Sunteți pe pagina 1din 18

.

Impozit de 16%, aplicat la diferenţa


dintre venitul brut şi cheltuieli

Contabilitatea unei II se ţine în


partidă simplă, aceasta fiind obligată
să completeze Registrul de încasări
şi plăţi, Registrul inventar şi să
deţină un Registru unic de control.

„Astfel, venitul net din activităţi


independente, la care se aplică o
cotă de impozitare de 16%, se
determină ca diferenţă între venitul
brut şi cheltuielile efectuate în
scopul realizării de venituri
deductibile, pe baza datelor din
contabilitatea în partidă simplă.
Aceleaşi reguli de determinare a
veniturilor impozabile se aplică atât
unei PFA cât şi unui titular al unei
întreprinderi individuale”, ne-a
declarat Mădălina Racoviţan,
Director Taxation Services în cadrul
KPMG Romania.

Cu toate acestea, în cazul II-urilor


care pot fi autorizate pentru mai
multe tipuri de activităţi, Ordonanţa
nr. 1040/2004 stipulează că trebuie
să se ţină câte un Registru de
venituri şi cheltuieli pentru fiecare
tip de activitate desfăşurată în parte.
Avantajul Intreprinderii Individuale
faţă de PFA este că titularul unei II
poate angaja personal şi poate avea
relaţii comerciale cu alte II, PFA şi IF,
dar şi cu orice persoană juridică.

Un II poate emite facturi, deoarece


este înregistrat fiscal, i se atribuie
CUI şi deţine facturier şi chitanţier.
.
Obligaţii declarative

În termen de 15 zile de la obţinerea


certificatului de înregistrare,
persoanele fizice trebuie să se
prezinte la Fisc, pentru declararea
opţiunii privind modul de impozitare
(în sistem real sau la normă de venit)
şi pentru depunerea Declaraţiei 220,
referitoare la veniturile şi cheltuielile
estimate a se realiza în anul
respectiv.

În cursul unui an, contribuabilii


plătesc patru tranşe trimestriale de
impozit anticipat stabilit de organul
fiscal.

„Impozitul trimestrial se calculează


automat de organul fiscal, încă din
momentul depunerii Declaraţiei 220.
Acesta se obţine prin aplicarea
impozitului de 16% la diferenţa
dintre veniturile estimate şi
cheltuielile pe care contribuabilul
consideră că le va avea într-un an.
Suma rezultată, împărţită la patru,
reprezintă impozitul pe care
întreprinzătorul îl va datora statului
la sfârşitul fiecărui trimestru de
activitate”, ne-a mai spus purtătorul
de cuvânt al DGFPJ Iaşi.

Impozitul este adus la cunoştinţa


contribuabilului, de la primul contact
cu administraţia financiară, prin
Decizia de impunere, astfel că acesta
ştie încă dinainte de a se apuca de
treabă cu cât va trebui să
„participe”, peste trei luni, la
bugetul statului.

„Ulterior, până pe data de 15 mai a


anului următor, întreprinzătorii
trebuie să depună Declaraţia 200 cu
veniturile şi cheltuielile efectiv
realizate. Dacă prin comparaţia celor
două declaraţii, rezultă o diferenţă în
favoarea contribuabilului, atunci
acesta urmează să primească suma
respectivă de la stat. Dacă, din
contră, a estimat mai puţin decât a
realizat, diferenţa de impozit va fi
impusă ca şi datorie de plată la
bugetul de stat”, ne-a declarat
încheiere Maria Ţăran.

Specialiştii sfătuiesc întreprinzătorii


să nu estimeze venituri prea mari,
întrucât statul restituie cu mare
întârziere diferenţele de impozit
datorate contribuabililor, fapt ce vine
în mod clar în dezavantajul afacerii.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,

Cum infiintezi o intreprindere


individuala

O intreprindere individuala poate


desfasura orice fel de activitate, cu
exceptia celor organizate si
reglementate prin legi speciale,
precum medicina, avocatura,
notariat, arhitectura si contabilitate.

“De asemenea, sunt exceptate din


aceasta categorie si domeniile
pentru care sunt reglementate
coduri CAEN unice interzise”, spune
pentru startups.ro Ana-Maria
Pruteanu, avocat in cadrul biroului
de avocatura Elena Grecu.

Astfel de coduri CAEN sunt cele care


pot fi folosite numai daca exista o
licenta, calificare in domeniul
respectiv de activitate sau alte
documente aditionale.

O intreprindere individuala poate


avea un singur un singur cod CAEN,
la fel ca si o persoana fizica
autorizata.

