Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL DE INTERNE Secret de serviciu

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI


CENTRUL DE COMUNICAŢII SI INFORMATICĂ
Nr. S/1360001 din 01.03.2000

FIŞA POSTULUI

A. IDENTIFICAREA POSTULUI

1. Compartimentul – Serviciul administrare reţele de calculatoare şi transmisii de


date
2. Denumirea postului – Subofiţer tehnic principal I, electronist ( administrator nod
de comunicaţii )
3. Poziţia postului în statul de organizare – 163
4. Gradul militar cu care este prevăzut postul – Plutonier adjutant şef
5. Relaţii
a) Ierarhice – este subordonat direct şefului serviciului administrare reţele
de calculatoare şi transmisii de date.
b) De colaborare – colaborează cu personalul cu atribuţii în administrarea
nodurilor de comunicaţii din unităţile subordonate şi ale Ministerului de
Interne privind modul de integrare în reţelele de calculatoare precum şi a
politicilor de acces şi securizare pentru utilizatorii externi conectaţi la
nodul de comunicaţii .
6. Definirea sumară a postului – Administratorul nodului de comunicaţii execută
activităţi de configurare, testare şi punerea în funcţiune a echipamentelor care
intră în compunerea nodului de comunicaţii pentru a fi conectat în reţelele de
calculatoare conform unui plan întocmit de inginerul de sistem. Participă la
elaborarea unor metodologii şi strategii de implementare a politicilor de acces şi
securizare pentru utilizatorii externi care prin intermediul nodului de comunicaţii
au acces la reţelele de calculatoare.

B. SPECIFICAREA CERINŢELOR POSTULUI

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul – subofiţer


2. Gradul militar necesar – minim sergent major
3. Pregătire
a) De bază – absolvent de învăţământ mediu cu diploma de bacalaureat.
b) De specialitate – profil: informatică, electronică, cursuri de informatică
c) Limbi străine – engleza, vorbit – bine, citit – bine, scris – bine
4. Aptitudini necesare – inteligenţă, prevedere, stăpânire, putere de concentrare,
capacitate de analiză.
5. Abilităţi necesare – lucru sub presiunea timpului, a tehnicilor specifice de lucru a
reţelelor de calculatoare şi transmisii de date, spirit de observaţie, lucru individual şi
în echipă, promptitudine, pasiune pentru profesie.
6. Atitudini necesare / comportament / calităţi psihologice – autodidact,
comportament adecvat postului, bună exprimare orală şi în scris, exigenţă,
obiectivitate, spirit critic, consecvenţă, abnegaţie.
7. Vârsta – minim 20 de ani
8. Starea sănătăţii
a) Somatic - bună
b) Psihic – stabilitate comportamentală şi emotivă.

C. CONDIŢII SPECIFICE DE MUNCĂ

1. Locul de muncă – sediul Centrului de calcul


2. Programul de lucru – de luni până vineri între orele 08.00 şi 16.00
3. Deplasări curente – misiuni ordonate pe linie de muncă, misiuni speciale,
simpozioane, prezentări, expoziţii, specializări, schimburi de experienţă, s.a., în
unităţile ministerului şi în afara acestuia, conform planificărilor, ori ordinelor
conducerii serviciului sau direcţiei.
4. Condiţii deosebite de muncă – activitate statică de birou, lucru la ecrane
fluorescente şi în câmp electromagnetic, presiunea timpului şi a calităţii, prezenţa în
unitate, la ordin, după amiezele, sâmbăta, duminica, sărbătorile legale, în situaţii
operative sau speciale.
5. Riscuri implicate de post – oboseală fizică şi psihică, afecţiuni ale ochilor, ale
coloanei vertebrale şi articulaţiile mâinilor.
6. Compensări – indemnizaţie de dispozitiv, spor pentru condiţii grele de muncă,
concediu de odihnă suplimentar plătit, grupa I (unu) de muncă, calculator.

D. ATRIBUŢIILE, SARCINILE, ÎNDATORIRILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE


POSTULUI

- să cunoască modul de realizare a arhitecturilor de reţele de calculatoare de tip


