Sunteți pe pagina 1din 1

Pronumele și adjectivul pronominal

negativ
  Def. Pronumele negativ  înlocuiește numele obiectelor prezentate ca inexistente.
 Pronumele  negative apar doar în enunțuri negative ( cele care conțin cuvântul nu ).
Pronumele negative sunt:
 nimeni
 nimic 
 niciunul 
 niciuna
Funcțiile sintactice ale pronumelui negativ sunt următoarele:
 subiect caz N
 nume predicativ
 complement direct
 complement prepozițional
 nume predicative caz Ac
 atribut pronominal prepozițional
 complement circumstanțial de loc
 complement indirect – caz D
 atribut pronominal genitival – caz G
Atunci când determină un substantiv și se acordă cu acesta în gen, număr și caz, pronumele

negativ devine adjectiv pronominal negativ și are funcția sintactică de atribut adjectival.  !

Adjective pronominale sunt doar niciun și nicio.


Ex: Nimeni nu a venit la petrecere.
pronume negative, f.s. Subiect
Niciun elev nu a făcut tema.
adjectiv pronominal negativ, f.s. Atribut adjectival

S-ar putea să vă placă și