Sunteți pe pagina 1din 17

Academia de Studii Economice din Moldova

Facultatea „Business si administrarea afacerilor”specialitatea


„Marketing si logistica”

Raport
privind Studiu de piaţă a serviciilor de
Telefonie Mobilă în Republica Moldova
Autor:

Cuprins:

1. Informaţii generale………………………..

2. Evoluţia telefoniei mobile in Moldova…...

3. Informaţii cu privire la Întreprinderile


prestatoare de servicii telefonice mobile……

4. Analiza pieţii: Concurenti,Liderii pietei,


Clienţi,Cote de piaţă…………………………

5. Tendinţe……………………………………

6.Bibliografie........................................................
1.Informatii generale

Primul operator de telefonie mobila in Republica Moldova a apărut in Octombrie 1998, si si-a
continuat dezvoltarea cu paşi rapizi. La început nu sa reuşit o penetrare adecvata, întrucât era o
piaţa noua, un serviciu nou, despre care populaţia nu ştia mare lucru. Dezvoltarea acestui tip de
servicii a adus după sine si crearea a noi pieţe cum ar fi ce de aparate telefonice necesare prestării
serviciilor de telefonie mobila.
De la funcţia de bază de a efectua apeluri şi de a fi apelat, telefonul mobil evoluează pe an ce
trece, astfel încât inovaţiile din industria producătoare de telefoane mobile au dus la
transformarea dorinţelor consumatorilor în nevoi, celularul devenind un accesoriu indispensabil
pentru fiecare.
Numărul persoanelor care posedă un telefon mobil creşte exploziv, creşte oferta, creşte numărul
operatorilor, creşte volumul vânzărilor. Controversele şi confuzia apar, totuşi, atunci când încerci
să afli detalii despre această piaţă: câte unităţi se vând într-o anumită perioadă de timp, care este
ponderea producătorilor pe piaţă şi, ceea ce este mai intrigant, care este volumul vânzărilor.
Reprezentanţii din sector prezintă date, cifre, dar acestea diferă de la o sursă la alta, dat fiind
faptul că o mulţime de telefoane mobile pătrund pe piaţa din Republica Moldova pe căi ilegale şi
formează aşa-numita ,,piaţă neagră”.De asemenea, se simte lipsa unui organ abilitat de a
monitoriza situaţia pe acest segment de piaţă.
2.Evolutia telefoniei mobile in Moldova
Perspectiva pieţei de service mobile, la fel ca şi a pieţei de telefoane mobile, este destul de bună

. Desenul 1. Evoluţia pieţei de telefonie mobilă în Republica Moldova, (mil. lei)


Sursa: ANRTI, conform datelor raportate de către operatori, 2009

Analizind diagrama data spune ca piata de telefonie mobila a cunoscut o evolutie considerabila si
deci a crescut de 2377,2 mil lei pina la 2914,5 mil lei, o crestere de 537,2 mil .lei in 2008.
Desenul 3. Nivelul de penetrare a telefoniei mobile, (telefoane mobile la 100 locuitor)

Sursa: ANRTI, conform datelor raportate de către operatori 2009


Desenul 3. Nivelul de penetrare a telefoniei mobile în comparaţie cu alte ţări

Sursa: Uniunea Internaţională a telecomunicaţiilor, 2009

Conform rezultatelor UIT, în anul 2007 după nivelul de penetrare a telefoniei mobile, Republica
Moldova se plasează pe locul 96 (108 in anul 2005) din 203 ţări şi formaţiuni statale ale lumii,
deţinînd în Europa locul 43 (42 în 2005).

Volumul vânzărilor pe piaţa telefoniei mobile a crescut în ianuarie-septembrie 2009 cu 3,24%,


față de perioada similară a anului 2008 şi a atins cifra peste 2,2 mlrd. lei, informează Agenţia
Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a
Republicii Moldova (ANRCETI).
Evoluția pieței s-a datorat în bună parte creșterii vînzărilor din trimestrele doi (2,97%) şi trei
(9,45%), după ce în primul trimestru s-a înregistrat o scădere a vânzărilor cu 3,27%, comparativ
cu perioada similară a anului trecut.
Potrivit sursei, vînzările realizate de cei patru prestatori de servicii de telefonie mobilă au fost
determinate de tendinţe diferite în cele nouă luni de la începutul anului 2009, faţă de perioada
corespunzătoare a 2008.