“Desfasurarea unor activitati care se


circumscriu mai multor coduri CAEN
presupune deschiderea mai multor
intreprinderi individuale”, explica
pentru startups.ro Iulia David
Sobolevschi, Mangaging Partner la
compania de consultanta fiscala si
audist KG Audit, membra a retelei
Nexia International.

Ileana Mirica, avocat asociat la


societatea de avocatura Stefanica &
Florea, spune pentru startups.ro ca
intreprinderea individuala este o
intreprindere economica, fara
personalitate juridica, organizata de
un intreprinzator persoana fizica.
Cadrul legislativ pentru
intreprinderea individuala este
reglementat prin Ordonanta de
urgenta nr. 44/2008.

Pentru infiintarea unei intreprinderi


individuale este nevoie de un sediu
profesional stabil si, pentru anumite
activitati economice, este necesara o
anumita pregatire profesionala sau
un atestat al pregatirii profesionale.

“In privinta colaborarilor cu o alta


entitate juridica, in domeniul pentru
care este infiintata intreprinderea
individuala, persoana fizica titulara
intreprinderii nu va fi considerata ca
fiind angajata a persoanei juridice,
chiar daca aceasta colaborare este
exclusiva. Persoana fizica poate fi
insa incadrata cu carte de munca la o
societate comerciala pentru o
activitate economica diferita de cea
pentru care si-a organizat
intreprinderea individuala”,
mentioneaza Ana-Maria Pruteanu.

O intreprindere individuala poate fi


simultan membra a unei intreprinderi
familiale si a unei PFA. Spre
deosebire de cele doua,
intreprinderea individuala poate
avea angajati chiar pentru
activitatea pentru care este
autorizata.

“In rest, PFA-ul sau intreprinderea


individuala sunt supuse acelelorasi
reglementari. In acest context, forma
de organizare de PFA va incepe,
probabil, sa-si piarda frecventa
utilizare. In orice caz este greu de
explicat coexistenta celor doua
forme atat de asemanatoare de
organizare”, subliniaza Ileana Mirica.

Marioara Zaifu, consultant la


compania de consultanta fiscala
ConsultingR, membra a Nexia, spune
pentru startups.ro ca cel care este
unicul actionar al unei firme poate fi
inregistrat si ca intreprindere
individuala si ca asociat in mai multe
societati cu raspundere limitata
(SRL).

Documentele necesare
Dosarul de inregistrare la Oficiul
Registrul Comertului contine, in
original, formularul de inregistrare si
cazierul fiscal al titularului, care se
obtin chiar de la oficiul respectiv.

Alte documente necesare in dosar


sunt dovada disponibilitatii si
rezervarii denumirii (original) si
cartea de identitate sau pasaportul
membrului intreprinderii individuale
(copie atestata olograf in
conformitate cu originalul).

Este nevoie si de documentele care


atesta calificarile titularului
intreprinderii individuale (copii
atestate olograf), cele care atesta
drepturile de folosinta asupra
sediului social sau punctelor de lucru
(copie legalizata sau original) si
specimenul de semnatura a
titularului intreprinderii individuale
(original).

Ileana Mirica spune ca documentele


care atesta drepturile de folosinta
asupra sediului profesional pot fi
contractul de inchiriere, cel de
comodat, certificatul de mostenitor,
contractul de vanzare-cumparare,
declaratia de luare in spatiu sau
orice alt act juridic care confera
dreptul de folosinta.

Un alt document ncesar in dosar


este, in original, declaratia - tip, pe
propria raspundere, din care sa
rezulte ca intreprinderea individuala
indeplineste toate conditiile legale
de functionare prevazute de
legislatia speciala in domeniul
sanitar, sanitar - veterinar, protectia
mediului si protectia muncii, care se
obtine de la Oficiul Registrului
Comertului.

Etapele inregistrarii
Dosarul de infiintare se depune la
Oficul Registrului Comertului de pe
langa Tribunalul judetului in care isi
va avea sediul social intreprinderea
individuala. Acest dosar este apoi
verificat de un referent.

“Avand in vedere ca dosarul nu mai


ajunge la judecator, procedura este
mai rapida decat inregistrarea unui
SRL. Daca toate actele sunt in
ordine, se va proceda la aprobarea
inregistrarii de catre Directorul
Registrului Comertului”, adauga Ana-
Maria Pruteanu.

Dupa ce se aproba inregistrarea, se


elibereaza un certificat de
inregistrare.

