Valenţe formative şi informative
desprinse din rezolvarea şi compunerea problemelor de matematică / Laura
Mirela Imbrea. - Ed. a 2-a, rev. - Iaşi : PIM, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-13-3467-4 : 16.80 lei
371.3:51:373.3
51(075.33)(076)

750. IONESCU, ELENA. Matematica fotbalului : manual auxiliar


pentru clasa a IV-a / Elena Ionescu, Anca Sînteonean. - Bucureşti : Editura
NICULESCU, 2016
ISBN 978-606-38-0059-7 : 24.90 lei
51(075)

751. IORDAN, CONSTANTIN. Probleme de buzunar : gimnaziu plus


liceu / Constantin Iordan. - Basarabi : Metafora, 2016
ISBN 978-606-8767-08-6
51(075.3)(076.2)
CIP 2016-20732

752. LAZĂR, ADRIANA DORINA. Ecuaţiile în gimnaziu şi


olimpiadele şcolare / Adriana Dorina Lazăr. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh
Nicolae, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-30-0862-7
512.6(075.3)
CIP 2016-21446

753. LEOREANU, VIOLETA. Teoria lui Galois : teorie şi exerciţii /


Violeta Leoreanu-Fotea. - Iaşi : Editura Alexandru Myller, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-94277-0-5
512.623.3
CIP 2016-20957
 

154   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


754. Numerical algorithms and applications in electrical
engoneering / Cezar Flueraşu, Corina Flueraşu, Dorina Popovici, ... - Bucureşti :
Printech, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-23-0661-8
510.5:621.3(075.8)
CIP 2016-23579

755. Olimpiada de matematică 2016 : clasa a VI-a / Dumitru Vieru,


Carmen Elena Voiculescu, Maria Rusu, ... ; coord.: Nicolae Ivăşchescu. - Craiova :
Reprograph, 2016
ISBN 978-973-671-463-4
51(079.1)
CIP 2016-19967

756. Olimpiada de matematică 2016 : clasa a VII-a / Mariana Mitea,


Nora Gatea, Marian Ciuperceanu, ... ; coord.: Nicolae Ivăşchescu. - Craiova :
Reprograph, 2016
ISBN 978-973-671-462-7
51(079.1)
CIP 2016-19968

757. PANĂ, CĂTĂLIN. Analiză matematică : calcul integral / Cătălin


Pană ; ref. şt.: prof. univ. dr. Dumitru Acu. - Râmnicu Vâlcea : Proşcoala, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-702-540-8
517.3
CIP 2016-23576

758. PAPOE, TEODORA. Aspecte elementare de algebră liniară /


Teodora Papoe, Florica Ularu. - Bacău : Grapho, 2016
ISBN 978-606-670-507-3
512
CIP 2016-19858
 

CIP 155 
759. PAPOE, TEODORA. Matematica şi fizica : o posibilă disciplină
de opţional / Teodora Papoe. - Bacău : Grapho, 2016
ISBN 978-606-670-549-3
51
53
CIP 2016-19859

760. PETRIŞOR, RADA-MARINEL. Analiză matematică : metode


de rezolvare / Petrişor Rada. - Ed. a 2-a, rev. - Iaşi : Rotipo, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8552-90-3
517
CIP 2016-21736

761. PETROŞANU, DANA MIHAELA. Matematici speciale :


elemente teoretice şi aplicaţii / Dana-Mihaela Petroşanu. - Bucureşti : Matrix
Rom, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-25-0288-1 : 31.00 lei
517

762. POPESCU, ANAMARIA. Teoria probabilităţilor : caiet de


seminar / Popescu Anamaria. - Petroşani : Universitas, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-741-512-7
519.21(075.8)
CIP 2016-23838

763. POPESCU, IULIAN. Curbe de bielă în diferite plane şi locuri


geometrice generate de mecanisme / Iulian Popescu. - Craiova : Sitech, 2016
ISBN 978-606-11-5615-3
51
CIP 2016-22739
 

156   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


764. RĂGUŞILĂ, MONICA. Aplicaţii ale teoriei controlului optimal
în probleme de producţie-stoc / Monica Răguşilă. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh
Nicolae, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-30-0869-6
51:33
CIP 2016-23084