Creșteri a vînzărilor a înregistrat doar Orange Moldova-11,3%, pe cînd, vînzările Moldcell,


Moldtelecom şi ale Eventis Mobile au scăzut cu – 10,9%, 24,3% și respectiv, 19,5%.

În trimestrul trei 2009, creșteri au înregistrat Orange Moldova şi Moldcell, astfel vânzările lor în
raport cu trimestrul trei 2008, s-au majorat cu 14,4% şi, respectiv 3,4%. Vânzările Moldtelecom
s-au redus cu 26,7%, iar ale Eventis Mobile – cu 48,6%.
Prin urmare, venitul mediu lunar per utilizator (ARPU) a alcătuit, în perioada ianuarie –
septembrie 2009, 102,17 lei, cu 9,3% mai puţin decât cel obţinut în nouă luni ale anului 2008.
Cel mai mare ARPU – de 108,12 lei – a fost înregistrat de Orange Moldova, iar cel mai mic – de
59,1 lei – de Eventis Mobile.

Agenția, subliniază că în pofida trendului diferit al vânzărilor în primele trei trimestre ale anului,
numărul utilizatorilor telefoniei mobile a fost în continuă creștere. Astfel, în perioada ianuarie –
septembrie 2009, numărul acestora s-a majorat cu 18,2% şi a atins cifra de peste 2,7 mil. dintre
care 62 mii sînt utilizatori ai serviciilor de Internet mobil în bandă largă furnizate prin reţelele
3G. Rata de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă, raportată la o sută de locuitori ai
republicii, s-a ridicat la 76,1%.
În aceeaşi perioadă companiile de telefonie mobilă au conectat la reţelele lor peste 41,7 mii de
utilizatori noi. Așa dar, la 1 octombrie 2009 Orange Moldova avea un milion 788,5 mii de
utilizatori, Moldcell – 814 mii, Moldtelcom – 98,6 mii şi EVENTIS Mobile – 13,4 mii.

3.Informatii despre întreprinderi prestatoare


de servicii mobile
La ora actuală pe piaţa Republicii Moldova activează patru companii de telefonie mobilă: SA
„Orange Moldova”, SA „Moldcell”, SA „Moldtelecom” sub marca comercială „Unite” şi
„Eventis Mobile” SRL. Conform situaţiei din ianuarie – septembrie 2009, Orange Moldova
deţine, după cifra de afaceri, o cota de piaţă de 73,24%, Moldcell – de 23,41%, Moldtelecom –
de 3,13% şi Eventis Mobile – de 0,22%.

1. SA „Orange Moldova
Nr de abonati: 1,75 milioane

Cota de piata: 73,24%,

 acoperire GSM şi GPRS la 94% din teritoriul şi 96% din populaţia Republicii Moldova
 acoperire EDGE în 36 cele mai mari oraşe din Moldova
 roaming pentru abonaţii Orange Abonament în 91 tări în reţeaua 231 operatori şi pentru
abonaţii Orange PrePay în 17 ţări în reţeaua 28 operatori
 GPRS roaming în 27 ţări în reţeaua 40 operatori
 3G în Chişinău şi în zona minicipală, în perioadă de extindere teritorială.
Compania a primit licenţa de la Ministerul Telecomunicaţiilor în februarie 1998, sub denumirea
de Voxtel şi s-a lansat comercial în octombrie 1998.

 7 magazine Orange
 38 de magazine parteneri Orange
 72 de magazine dealeri autorizaţi
 mai mult de 1000 de puncte de vânzare Orange PrePay

2.SA „Moldcell
Nr.de abonati: 814,9 mii,

Cota de piata: de 23,41%,

 acoperirea GSM/GPRS: 95,81 % din teritoriul şi 95,36 % din populaţia Republicii


Moldova
 acoperirea EDGE în cele mai mari oraşe ale Moldovei
 numărul abonaţilor: 671,9 mii, reprezintă 29% din piaţă telefoniei mobile(1 aug 2008)
 roaming de voce: în 139 de ţări/regiuni ale lumii, în reţelele a 250 de operatori
 roaming GPRS: în 62 de ţări/regiuni ale lumii, în reţelele a 118 de operatori

