Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect cofinanţat din Fondul Social European - Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Axa Prioritară 6: Educaţie si competenţe / Operațiune compozită OS 6.5, 6.6. Îmbunătățirea competențelor
personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate
orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive
Titlu proiect: „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”
Cod proiect: POCU/904/6/25/146587
Beneficiar: Ministerul Educației
Partener 3 - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Perioada de implementare – 31 martie 2021 – 31 decembrie 2023

FIŞĂ APLICATIV - EVALUATIVĂ MODUL 1

Program: „PROF II - MENTORAT DE PRACTICĂ


PEDAGOGICĂ”
MODUL: „M1. Mentoratul de practică pedagogică – premisă a generării
calității educației”

Nume și prenume cursant:.............................................................................................


Unitatea de învățământ: ................................................................................................
Grupa de formare: ................................................

1. Având ca reper funcțiile mentorului de practică pedagogică, identificați


acțiuni/activități specifice pentru fiecare dintre acestea. Argumentați răspunsul.
Funcții Acțiuni/Activități Argumente
Asistă procesul de planificare
a activității de practică
Asistă direct la activitățile de
predare ale studenților
Monitorizează desfășurarea
unor activități de predare și
efectele acestora
Asistă procesul de analiză și

1
reflecție după derularea
activităților desfășurate de
studenți
Stimulează motivația
studenților

2. Exemplificați minimum două valori pentru fiecare dintre categoriile următoare, pe


care ar trebui să le împărtășească mentorul și practicantul ca premisă pentru reușita
activității.
Valori Exemple
Valori socioculturale
Valori profesionale
Valori personale

3. Alcătuiți o listă cu cel puțin cinci abilități profesionale care îi sunt necesare
mentorului în procesul de îndrumare și evaluare a practicanților.
a) ................................................
b) ..................................................
c) ...................................................
d) ...................................................
e) ....................................................
f) ..........................................................

4. În aproximativ 15 rânduri, descrieți un portret de personalitate al mentorului de


succes.
...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

2
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................

5. Caracterizați motivația profesională a mentorului performant, având ca reper formele


acesteia.
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................

6. Stabiliți principalele exigențe în derularea mentoratului de practică pedagogică, pe


următoarele componente: proiectarea activității didactice, desfășurarea demersului didactic,
strategia de predare-învățare-evaluare, comunicarea mentorabil-clasa de elevi
(managementul clasei).
Componente Exigențe
Proiectarea activității didactice  ....................................
Desfășurarea demersului didactic  ..........................................
Strategia de predare-învățare-evaluare  .............................................
Comunicarea mentorabil-clasa de elevi  ..........................................
(managementul clasei)

7. Identificați principalele aspecte care descriu procesul și produsul mentoratului de practică


pedagogică.
Procesul de Produsul activității de
mentorat de practică pedagogică mentorat de pracică pedagogică
 ...........  ...................
 .............  ..................

3
8. Identificați principalele beneficii ale mentoratului de practică pedagogică, din
perspectiva mentorului și a persoanei mentorate (student).
Categoria Beneficii/avantaje
Mentor de practică pedagogică  ............................................

Student aflat în practica pedagogică  ................................................

9. Enumerați min. 5 modalități de optimizare a mentoratului de practică pedagogică.


Argumentați opțiunea.
 ...........................................................................................................................
 ..............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ..........................................................................................................................
 .........................................................................................................................
 ...........................................................................................................................

10. Indicați două contexte în care efectele unui mentorat de calitate se pot regăsi în
calitatea educației.
 ...........................................................................................................................
 ...........................................................................................................................

S-ar putea să vă placă și