“In mod normal, procedura de


inregistrare dureaza aproximativ o
saptamana. Taxele pentru infiintarea
unei intreprinderi individuale ajung
pana la suma de 200 de lei”,
mentioneaza Ana-Maria Pruteanu.

Ileana Mirica precizeaza ca


procedura se realizeaza intr-o
singura etapa, in aproximativ 24 de
ore, daca documentatia este
completa, sau cu termen de pe o zi
pe alta, daca nu sunt indeplinite
conditiile legale. Termenul de
eliberare a certificatului de
inregistrare este de trei - cinci zile de
la inregistrare sau copletare.

O intreprindere individuala se
inregistreaza pentru o perioada
nelimitata.

“Dupa inregistrarea la Registrul


Comertului, exista obligativitatea
inregistrarii intreprinderii individuale
la organul fiscal competent”, adauga
Iulia David Sobolevschi.

Taxe si impozite
Contabilitatea unei intreprinderi
individuale se tine in partida simpla,
aceasta fiind obligata sa completeze
registrul de incasari si plati, precum
si registrul inventar.
Veniturile realizate de intreprinderea
individuala sunt supuse impozitului
de 16% pe venit din activitati
independente si contributiei de 5,5%
la asigurarile sociale de sanatate.

Citeste continuarea articolului -


pagina 2

DE RETINUT:
Intreprinderea individuala poate
desfasura orice fel de activitate, cu
exceptia celor organizate si
reglementate prin legi speciale
(precum medicina, avocatura,
notariat, arhitectura si contabilitate).
Intreprinderea individuala poate
avea un singur un singur cod CAEN,
la fel ca si o PFA, iar pentru mai
multe activitati trebuie sa deschida
mai multe intreprinderi individuale.
Principala diferenta dintre PFA,
intreprinderea familiala si
intreprinderea individuala este faptul
ca aceasta din urma poate avea
angajati.
Dosarul de infiintare se depune la
Oficul Registrului Comertului de pe
langa Tribunalul judetului in care isi
va avea sediul social intreprinderea
individuala.
Procedura de inregistrare a unei
intreprinderi individuale dureaza
aproximativ o saptamana.
Taxele pentru infiintarea unei
intreprinderi individuale ajung pana
la suma de 200 de lei
Contabilitatea se tine in partida
simpla, intreprinderile individuale
fiind obligate sa completeze registrul
de incasari si plati, precum si
registrul inventar.
In cursul anului, intreprinderea
individuala plateste valoarea
anticipata a celor doua impozite
pana pe data de 15 a ultimei luni din
fiecare trimestru (n. red. - 15 martie,
15 iunie, 15 septembrie, 15
decembrie). Regularizarea sumelor
datorate se face pana pe 15 mai a
anului urmator, prin depunerea
declaratiei de venit global.

La infiintare, intreprinderea
individuala are la dispozitie 15 zile
pentru a depune primele declaratii
estimative de venit.

Marioara Zaifu adauga faptul ca


regularizarea nu se face pentru
intreprinderile individuale care sunt
impuse la norma de venit si pentru
cele care nu au inceput activitatea in
luna decembrie a anului anterior.

Nivelul normei de venit pentru


fiecare activitate este stabilit de
directiile generale ale finantelor
publice teritoriale, care il publica
annual, inainte de data de 1 ianuarie
a anului in care urmeaza a se aplica
normele respective.

In categoria celor care pot opta


pentru norma de venit intra 163 de
activitati independente. Printre
aceste tipuri de activitati se numara
comertul cu plante medicinale,
imbracaminte si incaltaminte,
animale si pasari, confectionarea si
repararea a diferite tipuri de obiecte,
dresatul animalelor, fotografierea,
activitati de panificatie si taximetrie.

Cei care desfasoara activitati pentru


care venitul net se determina pe
baza de norme de venit nu sunt
obligati sa isi tina contabilitatea in
partida simpla pentru activitatea
respectiva.

Daca intreprinderea individuala


desfasoara doua sau mai multe
activitati si plateste impozit pe baza
normei de venit, venitul net din
acestea se stabileste pe baza celei
mai ridicate norme de venit pentru
respectivele activitati.

“Intreprinzatorul persoana fizica


titular al unei intreprinderi
individuale este asigurat in sistemul
public de pensii si alte drepturi de
asigurari sociale si are dreptul de a fi
asigurat in sistemul asigurarilor
sociale de sanatate si al asigurarilor
pentru somaj, in conditiile prevazute
de lege”, spune Marioara Zaifu.

Pentru angajatii unei intreprinderi


individuale se platesc aceleasi
contributii ca in cazul oricarei alte
companii, in functie de contractul de
munca.