Compania Moldcell şi-a început activitatea pe piaţa Republicii Moldova la 28 aprilie 2000,
deschizând o nouă era în dezvoltarea comunicaţiei mobile în această ţară. Chiar de la
fondarea companiei principalul scop a fost oferirea serviciilor inovatoare, orientate spre
cerinţele abonaţilor, de calitate înaltă şi la preţuri convenabile.roaming Camel: în 29 de
ţări/regiuni ale lumii, în reţelele a 50 de operatori

2. SA „Moldtelecom” sub marca comercială „Unite


Nr de utilizatori: 99 mii; Cota de piata: 3,13%

Unité este primul prestator de servicii de comunicaţii mobile, parte componentă a familiei
Moldtelecom, operator naţional din Republica Moldova, care utilizează tehnologia
CDMA2000 în banda de frecvenţă de 450 MHz şi permite transmiterea de voce şi date,
folosind inovaţii tehnologice de ultimă generaţie.

3. Eventis Mobile” SRL.


Numarul de utilazatori:13,4 mii; Cota de piata: de 0,22%.

„Eventis Mobile” presta servicii de telefonie mobilă celulară în standardul GSM, în banda de
frecvenţe 900/1800MHz.Eventis Mobile SRL este o companie mixtă moldo-rusă, pachetul
de control al căreia (51%) este deţinut de Eventis Telecom Holding Ltd. Printre activităţile de
bază ale holdingului se numără: prestarea serviciilor de telefonie mobilă şi fixă, transmiterea
de date şi acces la reţeaua Internet
.Fig. nr. 1. Evoluţia cifrelor de afaceri, în mil. Lei

Deci cifra de afaceri la Orange si Moldcell este in crestere si anume cu 49,6 mil.lei si 21.8mil.lei
in trimestrul 3 al anului 2009,moldtelecom si Eventis este in scadere si anume 100 mii si 1
milion.Pe cind in trimestrul 1 al aceluiashi an cifra de afaceri a fost in descrstere la toti cei 4
operatori de telefonie mobila.
Fig. nr. 2. Structura pieţei, în funcţie de cifra de afaceri

In trimestrul 3 al anului 2009 o cota de piata detine cel mai mult Orange de 73,24% dpa
care urmeaza Moldcell cu 23,41%,Moldtelecom cu 3,13% si Eventis cu o,22% .
Fig. nr. 3. Evoluţia numărului de utilizatori, mii

Cei mai multi utilizatori de servicii mobile il detine Orange cu un numar de 1 milion789 mii
dupa care urmeaza Moldcell cu 814 mii de utilizatori ,Moldtelecom cu 99 mii si Eventis cu doar
13 mii de utilizatori,Numarul utilizatorilor Unite este in descrestere,astfel in timestrul III al
anului 2009 a scazut cu 9 mii precum si cei de la eventis inregistreaza o scadere de 2 mii de
utilizatori.
Fig. nr. 6. Evoluţia numărului de abonaţi şi a ratelor de penetrare, mii

Rata de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă, raportată la o sută de locuitori ai republicii,


este de 76,1% in 2009 si numarul de utilizatori este in crestere si sa ridicat la 2mil 714 mii in
trimestrul 3 al anului 2009.
În nouă luni ale anului curent, volumul vânzărilor pe piaţa telefoniei mobile a crescut, în
comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut, cu 3,24% şi a atins cifra de 2 mld. 202,77 mil. lei,
arată date ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia
Informaţiei (ANRCETI) despre situaţia pe acest segment de piaţă.

Trendul de creştere a fost determinat, în bună parte, de evoluţiile pieţei în trimestrele doi şi trei
ale anului 2009, când vânzările au sporit, faţă de perioadele corespunzătoare ale anului trecut, cu
2,97% şi, respectiv, cu 9,45%. Aceste creşteri au survenit după scăderea vânzărilor, în primul
trimestru, cu 3,27%.

