Sunteți pe pagina 1din 2

Grila de evaluare criteriala - colaborare

Criteriile 4     3 2 1
Am contribuit, Am contribuit la Am contribuit, Am ales sa nu particip
consistent si activ, la discutiile de grup inconsistent, la
discutiile de grup discutiile de grup Nu finalizez sarcinile
Finalizez sarcinile primite
Accept si indeplinesc primite Finalizez sarcinile
toate sarcinile pe care primite, daca sunt Intarzii procesul de
Contributia la
mi le asum Contribui la stabilirea incurajat stabilirea a
activitatea
obiectivelor noastre obiectivelor
grupului
Ajut grupul sa Contribui sporadic la
stabileasca obiective Contribui la atingerea stabilirea obiectivelor Intarzii grupul in
obiectivelor noastre noastre  procesul de atingere a
Ajut direct grupul obiectivelor
pentru ne stabili Am probleme cu
obiective atingerea obiectivelor

Pun in discutie multe Pun in discutie idei, Pun in discutie idei, Nu-mi place sa pun in
idei si contribui cu cand sunt incurajat ocazional, cand sunt discutie ideile mele
informatii relevante incurajat
Permit tuturor Nu contribui la
Ii incurajez pe ceilalti membrilor grupului sa Permit majoritatii discutiile de grup
membri ai grupului, sa puna in discutie ideile membrilor grupului sa
puna in discutie ideile lor puna in discutie ideile Ii intrerup pe ceilalti,
Cooperarea lor lor cand isi pun in
in grup Pot sa-i ascult pe discutie ideile
Realizez un echilibru ceilalti Pot sa-i ascult, uneori,
intre cat ascult si cat pe ceilalti Nu-i ascult pe ceilalti
vorbesc Arat simpatie fata de
sentimentele si ideile Iau in consideratie, Nu iau in consideratie
Sunt preocupat(a) de celorlalti uneori, sentimentele sentimentele si ideile
sentimentele si ideile si ideile celorlalti celorlalti
celorlalti

Grila de evaluare criteriala - definitii


Grilele de evaluare criteriala apar intr-o varietate de forme si la diferite niveluri de
complexitate, dar toate au niste trasaturi comune, care:
 sunt focalizate pe masurarea obiectivelor stabilite care sunt deseori definite prin
criterii (trasaturi) sau dimensiuni (ale performantei, comportamentului sau calitatii)   
 descriu performanta pentru fiecare criteriu (trasatura) la diferite niveluri, prin
descriptori 

In aplicatia Evaluarea proiectelor , toate grilele de evaluare criteriala au 4 niveluri de


calitate osau competenta, aranjate de la cel mai inalt la cel mai jos nivel. Grilele de evaluare
criteriala din  Evaluarea proiectelor sunt definite la modul general sau pe criterii specifice.
Grilele de evaluare criteriala generale furnizeaza o imagine de ansamblu a obiectivelor,
nefiind definite criterii specifice. Aceasta grila de evaluare criteriala pentru colaborare este un
exemplu de grila cu criterii specifice:

Evaluarea proiectelor
Învăţarea prin proiecte cere mijloace de evaluare centrate, mai mult, pe evidenţierea
progresului, unde elevii pot vizualiza învăţarea ca pe un proces şi pot folosi strategiile de
rezolvare de probleme pentru a veni în întâmpinarea sau a depăşi aşteptările proiectului.
Grilele de evaluare criterială şi ghidurile de notare au fost implementate în practica la clasă
pentru a da elevilor o mai bună înţelegere a ceea ce este evaluat, ce criterii pentru note apar,
de aici, şi care sunt standardele de produs care trebuie vizate. Prin grile şi ghiduri de notare
accentul se pune pe monitorizarea şi ajustarea progresului şi nu pe evaluarea rezultatului final.
Grilele de evaluare criterială şi ghidurile de notare oferă câteva avantaje pentru evaluare:
 Performanţa elevilor este îmbunătăţită prin ilustrarea clară a modului în care
activitatea lor este evaluată şi prin ilustrarea a ceea ce se aşteaptă de la ei.
 Elevii devin judecători mai buni ai calităţii propriei munci.  
 Elevii au un feedback mai informativ, referitor la punctele lor forte şi la zonele care
necesită ameliorare.
 Elevii sunt avertizaţi în legătură cu criteriile pe care le vor folosi pentru a furniza
feedback colegilor lor.  
 Criteriile sunt stabilite în termeni specifici.
 Evaluarea este mult mai obiectivă şi consistentă.
 Timpul necesar evaluării muncii elevului se reduce.
 Eficacitatea instruirii este examinată folosind o multitudine de metode. 
 Progresul este măsurat şi documentat, prin comparaţie cu standardele.

Ca ghid pentru planificare, grilele de evaluare criterială şi ghidurile de notare dau elevilor
ţinte clare legate de standardul ridicat al capacităţilor şi abilităţilor. Cu aceste instrumente la
dispoziţie, ei ştiu cum este definită calitatea, înainte de a începe să lucreze. Atunci când elevii
folosesc, regulat, astfel de instrumente pentru a-şi evalua munca, ei încep să accepte o mai
mare responsabilitate pentru produsul final, care se reduce la întrebări de tipul „Sunt gata
deja?”.

Grilele de evaluare criterială şi ghidurile de notare, ca măsură a monitorizării progresului pe


parcursul proiectului, pot fi instrumente la îndemână pentru a ajuta elevii să se focalizeze pe
ţintă. Elevii îşi pot compara propriul progres cu descrierea poziţiei, pe scara înaltelor abilităţi
şi capacităţi, pe care vor să o ocupe, şi să facă referire la aceasta pentru a-şi reaminti propriul
obiectiv.

Şi nu în ultimul rând, grilele de evaluare criterială şi ghidurile de notare pot fi utilizate în


evaluarea sumativă pentru evaluarea proiectelor, muncii de grup sau a elevilor, individual.
Elevii pot folosi aceleaşi grile de evaluare criterială şi ghiduri de notare pentru autoevaluare,
individual sau pentru grup, cât şi pentru interevaluare.

Pentru ca aceste instrumente să fie eficiente, limbajul utilizat trebuie să fie înţeles de către
elevi. Utilizând limba maternă în aceste instrumente, se accentuează calitatea de proprietar
asupra procesului de evaluare. Grilele de evaluare criterială şi ghidurile de notare devin chiar
şi mai puternice atunci când elevii contribuie la elaborarea lor. Elevii trebuie să se
concentreze şi să discute, activ, caracteristicile performanţelor, produselor şi
comportamentelor efective, dând acestora o înţelegere mai profundă. De asemenea, elaborarea
propriilor criterii de evaluare le dă mai mult control asupra situaţiei, iar ca rezultat, procesul
propriu de învăţare devine mai focalizat şi mai autodirijat.

S-ar putea să vă placă și