Sunteți pe pagina 1din 4

Chestionar

Bună ziua!
Sunt studentă în anul III, în cadrul Facultăţii de Sociologie şi Psihologie, catedra Ştiinţele
Educaţiei, Timişoara. În această perioadă realizez o cercetare prin care doresc să cunosc
importanţa care i se atribuie desenului în şcoala primară.
Răspunsurile Dvs. rămân confidenţiale şi sunt destinate exclusiv unor analize statistice. Mă
numesc Icobescu Roxana şi rog doamnele învăţătoare să imi completeze acest
chestionar şi să îl trimită pe adresa mea de mail: roxy_tm89@yahoo.com.
Documentul se deschide cu word.

Vă mulţumesc!

A. Unitatea de învăţământ:
B. Gradul didactic:
C. Vechime în învăţământ:

D. Sex: F M

1. Din câţi copii este alcătuită clasa la care predaţi?

20 25 30 peste 30
2. Cât credeţi că este de important desenul în viaţa de şcolar a elevului?
foarte important
important
importanţă moderată
puţin important
neimportant
3. Consideraţi că desenul este un factor al dezvoltării capacităţilor elevilor?
Da Nu Nu ştiu
4. Care sunt capacităţile dezvoltate prin intermediul desenului?
capacitatea de cunoaştere
capacitatea de simţire
capacitatea de acţiune
gândirea
imaginaţia
creativitatea

5. Indicaţi în ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii:

În foarte În mică Moderat În mare măsură În foarte mare


mică măsură măsură măsură

1 2 3 4 5

Desenul este un factor al


educaţiei intelectuale.

Desenul este un mijloc de


realizare a educaţiei estetice şi
artistice-plastice a elevilor.

Desenul este un mijloc de


cunoaştere şi reflectare a
realităţii obiective.

Desenul dezvoltă imaginaţia şi


creativitatea elevilor.

Desenul cultivă voinţa.

Desenul se adresează viaţii


afective.

6. Cât de importantă consideraţi că este predarea principalelor elemente ale alfabetului


plastic în orele de desen?
foarte important
important
importanţă moderată
puţin important
neimportant
7. În primele ore de desen, predaţi mai întâi principalele elemente ale alfabetului
plastic?
întotdeauna
uneori
rar
foarte rar
deloc
8. Credeţi că predarea corectă a principalelor elemente ale alfabetului plastic poate
genera dezvoltarea tehnicilor de desenare a copiilor?
Da Nu Nu ştiu
9. De ce este important ca elevul să-şi însuşească prima dată principalele elemente ale
alfabetului plastic în cadrul orelor de desen?

10. Ce metode folosiţi în predarea principalelor elemente ale alfabetului plastic?


conversaţia
comparaţia
explicaţia
demostraţia
învăţarea prin descoperire
problematizarea
11. Consideraţi că folosirea corectă a metodelor de predare influenţează pozitiv
învăţarea elevilor în cadrul orelor de desen?
Da Nu Nu ştiu
12. Cât de importantă credeţi că este folosirea corectă a metodelor în activitatea de
predare-învăţare?
foarte important
important
importanţă moderată
puţin important
neimportant
13. Credeţi că desenul are aceeaşi importanţă pentru elev ca şi celelalte materii?

Da Nu Nu ştiu
14. De ce credeţi că elevilor le plac atât de mult orele de desen?

15. Consideraţi că elevii vor fi mai receptivi dacă activitatea de desen este asociată cu
jocul?
Da Nu Nu ştiu

16. În ce fel influenţează activitatea de desen viaţa copilului?