Vânzările efectuate de cei patru furnizori de servicii de telefonie mobilă au fost marcate de
tendinţe diferite. În nouă luni ale anului 2009, numai ORANGE Moldova a înregistrat o creştere
a vânzărilor, faţă de perioada corespunzătoare a anului trecut, de 11,3%. Vânzările MOLDCELL
au scăzut cu 10,9%, MOLDTELECOM – cu 24,3% şi ale EVENTIS Mobile – cu 19,5%. În
trimestrul trei, deja doi furnizori – ORANGE Moldova şi MOLDCELL – au majorat vânzările,
în raport cu acelaşi trimestru al anului trecut: cu 14,4% şi, respectiv, cu 3,4%. Vânzările
MOLDTELECOM s-au redus cu 26,7%, iar ale EVENTIS Mobile – cu 48,6%.

Urmare a acestor evoluţii, venitul mediu lunar per utilizator (ARPU) a alcătuit, în perioada
ianuarie – septembrie 2009, 102,17 lei, cu 9,3% mai puţin decât cel obţinut în nouă luni ale
anului 2008. Cel mai mare ARPU – de 108,12 lei – a fost înregistrat de ORANGE Moldova, iar
cel mai mic – de 59,1 lei – de EVENTIS Mobile.

Datele Agenţiei relevă că, deşi trendul vânzărilor a fost diferit în primele trei trimestre ale anului,
numărul utilizatorilor telefoniei mobile a continuat să crească. Astfel, în perioada ianuarie –
septembrie 2009, numărul acestora s-a majorat cu 18,2% şi a atins cifra de 2 mil. 714,5 mii,
dintre care 62 mii sunt utilizatori ai serviciilor de Internet mobil în bandă largă furnizate prin
reţelele 3G. Rata de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă, raportată la o sută de locuitori ai
republicii, s-a ridicat la 76,1%.

În aceeaşi perioadă furnizorii serviciilor de telefonie mobilă au conectat la reţelele lor peste 41,7
mii de utilizatori noi. La 1 octombrie 2009 ORANGE Moldova avea un milion 788,5 mii de
utilizatori, MOLDCELL – 814 mii, MOLDTELECOM – 98,6 mii şi EVENTIS Mobile – 13,4
mii.
4.ANALIZA PIEŢEI
 Concurenţii:
Concurenţa tot mai acerbă de pe piaţa telefoniei mobile ii determină pe furnizori să se concentreze tot
mai mult asupra factorilor care i-ar putea determina pe utilizatori să se orienteze către serviciile de
telefonie oferite de compania pe care o reprezintă şi nu către cele ale competitorilor. Aspectele,
trăsăturile care îi diferenţiază de competitorii existenţi pe piaţă, numite în literatura de specialitate
„competenţe distinctive”, pot influenţa, manipula sau optimiza poziţionarea lor strategică în cadrul pieţei.
Astfel, cele 4 mari companii de telefonie mobilă existente pe piaţa moldoveneasca, Orange,
Moldcel.Unite si Eventis influenţate de creşterea ratei de penetrare a serviciilor de telefonie, îşi vor
schimba strategiile de marketing, urmărind majorarea cotei de piaţă, prin menţinerea bazei de clienţi,
ceea ce va culmina prin creşterea numărului de abonaţi. Astfel, operatorul Moldcel şi-a adaptat strategia
pentru a raspunde necesităţilor clienţilor, prin oferirea a unor extraopţiuni pentru voce şi mesaje text,
operatorul Orange se distinge prin orientarea către utilizatorul tânăr, iubitor de muzică, oferte ce include
trafic de date disponibil pentru navigarea în portalul Orange World, Unite se bucură de o relansare prin
oferirea unor telefoane mobile si a unor tarife mici catre telefonia fixa. Fiecare companie îşi conturează o
strategie distinctă, urmărind să corespundă criteriilor stabilite de utilizatori în alegerea unui serviciu de
telefonie, cum ar fi nevoia de comunicare, calitatea serviciilor, acoperirea reţelei, etc

 Liderii pieţei
Din cei 4 operatori de telefonie mobile ORANGE,Moldcell,Unite si Eventis cea mare
mare cota de piata o detine ORANGE dupa care urmeaza Moldcell,Unite si Eventis care
este pe cale de faliment.Deci liderul pietei este Orange cu un nr de utilizatori de 1 milion
788,5 mii.