765. RĂGUŞILĂ, MONICA. Ecuaţii algebrice în mulţimea


numerelor întregi / Monica Răguşilă. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae,
2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-30-0868-9
512
CIP 2016-23085

766. ROŞESCU, ALINA. Culegere de probleme de matematică


pentru clasa a IV-a / Roşescu Alina. - Craiova : Inkpres, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-766-269-6
51(076)
CIP 2016-22859

767. SANDU, DUMITRU. Abordarea vectorială a geometriei


elementare / Dumitru Sandu. - Craiova : Revers, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-703-885-9
514.742
CIP 2016-21713

768. SANDU, DUMITRU. Inegalităţi deduse cu ajutorul convexităţii /


Sandu Dumitru. - Craiova : Revers, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-703-883-5
517.518.28
CIP 2016-21714
 

CIP 157 
769. SANDU, DUMITRU. Metode comparative pe cicluri de
învăţământ : calcul vectorial şi aplicaţii în geometrie elementară / Sandu
Dumitru. - Craiova : Revers, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-703-886-6
514
CIP 2016-21716

770. SANDU, DUMITRU. Probleme alese pentru gimnaziu / Sandu


Dumitru. - Craiova : Revers, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-703-884-2
51(075.33)(076)
CIP 2016-21715

771. SANDU, MONICA ŞTEFANIA. Acţiuni ale grupurilor pe


mulţimi / Sandu Monica Ştefania. - Craiova : Revers, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-703-887-3
512.54
CIP 2016-21717

772. SANDU, MONICA ŞTEFANIA. Geometria conicelor şi aplicaţii


interdisciplinare / Sandu Monica Ştefania. - Craiova : Revers, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-703-889-7
514.113
CIP 2016-21719

773. SANDU, MONICA ŞTEFANIA. Proprietăţi remarcabile ale


conicelor / Sandu Monica Ştefania. - Craiova : Revers, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-703-890-3
514.13
CIP 2016-21720
 

158   BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE 


774. SANDU, MONICA ŞTEFANIA. Vectori şi valori proprii :
aplicaţii în matematica preuniversitară / Sandu Monica Ştefania. - Craiova :
Revers, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-703-888-0
512.64
CIP 2016-21718

775. STAN, ADRIAN. Concursul judeţean de matematică "Sclipirea


minţii" : 2006-2016 / Adrian Stan. - Buzău : Editgraph, 2016
ISBN 978-606-663-463-2
51(076)
CIP 2016-22794

776. STĂNCULESCU, ADRIAN. Teste de matematică pentru


bacalaureat / Stănculescu Adrian. - Craiova : Sitech, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-11-5594-1
51(075.35)(079.1)
CIP 2016-20828

777. STOIAN, SORIN-MIREL. Analiză reală : note de curs / Stoian


Sorin Mirel, Martinescu Camelia Mădălina. - Petroşani : Universitas, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-741-505-9
517.51(075.8)
CIP 2016-20758

778. STROIE, MANUELA. Probleme de matematică pentru clasa a


X-a / Manuela Stroie, Iulian Stroie. - Craiova : Sitech, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-11-5599-6
51(075.35)(076)
CIP 2016-23557
 

CIP 159 
779. SUMEDREA, ALIN GILBERT. Metode şi tehnici de calcul
matematic aplicate în ştiinţă şi tehnică / Alin Gilbert Sumedrea, Alina Baboş. -
Sibiu : Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu", 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-153-259-2
51:62
CIP 2016-21856

780. ŞENDROIU, MARIA MĂDĂLINA. Auxiliar de exerciţii şi


probleme pentru clasa a III-a : matematică / Şendroiu Maria Mădălina. -
Craiova : Info, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-653-136-8
51(075.33)(076)
CIP 2016-20885

781. TĂMÎIAN, TRAIAN. Teme Supliment Gazeta Matematică :


clasa a XII-a / Traian Tămîian, Marian Cucoaneş, Nicolae Marian Seimeanu ;
coord.: Radu Gologan, Ion Cicu, Alexandru Gica, ... ; pref. de Radu Gologan. -
Piteşti : Paralela 45, 2016
ISBN 978-973-47-2476-5
51(076)
CIP 2016-22927

782. Teme Supliment Gazeta Matematică : clasa a X-a / Adrian


Zanoschi, Gabriela Zanoschi, Gheorghe Iurea, ... ;