LAN şi WAN precum şi conceptele despre IntraNet şi InterNet.
- efectuează activitatea de testare şi depanare a traseelor de cablu coaxial şi twisted
pair şi participă la elaborarea schiţelor de realizare de noi trasee atunci când situaţia o
impune conform unui plan aprobat de conducerea centrului de calcul precum şi, acordă
sprijin tehnic specialiştilor informaticieni din unităţile centrale şi teritoriale pentru
realizarea unor reţele de calculatoare proprii.
- contribuie, direct şi în colaborare, la implementarea unor strategii de acces şi
securizare pentru utilizatorii externi ai reţelelor de calculatoare şi întocmeşte tabele cu
nume de utilizatori, parole, drepturi acordate.
- execută politica de salvare şi recuperare a datelor aflate pe servere de
comunicaţii prin respectarea jurnalelor de salvare.
- la ordin, sprijină în I.G.P şi unităţile subordonate acestuia, pe linia modului de
respectare a metodologiilor şi a instrucţiunilor care reglementează modul de configurare
serverelor de comunicaţii aflate în reţele LAN sau WAN.
- să fie la curent în permanenţă cu toate noutăţile apărute în domeniul tehnicii de
calcul şi de comunicaţii prin studierea documentaţiei de specialitate şi prin participare la
simpozioane, comunicări, cursuri, prezentări ţinute de instituţiile/firmele specializate în
domeniul informatic şi de comunicaţii.
- poate primi de la beneficiar propunerile, observaţiile ori reclamaţiile referitoare
la functionarea nodului de comunicaţii şi le înaintează inginerului de sistem.
- rezolvă incidentele de încărcare a sistemului de operare pe serverele de
comunicaţii; evită implicarea în incidentele legate de funcţionarea defectuoasă a
aplicaţiilor care rulează pe serverele de comunicaţii având obligaţia să le semnaleze de
îndată inginerului de sistem ori şefului serviciului.
- participă la activităţile de pregătire profesională specifice activităţii poliţiei,
contribuind la perfecţionarea acesteia, prin îmbunatăţirea sistemelor bazate pe procesarea
informaţiei.
- execută cu ajutorul programelor de monitorizare, supraveghere şi administrare a
resurselor şi evenimentelor, operaţiuni de culegere de informaţii despre conexiuni, trafic
de informaţii, a sesiunilor deschise de utilizatori externi, a mesajelor de alertă, a
relaţiilor de încredere asupra resurselor comune puse la dispoziţie pe serverele de date.
- execută sarcini legate de menţinerea conturilor existente, sarcini de administrare
fluentă, crearea unor conturi şablon, modificarea conturilor multiple, planificarea şi
implementarea unei politici de cont şi rezolvarea problemelor legate de deschiderea
sesiunii de lucru de către utilizatorii externi.
- execută sarcinile de configurare şi administrare a serverelor de tipărire inclusiv
pe cele legate de gestionarea documentelor şi a imprimantelor, depistarea problemelor
legate de tipărire.

E. STANDARDE DE PERFORMANŢĂ ASOCIATE POSTULUI

1. Indicatori cantitativi – număr mare de ore de funcţionare a tehnicii de calcul ,


echipamentelor de reţea şi echipamentelor de comunicaţii ca rezultat al unei
politicii eficiente de administrare.
2. Indicatori calitativi – număr minim de erori în acordarea relaţiilor de încredere,
permisiunilor de partajare sau NTFS a conturilor de utilizator şi de grup,
reducerea numărului de instalări a sistemului de operare pe calculatoarele din
reţea, timp redus alocat administrării conturilor de utilizator şi de grup, timp
minim de analiză şi monitorizare a sesiunilor de lucru, resurselor partajate,
resurselor utilizate, condiţiilor de alertă şi trimiterea de mesaje, timp redus pentru
crearea de proceduri practice de salvare şi restaurări de fişiere.
3. Costuri – asigură utilizarea instrumentelor de administrare în mod adecvat, pentru
minimizarea cheltuielilor de instalare, suport tehnic, portare, administrare şi
mentenanţă. Execută o configurare adecvată a microcalculatoarelor privind
protocoalele de comunicaţii pentru minimizarea traficului în reţeaua structurată a
Inspectoratului General al Poliţiei.
4. Timp – urmăreşte maximizarea duratei de funcţionare a tehnicii de calcul şi
echipamentelor de reţea prin respectarea procedurilor de întreţinere hardware şi
software.
5. Utilizarea resurselor – urmăreşte utilizarea eficientă a resurselor software de
firmă disponibile, în scopul creşterii eficienţei administrării reţelei de calculatoare.
6. Mod de realizare – individual şi în echipă. Este total dedicat serviciului şi
îndeplinirii responsabilităţilor.

ADJUNCT AL ŞEFULUI CENTRULUI


DE COMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂ
Lt.colonel ing.,

PALI MIHAI
ŞEFUL SERVICIULUI ADMINISTARE
REŢELE ŞI TRANSMISII DE DATE
Maior ing. ,

MĂTASE GHEORGHE

Plutonier JARAVETE ANGELA

Data ________________