Orange Moldova a fost declarată dominantă pe piaţa telefoniei mobile

Compania Orange Moldova a fost declarată oficial dominantă pe piaţa serviciilor de telefonie
mobilă prestate pe teritoriul Republicii Moldova, de către Agenţia Naţională pentru Protecţia
Concurenţei (ANPC). Anterior a fost declarată dominantă pe piaţă compania MoldTelecom,
transmite BASA-press.
Printr-o hotărâre a sa, din 29 august 2007, Agenţia a stabilit "situaţia dominantă a întreprinderii
mixte Orange Moldova SA pe piaţa serviciilor de telefonie mobilă, prestate pe teritoriul
Republicii Moldova".
În prezent, în R. Moldova activează 4 operatori de telefonie mobilă: Orange Moldova (fostul
Voxtel) şi Moldcell, în standardul GSM, Moldtelecom - în standardul CDMA 2000, în banda de
frecvenţă 450 MHz si Eventis. Voxtel şi-a lansat reţeaua sa de telefonie mobilă în octombrie
1998, iar Moldcell - în aprilie 2000. Moldtelecom şi-a lansat noua reţea, în standardul CDMA
2000, sub marca comercială "Unite", la începutul lunii martie a.c.
 Clienti
Pe piaţa serviciilor de telefonie mobilă, operatorii lideri au reuşit să construiască mini branduri
pentru tineri cu două nume foarte reuşite. JUNO un nume scurt, care transmite semnificaţia
categoriei de clienţi pentru care este adresat, uşor de memorat. Şi un concurentul YOYO! la fel
de bun. Astfel de nume uşurează considerabil eforturile depuse pentru construirea brandurilor.
Nu mai este nevoie să comunici de foarte multe ori că Juno şi YOYO sunt orientate spre tineri.
Va fi destul de dificil să ai confuzii la citirea şi pronunţarea acestor două nume (chiar dacă
YOYO! s-ar părea că poate crea dificultăţi de lectură şi pronunţare, structura silabică a numelui
şi comunicarea iniţială corectă minimizează riscurile date). Este de menţionat că YOYO!
Încearcă să devină un brand separat ceea ce pune în avantaj extensia ORANGE JUNO. Daca e să
ne referim, în continuare, la operatorii de telefoniei mobilă, atunci greşeli de nume sunt
observate la denumirea pachetelor EVENTIS. Numele cu asocieri ruseşti STIMUL, CVARTET
şi MERIDIAN nu sunt cele mai reuşite. Greu de pronunţat pentru limba română şi care sunt în
contrazicere cu aspiraţiile moldovenilor spre limbile europene.Astfel EVENTIS e destinat pentru
categoria de personae ceva mai invirsta.

Preferinţele clienţilor cu privire la telefon mobil ales

Clienţii şi-ar dori un telefon mobil cu memorie internă mai mare de 1Gb, muzică în format mp3,
foto digital şi toate acestea la un preţ de numai 100 USD. Însă, aceste deziderate sunt la o mare
distanţă de realitatea prezentă pe piaţa telefoanelor mobile din Republica Moldova.

,,Totul depinde de puterea de cumpărare a clientului. Cei care au un salariu egal cu media pe
economie (peste 2000 lei), îşi cumpără un telefon la un preţ mai redus, cei care au un venit mai
mare îşi pot permite ceva mai sofisticat. În general, media plătită pe un telefon variază în
diapazonul de preţuri 180-200 USD”, menţionează Iurie Grosu, manager la compania de
distribuţie a telefoanelor mobile COSTEL.

Interesul moldovenilor creşte cu fiecare apariţie ce aduce ceva nou în materie de design şi
funcţionalitate. Adepţii inovaţiilor sunt, în principiu, tinerii. Ei preferă telefoane din ce în ce mai
accesorizate, succesul datorându-se dispozitivelor încorporate pentru a asculta muzică, cameră
foto şi pentru funcţiile multimedia. Dacă până la un moment dat comunicarea se făcea simplu,
prin canalele de voce şi mesaje scrise, astăzi ea s-a diversificat, aducând drept alternative
internetul şi e-mail mobil. Cei care fac parte din categoria de vârstă 30-50 ani, în speţă oamenii
de afaceri, îşi aleg un telefon cu un acumulator rezistent şi cu un design clasic.