“Impozitele si taxele salariale in


cazul intreprinderii individuale,
conform OG nr. 47 din 28 august
2007, se platesc trimestrial, pana la
data de 25 inclusiv a lunii urmatoare
trimestrului”, mai spune Iulia David
Sobolevschi.

Avantajele unei intreprinderi


individuale
Fata de o companie, o intreprindere
individuala are costuri administrative
mai reduse, nu intocmeste situatii
financiare si nu are nevoie de
persoane cu studii economice
superioare pentru a-i tine
contabilitatea. Iulia David
Sobolevschi precizeaza insa ca sunt
necesare suficiente situatii auxiliare
pentru evidentierea activitatii
desfasurate.

Marioara Zaifu spune ca, fata de o


firma, intreprinderea individuala nu
este obligata sa aplice
reglementarile privind disciplina
financiara a platilor in numerar, are
cheltuieli generale mai scazute, nu
plateste impozitul pe dividende si
utilizeaza disponibilitatile banesti in
orice moment, neplafonat.

De asemenea, in cazul intreprinderii


individuale, aceasta poate colabora
cu orice tip de organizare economica,
fara sa i se modifice statutul iar
recunoasterea veniturilor si
cheltuielilor aferente activitatii
desfasurate se face la data incasarii
respectivei plati.

“In consecinta, impozitul pe venit se


stabileste in functie de veniturile
incasate si cheltuielile platite, in
cazul intreprinderii individuale”,
subliniaza Iulia David Sobolevschi.

Ea adauga faptul ca formalitatile de


inchidere a activitatii desfasurate de
o intreprindere individuala sunt mult
mai putine, implica o durata de timp
scurta si costuri mult mai mici
comparativ cu o firma.

Spre deosebire de PFA si de


intreprinderea familiala, avantajul
cel mai important al intreprinderii
individuale este ca, in calitate de
angajator persoana fizica, poate
angaja cu contract de munca alte
persoane, inclusiv pentru activitatea
pentru care este autorizata.
Marioara Zaifu completeaza ca nu
este prevazuta nici o limitare in ceea
ce priveste numarul de persoane pe
care le angajeaza o intreprindere
individuala, insa aceasta trebuie sa
respecte prevederile din domeniul
legislatiei muncii si organigrama sa
fie justificata de obiectul de
activitate.

Ana-Maria Pruteanu mai spune ca,


fata de intreprinderea familiala,
infiintarea intreprinderii individuale
depinde de indeplinirea unui numar
mai mic de conditii.

Dezavantajele unei intreprinderi


individuale
Unul dintre dezavantajele
intreprinderii individuale fata de o
companie este ca din punct de
vedere contabil trebuie sa
evidentieze atat veniturile realizate,
cat si pe cele incasate, concomitent
cu cheltuielile realizate si platite, in
scopul determinarii corecte a
impozitului pe venit si a TVA.
Cheltuielile se inscriu chiar daca sunt
realizate in numerar sau prin banca.

Fata de o firma, intreprinderea


individuala are dezavantajul ca
raspunderea patrimoniala se intinde
asupra intregului patrimoniu al
persoanei fizice titulare a
intreprinderii. De asemenea,
Marioara Zafiu precizeaza ca un alt
dezavantaj fata de o firma este ca
intreprinderea individuala are
posibilitati reduse de dezvoltare a
activitatilor desfasurate.

Intoarce-te la prima pagina a


articolului - pagina 1

DE RETINUT:
Intreprinderea individuala poate
desfasura orice fel de activitate, cu
exceptia celor organizate si
reglementate prin legi speciale
(precum medicina, avocatura,
notariat, arhitectura si contabilitate).
Intreprinderea individuala poate
avea un singur un singur cod CAEN,
la fel ca si o PFA, iar pentru mai
multe activitati trebuie sa deschida
mai multe intreprinderi individuale.
Principala diferenta dintre PFA,
intreprinderea familiala si
intreprinderea individuala este faptul
ca aceasta din urma poate avea
angajati.
Dosarul de infiintare se depune la
Oficul Registrului Comertului de pe
langa Tribunalul judetului in care isi
va avea sediul social intreprinderea
individuala.
Procedura de inregistrare a unei
intreprinderi individuale dureaza
aproximativ o saptamana.
Taxele pentru infiintarea unei
intreprinderi individuale ajung pana
la suma de 200 de lei
Contabilitatea se tine in partida
simpla, intreprinderile individuale
fiind obligate sa completeze registrul
de incasari si plati, precum si
registrul inventar.