Sunteți pe pagina 1din 3

.

Tipurile de baza admise de limbajul C++ sunt urmatoarele:

            - Date de tip text, caractere simple sau siruri de caractere, tip desemnat prin cuvântul
cheie char;

            - Date de tip numeric întreg, pentru care se folosesc cuvintele cheie int, short si long;

            - Date de tip real (în virgula mobila), desemnate prin cuvintele cheie float, double si long
double;

            - Date de tip enumerativ, desemnate prin cuvântul cheie enum;

. Operaţiile binare de bază sunt şi (AND), sau (OR) şi negaţie (NOT). Dintre acestea, primele
două sunt operaţii binare iar a treia este o operaţie unară.

Tabla operaţiilor logice binare de bază


Simbol Simbol
Operaţie Simbol logic programare programare Operator 1 Operator 2 Rezultat
(logică) (binar)
0 0 0
AND 0 1 0
∧ && &
(şi) 1 0 0
1 1 1
0 0 0
OR 0 1 1
∨ || |
(sau) 1 0 1
1 1 1
NOT - 1 0
¬  ! ~
(negaţie) - 0 1

În tabela de mai sus, "1" este interschimbabil cu "Adevărat" (A), iar "0" cu "Fals" (F).

. Operaţii aritmetice:Adunare,Scadere,Inmultie,Impartire,Mod,Div

.Structura unui program în limbajul C++


// secţiunea de declaraţii preprocesor
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
// funcţia principală main()
void main(void)
{
// declaraţii variabile
int a,b,s;
s=0; // iniţializarea sumei
// citirea variabilelor
cout<<” a=”;
cin>>a;
cout<<” b=”;
cin>>b;
// calculul sumei
s=a+b;
// afişarea variabilei sumă (s)
cout<<”Suma=”<<s;
}
Date de intrare
a,b
cout<<”a=”;
cin>>a;
cout<<”b=”;
cin>>b;
Date de ieşire
s
cout<<”Suma=”<<s;
citire
afişare
s=a+b;
2
Structuri de control în C++
Structura alternativă IF
if (condiţie logică)
{
Blocul de instrucţiuni S1 // condiţia este adevărată
}
Else
{
Blocul de instrucţiuni S2 // condiţia este falsă
}
Instrucţiunea de selecţie SWITCH
switch(selector)
{
case v1:s1;break;
case v2:s2;break;
…….
case vm:sm;break;
default : s;
}
Observaţie
selector – este o
expresie de tip int
sau char
3
Structuri repetitive
FOR
for(iniţializare_contor;condiţie_contor;modificare_contor)
{
bloc de instrucţiuni
}
WHILE
while(condiţie_logică)
{
bloc de instrucţiuni
}
DO … WHILE
do
{
bloc de instrucţiuni
} while(condiţie_logică);
// suma primelor n numere
naturale
S=0;
for(i=1;i<=n;i++)
{
S=S+i;
}