În ultima perioadă, producătorii lansează game dedicate anumitor tipuri de clienţi: pentru tineri,
oameni de afaceri, sportivi sau colecţii fashion (pentru doamne).

Capacitatea pieţei de telefoane mobile

Ritmurile de dezvoltare a pieţei telefoanelor mobile depinde direct de dezvoltarea sectorului de


telefonie mobilă
Conform datelor ANRTI, în nouă luni 2007, cota de piaţă a Orange Moldova după numărul de
utilizatori, a constituit 67,36%, a Moldcell – 31,22%  şi a Unite- 1,36%. Potrivit aceleaşi surse,
în 2007, piaţa serviciilor de telefonie mobilă a crescut cu ritmuri rapide, depăşind cifra de 1,7
mlrd. lei.
Luând în calcul numărul utilizatorilor de telefonie mobilă, media plătită pe un telefon (200
USD), precum şi periodicitatea de schimbare a telefoanelor mobile (în medie o dată în jumătate
de an), valoarea totală a pieţei poate fi estimată între 112 mil. şi 170 mil. USD, inclusiv comerţul
prin reţele neoficiale. În acelaşi timp, reprezentanţii reţelelor oficiale de comercializare a
telefoanelor mobile sunt destul de reţinuţi în a face evaluări referitoare la volumul pieţei, totuşi,
cifra de consens este în jurul a 50 mil. USD anual – circuite pe piaţa oficială a telefoanelor
mobile.   

5.TENDINTE
Dinamica pozitivă a evoluţiilor în sectorul telefonie mobilă este un rezultat firesc al competiţiei
pe această piaţă, care se manifestă prin reducerea tarifelor şi creşterea traficului oferit de
operatori la lansarea noilor oferte pentru utilizatori, iar diminuarea ritmurilor de creştere a
sectorului telefoniei fixe se explică prin apropierea pieţei date de stadiul saturaţiei

Numarul abonatilor la telefonie mobila va depasi 5 miliarde in acest an datorita raspandirii


smartphone-urilor in tarile dezvoltate si a serviciilor mobile in cele sarace, anunta Organizatia
Natiunilor Unite.

De asemenea, Uniunea Internationala a Telecomunicatiilor (ITU) a anuntat ca abonamentele la


conexiunile mobile de banda larga ar putea depasi un miliard in acest an dupa ce in 2009 au fost
inregistrate 600 milioane de astfel de contracte.

"Chiar si in vreme de criza economica, nu s-a inregistrat o scadere a cererii pentru serviciile de
comunicare", a declarat secretarul general ITU, Hamadoun Toure, la cel mai mare congres al
telefoniei mobile ce are loc la Barcelona (MWC).

Numarul abonatiilor la telefonia mobila a ajuns la 4,6 miliarde la finele lui 2009.

"Cred ca in continuare va avea loc o adoptare a serviciilor de telefonie mobila in special in


2010, multi utilizatori folosind telefoanele pentru a accesa internetul", a adaugat Toure.

In tarile dezvoltate cresterea a fost determinata de utilizarea telefoanelor pentru mobile banking
si servicii de sanatate, mai arata raportul.

Tendinţele de creştere se vor menţine şi în 2010 si in Moldova.Rezultatele înregistrate în anul


2009demonstrează că telefonia mobilă continuă să fie unul din cele mai dinamice segmente ale
pieţei de comunicaţii electronice din R. Moldova. Potrivit estimărilor Agenţiei, tendinţele de
creştere a acestui segment de piaţă, atestate în ultimii ani, se vor menţine şi în 2010în mare parte,
datorită extinderii reţelelor 3G şi atragerii noilor utilizatori ai serviciilor din această generaţie.
6.Bibliografie
 Surse internet:
 http://www.google.md
 www.statistica.md

 http://it.moldova.org
 http://businessclubmd.wordpress.com
 http://www.interlic.md
 http://strelciucion.wordpress.com
 http://md.feedmyapp.com
 http://www.orange.md/
 http://www.moldcell.md/
 http://ns1.eventis.md
 http://www.unite.md/

       

S-ar putea să vă placă și