Sunteți pe pagina 1din 1

Algoritmul realizării lecţiilor / activităţilor de probă şi finale de către elevul /studentul

practicant
În realizarea lecţiilor de probă şi a lecţiilor finale, elevul /studentul practicant trebuie să parcurgă
următoarele etape:

Planificarea lecţiilor /activităţilor didactice


(a datei şi a disciplinei de învăţământ /domeniului experienţial)

Comunicarea unităţii de învăţare / temei anuale şi a subiectul lecţiei / subtemei săptămânale


și a activităţii didactice

Documentarea pentru lecţie /activitate didactică


✔ studierea literaturii de specialitate pentru ordonarea logică a conţinutului lecției
✔ studierea temelor din unitatea de învăţare respectivă pentru a identifica conceptele, fenomenele
pe care copii le-au studiat şi pe cele pe care le vor aborda ulterior
✔ analiza conţinutului tematic cuprins în manualul şcolar şi extragerea ideilor principale,
identificarea nivelului ştiinţific al conţinutului, a conceptelor esenţiale, a cunoştinţelor, a
fenomenelor abordate, a lacunelor şi dificultăţilor, precum şi analizarea probelor de evaluare
✔ studierea altor resurse (manuale alternative, dicţionare, enciclopedii, culegeri, reviste de
specialitate) pentru clarificarea noţiunilor abordate și îmbogăţirea informaţiilor, pentru
adaptarea conţinutului la nivelul de vârstă /de cunoaștere al elevilor

Elaborarea proiectului de lecţie / activitate didactică


✔ operaționalizarea competențelor specifice și stabilirea obiectivelor învățării
✔ stabilirea strategiilor didactice (metodologie didactică, mijloace de învăţământ, formelor de
organizare a activităţii, relații educaționale)
✔ elaborarea metodelor, instrumentelor de evaluare
✔ alegerea tipului/variantei de lecţie /activitate didactică
✔ elaborarea demersului didactic.

Consultarea mentorului /metodistului şi obţinerea acordului acestuia în legătură cu


desfăşurarea lecţiei /activităţii didactice
✔ analiza proiectul de lecţie (discuții asupra conținutului proiectării, sugestii);
✔ completarea /modificarea proiectului de lecţie în funcţie de sugestiile mentorului

Asistenţă la lecţia /activitatea didactică precedentă


✔ pentru a cunoaşte clasa de elevi/ grupa de preşcolari

Desfăşurarea propriu-zisă a lecţiei


✔ se respectă etapele lecţiei /activității didactice pe baza demersului didactic proiectat
✔ se stabileşte un mediu adecvat pentru învăţare
✔ sunt integrate materialele didactice specificate
✔ sunt activizaţi elevii prin formularea unor sarcini de învăţare personalizate şi motivante
✔ se realizează corelaţii intra, inter şi transdisciplinare
✔ se comunică cu elevii la nivel personal având un comportament sigur, ferm, fără ezitări

Analiza şi evaluarea lecţiei /activităţii didactice


✔ de către studentul practic, de către colegii care au asistat la lecţie şi de către mentor

S-ar putea să vă placă și